ఈరోజు కవిత నన్ను పీల్చిపిప్పి చేసింది. బక్కగా కనిపించే అమ్మాయిలు సెక్సులో చాలా ఆక్టీవ్ గా ఉంటారని ఎవరో అన్న మాట అక్షరాల నిజం చేసింది కవిత.

కాసేపు కావ్యాతో అన్ని వివరంగా అర్ధం అయ్యేలా చెప్పి, తన సండ్లతో ఆడుకుని స్వాతి రూమ్ లోకి వచ్చాను. స్వాతి మంచంపై కూర్చుని తల కాళ్ళ మధ్య

నేను రిలాక్స్ గా పడుకుని ఆలోచిస్తున్న, కొద్దిసేపటి ముందు స్వాతి తన భర్త వీర్యాన్ని నోట్లో పడడానికి ఇష్టపడలేదు, కానీ నా వీర్యాన్ని నోట్లోకి తీసుకోవడమే కాకుండ

రాజు వెర్షన్ :- స్వాతి ఇంత త్వరగా కారిపోవడంతో నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. నేను మంచం దిగి లైట్ వేసాను. లైట్ వెలుగులో స్వాతి నిజంగా

రాత్రి 8:00 గంటలకు డిన్నర్ కోసం బయటికి వచ్చి హోటల్ లో నాన్ వెజ్ సుష్టుగా తిని, మెడికల్ షాప్ లో మా ఆవిడకు హెల్త్ బాగా

టే తీసుకుని హల్ల్లోకి వచ్చేసారికి కవిత దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్న ఫోజులో కూర్చుంది. టీ తీసుకోండి, అంటూ తనకు టే ఇచ్చాను. ఆమె టీ కప్పు అందుకొని ,

సాయంత్రం కవిత స్వాతి ఇంటికి వచ్చింది, ఏంటీ వదిన మీ లవర్ వచ్చినట్లుంది, నువ్వెంటీ ఇక్కడే ఉన్నావ్, పాపం వెల్లి ఆయనతో ముద్దు ముచ్చట్లు ఆడకుండా. సిగ్గుండాలి,