మళ్లీ అనే సి వూరుకోకుండా చెయ్యి మా ఇద్దరికీ మధ్యలోకి దూర్చి “నన్ను” కదల కుండా పట్టేసుకుంది. చెప్తే తప్ప వొదల్ను. ఈవిడ నీకు వొదిన అంటే నాకు అక్క వరస

ఈ కథ లోని పాత్రలు, సన్నివేశాలు ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు. కేవలం కల్పితం మాత్రమే. ఈ కథ కేవలం ఊహించి రాసినది మాత్రమే. గమనిక: శృంగారం ఆరోగ్యానికి అత్యంత శ్రేయస్కరం. మా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అభిమన్య చారి మా ఊరు బోనకాలు ఈ సంఘటన 5 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఒక రోజు మా పిన్ని కూతురు మా ఇంటికి వచ్చింది

ఆ రోజు సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచి వొచ్చేసరికి హాల్ లోనే కనపడ్డా రావిడ. నన్ను చూసి చటుక్కున లోపలి కి పారి పోయారు. ఇంత సిగ్గుపడే మనిషి దీనితో అలా యెలా