అంకుల్ ఇక ఆలస్యం చెయ్యకుండా మొదలెటండి అన్నాడు ఇంతలో తలుపు కొట్టిన సౌండ్ వినిపించింది అంకుల్ అబ్బా ఇపుడు ఎవరే మీరు కానివ్వండి వెళ్లి చూసి వస్తా అంటు లేశాడు నేను

అలా ఆరోజుకి బస్ లో బిందుని దెంగటం కుదరలేదు. ఆమెనే, సుల్లిని బాగా చీకిచీకి పెట్టింది. రాత్రికి ఊరు చేరుకున్నాక హాస్టల్ రూములు కేటాయించారు. మొదటి అంతస్తులో నా రూంకి 3

Hai frds ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మా పక్కింట్లో ఉండే 34years ఆంటీనీ set చేసుకొని ఎలా sex చేశానో ఈ స్టొరీలో చెప్తాను, స్టోరీ నచ్చితే like చేయండీ &

హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రవి హైదరాబాద్ నా గురించి చెప్పాలంటే నా పేరు రవి ఉండేది హైదరాబాద్ నా ఏజ్ 28 నా హైట్ 5.7