హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కామంతో కొట్టుకుంటున్న మీ కోసం రిసెంట్ జరిగిన ఒక దెంగులాట గురించి రాస్తున్న మగవాళ్ల మడ్డలు నలుపుకుంటూ అడ్డవాళ్ళు పూకులు కెలుకుంటూ చదువుకోండి ….రసం

హాయ్ ఫ్రెండ్స్.. నా పేరు కుమార్. నేను డిగ్రీ 2 ఇయర్ చదువుతున్నాను. మాది గుంటూరు.నేను నా లైఫ్ లో జరిగిన నిజమైన కథ చెప్తున్నాను. స్టోరీ

పిన్ని ఫోన్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఫోన్ చేసి చెప్పింది వళ్ళ వదినకు. అన్నయ్య లేడు. వచ్చిన తరువాత వీలు చూసుకొని రెండు రోజులాగి బయలు దేరతామని చెప్పిందిట.

నా పేరు రాజు. మా అమ్మ చని పోవడంతో మా నాన్న ఇంకో పెళ్ళి చేసుకొన్నారు. ఆమె పేరు విశాలి. వయసు 26. ఆమెను చూస్తే బ్రహ్మ

హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గా స్టోరీలోకి వెళ్లిపోదాం నేను హైదరాబాద్ లో వర్క్ చేసేవాడిని ఒక రోజు అనుకోకుండా personal వర్క్ మీద మా సొంత ఊరికి