వెనక్కివచ్చి శశిగాడిని అడిగాను ఏంట్రా ఇది అని. నీకు తెలీదా నాయాలా అన్నాడు వాడు. పోయినసారి నేను దాన్ని వేసుకుంటుంటే సందులోంచి చూసావుగా అన్నాడు వాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరూ తోడుదొంగలన్నమాట. సందు

ఇంకా మేము పొద్దునే బస్ దిగాము బస్ స్టాండ్ నుంచి పెద్దమ్మ వల్ల ఇంటి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం తల్లి తనయుల రతి కేళి – 11→ అమ్మ:రెయ్ కొంచం అందరి

అందరికీ నమస్కారం . మీ చరణ్ తేజ్ ఇంకొక కొత్త అనుభవంతో తిరిగి వచ్చాను. నా మునుపటి కథనాలపై మీ అభిప్రాయానికి ధన్యవాదాల. నేను ఒక వితంతువు తో నాకు ఎదురైన

హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వీర మాది గుంటూరు దగ్గర విలేజ్ 10 కిలోమీటర్లు నా వయసు 23 సంవత్సరాలు ఇంకా కథలోకి వెళ్దాం నేనొక బ్యూటీషియన్ ని జాబ్ చేస్తాను

నా పేరు మురళి,మాది గుంటురు జిల్లా,నా జీవితము లొ జరిగిన మొదటి అనుభవాన్ని మీతొ పంచుకొవాలని…. నా మెనత్త పేరు కవిత.చాలా బాగుంటుంది.మంచి రంగు,ఎత్తుకు తగ్గట్లు అందాలు ,చుడగానే కల్లు వెంటనె