హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీ. మాది శ్రీకాకుళం AP. నాకు అంటీస్ అంటే చాల చాల ఇష్టం. ఎవరయినా అంటిస్ ఉంటే మెస్సేజ్ చేయండి కబురులు చెపుకుందాం. pboy85496@gmail.com. ఇది

“సీన్ 2, షాట్ 3” “యాక్షన్” అరిచాడు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ కుమార్. హీరో పాత్ర వేస్తున్న సుధీర్, తన పక్కనే పెళ్లి కూతురి గెట్ అప్ లో ఉన్న