Pakkinti thalli kuthurlu 180

Posted on

ఆంటీ సోఫా మీద అలానే పడుకొని రా బావ పడుకో అంది nenu తన మీద పడుకున్న ఆంటీ బావ అంది ఇంతలో అంకుల్ ఫోన్ చేసిండు నేను ఏం టైమింగే అంకుల్ ది పొద్దున్న సోఫాలో ఉన్నపుడు చేసిండు ఇపుడు అలానే అన్నా ఆంటీ సైలెంట్ బావ అని లిఫ్ట్ చేసింది స్పీకర్ ఆన్ చేసింది

Pakkinti thalli kuthurlu 179→

ఆంటీ : హ చెప్పండి ఎక్కడిదాకా వెళ్లారు
అంకుల్ : ఇపుడే స్టార్ట్ ఐన ఆఫీస్ నుండి
ఆంటీ : అదేంటి ఆఫీస్ కి వెళ్ళలేదుగా పోద్దున
అంకుల్ : అబ్బా వెళ్లాను లేవు ఏం చేస్తున్నావు
ఆంటీ : టీవీ చూస్తా
అంకుల్ : మరి పొద్దున చెప్పింది ఏం ఆలోచించావు
ఆంటీ : ఏంటండీ అంత తొందరగా ఆలోచించుకోవడానికి టైం ఇవ్వండి
అంకుల్ : మ్మ్ ఇంకెంత టైం కావాలో

ఆంటీ : అబ్బా ఏంటండీ అంత తెలిసికూడా ఇలా తొందర పడ్తున్నారు
అంకుల్ : అవునే తొందరే వాడు మన ఇంట్లో ఒకడిలా ఉంటాడు ఎవరికి అనుమానం రాదూ
ఆంటీ : అవునండి కానీ కరెక్టేనా వాడితో
అంకుల్ : మ్మ్ తప్పేమ్ కధే నేనే చెప్తునగా
ఆంటీ : మ్మ్ కానీ అలుసుగా తీసుకొని ఏమైనా అడిగితే
అంకుల్ : కావాలంటే డబ్బులు ఇదం
ఆంటీ : అబ్బా మనీ కాదండి మళ్ళీ కావలి అంటే అంటున్నా
అంకుల్ : అంటే

ఆంటీ : అయ్యో వాడు నన్ను కావాలి అనుకుంటే అంటున్న
అంకుల్ : ఒసేయ్ పిచ్చిదానా ఆలా ఎం కాదు లే మన పని అయిపోయాక వాడికి ఏదో ఒకటి ఇస్తే వాడే సైడయిపోతాడు
ఆంటీ : మ్మ్ అయితే వాడితో మాట్లాడండి
అంకుల్ : అంటే నీకు ఓకే నా
ఆంటీ : మ్మ్ ఓకే
అంకుల్ : సరే వాడితో మాట్లాడుతా ఫోన్ కట్ చేస్తుంటే

ఆంటీ : ఏవండీ ఒకటి చెప్పాలి వాడంటే నాకు ఇష్టం మీరు అనుకునేలా కాదు వాడు మీరు ఉన్న ఇలా ఊరికి వెళ్లిన నాకు హెల్ప్ చేస్తాడు ఈ విషయం వళ్ళ వాడు మన ఇంటికి రాకుండా మాత్రం చేయకండి వాడు తప్పు చేసాడనో ఎమో కానీ నిన్నా రాలేదు మీతో వచ్చిందే పొద్దున్నా మిమ్మల్ని దింపడానికి వచ్చాడు ఇప్పటిదాకా ఇంటికి రాలేదు
అంకుల్ : అవునా ఇంకా రాలేదా ఇంటికి ఉండు వాడికి ఫోన్ చేసి మళ్ళీ నీకు చేస్తా అని కట్ చేసిండు నేను నాకు ఫోన్ చేస్తాడంటావా

వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసిండు

నేను : అ అంకుల్
అంకుల్ : ఇంటికి వెళ్ళలేదంట పొద్దునుంచి
నేను : హ లేదు అంకుల్ మీరేమైన అనుకుంటారేమో అని
అంకుల్ : అదేంటీ అఖిల్ ఆలా అంటావు నేనేం అనుకోను వేళ్ళు మీ ఆంటీ ఫోన్ చేసింది నువ్వు ఇంకా రాలేదు అని
నేను : వద్దు అంకుల్ మీరు వచ్చాక కలుదాం
అంకుల్ : రేయ్ అఖిల్ వెల్లు

నేను : సరే అంకుల్ కాసేపు ఆగి వెళ్తా
అంకుల్ : అఖిల్ చెప్పేది విను మీ ఆంటీ ఒప్పుకుంది
నేను : ఇపుడెందుకు అంకుల్ అవని మీరు వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం
అంకుల్ : రేయ్ ముందు విను తను ఒప్పుకుంది ఈ విషయం మన ముగురిలోనే ఉండాలి ఎవరికి తెలియకూడదు
నేను : సరే అంకుల్
అంకుల్ : సరే ఇంటికి వెల్లు మీ ఆంటీ నే చూస్తుకుంటాది అంత బై అని ఫోన్ కట్ చేసిండు ( మళ్ళీ ఆంటీ కి ఫోన్ చేసిండు )
ఆంటీ : మ్మ్ చెప్పండి
అంకుల్ : వాడు వస్తాడు ఇపుడే లైన్ లో పెట్టుకో రాత్రి వరకు సెట్ అయిపోయింది
ఆంటీ : నోరు మూసుకోండి ముందు వాడు రావాలిగా
అంకుల్ : రాకుంటే ఫోన్ చెయ్యవే
ఆంటీ : మ్మ్ చేస్తాను లెండి
అంకుల్ : మ్మ్ చేస్తావు లే ఆ రోజులు చుసాగా వంగోబెట్టి చేస్తుంటే
ఆంటీ : చి ఆపండి ఇక ఏం మాట్లాడుతున్నారు
అంకుల్ : సరే ఈరోజు అయ్యాక రేపు చెప్పు ఏమైందో ఎలా చేసుకున్నారో ( నవ్వుతు)
ఆంటీ : చి చి సిగ్గు లేకుండా ఏంటండీ

అంకుల్ : ఒసేయ్ పిచ్చి దాన వాడు వచ్చేలోపు నీటుగా రెడీ అయి ఉండు
ఆంటీ : మ్మ్ అయినా మీరు ఇంతగా చెప్పాకా వాడు ఆగుతాదంటావా వాడు ఏం చేస్తాడో ఏమో నన్ను
అంకుల్ : (నవ్వుతు ) మొన్న రాత్రి చేసిందేలే సరే ఉంటా ఈలోపు రెడీ అవ్వు అని కట్ చేసిండు (మేమిద్దరం కలిసే ఉనం అనే విషయం తెలియదు )

ఆంటీ ఒరేయ్ వినవుగా ఇక ని ఇష్టం అంది నేను రాత్రి చేసుకుంటాం గా అది చెప్తావా అన్నా ఆంటీ చి నువ్వు కూడా ఏంటి బావ అంది నేను ఇపుడు స్టార్ట్ అవడం ఏంటి అన్నా ఆంటీ చెప్పానుగా దాని దగ్గరికి వెళ్లిండేమో అంది ఇంతలో తలుపు కొట్టిన సౌండ్……..
ఇంకా ఉంది ఫ్రెండ్స్……….

10067710cookie-checkPakkinti thalli kuthurlu 180

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *