రాత్రి ఇంటికి వెళ్లి ఏమి తెలియనట్టు వాళ్లను పలకరించా.వాళ్ళు కూడా ఏమి జరగనట్టే మాములుగా మాట్లాడారు. మోహిత్ స్కాచ్ బాటిల్ చూపి పిలవగానే ఓకే అని మొదలెట్టాం చాల రోజుల తర్వాత

రాము ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి ఆంటీ కోసం ఎదురుచూస్తూ హాల్లో సోఫాలో కూర్చున్నాడు. ఫది నిమిషాలైంది ఆంటీ జాడ లేదు.అసహనంగా ఉంది రాము కి. నిజంగానే వస్తుందా అని అలోచిస్తున్నాడు.

పింకీ సిరిని వదిలి నేను కూడా తింటా అంటు రూమ్ వైపు వస్తుంటే సిరి ఒక్కదానే వదిలి వెళ్తారా అంది నేను నాకేమి తెలియనట్టు వెళ్లి బెడ్ మీద పడుకున్నా స్వీటీ

స్వీటీ మ్మ్ సరే నేను వెళ్లి తెస్తా అంటు బయటికి వెళ్ళింది తలుపు కొట్టింది ఎవరో తెలియదు పింకీకి ఫోన్ చేసింది ఎవరో తెలియదు Pakkinti thalli kuthurlu 247→ కొత్త