హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ Abhi, na age 26 nadhi around 5inches ఉంటుంది.నేను నా మొదటి స్టోరీని రాస్తున్నాను ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి. నా స్టోరీ మీకు

నా పేరు అమల, మా అయిన కి అనంతపురం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది, ఒక ఊరిలో ఇళ్లు అద్దెకు దిగాము , మా పక్క ఇంటి వాళ్ళు వేరే ఊరు నుండి వచ్చి

సవతి తల్లిని కూతుర్ని విడివిడిగా సుఖపెట్టను by Ravi ram గౌరవనీయులైన మరియు ప్రియాతి ప్రియమైన ఆడవాళ్ళకి & అమ్మాయిలకి నా హృదయపూర్వక స్వాగతం. నా పేరు చైతన్య. వయసు 26

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు . నేను నా మొదటి కథ రాస్తున్నాను. నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నాను బెంగళూరు లో ( వర్క్ ఫోఫ్రొమ్ హోమ్ ) 24