నా పేరు వాసు (28), ఆఫీస్ వర్క్ మీద నేను, నా టీం లిడ్ పది రోజులు విజయవాడ లో వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుని తిరిగి హైదరాబాద్

కామ కథలు చదివే ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు బాబు, నా వయసు 26 సంవత్సరాలు. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు జిల్లా లో

హలో అందరికి నమస్కారం నేను మీ రాకేష్ Sankranthi Holidays lo adrustam పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. ముందుగా పార్ట్ 2