అప్పటికే ఆవిడని మంచం మీద పడుకోబెట్టే సాను. దీని మాటలకి ఆవిడ ముఖ మంతా ఎరగా అయిపోయిది. సిగ్గుతో ముఖం చేతుల్తో కప్పేసుకి ఛి ఛి అంటూ తొడల్ని దగ్గిర సా

నా పేరు జేమ్స్ . నా వయసు 21. ఈ స్టోరీ ఒక 2 నెలల ముందు జరిగింది.ఈ స్టోరీ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఇది అంతా చదివి ఆనందంచండి. Any

యే మండీ నా మాట వినండీ ఒక్కసారి కి ఒప్పుకోండీ అంటూ బతిమాలుతోంది. మా ఆవిడ. నాకు పిచ్చెక్కినట్టయింది. నీకు అసలు బుద్దుందా. మీ వొదిన అంటే నాకు వరసకి అక్కగారో

ఈ కథ లోని పాత్రలు కేవలం కల్పితం మాత్రమే. ఎవరిని ఉద్దేశించి నవి కావు. ఈ కథ నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా రాయబడినది. గమనిక: శృంగారం ఆరోగ్యానికి శ్రేయస్కరం. ఒక

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రా రాజు, నాకు ఏ అమ్మాయిని చూసిన తల కిందకు వేసుకొని వెళ్లిపోవడం తప్ప తానావైపు నేరుగా చూసేంత దైర్యం లేదు.బహుశా అందుకేనేమో నాకు ఇంతవరకు

సోఫాలో కూర్చుని ఉన్నారు. కాని మనం బెడ్ మీద కూర్చుని కూడా చేసుకోవచ్చు. అసలు బెడ్ మీద కూర్చుని చేసుకుంటేనే సుఖంగా ఉంటుంది. భర్త తన కాళ్లు బాగా చాచి కూర్చుంటాడు.

దెంగులాటలో ఆనందం ఏదీ – ఎక్కడ ఉంది? (ఒక కొత్త పెళ్లి కూతురి ప్రశ్న-నాకు తోచిన జవాబు) “ఆ ఆనందం ఏదీ? నాకు కొత్త గా పెళ్లి అయింది. కానీ దాంపత్యం