ఈమె పేరు శిల్ప. తహసిల్దార్…నాకు పని ఉండి వెళ్ళా…మొత్తం చెప్పాక ఆమె అంది…ఇదంతా చెయ్యడానికి వారం పడుతుంది…మీరు 5 లక్షలు ఇవ్వాలి అని..నేనేం చెప్పబోయినా వినలేదు..కావాలంటే 5

ఇది ఒక నాన్న కూతురి శృంగార కథ. ఇది వాళ్ళు కావాలని కాకపోయినా అనుకోని పరిస్థితుల్లో జరిగిన కథ. ఈ కథ ద్వారా సమాజానికి చెడు సందేశం

Ma native ongole dagara , ma nanna garu na chinapudeenu chanipoyaru, inter chaduvu kuney rojulo jarigina kadha inka kadha lo