హాయ్ నేను మీ పవన్( ఏజ్ 29 )వరంగల్ నుండి ఎవరికైనా సహాయం కావాలంటే ఈ మెయిల్ pavanpspk305@gmail.com & google chat లో msg చేయండి. ఇక స్టోరీలోకి వెళ్తే

ఈ కధ ఒకసారి మీతో పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాను .ఈరోజు నేను నాకు మా వదిన మధ్య జరిగిన కథ గురించి చేపబోతున్నాను మా డాడీ అసెంబ్లీ వర్క్ వల్ల ఎప్పుడు ఒక

బలరాం: ” నీలూ” అంటూ పిలిచేరు. నేను: ఊ, వస్తున్నానండీ. ఇక్కడా, క్రింద ఉన్నాను. త్వరగా కిందకి రండి. మీకు ఇష్టమైన చిల్లు గారెలు సిద్ధం చేసేను.” అన్నాను గట్టిగా డైనింగ్

నా పేరు నీలిమ. నాకు చిన్నప్పటినుండీ టెక్కు ఎక్కువ. చాలా గ్రాన్ డుగా ఉండేదాన్ని కట్టే చీర, నగలునుంచి అందరికన్నా నేనే బాగా కనబడాలి అనుకునేదానిని. శ్రీ వి గా, మహారాణీ

Naa room ki వచ్చి ఆంటీ కి మెసేజ్ చేశా నైట్ పరిస్థితి ఏంటి అని ఆంటీ వెంటనే ఫోన్ చేసింది ఏంట్రా కొత్తగా అడుగుతున్నావు నీకు తెలియదా అంది నేను