హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను విక్రమ్, part 1 చదివిన వాళ్ల కోసం పార్ట్ 2 రాశాను, ముందుగానే చెప్తున్న ఇది నా రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఎవ్వరైనా ఆంటీలు అమ్మాయిలు విడోస్

అందరూ బాగున్నారా … నేను మీ చంటి అబ్బాయి .. ఇంక ఇవాళ నేను చెప్పబోయే కధ 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది .. మేము 3 ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిపి

గౌరి నేల మీద కూర్చుని మోకాళ్ళ మీద తల పెట్టుకుని ఏడుస్తోంది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళి గౌరిని రెండు చేతులతోను పైకి లేపి “ఏం గౌరి కోపం వచ్చిందా?” అని అడిగా.

హాయ్ నేను మీ పవన్(ఏజ్ 28) వరంగల్ దగ్గర మా విలేజ్.ఇంకొక కథతో మీ ముందుకు వచ్చాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెయిల్ చేయండి. ప్లీజ్ టైం పాస్ కోసం మాత్రం