ఇది 2018 లో జరిగిన కథ.. నెను డిగ్రీ లో ఉన్నపుడు నా సీనియర్ తొ ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది.. ఆమె ఫైనల్ ఇయర్..నేను సెకండ్ ఇయర్ హైదరాబాద్

హాయ్ రీడర్స్, మరో సెక్స్ స్టోరీ తో మీ చరణ్ ❤️ . మీ అభిప్రాయాలు తెలిపినందుకు మీరు చూపించిన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. ఈ స్టోరీ గురించి