మొదటి పది భాగాలు చదవని వారు చదవగలరు,… అనుకోకుండా అమ్మ నేర్పిన అనుభవం 10 !,.. ఇక కధ లోకి వెళితే,… అప్పుడు నేను అమ్మతో!,…అవునా? నేను నిన్ను అంత లా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కామ కథలు పాఠకులకు స్వాగతం ఇది శివ. తృప్తి చెందని ఆంటీలు లేదా అమ్మాయిలు ఎవరైనా నాకు jssj4055@gmail.comకి మెయిల్ చేయండి. ఇంకా కథలోకి వెళ్దాం రైలు ప్రయాణంలో

హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రవి ఇప్పుడు నేను రాయబోతున్న స్టోరీ నాది కాదు నా స్టోరీ చదివి ఒక అమ్మాయి తన అనుభవాన్ని నాతో షేర్

అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అజయ్ . సెక్స్ లేక ఒంటరిగా ఉన్న ఆంటీలు, గర్ల్స్, విడాకులు తీసుకున్న ఆంటీలు, భర్త లేని ఆంటీలు ఎవరైనా ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి.

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను మీ మహేష్ వర్మ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సంఘటన సరళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పార్ట్ 4 అలా సరళ వాళ్ళ అత్తను ఇంటిదగ్గర డ్రాప్ చేసి