హలో ఫ్రెండ్స్ నేను రాసిన, బెంగళూరు లో ఆఫీస్ కి పోయే అమ్మాయి తో…. ట్రైన్ లో రంభ లాంటి ఆంటీ తో…. స్టోరీస్ చదవకపోతే చదివి కామెంట్స్ చేయండి. ఇది

రాణి ఒక్కసారి నావైపు తిరిగి సిగ్గుతో మొహనికి అడ్డంగా చేతులు పెట్టుకుంది. నేను ఆ చేతులు రెండు తప్పించి తన పెదాలను అందుకున్నా. అప్పుడు మొదలైంది అసలు కధ. నేను తనని

గౌరి నేల మీద కూర్చుని మోకాళ్ళ మీద తల పెట్టుకుని ఏడుస్తోంది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళి గౌరిని రెండు చేతులతోను పైకి లేపి “ఏం గౌరి కోపం వచ్చిందా?” అని అడిగా.

ఆంటీ చూసిందేమో అన్న భయంతో రెండు రోజులు వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళలేదు. ఒక రోజు నాన్న కోర్టుకు వెళ్ళాక ఆంటీ వచ్చింది. రావడంతోనే “ఏం రవి, మా ఇంటికి రావడంలేదు,

హలో కామ ప్రియులారా ! అందరూ ఎలా ఉన్నారు ? మళ్ళి మీముందుకు అత్త తో కామకేళి సిరీస్ ని కంటిన్యూ చేయడానికి వచ్చేసాను కాబట్టి అందరు చదివి మనసారా ఆనందించండి

హాయ్ నేను సలీం హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాను నా వయసు 31 నాకు పెళ్లి అయింది ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఈ కథ మా ఆఫీసులో ఒక అమ్మాయితో