కామ కథలు చదివే ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు బాబు, నా వయసు 26 సంవత్సరాలు. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు జిల్లా లో

హలో అందరికి నమస్కారం నేను మీ రాకేష్ Sankranthi Holidays lo adrustam పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. ముందుగా పార్ట్ 2

హాయ్ తెలుగు రీడర్స్ నేను ఈ కథలు రెండు సంవత్సరాలుగా చదువుతున్నాను నా జీవితంలో జరిగిన ఒక అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలని నేను కూడా ఈ కథను

నా పేరు వాసు (30), పెళ్లి అయ్యింది. హైదరాబాద్ లో క్వాలిఫికేషన్ కి సంబంధం లేకుండా చిన్న జాబ్. ఈ మధ్యనే నా వైఫ్ గర్భవతి అయ్యింది.

హెల్లో, నేను మీ రఘు. ఇంకో కథతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నా. ముందు చెప్పినట్లుగా నాకు ముగ్గురు పిన్నిలున్నారు. పెద్ద పిన్ని ఐశ్వర్య. రెండో పిన్ని కోమలి.