అవి ఒక ప్రాజెక్టు పని మీద ఓ రెండు ఏళ్ళు ఆ వూళ్ళో ఉన్న రోజులు. పాత dept క్వార్టర్స్. మేం కింద పోర్షన్ లో వుండేవాళ్ళం. పైన యింకో ఫ్యామిలీ

అందరికీ నమస్తే నేను మీ మహేష్ వర్మ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సంఘటన డిగ్రీ అమ్మాయిని వాళ్ళ పొలంలో ఫక్ చేశా పార్ట్ 2 డిగ్రీ అమ్మాయిని వల్ల పొలంలో చేశా

హై రీడర్స్ నేను మీ చరణ్ . నాకు ఇష్టమైనవి పుస్సీ నాకడం, రొమాన్స్ చేయడం, సెక్స్ చేయడం. నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే నా మెయిల్ ఐడీ ఆర్ గూగుల్