“ఓరేయ్ అల్లరి చెయ్యకుండా నోరు మూస్కోని చదువుకోండి” చిరాకుగా స్టూడెంట్స్ ని అరిచింది కవిత. చాటుగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న స్టూడెంట్స్… లెక్చరర్ అరిచేసరికి అతి కష్ఠం మీద

******** నేను బెడ్ పైన కూర్చొని ఆక్కాకొసం చూసాను.తనూ తలుపు తీసి స్నానం చేసాక టవల్ తో* సల్ల మీద నుండి టవల్ చుట్టుకుంది, టవల్ పిర్రల

మది ఓక చిన్న పల్లెటూరు.అంటే మరీ పల్లెటూరు ఏమి కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే చిన్న పట్టణంగా రూపాంతరం చెందుతూ కావలసిన మౌలిక వసతులన్నీ ఉన్న గ్రామం. చాల కుటుంబాల

అలా కొన్ని రోజులకి దసరా సెలవలు ఇచ్చారు. నేను ఊరికి వెళ్ళాను. ఒక రోజు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చింతకాయలు కోసుకోవడానికి వెళ్ళాము. వూరు చివరన రోడ్

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ethan, ఇది నా ఎంబీఏ టైం లో జరిగిన సంఘటన . మా ఊరు విశాఖపట్నం. నేను ఇంటర్ చదివేటప్పుడు ఫ్రెండ్