హాయ్ ఫ్రెండ్స్ న పేరు రాజేష్ మాది కరీంనగర్ జిల్లా లో చిన్న గ్రామం న వయసు 27, చిన్నప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ లోనే చదువుకున్న నేను

అప్పటికి ఉష వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటలేదట. కానీ ఆమె శరీర సౌష్టవం మహత్తరంగా వుండేది. పిటపిటలాడుతూ, నిగనిగ మెరిసిపోతూ, దినదిన ప్రవర్థ మానమవుతూ… చిన్న వయసులోనే