ఆంటీతో మొదటి దెంగుడు నా పేరు రాహుల్, 25 Height 5.10, నాకు ఒక ఆంటీకి జరిగిన రియల్ కథ మాది. ఎవరైనా ఇష్టం ఉన్నా అంటీలు నాకు మెయిల్ కి

వాసన ముక్కు పుఠాలకి తాకింది. లోపల ఇద్దరి బంకా కాస్తా మిగిలి వున్నట్టుంది. చాలా కసిగా వుంది. “అబ్బా! సిగ్గేస్తోండి రండీ !” అంటూ మొగుడిని మీదకి లాక్కుంది వగలు పోతూ.