మనిషి మెదడు చాలా పెద్దది. ఎంత పెద్దదంటే లక్షమంది పరువంలో వున్న ఆడపిల్లలతో వున్న పరిచయాల్ని దేనికదే విడిగా గుర్తుంచుకోగలిగినంత. మనిషి మెదడు చాలా చిన్నది. ఎంత చిన్నదంటే పరువంలో వున్న

ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక అనుభవం తో వచ్చా ఇది రియల్ గా జరిగిన విషయం ముందు నా గురించి నా పేరు కుశాల్ వయస్సు 26 ,బెంగుళూరులో lo eavarina unsatisfied girl’s

హే రీడర్స్. నేను చాలా కాలంగా ఈ సైట్‌లో కథలు రాస్తునాను వాటిలో ఏది నిజమో నాకు నిజంగా తెలియదు లేదా పట్టించుకోలేదు. వ్యక్తులు ఫక్ మరియు ఫక్ అప్ చేసే

Idi ardamkavalante part 1 chadavandi vaadu naa dagaraki vachadu nenu vadini atu Tippi short kontha kindaki dinchi vaadi sulla pattukuni pass ki posukomannanu