తనిచ్చిన షాక్ తో నా మొడ్డ కొంచం మెత్తబడి క్రిందకి వాలిపోయింది. నేను వెళ్ళి తన పక్కన పడుకొంటూ ” ఏంది… ఏం చెప్పావు?” అన్నాను వణుకుతున్న

సళ్ళపై నున్న ముచ్చికలు రెండూ బాగా నిక్క బొడుచుకొని నన్ను మరింత రెచ్చగొట్టాయి. ఇంకేం ఆలోచించకుండా సళ్ళ పై రెండు చేతులు వేసి మెత్తగా వత్తాను. “ఊ..మ్మ్…..హా….”

మా ఉమ్మడి కుటుంబం అంతా దేవత లా భావించే ,ఎంతో సాంప్రదాయ బద్దంగా పాత సినిమాలో సావిత్రిలా ఉండే మా వదిన,ఈ రోజు నా ముందు ….నగ్నంగా