హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను పావనినా మొదటి అనుభవం పార్ట్ సిక్స్ మీకు అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తూ ఈ ఎడమ భాగాన్ని మీకు రాస్తున్నాను ఇది నిజంగా జరిగిన

” ఏయ్, దున్నపోతా…..? డోంట్ టీజ్ మీ…..ఐ నీడ్ ఇట్….” ” మ్మ్ మ్మ్ “(నిక్క బొడుచుకున్న,యోనిశీర్షాన్నిపలకరిస్తున్న నా దడ్డును,మందమైన నిలువుపెదాల మధ్య దాక్కున్న రతిరంధ్రము మీద

రకాలుగా సహకరిస్తున్న వాడికి.బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.కాసేపు అవగానే నేను వుగటం స్టార్ట్ చేశా.ఆల ఒక 10 నిమిషాలు చేసి ఇక నా వల్ల కాక పక్కన పనుకుని

అవునండి నిజంగానే బావతో నా పూకాట ఆడాను అదీ అక్క పక్కనే ఉండగా !! కథ చదవండి మరి. నా పేరు సునీత .వయసు 18 ఏళ్ళు.

స్టోరీ లోకి valadamu ఇంకా రోజు నా ముగ్గురు పెళ్లలాలతో సంతోషంగా వున్నాను. నేను మా పెద్దమ్మ రూంకి వెళ్ళాను అపుడు నా కొడుకుకు పాలు ఇస్తుంది

హాయ్ రీడర్స్ ఎలా ఉన్నారు.అందరు బానే ఉన్నారు అని ఆశిస్తున్నా . సెక్స్ లో కండోమ్ ఎంత ముఖ్యమో అలానే కరోనా టైం లో మాస్క్స్ కూడా