తన పూకు కసిగా అలానాకుతూ కళ్ళు పైకెత్తి చూస్తున్నాను. నా తల ఒకచేత్తో పూకుకేసి అదిమేసుకుంటూ, మరో చేత్తో కుడి సన్ను పిసుక్కుంటూ పెదవులు కొరుక్కుంటూ పిచ్చగా మూలుగుతోంది ఉమ. చంటిగాడి

పక్కింటి ఆంటీ తో అనుకోని అనుభవం హాయ్ ..! అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తూ .. ఇంక కథలోకి వెళితే ఇది నిజంగా నాజీవితంలో జరిగిన సంఘటన . న పేరు చంటి

హాయ్ నేను మీ ఆనంద్ ,నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను, రెగ్యులర్ గ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను , నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే చాల ఇష్టం. ఎవరికైనా సహాయం కావాలంటే ఈ

ఒక్కసారిగా ఉమా, “అహ్హాఆఆఆఅ… నెమ్మది… చంపెస్తున్నవురా బాబూ…” అంటూ కుడిచేతితో నా జుట్టు నిమురుతూ… మరో చేతిని సపోర్టు చేసుకుంటూ తమకంగా తొడల మధ్యకేసి చూడసాగింది. చంటిగాడి శృంగార గాధ –

అమ్మగారు టీ తాగి, స్నానం చేసుకొని, తయరు అయ్యి వంటగది లోకి వచ్చింది. తను ఆ రోజు నల్ల రంగు పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంది. తెల్లని వంటి మీద నల్ల రంగు