మరునాడు ఉదయం రాణి “రవి లే తెల్లారింది” అని లే పడంతో మెలుకువ వచ్చింది. రాణి వంక చూస్తే తల మీద స్నానం చేసిందనుకుంటా. జుట్టు ముడివేసుకునితిలకంబొట్టుతో కళకళలాడుతోంది. “ఏం, రాణి

( ముందు భాగాలకి కొనసాగింపు ) నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. బాత్రూంలో నీళ్ల చప్పుడు. లోపల మేడంని నగ్నశరీరాన్ని ఊహించుకుంటూ ప్యాంటులో చేయి పెట్టి HP కొడుతున్నాను. లెక్చరర్ పరిమళ

హాయ్ అండి అందరు ఎలా వున్నారు..నా పేరు కోటయ్య.కథలో హీరోయిన్ పేరు లాస్య. ఇది జరిగి సుమారు సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది నేను ఫంక్షన్ వుంది అని మా

హాయ్ నేను మీ పవన్(ఏజ్ 28) వరంగల్ దగ్గర మా విలేజ్.ఇంకొక కథతో మీ ముందుకు వచ్చాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెయిల్ చేయండి. ప్లీజ్ టైం పాస్ కోసం మాత్రం