నా పేరు సూర్య. మాది గుంటూరు. నెను బీటెక్ చదువుతూ ఉన్నాను. నాకు ఇంటర్ నుంచి అభి అనే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ తెలుసు. బట్

నా పేరు శివ నేను సెలవులకి అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. బావ software జాబ్ చేస్తాడు. అక్క నేను మాత్రమే ఇంట్లో ఉన్నాం. అక్క ఇంట్లో నైటీ వేసుకునేది. ఒకసారి

Hello ladies…myself Krishna 5’9 ht and average body..fair in colour.evaru ina unsatisfied housewives gani single women or divorced vunte naku msg cheyandi feel