రాజశేఖర్ కృష్ణవేణి దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు శ్రీనివాస్, అర్చనలు వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం ఇద్దరూ అందంగా ఉండటమే కాకుండా బాగా చదువుకుంటున్నారు. కూతురు అంటే మరీ ఇష్టం

హల్లో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాగరాజు.నేను మీ కోసం మళ్ళీ వచ్చాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీరు బాగున్నారా, నేను మా కుటుంబం లో జరిగిన కమక్రీడను

నా పేరు సూర్య. నేను గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఒక ఆఫీస్ లో క్లర్క్ గ పనిచేస్తున్నాను. నాకు నా టీనేజ్ నుండి పోర్న్ చూసే అలవాటుంది.

దయచేసి ఇన్సెస్ట్ స్టోరీస్ ఇష్టం లేని వాళ్లు ఈ కథను చదవకండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాము పేరు మార్చి రాశాను age 17 నేను

అక్కడ శిరోజాల స్త్రీ నిర్మల టేబుల్ మీద వెల్లికిలా పనుకుంది ఆమె తెల్లని తొడలు ఆ ట్యూబ్ లైట్ కాంతి లో తల తళా మెరిసి పోతున్నాయి.

మర్నాడు ఇద్దరం లేచేసరికి – విజ్జీ స్కూల్ కి వెళ్ళి పోయింది. సుధ స్నానం చేసి వస్తోంది. ” అమ్మ , మూడు రోజులూ మీరే తలలు

మర్నాటి నుంచి రోజూ స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి ముందు, జయ – విజయ లకు జడ వేయటంతో పాటు- సుధకి కూడా జడ వేసి ముడి చుట్టడం