ఉదయం అమాంతం నా మొడ్డ చీకిన వీర వనిత ఇలా సిగ్గు పడ్డం ఏమిటా అనుకున్నాను. పమిట కిందికి జార్చాను. విజయ సళ్లు కను విందుగా కన పడుతున్నాయి. నేను తన

అప్పుడు నాకు పాతికేళ్లు. ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. బాంకులో పని చేస్తున్నాను. మేడ మీద రూము లో ఉంటున్నాను. ఒక రోజు నేను స్నానం చేసి టవల్ ఆరేయడానికి బాల్కనీలోకి వచ్చాను.

మామయ్య డోర్ తీయగానే నోరు వెళ్ళబెట్టి చూడటానికి కారణం తన ఎదురుగా ఉన్న మా అమ్మానాన్నలు. పసుపురంగు చీరలో, తన పాలరాతి శరీరా అందాలతో దేవతలా మెరిసిపోతున్న మా అమ్మను చూసి

నేను మీ కుషల్ డియర్ అంటీస్ గర్ల్స్ మీకు సుఖం కావాలి అంటే నాకు మీరు mail లో గాని hangouts లో గానీ కాలవచ్చు మీకు నా నుండి ఎటువంటి

నా పేరు కన్నయ్య బాబు. మా అత్త కొడుకు రవి. నాకు బావ అవుతాడు. వాడికి పెళ్ళయి పది సంవత్సరాలు అవుతుంది. వాడి భార్య పేరు చౌడేశ్వరి. అందరూ చౌడీ అని