హాయ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టోరీ రీడర్స్ నా లాస్ట్ స్టోరీ బానేరుగట్ట గొరెల్లు కాచే ఆంటీ తో నా దెంగుడు పార్ట్ 1 మీకు బాగా నచ్చింది అని అనుకొంటున్న

పది ని ముషాల నిద్రబోతున్నాన ను కున్నదేమో.. మావారితో.. సుధ లేచి.. నేను “హరే… మీ ఆవిడకు చల్లగాలికి బాగా కునుకు పట్టేస్తుందండి.. నిన్న కూడా ఇలాగే నిద్ర పోయింది.. గొడ్డుకారెం