హాయ్ రీడర్స్. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీ అందరికీ తెలిసినట్లుగా, నేను చరణ్, నేను విభిన్న రకాల మహిళలతో పాలుపంచుకునే అదృష్టం కలిగి ఉన్నాను. నేను 100 కి పైగా కథలు

Na story ni share cheskovali anukuntunna. Na life average ga vellipotha vundedhi ma parents ki oka ammai ne single child ni anamata life

పది ని ముషాల నిద్రబోతున్నాన ను కున్నదేమో.. మావారితో.. సుధ లేచి.. నేను “హరే… మీ ఆవిడకు చల్లగాలికి బాగా కునుకు పట్టేస్తుందండి.. నిన్న కూడా ఇలాగే నిద్ర పోయింది.. గొడ్డుకారెం

నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపనీలో ఉద్యోగం చేసేవాడిని. కంపనీ మంచి పేరున్న కంపెనీ, చాలా మంది ఉద్యోగస్తులున్నారు. మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇరవై మంది ఉన్నారు. నేను అస్సిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్లో