హాయ్ everyone…!! నేను మీ లక్కీ, నేను ఇంతకు ముందు రాసిన అన్నీ స్టొరీలు చదివి అందరూ బాగానే ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్న. చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాటిని చదివి

వాడు ” అవును సీతా, నే సళ్ళు భలే బలంగా, ఏపుగా ఉన్నాయి కదా అన్నాడు. అలా మాటాడుతూ నడుస్తూ ఉన్న సీతని శాయిలు ఒక్క సారే చేతిని పట్టు కుని

అది సరే సీతా, నీకు ఒక్కో సారి పని చెపితే నువ్వు ఆ పని కోసం ఏమైనా చెయ్యాలి అన్నాడు. సీత చేస్తా సారు, ఏమైనా చేస్తా అంది. ఎర్రన్న లేచి

పార్ట్ 3 … మా చిన్న అత్త నన్ను బాత్రూం లో నా చెవులు పట్టుకుని పైకి లేపి లాగి చెంప మీద కొట్టింది. తరవాత సంబాషణ మా మద్యలో (ఇక్కడ

Avaru Aina unsatisfied aunties widows vuntey text cheyandi sri472747@gmail.com me safety a naku important meku alanti prblm radhu free service Hi andariki, mundu