అందరికీ నమస్కారం. నేను kadapa చెందిన 21 మంది పురుషుడిని, ప్రఖ్యాత మీడియా సంస్థతో జర్నలిస్టుగా ఇంటర్న్‌షిప్ చేస్తున్నాను. నేను రీడర్ మారిన రచయితని. అవును, నేను

న పేరు గౌతమ్ ఇది న ఫాస్ట్ స్టోరీ మరియూ నా రియల్ స్టోరీ ఏమయినా తప్పులు ఉంటే నను క్షమించండి ఇంకా ఎవరైనా (AUNTYS AND