గౌస్య తొ మాడం కి వచ్చిన స్టాక్ చూపించాలి ఇంతలొవచ్చిన వారిని నువ్వు చూసుకో అని నన్ను బట్టల స్టాకు ఉన్న రూంలొకి తీసుకెళ్లాడు పొడవుగా ఉండి

వాడి మొడ్డని పిర్రల మధ్య ఆడించసాగాడు అలా ఆడిస్తూ నా భుజాన్ని కొరుకుతూ నాకుతూ మెడ వంపుని నాలుకతూ తడమసాగాడు నేను కసితో ములాగసాగా అలా వెనుకుగా

వాడి మొడ్డ కి ఎంత అలావాటుపడ్డాను అంటే నా భర్త జ్వరంతో బెడ్ రూంలొ పడుకునిఉంటే కామం ని ఆపుకోలేక హల్ లొ కుతి తీరా దెంగించుకున్న

నా మొగుడు మోహంలో మాత్రం కొండంత ఆనందం వెరే మొగుడు అయితే గుద్దినవాడిని అన్నా భార్యా నయినా తిడతాడు నా మొగుడు ఇవన్నీ కామన్ ఫీల్ కాకు