హెయిర్ బ్యాండ్ తో బిగించిన జుట్టుని ఎడమ అరచేతి గుప్పిట నిండుగా తీసుకుని నా మొడ్డని నోటి నిండుగా కూరుతూ కుడి చేత్తో తన మీదగా వాలి నైటీని పిర్రలు కనిపించేలా

ఆ రోజు రాతిరి అమ్మగారు నాకు భోజనం పెడుతుంటే నేను కింద నేల మీద కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాను. డ్రెస్ చాలా లో నెక్ కావటం వళ్ళ, అమ్మగారి సల్లు నా

ఒక్కసారిగా ఉమా, “అహ్హాఆఆఆఅ… నెమ్మది… చంపెస్తున్నవురా బాబూ…” అంటూ కుడిచేతితో నా జుట్టు నిమురుతూ… మరో చేతిని సపోర్టు చేసుకుంటూ తమకంగా తొడల మధ్యకేసి చూడసాగింది. చంటిగాడి శృంగార గాధ –