దెంగుతూనా. Issssssss hmmmmmm abbaahhh dengu ra ahhhhhh dengu Bava ee lanja puku Nii Chimpey Andi. ఇప్పుడే చూడే నా రంకు పెళ్లామా. ఈరోజు నీ పుకు

హాయి రీడర్స్ అందరికి thanks ఈ స్టోరీ చదవటానికి వచ్చినందుకు ఇది రియల్ incedent న లైఫ్ లో జరిగింది … ఇంకా స్టోరీ లొకి వెళ్తే నాది అప్పుడే ఇంటర్

అందరికీ నమస్కారం, నా పేరు చరణ్ నేను ఇప్పటి వరకు చాలా కథలు రాశాను .నా లైంగిక ఆనందాన్ని మీతో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను.మీ నుండి నాకు చాలా అభిప్రాయాలు వచ్చాయి దానికి