సుగుణ

Posted on

ఒకరోజు నేను ఆఫీసుకు బయల్దేరుతుండగా టెలిగ్రాం వచ్చింది. సంతకం పెట్టి చేతిలోకి తీసుకొని చదువుతుంటే……నా కాళ్ళక్రిందనేల కంపిస్తున్నట్లు అనిపించింది. ఏం చెయ్యాలో క్షణంపాటు అర్థంకాలేదు. కళ్ళల్లో నీళ్ళుతిరిగాయి. చుట్టూ ఉన్న వస్తువులన్నీ బూజరబూజరగా కనిపించాయి. తల తిరిగిపోతోంది. చిన్నగా కుర్చీలో కూలబడ్డాను………
నేను ఒక ప్రైవేటు కంపెనీలో గుమాస్తాగా పని చేస్తున్నాను. తమ్ముడు కృష్ణారావు. మా తాతగారి పేరే వీడికి పెట్టారు. అదే మేంచేసిన తప్పేమో! ఆయనాకాలంలో సంఘసంస్కరణలు చేస్తే, వీడిప్పుడు ఆయనగారి బాటలోనే సంఘాన్ని సంస్కరించాలని బయల్దేరాడు. పైసా సంపాదించకపోగా సంస్కరణల పేరుతో ఇంటిచుట్టూ అర్ధరాత్రి అపరాత్రిలేకుండా పోలీసుల్ని తిప్పటం….ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇంటికి రావటం…. వీటికి తోడు ఇరుగు పొరుగులు గుసగుసలు….పరువుగా ఇంట్లో ఉంటూ గుట్టుగా కాపురం చేస్తూ గౌరవంగా బ్రతికే మమ్మల్ని తలెత్తుకోకుండా చేస్తున్నాడు……అందుకే ఒక రోజు

ముందు నిన్ను నువ్వు సంస్కరించుకో….. ఆ తర్వాత సంఘంగురించి ఆలోచిద్దాం…. ఎన్నాళ్ళని నేను పోషించను నిన్నూ నీ పెళ్ళాంపిల్లల్ని…. సంఘసంస్కరణకూడు పెట్టదురా….. పనిచేస్తేనే నాలుగు వేళ్ళు నోటిదాకా వెళ్ళేది….” అంటూ వాణ్ణి మందలించాను. మాటామాటా పెరిగింది. ఆవేశంగా వాడు ఇల్లొదిలి సమాజోద్ధరణకు వెళ్ళటానికి సిద్దపడ్డాడు….వాడి వెంటే వాడి భార్య సుగుణ, వాడికూతురు….రోజులపిల్ల ఇంకా పేరు పెట్టలేదు……
” అమ్మా ! సుగుణ. వాడిని నీకిచ్చి కట్టబెట్టిన పాపానికి, వాణ్ణి నమ్ముకొని వెళుతున్నావా…. ఇది నీ ఇల్లు …… పెళ్ళి చేస్తేనన్నా మారతాడనుకున్నా….నాకిక నమ్మకం నసించింది…వాణ్ణి వెళ్ళనీమ్మా….” అంటూ బ్రతిమాలాను. తన భర్తతోడిదే తనజీవనమంటూ వాడితో వెళ్ళిపోయిందా పి ……..
సంసారంకన్నా సమాజ సంస్కరణల పట్ల ఆసక్తి గల కృష్ణారావు ఇంట్లో పెళ్ళాం పిల్లల్తో కన్నా బయటి వారితోనే ఎక్కువగా గడిపేవాడు. ఎప్పుడింటికి వస్తాడో తెలీదు……అతని మూలాన పైసాసంపాదనలేదు……కుటుంబపోషణచాలా భారంగా వుంది……అయినా సుగుణఅతన్ని పల్లెత్తుమాట అనలేదు. మొదట్లో ఒంటిమీద నగలమ్మి ఇల్లుగడిపింది. తన భర్తకు భాద్యత తెలియచెప్పే ప్రయత్నాలు చేసింది. ప్రయోజనం శూన్యమనిపించింది. అందుకే నాలుగిళ్ళల్లో పనులు చేసి భర్తనీ,కూతుర్నీ పోషిస్తోంది. వేళకి తిండిదొరుకుతుందనే కానీ, ఆ తిండి ఎక్కడినుండి వస్తోందోనన్న ఆలోచనే వీడికి కలుగలేదు. ఆలోచించే తీరికా లేదు. ఎప్పుడు చూసిన ఉపన్యాససభలు, ధర్నాలు వండి వాటితోటే అతని రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. ఒకసారి వాడు ఇంటికి రాలేదుట…..సుగుణఖంగారుపడుతూ అందర్నీ అడుగుతూ కంప్లైంట్ ఇద్దామని పోలీసు స్టేషన్కు వెళ్తూ, ఆఫీసు పనిమీద బ్యాంకు కెళుతున్న నాకు ఎదురైంది. విషయం తెలుసుకొని నేనూ ఆమెతో కలిసి స్టేషన్కు వెళ్తే కటకటాలు లెక్కబెడుతూ కనిపించాడు….. నేనే ఎలాగో విడిపించాను…..సుగుణచేతులెత్తి నమస్కరించబోతే నేనే వద్దన్నాను. ” ఇంక మీదన్నా బుద్ధితెచ్చుకొనుండు” అని మందలించాను. కనీసం వాడు నాతో ఏమీ మాట్లాడలేదు…. మాట్లాడాలని వాడికి అనిపించలేదేమో……..అలాగే వెళ్ళిపోయాడు…..
కొన్నిరోజులకి మళ్ళీ ఇదే తంతు…. ఎవరో చెబితే తెలిసింది సుగుణకు… రోడ్డుమీద జనాన్ని పోగుచేసి విప్లవగీతాలు పాడినందుకు పోలీసులు అరెస్టుచేశారని. మళ్ళీ సుగుణవాళ్ళకాళ్ళూ వీళ్ళకాళ్ళూ పట్టుకొని కృష్ణారావుని విడిపించి తెచ్చిందట… నాకు విషయం తరువాత తెలిసింది…. బంగారమంటి పిల్లను బడుద్దాయిలాంటి వాడికిచ్చి పెళ్ళిచేసి అనవసరంగా ఆమె గొంతుకోశానని నాకు అనిపించింది….ఇప్పుడిలా బాధపడి ప్రయోజనం శూన్యం
ఇలా ఎన్నోసార్లు వాడిని పోలీసులు అరెస్టు చెయ్యటం, నేనో….సుగుణో విడిపించి తీసుకెళ్ళటం…..కొన్ని రోజులకు ఇద్దరికీ విసుగు వచ్చింది…….కృష్ణారావు ఇంటిముఖం చూసి రెండునెలలు. మళ్ళీ ఈరోజు ఇంటికి వచ్చాడు. ఇన్నాళ్ళూ ఎక్కడున్నావని అడిగే ధైర్యం ఆమెకు లేదు. ఎక్కడున్నాడో చెప్పే ఉద్దేశ్యం ఇతనికి లేదు. కృష్ణారావు ఏకాంతంగా గదిలో కూర్చొని వున్నాడు….సమయం పన్నెండు గంటలు……గదిలో లైటు వెలుగుతోంది……

“నేను నమ్మిన సిద్ధాంతాలు కూటికి, గుడ్డకి కొరగావని అన్నయ్య అన్న మాటలు ఇప్పుడు అక్షరసత్యాలు అనిపిస్తున్నాయి. మహాత్ముల సిద్ధాంతాల్ని ఆచరణలో పెట్టి సంఘసంస్కరణోద్యమం చేపట్టినందుకు, చివరకా సంఘమే నన్ను దోషిగానూ, విప్లవవాదిగానూ చిత్రించింది. మహాత్ముల మాటలకు, చూపించిన బాటలకు కాలమేనాడో చెల్లిపోయి, వాటికి వక్రభాష్యాలు వెతికే రోజులు వచ్చాయి. ఈ విషయం తెలుసుకునే సరికి సమయం మించిపోయింది…..”అంటూ కాగితం మీద రాసుకుంటుండగా. .ఎవరో బైటినుండి కృష్ణారావుగారూ అంటూ పిలిచారు. కాగితం పక్కన పెట్టి బయటకు వెళ్ళిన అతను ఆ రాత్రి అంతా ఇంటికి రాలేదు….. దూరంగా ఎక్కడో తుపాకీ మోత వినిపించింది…….మరునాటి పొద్దునే సుగుణకు తెలిసింది తనభర్తనెవరో కాల్చి చంపారని………
“బ్రదర్ డెడ్ స్టార్ ఇమ్మీడియట్లీ”. మెల్లెగా కుర్చీలోంచి లేస్తూ నా భార్య అపర్ణని పిలిచి విషయం చెప్పాను. వాడి భార్య,కూతురు (పేరు కృష్ణవేణి)ని ఇంటికి తీసుకొద్దామనుకుంటున్నాను.ఇదే విషయం అపర్ణతో చెబితే ఆమె ఒప్పుకోలేదు. ” ప్రస్తుతం ఆ పల్లికు మనంతప్ప మరెవరున్నారు” అని బ్రతిమాలి చూశాను. నా కొడుకు దిలీప్ ని గడపకడ్డంగా పడుకోబెట్టి దాటి వెళ్ళి వారిద్దర్నీ ఇంటికి తెచ్చుకోమంది. నేను తనకు నచ్చచెప్పాలని చూశాను. ఉరేసుకొని చస్తానని బెదిరించి తన తమ్ముడికి ఫోన్ చేసి పిలిపించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది…….
దానిమాట కాదని నిర్ణయం తీసుకొనే ధైర్యంనాకు లేదు. ” చంటి పిల్లను పెట్టుకొని బర్తలేని ఆపిల్ల ఎన్ని పాట్టు పడుతుందో కదా భగవంతుడా!” అనుకుంటుండగా నా బావమరిది రంగనాధం ఉన్నట్లుండి ఊడిపడ్డాడు. వాడిఅక్క అపర్ణకి అన్యాయం చెయ్యాలని చూస్తే సహించేది లేదన్నాడు. “ సుగుణని, ఆమె కూతుర్ని ఇంటికి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే అక్కమొగుడువని కూడా చూడను….ప్రాణాలు తీసేస్తా” అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు నాకు.

బంగారంలాంటి సుగుణని వాడికిచ్చి పెళ్ళి చేసి ఆ పిల్ల భవిష్యత్తుని నా చేతులారా నాశనం చేశాను. ఆ పాపం నన్ను ఊరికే వదలదు. భర్త చచ్చిపోయింతర్వాత ఆ పిల్ల ఎటుపోతుంది. మనం తప్ప ఆపిల్లకు ఎవరున్నారు…” అని రంగనాధాన్ని అడిగాను.

మీరన్నది నిజమే….కానీ ఇప్పుడామెను ఇంటికి తీసుకొస్తే మనిళ్ళచుట్టూ పోలీసులు తిరుగుతుంటాడు. అయినా ఒక విప్లవవాది పెళ్ళాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మనపరువేంకావాలి… పైగా వాడు చచ్చింది ఎన్ కౌంటర్లో…..’ అన్నది అపర్ణ.
కాదు…”

చనిపోయినవాడు స్వయానా నాకు తమ్ముడే…..అయినా వాడు చచ్చిపోయింది పోలీసులు ఎన్ కౌంటర్లో
‘ఎలాగోలా చచ్చాడు. అన్న అన్నబంధమేనాడో కాదనుకోని ఇల్లువదిలెల్లాడుగా……” అన్నాడు రంగనాధం…. ఎందుకు వెళ్ళాడు….సంఘసంస్కరణలకోసం…. వీడు జనానికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని బహిరంగంగా గొంతెత్తి చెప్పి, సంఘంలో సంస్కరణలు తీసుకు వద్దామని వెళ్ళాడు. వాడికి మీరిచ్చిన బిరుదు విప్లవవాది. వాడు చెప్పేదితప్పు కాదు, చెప్పే పద్దతిలో చెప్పలేదు. అందుకే వాడొక విప్లవవాదైనాడు.”
“ ఇంతకు నువ్వనేదేంటి బావా….” గంభీరంగా అన్నాడు రంగనాథం…….
“ చెప్పానుగా….సుగుణని, ఆమె కూతుర్ని ఈ ఇంటికి తీసుకు వస్తున్నా…..” అన్నాను…….
ఆ మాటే వద్దంటున్నా… ఇంతమంది చెపుతున్నా మళ్ళీ వాళ్ళనింటికి తెస్తానంటారేంటి..” అంటూ అపర్ణ
నామీదకు లేచింది…….

‘వాళ్ళనింటికి తెస్తే నీకు ఇబ్బందేంటి?”
” ఇబ్బంది కాక… మరేంటి? వాడి పెళ్ళాన్నింటికి తెస్తే వాణ్ణి కాల్చిన వాళ్ళు రేపు ఇంట్లో వుంచుకున్నందు మిమ్మల్ని కాలుస్తారు….” అంటూ ఒక్క సారిగా కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పింది…..

సంతోషంగా బలౌతా…….మీరనే ఈ విప్లవ వాది కడుపున పుట్టటమేనా వాడికూతురు చేసిన నేరం… మీరనే ఆ విప్లవవాదిని పెళ్ళిచేసుకోవటమేనా సుగుణచేసిన నేరం….. పెళ్ళిచేసుకున్న సుగుణ, కడుపున పుట్టిన కృష్ణవేణి ఇద్దర్నీకూడా నేరస్తులుగా మీరు భావించినట్లైతే వారికన్నా మొట్టమొదట పెద్దనేరస్తులం మనం అవుతాం అపర్ణ……ఎందుకంటే పెళ్ళి చేస్తే మారతాడంటూ పీటలమీద కూర్చొని వారిద్దరి జీవితాలకి ముడి పెట్టిన

మనిద్దంరంకూడా దోషలమే….! ఎవరో పరాయి వాళ్ళ మాటలు పట్టుకొని అమాయకులైన వారిని వెలివేయటం మంచిదికాదు….రెడీ అవ్వు వెళ్ళి వాళ్ళను తీసుకు వద్దాం…..” అన్నాను. నిజమేనన్నట్లుగా తలవూపుతూ బయల్దేరింది. రంగనాధం మమ్మల్ని అనుసరించాడు………

‘ ఇలా ఎందరో సుగుణలాంటి బాదితులీ సమాజంలో వున్నారు. వారివారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి……
మనకెందుకులే అని ఊరుకుంటుంటే మాత్రం ఇలాంటి వారి దుస్థితికి మనమే కారకులం……
మీ శ్రీ చక్రధారి

65971118cookie-checkసుగుణ

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *