హై కమకథలు రీడర్స్ అందరికీ నా రుధయపుర్వక నమస్కారాలు నా పేరు కుమార్ మధి చిత్తూరు నేను స్టోరీ రాయటం మొదటిసారి తప్పులు ఉంటే సోర్రీ,నా Email

Naa peru kishore, maaa inti daggara oka family kotthagaa vaccharu. Vaarilo lakshmi ani oka akka undedhi, Vaallu marathi language, telugu