అమ్మ ఆంటీ ఇద్దరూ తలల నిండా మల్లెపువ్వులు పెట్టుకుని మిగిలిన విడిపువ్వులు మంచం మీద జల్లారు అమ్మ అగరవత్తులు వెలిగించింది హుమ్మ్మ్ ఇపుడు అసలు సిసలిన శోభనం

వీళ్ళు ఈ పనిలో మనచి రసపట్టులో ఉండగా తలుపు టక్ టక్ టక్ మని సౌండ్ వచ్చింది వీళ్ళిద్దరూ తలుపు వైపు చూసి ఒకళ్ళ మొకాలు ఒకళ్ళు

ఒకరకంగా చెప్పాలంటే అంతే నా మొగుడు ఏమంత అరగదీశాడనీ నన్ను అంది ఆంటీ ఇద్దరూ కలిసి నవ్వుకున్నారు కొంచెం సేపు తరవత అమ్మ హుమ్మ్ అలా అద్దం

కుమారి సంగతి ఏమి చేశావే అబ్బహ్ దాని జకీటు పిట పిట లాడిపోతుందే దానిని చూస్తే జివ్వు మంటుంది ఒల్లు పిట్ట లడ్డులా ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం

ఆంటీ : నీ వంపు సొంపులూ వయ్యారాలు చూసి మనసు పడ్డాడు ఎవరే ఆవిడా అని అడిగాడు సర్లే నోరు విడిచి అడిగాడు కదా అని అమ్మ

ఎదో పిచ్చి కుక్క తరుముతున్నట్టుగా మంచం ఎక్కిన వెంటనే లంగా ఎత్తేసి మీదెక్కేస్తాడు పోనీ అదన్న పూకు నిడుగా ఉంటుందా అంటే అదీ లేదాయే దానికన్నా మన

ఇంక లోపల పనిలోకి వస్తే, తొడలు యడం చేసిన వెంటనే అప్పటికే విడతీసి ఉన్న పంగ మద్యలో ఉపస్తు మీద చెయ్యి వేసి అలా ఒకసారి పైనుండీ