హాయ్ రీడర్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు. నేను మీ పండుని నేను ఇప్పుడు మీతో నా నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన నీ షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నేను బీటెక్ 1st ఇయర్

పొద్దున్నే మావారు నన్ను తట్టిలేపుతుంటే… “అబ్బ ఉండండి… అప్పుడే తెల్లారిందా… వెచ్చగా మీ కౌగిలిలో కొంత సేపు కునుకు తీస్తాను….”, అంటూ మావారిని పెనవేసుకుందా మను కుంటే …. “ఏమే నల్లగుంటను