హలో, నేను మీ చరణ్ అందరికీ స్వాగతం. నా మెయిల్ – charantej811@gmail.com. కథ మొదలు పెడదాం. నేను కొత్త గది తీసుకున్నాను. యజమాని విడాకులు తీసుకున్న ఒక మహిళ. నా

నా క్లాస్మేట్ శాంత సుందరి. ఇది నా కాలేజ్ లో చదివేరోజుల మాట. మాది కోడ్యుకేషన్ కాలేజ్. మా కాలేజ్లో అరవ పిల్లల శాతం ఎక్కువగా ఉండేది. నిజం చెప్పాలంటే నేను

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు, నేను మీ మనోహర్ (మనూ). పూకు నాకించుకున్న లత తో మేము ఎలా సుఖాన్ని అనుభవించాము అన్నది ఈ కథ. unsatisfied ఆంటీస్ కి అయినా

ముందుమాట: సరదాగా గడిపాను.. ಆ నేను 10 సంవత్సరాల క్రితం ఆఫీసు పనిమీద ఆస్ట్రేలియా కు వెల్లాను.. 30 రోజులు ఉన్నాను.. అక్కడ మెల్బోర్న్, సిడ్నీ లలో మధుర స్మతులను కథగా