భారతదేశపు నలుమూలల నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానింపబడిన ప్రముఖులందరితో కళకళలాడుతున్న బొంబాయి మహా నగరంలోని ఆ మూడంతస్థుల సువిశాలమైన భవనప్రాంగణం అంతా రంగురంగుల దీపాల తోరణాలతో, బారులు తీరిన

” ఛ ఛా ఈ మాత్రానికే చచ్చిపోతారా చూడు మళ్ళీ నువ్వే కావాలంటావ్ ” వాయింపు మొదలెట్టాడు అతడు లోపలి పోతున్నప్పుడల్లా బిగుతుగానే వుంది సుజాత తనకు

నేను స్నానికి వెళ్లి బయటకు వచ్చాను. నాకోసం మంచం మీద కొత్త డ్రెస్ ప్యాంటు ఉన్నాయి. చూసి హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యాను. డ్రెస్ ఓపెన్ చేసి

ఒసే ఇక్కరా” అని పెండ్లాన్ని పిలిచి కొట్లాట దగ్గిరినించి బాలు తడితడిగా కూతురు చేతిలోకి వచ్చినంత వరకు చెప్పి, Naa name ram naku aunty’s ante