జయ “రవీ ,స్నానంచేసి వచ్చేక తీరిగ్గా తలంటిన జుత్తుకి నూనె రాయరా’ ఈలోగా అమ్మకి విజ్జీకి కానీ ” అంది పెదాలు ముద్దు పెట్టుకొంటూ.జయూని 5 నిమిషాలు

నేను స్నానం చేసి వచ్చేసరికి అక్క చెళ్ళెళ్ళు ఇద్దరూ , లంగా జాకెట్టులు వేసుకొని , తల దువ్వించుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు . జయ-సుధ 3 →

నా కోలిగ్ పేరు షాహినా తనను చూస్తే ఏ మగాడికైనా మొడ్డ లెవాల్సిందే ఫిగర్ అంత బాగుంటుంది పిరుదుల వరకు ఉండే వెంట్రుకలు నడుస్తుంటేయ్ నాట్యం ఆడుతూ

పిన్నిని దెంగాను తరువాత మా అమ్మని దెంగాను. నా స్టోరీ చదివి మీకు నచ్చితే మీ కామెంట్స్ నాకు మెయిల్ లేదా హ్యాంగౌట్ లో అయిన మెసేజ్

నా ఏజ్ ఇప్పుడు 25 ఇయర్స్. ఇది నేను btech 3rd year లో ఉన్నపుడు జరిగింది. అపుడు నా ఏజ్ 21 ఇయర్స్. ఇంక మా