సరే మల్లి మొదలు పెడదాం అని చాక్లెట్ ని దాని పూకు మీద పూసుకుంది మల్లి ఇంకొంచం వేలితో తీసుకోని దాని పూకుని విడదీసి లోపల రుద్దుకుంది

నాకు అర్థమై మళ్ళీ తన సళ్ళని చీకుతూ ఇంకో చేత్తో మరో సన్ను ని పిసుకుతున్న… అక్క మెలికలు తిరుగుతూ గట్టిగా అరుస్తుంది ఇంట్లో మొత్తం రీసౌండ్

డిప్లమాట్ విస్కీ మహత్తరంగా పనిచేస్తుంది. మెట్లెక్కుతున్నప్పుడు నేనొక్కసారి ఉష ఒకసారి జారిపడబోయి నిలదొక్కుకున్నాం. బెడ్ రూమ్ లోకి చేరుకోగానే— ఆమె ముందుగా ఫ్రిజ్ దగ్గరకెళ్ళి సీసా ఎత్తి

అదే క్షణంలో—లోపలికి వస్తున్న ఒకమ్మాయి… బ్రిస్క్ గా క్రిస్ట్ గా ఆకర్షణీయంగా వున్న ఒకమ్మాయి… అదొకరకమైన “క్యాట్ వాక్” తో — మమ్మల్ని సమీపిస్తూ — ఉష

తల పైకెత్తి ఆనంద పారవశ్యంతో మూల్గుతున్న భాస్కర్ అదిరిపడి స్టూల్ మీదనుంచి కిందకి దూకేసాడు. నర్మద… భర్త లాంగ్ షాట్ నీ, చెల్లాయి నోటినీ మార్చి మార్చి