వెనక్కివచ్చి శశిగాడిని అడిగాను ఏంట్రా ఇది అని. నీకు తెలీదా నాయాలా అన్నాడు వాడు. పోయినసారి నేను దాన్ని వేసుకుంటుంటే సందులోంచి చూసావుగా అన్నాడు వాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరూ తోడుదొంగలన్నమాట. సందు

కృష్ణాజిల్లాలో నీళ్ళు రాని ఒక మారుమూల పల్లెటూరి నుంచి ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ హైదరాబాద్ చేరుకున్న నాకు సికిందరాబాద్ స్టేషన్ లో ముగ్గురు స్నేహితులు వెల్ కమ్ చెప్పారు. సమీర్, శశిధర్, రమాపూర్ణిమ.

అందరికీ నమస్కారం . మీ చరణ్ తేజ్ ఇంకొక కొత్త అనుభవంతో తిరిగి వచ్చాను. నా మునుపటి కథనాలపై మీ అభిప్రాయానికి ధన్యవాదాల. నేను ఒక వితంతువు తో నాకు ఎదురైన

హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వీర మాది గుంటూరు దగ్గర విలేజ్ 10 కిలోమీటర్లు నా వయసు 23 సంవత్సరాలు ఇంకా కథలోకి వెళ్దాం నేనొక బ్యూటీషియన్ ని జాబ్ చేస్తాను