పింకీ సిరిని వదిలి నేను కూడా తింటా అంటు రూమ్ వైపు వస్తుంటే సిరి ఒక్కదానే వదిలి వెళ్తారా అంది నేను నాకేమి తెలియనట్టు వెళ్లి బెడ్ మీద పడుకున్నా స్వీటీ

మర్నాడు ఉదయమే మెలకువ వచ్చింది. లేచి చూసాను. యింకా తెలవారలేదు. పక్కకి తిరిగి చూస్తే బుజ్జి కనబడలేదు. వాష్ రూంకి వెళ్లిందేమో. ఆంటీ వైపు చూసాను. ఒక్క క్షణం గుండె ఆగింది.

హాయ్ రీడర్స్ నా మొదటి రెండు భాగాలు చదివి నాకు చాలామంది రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు వాళ్లందరికీ నా ధన్యవాదాలు. కానీ నా ఆఫీస్ పని ఒత్తిడి వాళ్ళ మూడో భాగం(ముగింపు) రాయటం

స్వీటీ బావ నా ప్యాంటు అండర్వేర్ వీపేసేయ్ నావల్ల కాదు అంది ఇక నేను విప్పేసి నా బట్టలు కూడా విపసుకున్నా Pakkinti thalli kuthurlu 245→ పింకీ న్నా ప్యాంటు

Hi…అందరికి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ స్టోరీ రీసెంట్గా నాకు మరి మా పొలం పక్కనే ఉండే పొలం వాళ్ళ అమ్మాయి మధ్యన జరిగిన రియల్ స్టోరీ ఇది… నా పేరు

హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సాత్విక్ కుమార్, నేను ఈ సైట్ లో స్టోరీస్ చదివి నా స్టోరీ కూడా మీతో పంచుకోవాలి అనిపించి రాస్తున్నాను. మాది కాకినాడ పక్కన ఒక