కృష్ణాజిల్లాలో నీళ్ళు రాని ఒక మారుమూల పల్లెటూరి నుంచి ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ హైదరాబాద్ చేరుకున్న నాకు సికిందరాబాద్ స్టేషన్ లో ముగ్గురు స్నేహితులు వెల్ కమ్ చెప్పారు. సమీర్, శశిధర్, రమాపూర్ణిమ.

ఇంకా మేము పొద్దునే బస్ దిగాము బస్ స్టాండ్ నుంచి పెద్దమ్మ వల్ల ఇంటి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం తల్లి తనయుల రతి కేళి – 11→ అమ్మ:రెయ్ కొంచం అందరి

నా పేరు మురళి,మాది గుంటురు జిల్లా,నా జీవితము లొ జరిగిన మొదటి అనుభవాన్ని మీతొ పంచుకొవాలని…. నా మెనత్త పేరు కవిత.చాలా బాగుంటుంది.మంచి రంగు,ఎత్తుకు తగ్గట్లు అందాలు ,చుడగానే కల్లు వెంటనె

నా పేరు సూర్య. మాది గుంటూరు. నెను బీటెక్ చదువుతూ ఉన్నాను. నాకు ఇంటర్ నుంచి అభి అనే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ తెలుసు. బట్