“ఏరా శివా ఎప్పుడొచ్చావు బెంగులురునుంచి”, “ఇప్పుడు సెలవులు కుడా లేవుగా అందరు ఆఫీసుల్లో వుంటే నేవేంటి ఇక్కడ” అన్నాడు షబ్బిర్ నేను 30 రోజులు సెలవుల్లో ఉన్నలేరా

హై రీడర్స్ ఎలా ఉన్నారు . నేను మీ చరణ్ మళ్ళీ ఇంకొక స్టోరీ తో మీ ముందుకి వచ్చాను .ఇది మీకు నచుతాది అని అనుకుంటున్న

ఇద్దరూ చింతచెట్టు కిందకి వచ్చారు ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు, సౌమ్య తన రెండు చేతులతో విక్రమ్ తలను పట్టుకోని తన పెదాలతో విక్రమ్ పెదాల మీద దాడి మొదలెట్టింది,

ఏంటి నీరజ డల్ గా ఉన్నావు వీడియో తీలేదా అన్నాను, తీసాను అని నా మొబైల్ ఇచ్చింది వీడియో బాగా వచ్చింది మరి ఇంకేంటి అన్నాను, తను

పార్ట్2 చదివిన తర్వాత ఇది చదవండి. అలా నందిత-రాజు శృంగారం లో మునిగి తెలిపోయారు…తర్వాత రాజు కి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చి రూమ్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు..తర్వాత