హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు. విజయవాడ అమ్మాయిలు, ఆంటీలు ఎవ్వరైనా కావాలంటే నాకు మెయిల్ చేయండి, crazysvillain@gmail.com. ఇంకా కధలోకి వెళ్లితే, నేను మరియు నా ఫ్రెండ్ కుమార్ కలిసి చదువుకున్నాము.

సాయంత్రం ఎండ వెచ్చగా తగులుతుంటె మేలుజాతి గుర్రం పై విహారానికి బయల్దేరిన సాహబ్జాదా (యువరాజు లాగే యువ నవాబు) లాగా తన pulsar బండి తో jubilee hills లో విహరిస్తున్నాడు

హాయ్ రీడర్స్ ఇది నాకు నిజంగా జరిగిన కధ ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది… నా పేరు వరుణ్ వయస్సు 35.మా అమ్మ పేరు వసుధ వయస్సు 40.మా పెద్దమ్మ లక్ష్మి అమ్మ

నేను అబ్బా ఆపండే మీ ముచ్చట్లు అన్నా పింకీ మ్మ్ సరే బావగారు నేను కడుకొని వస్తా అంది ఆంటీ అదేంటే ఎప్పుడు లేనిదీ అంది పింకీ మ్మ్ ని మొగుడు

ఆంటీ మ్మ్ పెట్టావుగా మొరటోడా కొంచం కూడా ఆలోచించేది లెదు నిధనం గా చేస్తే ని సొమ్ము ఏమైనా పోతదా అంది అలానే కాసేపు మాట్లాడుకొని పింకీ రూమ్ లోకి వెళ్ళాం