తప్పెవరిది – 9

Posted on

అక్కడ గదిలోని మంచం మీద రెండు కాళ్ళు బార్లా జాపుకుని పడుకుని వున్నాడు బాలు. వాడి చేతిలో నేను ఇందాక చూసిన బూతు పుస్తకల్లో ఒకటి ఉంది.
అది కాదు నన్ను ఆశ్చర్య పరిచింది. మంచం మీద పడుకుని వున్న వాడి వంటి మీద ఒక్క గుడ్డ పేలిక కూడా లేదు. పూర్తి నగ్నంగా మంచం పై వెల్లి కలా పడుకుని ఒక చేత్తో పుస్తకన్ని చదువుతూ రెండో చేత్తో తన అంగాన్ని సవర దీసు కుంటున్నాడు. మనిషి మంచి తెలుపు అవటం వల్ల వళ్ళంతా పచ్చని చాయలో మెరిసిపోతుంది.
ఇక వాడి అంగం చూస్తుంటే నాకు గొంతు గుటకలు పడటం ఆగి పోయింది. ఇంచు మించు శాస్త్రి దాని కన్నా రెండు రెట్లు పెద్దది గా ఉంది. నాకు చటుక్కున రమణ గాడు గుర్తుకు వచ్చాడు. రమణ గాడిది చూసే నేను అమ్మో అనుకుంటే వీడిది రమణ గాడి దాని కంటే 1 1/2 రెట్లు పెద్దదిగా ఉంది. ఇక రమణ గాడి అంగం నల్లని నలుపైతే వీడిది తెల్లగా తళ తళ లాడుతుంది. శాస్త్రిది కూడా కొంచెం నలుపు కిందే చెప్ప వచ్చు.
వాడి చేతి పనులకు తెల్లటి దాని తోలు వెనక్కి వెళ్ళిన పుడల్లా వాడి ఎర్రటి గుండు బయటకు వస్తూ భలే ముచ్చటి గా వుంది.
కుర్రాడు చదువుతున్న కథ మంచి వూపులోకి వచ్చినట్లుంది నేను చూస్తుండగానే తన చేతి వూపుడు ఎక్కువ చెయ్యట మే కాక అప్పుడప్పుడూ తను చదువుతున్న పుస్తకాన్ని తన అంగాని కేసి రుద్దు తున్నాడు. బహుశా అక్కడ ఏదో పిల్ల గుడ్డలు విప్పుకుని వున్న బొమ్మ వుండి వుంటుందేమో అని వూహించుకున్నాను.
గదిలో జరుగుతున్న ధు శ్యాన్ని చూస్తున్న నాకు తెలియకుండానే నా రెమ్మల మధ్య చెమ్మ వూర సాగింది.
ఇంతలో ఏమైందో ఏమో వాడు గబుక్కున లేచి తను చదువుతునా పుస్తకాన్ని పక్కకి విసిరేసాడు. వెంటనే పరుపు మీద పరిచి ఉన్న దుప్పటిని విసురుగా పక్కకులాగి కళ్ళు మూసుకుని తన అంగాన్ని గట్టి గా వూప సాగాడు. దానిథొ వాడి గూటం తెల్లటి ద్రవాన్ని జెట్ ఫోర్స్ తో పరుపు మీదంతా చిమ్మసాగింది.
నేను ఇందాక దుప్పటి లాగి నప్పుడు ఆ పరుపు మీద అన్ని మర కలెందుకు వున్నాయో నాకు ఇప్పుడు అర్ధం అయ్యింది. ఇంకా కాసేపట్లో వాడు ఈ లోకం లోకి వచ్చి నన్ను చూసేస్తాడేమో అన్న భయంతో మెల్లి గా కుర్చీ దిగి, దాన్ని యధాస్తానంలోకి లాగి మా పడక గదిలోకి నడిచాను.
గదిలోకి వచ్చిన కొద్ది నిమిషాల కు కానీ నా గుండెదడ తగ్గలేదు. ఇందాక బాలు గాడు చేస్తున్న పనీ, వాడి గూటం సైజ్ పదే పదే నా కళ్ళ ముందు కదలాడ సాగాయి.
ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో నాకు పాలు పోలేదు. ఈ విషయాలు శ్రీవారికి చెప్పలా వద్దా? వాడిని
నేను వెంటిలేటర్ గుండా చూసిన విషయం చెప్పక పోయినా కనీసం పుస్తకాల విషయమన్నా తనతో చెపితే ఎలా వుంటుందా అని ఆలోచించాను.
నాకు తెలియకుండానే నా తలపులు కొద్ది రోజుల క్రితం వోటల్ రూంలో జరిగిన సంఘటనల పై మరి లాయి. “నువ్వు రమణ గాడితో చేయించు కుంటావేమో అనుకున్నాను” అని ఆయన అన్న మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయి.
ఇప్పుడు బాలు గురించి చెబితే అయన మళ్ళీ “ఏంటోయ్ బాలు గాడి చేత వేయించుకుంటా వా” అంటే… అమ్మో. ఆ తలపుకే నా గుండె జల్లు మంది.
“అంత పెద్ద గూటం నా బుజ్జి దానిలోపలికి వెళ్తుంటే నొప్పి పుట్టదూ? వాడికి రాబోయే భర్య ఎలా భరిస్తుందో. మెల్లి మెల్లి గా అలవాటు చేసుకుంటుందే మో?
తను మాత్రం పెళ్ళి అయిన కొత్తల్లో శ్రీవారి దండాన్ని చూసి ఇంత పెద్దది అంత చిన్న కంతలో ఎలా దూరుతుందా అని అనుకోలేదూ? కానీ ఇప్పుడు అంత పెద్దదే తనకు చిన్నది అని పిస్తుంది కదా?”
ఇలా నా అలోచనలతో బుర్ర వేడెక్కిపోతూ అలానే నిద్రలోకి జారి పోయాను. అలా పడుకున్న నాకు “ఆళ్తయ్యా నేను కోచింగ్ సెంటర్ కు వెళ్తున్నా” అన్న బాలు గాడి అరుపు విని కానీ మెలకువ రాలేదు.
శాస్త్రి ఇంటికి వచ్చిన తరువాత ఆ విషయం గురించి చెప్పాలని రెండు మూడు సార్లు తన వద్ద కు వెళ్ళి, మళ్ళీ తను ఎలా రియక్ అవుతారో అని బయపడి వెనక్కు వచ్చేసాను.
ఆ రత్రి పాప నిద్ర పోగానే వెళ్ళి శ్రీవారిని కౌగిలించుకుని తమకంతో అల్లు కు పోథున్నపుడు మాత్రం తను “ఏమిటో ఈ రోజు దేవి గారికి సడెన్ గా ఈ భ క్తుడి మీద అంత దయ కలిగింది” అన్నారు.
ఆ రాత్రి శ్రీవారు నన్ను చేస్తున్నంత సేపూ నా కళ్ళు మూసుకునే వున్నాను. ఎందుకంటే నా పైన వూగుతున్నది శ్రీవారే అయినా కళ్ళు మూసుకుని నేను వూహించు కుంటున్నది బాలు గాడిని.
ఆ మరుసటి రోజు పిల్లలు స్కూల్ కి, శాస్త్రి ఆఫీస్ కు వెళ్ళగానే నా కాళ్ళు ఆటో మాటిక్ గా బాలు గాడి రూం వైపు నడిచాయి. ఆ పుస్తకలు తీసి చందు వుతుంటే పెళ్ళయ్యి ప్రతి రోజూ భర్త దగ్గర సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్న నాకే అంత వేడిక్కి పోతుంటే , ఇక బాలు గాడు చేతి పని చేసుకోవడంలో ఆశ్చర్యమేముంది అని పించింది.
ఆ మధ్యాన్నం బాలు భోజనానికి వచ్చినపుడు వాడి కళ్ళల్లోకి చూడాలంటే కూడా ఏదో బెరుకు గా వుండింది. నాకు తెలియకుండానే నా చూపులు అప్పుడప్పుడు వాడి తొడలకేసి దొంగ చూపు చూడసాగాయి. అవకాశం దొరికినప్పుడల్ల వాడి తొడల మధ్యకు తొంగి చూసి “అక్కడ ఎంత వుబ్బుగా వుందా” అని వెతికే దానిని.
వాడే మో మామూలు గా ఆ కబుర్లూ ఈ కబుర్లు చెప్పి భోజనం పూర్తి చేసి ”
కాసేపు నేను వెళ్ళి చదువుకుంటాను అత్తయ్యా” అంటూ తన రూం లోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకున్నాడు.
ఆ సమయం కోసమే ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న నేను వెంటనే కూర్చిని వాడి గది దగ్గర గాలాగి వెంటిలేటర్ లోనించి లోపలికి చూసాను. అక్కడ నా ఆశలు అడియాశలు చేస్తూ బాలు గాడు మంచం మీద పద్మాసనం వేసి కూర్చుని ఎదో వోం వర్క్ కాబోలు చేసుకుంటున్నాడు. ఎంతో ఎకైట్ మెంట్ తో కుర్చీ ఎక్కిన నేను నీరసంగా దిగి దాన్ని యధా స్తానం లో పెట్టేసాను.
ఆ రోజు నించి వరుసగా మరో మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు ఇదే తంతు. ప్రతి రోజు ఉదయం శ్రీ వారు, పిల్లలూ అటు వెళ్ళగానే నేను ఇటు వెళ్ళి వాడి పరుపుకింద నుంచి ఒకటో
రెండో పుస్తకాలు తీసి చదవటం, వాడు వచ్చి భోజనం చేసి రూం లోకి వెళ్ళగానే కుర్చి లాగి వెంటిలేటర్ గుండా చూడటం నా రొటీన్ అయిపోయింది. కానీ ఈ మూడు, నాలుగు రోజుల్లో ఒక్క రోజు కూడా వాడు చేతి పని చేసుకోవడం చూడలేదు.
రాను రాను వాడి గూటాన్ని మళ్ళీ చూడాలనే కోరిక నాలో పెరిగిపోసాగింది. వాడు స్నానం చేస్తున్నపుడు చూద్దామా అంటే వాడు ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే స్నానం చేస్తాడు. అప్పుడు శాస్త్రి,
పిల్లలు ఇంట్లోనే వుంటారు కనుక ఆ అవకాశం లేదు. రోజు చదువుతున్న పుస్తకాలతో వళ్ళు వేడిక్కి పోతున్న నేను వాడి గూటం దర్శనానికై పిచ్చెక్కి పోయేలా ఎదురు చూడ సాగ ను.
బాలు గాడి గూటాన్ని ఎలా చూద్దామా అని రక రకాలుగా ఆలోచిస్తున్న నాకు సడెన్ గా ఒక బ్రహ్మాండమైన ఐడియా వచ్చింది.
కొద్ది రోజుల క్రితం శ్రీవారి సలహాపై నేను బట్టల షాప్ వాడిని, మిగతా షాపుల వాళ్ళని, వోటల్ బాయ్ ని రెచ్చగొట్టి నట్లే బాలు గాడిని కూడా రెచ్చ కొడితే..? తను వెంటనే రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుని తప్పకుండా చేతి పని మొదలు పెడతాడు. నేను ఎంచక్కా వెంటిలేటర్ గుండా వాడి బుజ్జి గాడిని చూసి ఆనందించవచ్చు.
ఈ అలోచన మదిలో మెదలగానే ముందు ఎంతో ఆనందం వేసినా మరలా ఎందుకో ఒక్క క్షణం నేనేనా ఇలా ఆలోచిస్తుందనిపించింది. అలా చేద్దామా వద్దా, చేద్దా మా వద్దా… అని ఆలోచిస్తూ ఆ రోజంతా పరధ్యానంగానే గడిపాను.
మరుసటి రోజు వుదయం మామూలు గానే బాలు కాలేజ్ కి,
పిల్లలు స్కూల్ కు, శ్రీవారు ఆఫీస్ కు బయలుదేరారు. శ్రీవారి కి టాటా చెప్పి ఆఫీసుకు పంపి లోపలకు రాగానే అంత వరకు ఎక్కడ దాక్కుని వున్నాయో బాలు గాడి ఆలోచనలు మళ్ళీ నా తల పుల్ని చుట్టెయ్య సాగాయి.
నా మనసుకు, శరీరానికి మధ్య అనే క నిమిషాల పాటు జరిగిన సంఘర్షణలో ఫైనల్ గా నా శరీర మే గెలిచింది. ఏ క్షణాన అయితే శ్రీవారు నాకు నేర్పిన ఆట బాలు గాడితో ఆడాలని నిర్ణయించు కున్నానో ఆ ని మిషమే నా నిర్ణయాన్ని అమలు పరిచే కార్యక్ర మం మొదలు పెట్టాను .
ఇక ఆ పూట కు త్వరగా వంట పూర్తి చేసి,
బాత్రూంలో దూరి స్నానం ముగించి టవల్ కట్టుకుని మా రూం లోకి వచ్చాను. బీరువాలో వెతికి వెతికి ఆ రోజు శ్రీవారు హుక్కులు తెంపిన బ్లూ రపికా, అదే రోజు కట్టుకున్న స్కై బ్లూ కలర్ చీర, బ్లూ లంగా బయటకు తీసాను. చెయ్యబోయే పనికి నాకు తెలియకుండానే నేను ఎకైట్ అవుతున్నా నేమో నా ఎద ఎత్తులు బాగా ఉబ్బి రవిక పట్టటం చాలా కష్టమైంది.
ఎలాగొలా కష్టపడి, రవిక కు మిగి లున్న మూడు హుక్కులు బిగించి, లంగా వేసుకుని, చీర కట్టుకుని, తల దువ్వుకుని, ముఖానికి పౌడర్ రాసుకుని, బొట్టు పెట్టు కున్నాను. సెటప్ అంతా సరిగా ఉందో లేదో ఒక సారి చెక్ చేసుకుందా మని పైట జార్చి నన్ను నేను అద్దం లో చూసుకున్నాను.
బిగిసిన నా పల్చటి రవికలోనించి పచ్చగా దబ్బపళ్ళ సైజ్ లో బలిసిన నా రొమ్ములు స్పష్టం గా కనపడుతున్నాయి. గుండ్రాటి ఆ రెండింటి మధ్య కోరికతో వేడెక్కి పొడుచుకు వచ్చినట్లు కనపడుతున్నయి నా ముచ్చికలు. రవిక పై రెండు హుక్కులు తెగిపోయి వుండడం తో నా రెండు రొమ్ముల మధ్య చీలిక స్పష్టంగా కనపడుతూ రెచ్చ గొట్టేలా వుంది.

460560cookie-checkతప్పెవరిది – 9

Leave a Reply

Your email address will not be published.