ఆ రోజు రాతిరి అమ్మగారు నాకు భోజనం పెడుతుంటే నేను కింద నేల మీద కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాను. డ్రెస్ చాలా లో నెక్ కావటం వళ్ళ, అమ్మగారి సల్లు నా

నా పేరు భార్గవి.38 34 44 ఈ సైజ్ లో ఉంటాను. బాగా ఒళ్ళు ఉంది.తెల్లగా ఉంటాను.హైదరాబాద్ లో ఒక ఫంక్షన్ చూసుకుని రాత్రి బస్ ఎక్కాను. అన్నీ రిజర్వేషన్.ఒకటే సీట్

హాయ్ అందరికీ , .. ఈ కధ మల్లి ఒకసారి మీకు గుర్తు చేయాలని, మీతో పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాను . ఒక ఊరిలో ఒక పెళ్ళాం( సంధ్య) మరియు మొగుడు( రమణ