ప్రియా ఊపిరి తీసుకుంటూ బుజ్జి గా పదా రూంలో లోకి అంటు లేసింది నేను రూంలో లోకి ఎందుకు అంటు సోఫా మీద వంగోబెట్టిన ఇంతలో ప్రియకి అంకుల్ ఫోన్ చేసిండు

ఆ రోజు జరిగిన మా అక్క తమ్ముళ్ల అమ్మ నాన్నల ఆటలో, నేను బాగా కోపం పెంచుకున్న. నన్ను చిన్న పిల్లాడిలా చూసిన మా అన్న మీద మరియు మా అక్క

ఆంటీ నన్ను గట్టిగా అల్లుకొని నా తల మీద ముద్దులు పెడుతుంది అంకుల్ పడుకుండు కాసేపటికి మేము కూడా అలానే నిద్ర పొయ్యం పొద్దునే లేసేసరికి నా పక్కన Pakkinti thalli