ఇది ఒక నాన్న కూతురి శృంగార కథ. ఇది వాళ్ళు కావాలని కాకపోయినా అనుకోని పరిస్థితుల్లో జరిగిన కథ. ఈ కథ ద్వారా సమాజానికి చెడు సందేశం

Ma native ongole dagara , ma nanna garu na chinapudeenu chanipoyaru, inter chaduvu kuney rojulo jarigina kadha inka kadha lo

నా పేరు ఆనంద్.మా ఊరు అనంతపురం. మా ఇంట్లొ నేను మా అమ్మ ,నాన్న ఉంటాము. నేను ప్రస్తుతం ఇంటర్ 2 రొండువా సంవత్సరం చదువుతున్న. నాకు