పింకీ సిరిని వదిలి నేను కూడా తింటా అంటు రూమ్ వైపు వస్తుంటే సిరి ఒక్కదానే వదిలి వెళ్తారా అంది నేను నాకేమి తెలియనట్టు వెళ్లి బెడ్ మీద పడుకున్నా స్వీటీ

Hi friends అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగుండాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాను నాకు exam notification ఉండడం వల్ల రాయకూడదు అనుకున్నా కాని నాకు open minded friend కావాలి

మార్నింగ్ ఎర్లీ గా నిద్ర లేచాను. స్నానం చేసి, ఇల్లు క్లీన్ చేసి, దేవుడు కి దీపం పెట్టాను. జీడి పప్పు ఉప్మా ప్రిపేర్ చేశాను. పనులు పూర్తి చేసుకోని టీవీ