ఇక స్టోరీలో కి వస్తే ఇందులో, ఆంటీ పేరు లావణ్య. దాని సైజులు వచ్చి 36-34-36. చూడటానికి చాలా బాగుంటది. వైట్ స్కిన్ టోన్. దాన్ని చూసిన

నా దూలతీర దంచరా దంచు నా బుజ్జిది దూలేక్కి కొట్టుకొంటోందిరా దానికి సరైన దుడ్డుమొడ్డ దొరికిందిరాఅమ్మా….. సరైన సైజురా…..ఓహో…. నా పడవకి ఏం తెడ్డు దొరికిందిరా ఆహా….

“ఆంటీ తో నా దెంగులాట” 3 పార్ట్స్, “ప్రకింటి పిన్ని చెల్లెలు లక్ష్మి తో నా దెంగులాట” అన్నిటికి మంచి రెస్పాన్ ఇచ్చారు. ఇంత వస్తాది అనుకోలేదు,