పాత జ్ఞాప ప కాలు – 26 అలా వాణితో మొదలైన నా రంకు వీలైనప్పుడు పగలు లేక రాత్రి యదేశ్చగా సాగుతోంది. మద్య మద్య వాళ్ళాయన వచ్చినప్పుడు మాత్రం చక్కగా

రాణి ఆ అబ్బాయికి నచ్చడం, పెళ్ళికి ముహుర్తం పెట్టడం, పెళ్ళి అయిపోవడం అన్నీ రోజులలో జరిగి పోయాయి. రాణి అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆ ఇంటిలో కింద ముసలి దంపతులు, పైన

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను విక్రమ్, part 1 చదివిన వాళ్ల కోసం పార్ట్ 2 రాశాను, ముందుగానే చెప్తున్న ఇది నా రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఎవ్వరైనా ఆంటీలు అమ్మాయిలు విడోస్

అందరూ బాగున్నారా … నేను మీ చంటి అబ్బాయి .. ఇంక ఇవాళ నేను చెప్పబోయే కధ 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది .. మేము 3 ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిపి

Hi guys this is my first story ఇందులో నా పేరు మార్చాను నా పేరు అజయ్ మా అన్న ఎల్క్రక్టిసీ depatrment లో వర్క్ చేసేవాడు. Morning వెళ్తే