స్టోరీ లోకి valadamu ఇంకా రోజు నా ముగ్గురు పెళ్లలాలతో సంతోషంగా వున్నాను. నేను మా పెద్దమ్మ రూంకి వెళ్ళాను అపుడు నా కొడుకుకు పాలు ఇస్తుంది

హాయ్ రీడర్స్ ఎలా ఉన్నారు.అందరు బానే ఉన్నారు అని ఆశిస్తున్నా . సెక్స్ లో కండోమ్ ఎంత ముఖ్యమో అలానే కరోనా టైం లో మాస్క్స్ కూడా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ కుమార్ వసంత స్టోరీకి టైలర్ స్టోరీ కి నాకు మీ నుండి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరికీ నా ధన్యవాదాలు.ఇపుడు నేను

రాజుని వాటేసుకున్న రాజ్యానికి తన కళ్ళముందు కల్పన ని నిర్ధాక్షిణ్యంగా ఒంగో పెట్టి దెంగడం…. శాంత నోట్లో కార్చడం పదేపదే సినిమా రీల్ లాగా కనిపిస్తోంది. రాజు

ఈ కథ లో ప్రధాన పాత్రలు నేను,ఇంకా అమ్మ నాకు హెల్ప్ చేసిన ఫ్రెండ్. నా వయస్సు 19, సిటీ లో చదువుకుంటున్నాను హాస్టల్ లో ఉండే