ఇంకా మేము పొద్దునే బస్ దిగాము బస్ స్టాండ్ నుంచి పెద్దమ్మ వల్ల ఇంటి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం తల్లి తనయుల రతి కేళి – 11→ అమ్మ:రెయ్ కొంచం అందరి

నా పేరు మురళి,మాది గుంటురు జిల్లా,నా జీవితము లొ జరిగిన మొదటి అనుభవాన్ని మీతొ పంచుకొవాలని…. నా మెనత్త పేరు కవిత.చాలా బాగుంటుంది.మంచి రంగు,ఎత్తుకు తగ్గట్లు అందాలు ,చుడగానే కల్లు వెంటనె

Hai na peru vinay nenu 1st time story vrasthunnanu thappulu unte kshaminchande . Edhe kevalam kalpitham mathrane e story okka wife feeling s