అందరూ బాగున్నారా … నేను మీ చంటి అబ్బాయి .. ఇంక ఇవాళ నేను చెప్పబోయే కధ 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది .. మేము 3 ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిపి

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను రాసిన, బెంగళూరు లో ఆఫీస్ కి పోయే అమ్మాయి తో…. ట్రైన్ లో రంభ లాంటి ఆంటీ తో…. స్టోరీస్ చదవకపోతే చదివి కామెంట్స్ చేయండి. ఇది

Hi guys this is my first story ఇందులో నా పేరు మార్చాను నా పేరు అజయ్ మా అన్న ఎల్క్రక్టిసీ depatrment లో వర్క్ చేసేవాడు. Morning వెళ్తే