పేరు చెప్పండి మూడవ భాగం

Posted on

వదినా అంటూ చేయి పట్టుకు ఆపాడు విశ్వనాధం లలితని .
ఇంట్లో యెవ్వరూ లేరు అప్పుడె ఒక సారి వదినగార్ని అనుభవించి ఆవిడ వెళ్తూ వుంటే ఆపేసాడు. లలిత విశ్వనాధాన్ని ముగ్గులోకి దింపి అప్పటికి రెండు నెలలయింది ఈ రెండునెలలకీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసింది మూదొ సారి.
ఎమిటయ్యా చెప్పు అంది లలిత చెయ్యి విడిపించుకుంటూ.
ఇలా దొంగతనముగ ఎవరొస్తారొ యెవరు చూస్తారొ అని భయం భయం గా నాకు బావుండలేదు, ఏ అడ్డూ లేకుండా నీతొ కలవాలి నాకు కొన్ని కొరికలు వున్నాయి అవి తీరాలి అన్నాడు విశ్వనాధం.
అబ్బో కోరికలు ఏమిటబ్బా అవి నవ్వుతూ అంది లలిత.

నువ్వలా వేలాకోలం చెయ్యకు మనిషన్నాక కోరికలు వుండవా?
ఇదిఏమైన బాగుందయ్యా వరసైన మరిదివి నీతొ కాకపొతే
ఇంకెవరితొ వేళాకొళాలు ఆడతానూ అంటూ దీర్ఘం తీసింది లలిత.
హాస్యం కాదొదినా నేను serious గా చెప్తున్నాను.
సరే బాబూ చెప్పు నీ కొరికలేమిటో నా చెతనైనంతవరకూ తీరుస్తాను.
ఒకటి :ఒక వారం రొజుల పాటు నీతో గడపాలి, ఊ తరువాత.
రెందు: దీన్ని నున్నగా చూడాలి అరచేత్తో లలిత తొడలు కలిసెదగ్గిర నొక్కుతూ అన్నాడు. ఇంకా, మూదు నువ్వు ఉష్ణ పొసుకుంటూ వుంటే చూడాలి.
చీ చీ, లలిత ముఖం ఎర్రగా అయిపోయింది.

నాలుగు నెను నీ మీదకి ఎక్కినట్లు నువ్వు నామీదకి యెక్కి చెయ్యాలి.
అంతేనా ఇంకా యెమైనా వున్నాయా అబ్బాయిగారికి కోరికలు అంది లలిత
ప్రస్తుతానికి అవి చాల్లే తరవాత చూసుకుందాం.
సరే. నాతో రా నీ మూడో కోరిక ముందు తీర్చెస్తాను.
వూహూ ఇప్పుడు నువ్వు చూపించినా చూపించక పోయినా వొక్కటే పెద్ద ప్రయొజనం వుండదు. ఆ కీకారణ్యం లొ ఏమి కనపడుతుందీ అన్నాడు విశ్వనాధం.
సరే బాబూ చెప్పావు కదా ఆలొచిస్తాను ప్రస్తుతానికి బుద్ధిగా పడుకొ అంటూ అక్కడినుంచి వెల్లిపొయింది లలిత.
తనకీ యెంత కోరిక వున్నా తీరిగ్గా కూచుని కాపురం పాడుచేసుకొలేదు కదా తమ ఇద్దరి బాగోతం ఎవరికంటైనా పడిందంటే కాపురం

కొల్లేరయిపొతుంది అని భయం లలితది . అందుకే ఖచితంగా అవకాశం వుందంటే తప్ప మరిదిని మీద చెయ్యి వేయనివ్వట్లేదు.
విశ్వనాధం కూడా హద్దులు చూసుకుంటూనే వున్నాడు. వాళ్ళిద్దరూ ఎదురుచూస్టున్న అవకాశం త్వరగానే వచ్చింది. అదృష్టవశాత్తు LTC 2 south Tour 2 నిశ్చయించుకుని ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేసుకున్నాడు విశ్వనాధం అన్నయ్య. తిరిగి వొస్తూ వుండగా ఒక్క నాలుగు రోజులు పుట్టింటికి వెళ్తానంది లలిత. తనకి ఇంక సెలవు లేకపోడం తో తల్లిని తీసుకుని వెలిపోతూ ఆమెని పుట్టింటికి తీసుకెళ్ళి తిరిగి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తమ్ముడి మీద పెట్టాడు విశ్వనాధం అన్నయ్య.
ఎలా వెళ్తారూ అని అడిగాడు.
మరేం ఫర్వాలేదన్నయ్యా రాత్రి బస్సులుంటాయి తెల్లవారేసరికల్లా దింపేస్తాయి అని చెప్పాడు విశ్వనాధం.

మనసులో ఆనందం ముఖం లో కనపడకుండా జాగర్త పడుతూ,
సరే జాగర్తగా తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి విజయవాడలో వాళ్ళని దింపేసి వెల్లిపొయాడు.
అప్పటికి రాత్రి పదయింది బస్ స్టాండ్ కి వెళ్ళెసరికల్లా vizag కి
వెళ్ళే బస్సు రెడీ గా వుంది. వీళ్ళిద్దరి అదృష్టంకొద్దీ రెందు సేట్స్
ఖాళీ గా వున్నాయి. కిటికీ పక్కన ఇద్దరూ కూర్చున్న అయిదు
నిముషాల్లో బస్సు కదిలింది. చలేస్తుంది అంటూ శాలువా తీసి
చుట్టూ కప్పకుంది లలిత. జాగర్తగ జాకెట్టు హుక్కులూ bra
హూక్కూ తప్పించేసింది. లంగా బొందు loose చేసి వుంచింది.
ఎలాగూ మరిది చేతులు వూరుకొవని తెలుసుకాబట్టి.
అనుకున్నట్టుగానే బస్సు కదిలి lights ఆపగానే చేతుల్ని
సాలువాలొ దూర్చాడు విశ్వనాధం. చేతి నిండుగ దొరికిన ఆవిడ
యెద పొంగుల్ని రెందుచేతులొనూ అందుకున్నాడు. మెత్తగా
మరిది చేత పిసికించుకుంటొంది లలిత. జాకెట్టు పైనుంచి
పిసుకుతున్న మరిది చేతిని కిందికి జరిపి వొంటి మీంచి పైకి
తెచింది. అప్పటికి అర్ధం అయింది అతనికి. యె అడ్డూ లేకుందా

వాటిని పిసికెయ్యొచని. నగ్నం గ చెతికి అందిన ఆ యవ్వన ఫలాల్ని మెత్తగా పిసుకుతూ వేళ్ళు వాటి శిఖరాల మీదకి తీసుకొచాదు. ముని వెళ్ళతొ మొనల్ని నొక్కుతూ వాటి చుట్టు వుండె మన్హమీద వేలి కొసల్తో తాకీ తాకనట్టూ తాకుతూ రాయసాగాదు.
లలిత నొట్లొంచి స్ స్ స్ అంటూ చిన్న మూలుగు బైటికొచింది.
మొనలు రెండూ వుద్రేకం తొ
విశ్వనాధం
నిక్కబొడుచుకున్నాయి
గూటంలాగే. మరిది చెతిలొ చనుమొనలు
సున్నితం గా నలుగుతూంటే లలిత ఎక్కడికో వెల్లిపొయింది.
pant jip తీసాడు విశ్వనాధం యెక్కడికో వెలిపొయింది. వదిన
గారి మెత్తటి చేతికి గట్టిపడ్డ తన మగతనాన్ని అందించాడు.
వేడిగా కాలిపోతున్న మరిది పురుషత్వాన్ని పిడికిట్లో బిగించి
పట్టుకుంది లలిత, మెల్లగ ముందుకీ వెనక్కె ఆడిస్తూ మరిది
చేతిని కిందకి నడిపించింది. అప్పటికే loose చేసిన లంగా
బొందు మరిది చేయి అక్కడికి రాగానే పొట్ట కొద్దిగా లొపలికి
లాక్కుంది
దాంతొ
అతిసులువుగా “నిషేధించ బడ్డ” స్థలం లోకి దురాక్రమన

చెయ్యడానికి అతనికి అవకాశం లభించింది. ఆ అవకాశాన్ని అతను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. మరిదికి ఇబ్బంది లేకుండా అతని వేళ్ళు సులువుగా కదలడానికి వీలుగ తొడల్ని కూడా వెడల్పు చేసింది లలిత. చేతికి మెత్తగ తగుల్తున్న వదినగారి యవ్వన కేశాల మధ్యలొ దాక్కున్న చీలికని వేళ్ళతొ తెరిచాడు విశ్వనాదం. వేళ్ళతో దాన్ని కెలకడము మొదలుపెట్టాడు. మధ్యవెలితో చీలిక పొడవునా రాసాడు. అప్పటికే కోరికతో తడిగా అయిపొయింది లలిత ఆడతనం. వేళ్ళతో ఆమె కామకీలాన్ని పట్టుకొని నెమ్మదిగా నలుపుతూ రుద్దుతూ అతని వేళ్ళు కదుల్తూంటె లలితకి వొళ్ళంతా వేడెక్కి పొయింది ఆవిడ వుద్రేకం అంతా ఆవిడ చెతుల్లొకి పాకింది దాంతో సహజముగా ఆవిడ చేతుల speed పెరిగింది. పైన ముచిక కింద పప్ప ఒకే వరసలొ నలిగిపొతున్నాయి. వున్నట్టుండి మధ్యవేలు వుంగరం వేలూ కలిపి వదినగారి లొపలికి తొసేసాడు విశ్వనాధం. ఆ తడిదేరి వున్న వదినగారి పూకు లొ కదిలించసాగాడు. లలితకి ఆ సుఖానికి కళ్ళు మూతలు పడిపొతున్నాయి. కొద్దిసెపట్లొనె ఇద్దరూ చివరికొచేసారు. విశ్వనాధం ఈ ప్రపంచమే మరిచి

పోయాడు. చివ్వున చిమ్మి చెయ్యంతా తడిపేసిన మరిది వుద్రేకం చూసి నవ్వుకుంది లలిత.
రుమాలుతో తుడుస్తూ ఇంక బుద్దిగా పడుకొండి అంది ఆవిడ.
చేతికంటుకున్న వదినగారి రసాల్ని కూడ అదే రుమాలుకి తుడుస్తూ good night చెప్పాడు విశ్వనాధం.
ఆ రోజు రాత్రి పదకొండున్నరకి నెమ్మదిగా వదినగారి గదిలోకి దూరి తలుపు bolt వేసాడు విశ్వనాధం. bed మీద పడుకొని వున్న వదినగార్ని తట్టి లేపాడు పక్కన పడుకుంటూ.
నువ్వు రావడం ఎవరూ చూడలేదుకదా అనడుగుతూ అతన్ని అల్లుకు పొయింది.
లెదు అని సమాదానం చెప్తూనె ఆవిడని గాడంగా కౌగిట్లొ బంధించాదు విశ్వనాధం.
వుండవయ్యా అంత తొందరెందుకూ అంటూ విడిపించుకుంది లలిత.

938078cookie-checkపేరు చెప్పండి మూడవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *