తప్పెవరిది – Part 17

Posted on

అసలు నా కళ్ళ ముందు ఏమి జరుగుతుందో అర్ధం చేసుకునేందుకు ఎంత సేపు పట్టిందో నాకు గుర్తులేదు. కానీ ఆ లోపలే నా దగ్గరకు వచ్చిన శ్రీ వారు నా చెయ్యి పట్టుకుని నన్ను నడిపించుకుంటూ మంచం వైపు అడుగులే సారు.
అప్పటికే ఒక విధమైన షాక్ లో వున్న నేను తన వెంటనే అడుగులేస్తూ మంచం వద్దకు చేరుకున్నాను.
మంచం వద్దకు రాగానే శ్రీ వారు తను పరుపు మీద కూర్చుని నన్ను తన ఎదురుగా నిలబెట్టుకుని “మొన్న ఏమి చెప్పావో గుర్తుందా?, నేను పక్కన వుంటే నీకు దిగులే లేదని, నేను ఎలా చెబితే అలా చేయించుకుంటానని అనలేదూ?” అన్నారు.
“వూ” అన్నాను తన మాటలకు ఏమి చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు.
“మరి ఇప్పుడు ఏమి మాటలాడకుండా నేను చెప్పినట్లు విని హాయిగా సుఖాన్ని అనుభ వించు” అంటూ నా పవిట కొంగుని భుజాల మీదనించి వేరు చేసారు. దానితో నా కొంగు నేల మీద కి జారి పడింది
తను వెంటనే నా రవిక హుక్కుల మీద చెయ్యి వేసి ఒక్కొక్కటి విప్పుతూ తన తల మధు వైపు తిప్పి “ఏంటోయ్.. మరీ అంత సిగ్గు పడితే ఎలా.. రా ఇలా వచ్చి నాకు కాస్త సాయం చెయ్యి”
అన్నారు.
నా లాగే తను కూడా షాక్ లో ఉన్నాడో లేక శ్రీవారి ముందు చనువు తీసుకునేందుకు భయపడుతున్నాడో తెలియదు కానీ మధు నిల్చున్న చోటి నుంచి కదలకుండా మా వైపే
చూస్తున్నాడు.
అప్పటికే నా రవిక హక్కులన్నీ విప్పిన శ్రీవారు ఆ రవికని నా వంటి మీద నుంచి నేరు చెసి దానిని మధు వైపు విసిరి “నిన్నే.. ఇలా రావయ్యా.. ఇవి చూడు.. బంగారు బంతుల్లా ఎంత ముద్దోస్తున్నాయో” అంటూ తన చేతులు నా స్తనాలకేసి చూపుతూ నన్ను మరింత దగ్గరగా లాక్కున్నారు.
అప్పటికి మధుకు కొంచెం ధైర్యం వచ్చినట్లుంది. మెల్లిగా తను నిల్చున్న చోటి నుంచి కదిలి మా ఇద్దరి వద్దకు వచ్చాడు. తను మా వైపు నడవడం గమనించిన శ్రీవారు నా శరీరం ముందు భాగాన్ని మధు వైపు తిప్పి నా నడుము మీద తన చేతులు వేసి తన
వడిలోకి లాక్కున్నారు.

ఇప్పుడు వంటి మీద నడుము కిందనించి వేలాడుతున్న చీర, దాని కింద లంగా తప్పితే ఏమి లేని నేను నా వీపు శ్రీవారి ముఖానికి, నా ఎదని ఎదురుగా వస్తున్న మధుకు ఫేస్ చేసి శ్రీవారి వళ్ళో కూర్చుని వున్నాను.
అలా నన్ను వళ్ళోకి లాక్కున్న శ్రీవారు తన చేతులు నా పొట్టపై వేసి నిమురుతు మెల్లిగా వాటిని చీర కుచ్చిళ్ళ వైపు జరిపి నా చీర కుచ్చిళ్ళు లాగే సారు. అప్పటికే మేము కుర్చున్న చోటికి వచ్చిన మధు నా ఎదురుగా నిలబడి మరే సందేహం లేకుండా తన రెండు చేతుల్ని నా రెండు రొమ్ముల మీద వేసి వాటిని మృధువుగా నీ మిరాడు.
“నా రొమ్ములు చూడాలి, వాటిని తాకాలి” అన్న కోరిక ఫైనల్ గా అప్పటికి తీరిందన్న ఆనందం తన కళ్ళలో స్పష్టంగా కనపడుతుంది.
జరుగుతున్న విషయాలకు శ్రీవారి జంభం వూపిరి పోసుకున్నట్లుంది. పంచె కింద ఏమి వేసుకోక పోవడంతో తన వళ్ళో కూర్చున్న నా రెండు పిర్రల మధ్యలో గట్టిగా, వెచ్చగా
తగల సాగిందది.
శ్రీవారి సంగతి ఏమో కానీ జరుగుతున్న విషయాలకు కోపం రావలసింది పోయి నా వంట్లో సెగలు పుట్టడం మొదలయ్యాయి. వళ్ళంతా ఏదో తెలియని తపన ఆవహించుకుంది. తొడల మధ్య నరాలు జివ్వు మంటూ లాగ సాగాయి. శ్రీవారో, లేదా మధునో ఎవరో ఒకరు చొరవ తీసుకుని నా రెమ్మల మధ్యలోకి ఎంత త్వరగా చొచ్చుకు పోతే అంత బాగుండును అని
వుంది.
అప్పటికే చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేసిన శ్రీవారి చేతులు నా లంగా బొందు మీద పడ్డాయి. మరో నీ మిషంలో నా లంగా బొందు వూడదీసిన తను నా నడుము మీద గట్టిగా చెయ్యి వేసి ఒక్క సారిగా మంచం మీద వెనక్కు వాలారు.
తను అలా సడెన్ గా వెనక్కు వాలడంతో, నేను కూడా తనతో పాటే తన మీద వెల్లికలా పడ్డాను. అలా సడెన్ గా పడడంతో నా కాళ్ళు రెండూ ఒక్క సారి గాలిలోకి లేసాయి. వెంటనే శ్రీవారు మధుతొ “ఇది బెస్ట్ పొజిషన్.. ఆ లంగా కాస్తా లాగెయ్యి” అన్నారు.
తను అలా అన్న మరుక్షణమే మధు నా లంగా కొసలు పట్టుకుని ఒక్క గుంజు గుంజడం.. దానితో నా లంగా, కుచ్చిళ్ళు వూడిన నా చీరా రెండూ వూడి తన చేతిలోకి రావటం
ఏక కాలంలో జరిగి పోయాయి.

ఇప్పుడు మంచం మీద వెల్లికలా పడుకుని శ్రీవారు, తన మీద పూర్తి నగ్నంగా వెళ్లి కలా పడుకుని నేను.. నా ఎదురుగా నా రెండు కాళ్ళ మధ్య నిలబడి నా వైపే ఆబగా చూస్తున్న మధు.. వాళ్ళిద్దరూ పూర్తి బట్టలతో.. నేను పూర్తి నగ్నంగా.. ఉన్నాము.
మధు తన రెండు చేతులూ నున్నగా వున్న నా తొడల మీద వేసి నిమురుతూ నా తొడల మధ్యలో కళ్లు ఆర్పకుండా చూడ సాగాడు. తన చూపులకు నాలో ఎక్కడలేని సిగ్గు ముంచు కొచ్చింది. వెంటనే నా రెండు చేతుల్ని నా తొడల మధ్యకు తీసుకొచ్చి నా రెమ్మల మీద బోర్లించాను.
ఇంతలో నా కింద వున్న శ్రీవారు ఒక్క సారిగా నన్ను తన మీద నుంచి పక్కకు దొర్లించారు. దానితో మంచం మీద బోర్లా పడ్డాను నేను. నన్ను అలా పక్కకు దొర్లించిన శ్రీవారు లేచి కూర్చుని మధు వైపు చుస్తూ “ఎమిటి అంతా నేనే చెప్పాలా? పెద్ద సంగ నాచి గా ఫోజ్ ఇవ్వొద్దు” అంటు తన లాల్చిని విప్ప సాగారు.
శ్రీవారి మాటలు విన్న మధు కూడా తన బట్టలు విప్పుకోవడం మొదలు పెట్టినట్లున్నాడు. తన పాంట్ బెల్ట్ విప్పదీస్తున్న చప్పుడు నాకు వినపడ సాగింది.
ఇద్దరు మగ వాళ్ళు నన్ను చేసేందుకు ఒకే సారి బట్టలు విప్పుకోవడం మొదలు పెట్టారన్న వూహే నాలోని కోరికని మరింత రగిలించింది. కానీ నా తల తిప్పి ఇద్దరిలో ఎవరి ముఖం చూడాలన్నా సిగ్గుగా వుండటంతో తొడల మధ్య వున్న నా రెండు చేతుల్ని తీసి వాటితో ముఖాన్ని కప్పుకుని అలాగే మంచం మీద బోర్లా పడుకుని వుండి పోయాను.
కొద్ది సేపటికి ఇద్దరిలో ఎవరిదో ఒకరి వూపిరి నా వెపు మీద వెచ్చగా సోకింది. ఆ వ్యక్తి తన ముఖాన్ని పీపు మీదుగా మెడ వరకూ పోనిచ్చి నా తలలోని మల్లెపూలను వాసన చూసేందుకు గట్టిగా గాలి పీల్చాడు. “ఇంతకూ అది శ్రీ వారా లేక మధునా?” అన్నదే
తెలియడం లేదు.
ముఖం పైకి ఎత్తి చుద్దామంటే ఎక్కడలేని సిగ్గు కలుగుతుంది. ఇంతలో నా వీపు పైన వున్న మగాడు తన రెండు చేతుల్ని మెల్లిగా నా రెండు భుజాల మీదుగా జార్చి నా రెండు రొమ్ముల్ని రెండు పక్కలనించి పట్టుకున్నాడు.
ఆ చేతి స్పర్శని, నా రొమ్ముల్ని వడిసి పట్టిన పట్టుని బట్టి అది శ్రీవారు కాదని అర్ధమయింది. అంటే మధు గాడు మా వారి ముందే నా మీద ఎక్కి నా రొమ్ముల్ని పట్టుకున్నాడన్నమాట. తలచుకుంటేనే నాకు ఇది కలా నిజమా అనిపిస్తుంది.

ఇంతలో నా మీద వాలి వున్నతను కొంచెం పైకి జరిగి మెల్లిగా నా చెవి మీద ముద్దు పెట్టాడు. అలా జర గ డంలో అతని మొగతనం నా రెండు పిర్రల మీద వెచ్చగా తగిలింది. అంటే మధు కూడా మొత్తం బట్టలు విప్పుకుని వున్నాడన్నమాట. ఆ అలోచనకే నా వళ్ళు ఒక్క సారిగా షాక్ కొట్టినట్లు వణికింది.
ఇంతలో మరో రెండు చేతులు బోర్లా పడుకుని వున్న నా తల మీద పడ్డాయి. దానిని బట్టి శ్రీవారు కూడా మాతో వచ్చి చేరారని అర్ధమయింది. అలా నా తలని పట్టుకున్న ఆ చేతులు బలవంతంగా నా తలని పైకెత్తి, నా ముఖాన్ని మూసి వున్న చేతుల్ని అతి కష్టం మీద పక్కకు లాగాయి.
అప్పుడు మెల్లిగా చూసీ చూడనట్లు కళ్ళుతెరిసిన నాకు పూర్తి నగ్నంగా నా తల వద్ద మోకాళ్ళపై కూర్చుని వున్న శ్రీవారు కనిపించారు. నా చేతుల్ని ముఖం మీద నించి తీసిన వెంటనే తన నడుమును మరింత వంచి తన జంభాన్ని నా పెదవులకేసి రుద్దసాగారు.
తన జంభం నా పెదవుల దగ్గరకు రాగానే గుప్పు మంటూ సోకింది మదపు వాసన. జరుగుతున్న విషయాల్తో శ్రీవారు పూర్తిగా వేడెక్కి పోయి వున్నట్లున్నారు.
వేడిగా నా పెదవులకు, బుగ్గలకూ తగులుతున్న తన మగతనాన్ని చూసి తన వుద్దేశ్యం అర్ధం అయిన నేను మెల్లిగా నా నోరు తెరిచాను. అలా పెదవులు విచ్చుకున్న మరుక్షణమే నా పంటి పై వచ్చి తగిలాడు తన బుజ్జిగాడు. విపరీతమైన తాపం తో వున్న శ్రీ వారు అలా పంటి పైనే దానిని వేసి రుద్దటం మొదలు పెట్టారు.
ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే ఇంకే మవుతుందో అని నోరు పూర్తిగా తెరిచి తన బుజ్జి గాడిని నా నోటిలోకి తీసుకున్నాను. వెంటనే తన రెండు చేతుల్తో నా తలని పట్టుకుని “ఇష్ట్.. అంటూ తన తొడలకే సి అదుము కున్నారు శ్రీవారు.
ఇలా పైన నేను శ్రీవారి విషయం చూస్తుంటే.. కింద మధు తన పని తాను చేసుకు పోతున్నాడు. బోర్లా పడుకుని తల ఎత్తి శ్రీవారి జంభాన్ని చీకుతున్న నా నడుము పై చేతులు వేసిన మధు, మెల్లిగా నా నడుము పట్టుకుని పైకి లేపాడు.
మధు నా నడుమును పట్టుకుని పైకి లేపడంతో సపోర్ట్ కోసం నా రెండు చేతుల్ని బెడ్ పై ఆనించాను. నా నడుము పైకి లేపిన మధు మెల్లిగా తన తలని నా పొట్టకిందుగా దూర్చి నా బొడ్డు మీద నాక సాగాడు. నాకు వళ్ళంతా పులకరింతలు పెట్టినట్లయింది.

అలా బొడ్డు మీదనించి మెల్లిగా నాకుకుంటూ నా పొత్తి కడుపు మీదగా నా రెమ్మల వద్దకు వచ్చింది. మధు నాలుక. నాలో నరాలు పగిలి పోయేంత ఆవేశం.. దానిని ఆపుకోలేక.. శ్రీవారి జంభాన్ని కసిగా రెండు పెదాలతో బిగించి “ప్ప్..” అంటు లోపలకు పీల్చాను.
అప్పటికే తన చేతులతో నా రెమ్మల్ని విడదీసిన మధు మెల్లిగా తన నాలుకని నా రెమ్మల మధ్యలోనించి లోపలకు పోనిచ్చాడు.. అంతే.. నా నోటిలో ఉన్న శ్రీ వారి జంభాన్ని బయత కు తీసి “ఉమ్.. మ్.. మ్.. అ..” అంటు నా నడుముని కిందకి దించాను.
నా చేస్టలకు నా తొడలు, పొట్ట పూర్తిగా నా కింద వున్న మధు గాడి ముఖం మీద పడి వాడి ముఖాన్ని వత్తెయ్య సాగాయి. అది చూసిన శ్రీవారు “అయ్యో.. తనకు వూపిరి ఆడదు.. లెయ్యి” అంటూ నవ్వారు.
అప్పటికి కానీ చూసుకో లేదు నా పొట్ట, తొడలు వేసి వాడి ముఖాన్ని అది మివేస్తున్నానని. దానితో ఒక్క సారి గా “అయ్యో” అంటూ లేచి కూర్చున్నాను. ఆ తొందరలో నేను ఇద్దరి మగ వాళ్ళ మధ్య న గ్నంగా వున్నాను అన్న సంగతి కూడా గుర్తులేదు.
నేను అలా లేచి కూర్చున్న మరుక్షణమే నన్ను పరుపు మీద వెల్లికలా తోసి నా తొడల మధ్య తన తల దూర్చేసాడు మధు. సందట్లో సడేమియా అన్నట్లు శ్రీవారు మళ్ళీ తన బుజ్జి గాడిని తెచ్చి వెల్లికలా పడుకుని వున్న నా నోటిలోకి అందించారు. నేను తన బుజ్జి గాడిని నోటిలోకి తీసుకోగానే శ్రీ వారు తన చేతులు రెండూ నా రొమ్ములపై వేసి వాటిని మర్ధించ
సాగారు.
కింద మధు గాడి నాకుడికి, పైన శ్రీవారి పిసుకుడికీ నాలో క్షణ క్షణానికీ కోరిక రగిలి పోతుంది. సిగ్గు, శరం అన్నీ మర్చి పోయి శ్రీ వారి జంభాన్ని ఒక చేత్తో పట్టు ణి, తోలుని వెనక్కు లాగి, మెరుస్తూ బయట పడ్డ ఎర్రటి నాబ్ పై నా నాలుకతో కసిగా రాయ సాగాను.
శ్రీవా
నా చేష్టలకు శ్రీ వారిలో ఆవేశం తారాస్తాయికి చేరుకుంటున్నట్లుంది.. నా కుడి రొమ్ముపై తన చేతిని గట్టిగా బిగించి “ఉమ్.. ఉర్మ్. ఉష్ట్..” అంటు మరో చేత్తో పక్కనే పడి వున్న తన పంచను తెచ్చి నా పొట్ట మీద వేసారు.
తను ఏమీ చేస్తున్నారో అర్ధం చేసుకునే లోపలే.. మళ్ళీ “ఉమ్.. మ్.. యా.. య..” అంటూ నా నోటిలోని తన జంభాన్ని ఒక్క సారిగా బయటకు లాగి తన గుప్పెటలో బిగించి నా పొట్ట మీదుగా వూప సాగారు. అంతే తన అంగం జెట్ స్పీడ్ తో నా పొట్ట పై వున్న తన పంచె మీదకు తెల్లటి ద్రవాన్ని పిచికారీ చెయ్యసాగింది.

“అన్హ్.. హా.. హా.. మ..” అంటూ శ్రీ వారు తన వేడిని మొత్తం దించేసి నా పక్కనే ఉన్న దిండు మీద కు వాలి పోయారు. మధు మాత్రం వదిలితే మళ్ళీ దొరకదేమో అన్నట్లు ఆబ గా నా బుజ్జిదాన్ని జుర్రు కుంటూనే వున్నాడు.
వాడిని చూస్తూ నా మనసులో “ఇక చేసింది చాలు కానీ అసలు పని మొదలు పెట్టరా నాయనా” అనుకున్నాను. సరిగ్గా నా మనసు తెలుసుకున్నట్లుగా శ్రీవారు “ఇక జుర్రుకుంది చాలు గానీ.. లేయ్.. లేచి కూర్చో..” అంటు తనూ లేచి కూర్చున్నారు.
శ్రీవారి మాటలు వినగానే “యజ మాని ఆజ్నలు పాటించే బానిసలా” తను చేస్తున్న పని ఆపి లేచి కూర్చున్నాడు మధు.
అప్పటికే తనూ లేచి కూర్చున్న శ్రీ వారు నా పొట్ట మీదుగా తన చేతుల్ని పోనిచ్చి వాటిని నా తొడల రెండిటి మీదా వేసి ఆ రెండిటినీ వెడల్పుగా విడదీసాడు. తరువాత తన వేళ్ళతో నా రెమ్మల్ని బాగా విడదీసి పట్టుకుని.. నా రెండు కాళ్ళ మధ్య కూర్చుని నా ఉపస్తు వైపే కసిగా చూస్తున్న మధుతో..
“చూడరా.. బుజ్జి ముండ ఎంత ఆవురావురంటూ ఎదురు చూస్తుందో.. నువ్వు ఎంత సేపు ముద్దులు పెట్టినా దీని జిల అణగదు.. దానికి కావాల్సింది మచి కసి మీద వున్న గూటం.. అందుకే త్వరగా నీ దంపుడు మొదలు పెట్టి దీని గుల తీర్చలేదనుకో…. నేనే రంగంలోకి దిగాల్సి వస్తుంది..” అంటూ ఇటు నేనూ నాతో పాటు అటు మధు ఇద్దరం షాక్ తినేలా మాట్లాడారు.
ఒక మగ వాడు తన భార్య మొత్తలో కి దించ మని మరో మగ వాడిని అనడం ఎక్కడైనా విన్నారా? అసలు ఎవరన్నా చెబితే నమ్ముతారా? అది నా జీవితంలో జరగకుంటే నేనూ న మ్మేదాన్ని కాదు. కానీ అంతా కలలోలా జరిగి పోతుంది.
వారు అన్న మాటలకు రెచ్చి పోయిన మధు గాడు వెంటనే తన మోకాళ్ళ మీద వంగి.. శ్రీవారు చీల్చి పట్టుకుని వున్న నా రెమ్మల మధ్య తన అంగాన్ని వేసి పొజిషన్ చూసుకునేందుకై మెల్లిగా రుద్ద సాగాడు. తన చేష్టలకు నా లోని కోర్కెల కుంపటి
మరింత రాజు కుంది..
“వూ..” అంటు మొత్త మెల్లిగా పైకెత్తి నా బుజ్జి దానితో వాడి గూటాన్ని మింగే దానికి ఆత్ర పడ సాగాను.
నా ఆత్రం గ మనించిన మధు ఇంక ఆలస్యం చెయ్యకుండా మెల్లిగా తన నడుముని నాలోకి దించ సాగాడు.

తను చేస్తున్న పనికి నా బుజ్జిదాని రెమ్మల్ని చీల్చుకుంటు మెత్తగా నా దిమ్మలో కి దిగసాగింది వాడి గూటం. “ఈ క్షణం ఇలాగే ఆగి పోతే బాగుండును” అన్నట్లుగా నా కళ్ళు రెండూ మూసుకుని వాడు ఇస్తున్న సుఖాన్ని ఎంజాయ్ చెయ్య సాగాను.
ఇంతలో వున్నట్లుండి.. “ఆగరా.. ఆగు” అంటు శ్రీవారి గొంతు వినిపించింది.
తన అరుపుకు వులిక్కి పడ్డ మధు గాడు బిత్తరపోయి నా ముంత లోకి దిగ బోతున్న వాడి దండాన్ని గబుక్కున బయటకు లాగేసి శ్రీ వారి వైపు చూసాడు.
నేను కూడా ” మళ్ళీ ఏమొచ్చిందీ అన్నట్లు విసుగ్గా ముఖం పెట్టి శ్రీ వారి వైపు చూసాను.
మా ఇద్దరి ముఖంలోని విసుగును గమనించిన శ్రీవారు నవ్వుటు సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్, బట్ సేఫ్టీ కంస్ ఫస్ట్” అంటూ ఎప్పుడు తెచ్చి పెట్టారో ఏమో పక్కనే వున్న తలగడ కిందనించి ఒక కండోం తీసి మధు చేతికి ఇచ్చాడు.
శ్రీవారి వుద్దేశ్యం అర్ధం చేసుకున్న మధు వెంటనే ఆ కండోం కవర్ ఓపెన్ చేసి దానిని తన అంగానికి తొడుక్కుని మళ్ళీ నా తొడల వైపు తిరిగాడు.
ఇంకా ఆల స్యం చేస్తే మళ్ళీ ఏమి జరుగుతుందో అన్నట్లుగా ఈ సారి నేనే నా చేతిని జరిపి మధు అంగాన్ని పట్టుకుని నా రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని “వూ” అన్నాను.
అంతే నా గ్రీన్ సిగ్నల్ అందుకున్న మధు తన నడుముని కసుక్కున కిందకి దించాడు.. తన చేతలకు నా రెమ్మల్ని చీల్చుకుంటు సర్రున వెళ్ళినా అంచులకి తగిలింది మధు గాడి
గూటం.
తన తోపుడుకూ.. స్పీడుకూ నాలోని కోరికలు మరింత రాజుకున్నాయి. నా రెండు చేతుల్ని వాడి పిర్రల మీద వేసి వాడి నడుమును మరింత లోపలకు అదుము కున్నాను.
ఇంతలో నా పక్కనే పడుకుని వున్న శ్రీవారు మెల్లిగా లేచి కూర్చుని నా తలని నగ్నం గా వున్నతన తొడల మీదకు లాక్కుని వంగి తన రెండు చేతుల్తో నా రెండు ముచ్చికల్ని మెల్లిగా నిమర సాగారు.
దానితో నాలోని కైపు మరింత పెరిగి పోయింది.. “ఇష్డ్.. ఇంకా.. ఉమ్.. అదీ.. ఉర్మ్.. మ..” అని మూలుగుతూ మధు గాడి పిర్రల పై వున్న నా చేతుల్ని గట్టిగా బిగించి వాడి నడుమును ఇంక ఇంకా నాలోకి వేసి దించ సాగాను.

అప్పటికే నాలోని కసిని గమనించిన మధు గాడు తన నడుమును చిన్నగా పైకెత్తి మళ్ళీ కసుక్కున నాలోకి దించాడు. ఆ దింపుడికి స్వర్గం నా కళ్ళముందు గిర్రున తిరిగి “ఉమ్.. మ్.. మ్… మ.. అ..” అంటూ మూలిగాను.
నా మూలుగుని చూసిన మధు మరింత రెచ్చి పోయితన నడుముని మరింత పైకి ఎత్తి ఎత్తి దించ సాగాడు. తన ఒక్కొక్క పోటు నా బొడ్డు వరకూ తగులుతున్న అనుభూతి కలగసాగింది.. తను వేస్తున్న ఒక్కొక్క షాటు కి దిమ్మ పచ్చడి అవ్వ సాగింది.
పక్కన శ్రీవారు వున్నారన్న స్ప్రుహ కూడా మర్చి పోయి.. “అదీ.. నా రాజా.. అల.. ఉమ్మ్య్.. ర్మ్.. అదీ.. అలా.. అహ్.. అదీ.. పచ్చడి.. చెయ్యి.. అదీ.. ఉమ్.. ఉర్మ్..” అంటు అరవ సాగాను.
నా అరుపులు మూలుగులూ చూసిన శ్రీవారు కూడా రెచ్చి పోతూ నా రొమ్ముల మీద వున్న తన చేతులు మరింత బిగించి నా రొమ్ముల్ని కసిగా పిసక సాగారు. అప్పటికే తన బుజ్జిగాడు గాలి పోసుకున్న బెలూనులా మళ్ళీ మెల్లిగా వూరుతున్నాడు.
అది గ మనించిన నేను అప్పటివరకూ మధు పిర్రల మీద వున్న నా చేతుల్లో ఒక చేతిని తీసి మెల్లిగా శ్రీవారి తొడల మధ్య కేసి జరిపాను. నా ఉద్దేశ్యం గ మనించిన శ్రీవారు తన తొడల మీద వున్న నా తలని మెల్లిగా పక్కనే వున్న తలగడ మీదకు జరిపి లేచి తన అంగాన్ని నా చేతికి అందేలా పొజిషన్ చేసుకుని కూర్చున్నారు.
కింద మధు గాడు వేస్తున్న షాట్లకు కసెక్కి పోతున్న నేను, గుప్పెటితో శ్రీవారి అంగాన్ని పట్టుకుని దానిని నా నోటి వైపు లాక్కున్నాను. నేను చేస్తున్న పనికి పొంగి పోయిన శ్రీ వారు ఆనందంగా తన బుజ్జి గాడిని నా నోటికి అందించి వంగి తన చేతుల్తో మళ్ళీ నా రొమ్ముల మీద దాడి ప్రారంభించారు.
ఇంతలో నా తొడల మధ్య వూగుతున్న మధు గాడి నడుములో జోరు ఎక్కువ అయ్యింది.. తన వూపుడుని బట్టి తనకు అయిపోవస్తుందని అర్ధం అయింది.. నాలో కోరిక అప్పుడే తీవ్ర స్తాయికి చేరుకుంటుంది.. “అయ్యో భ గ వంతుడా.. వాడు ఇంకా కాసేపు అవకుండా చూడు స్వామీ” అను కున్న్నంతలోనే వాడు.. “హ.. ఆ.. హ..” అని మూలుగుతూ అలాగే నా మీద
వాలి పోయాడు.
తను అలా వాలి పోవడం చూసిన శ్రీవారు “ఏమిటి? అప్పుడే అయిపోయిందా.. మీ కుర్ర వాళ్ళు ఏదో పెద్ద పోటు గాళ్ళని అనుకున్నానే.. లే.. లేచి పక్కకు రా” అంటు నా నోటిలో వున్న తన అంగాన్ని బయటకు లాగారు.

నా చీకుడుతో బాగా కసెక్కి పోయి మళ్ళీ తన ఒరిజినల్ సైజుకు వచ్చి వుంది శ్రీవారి గూటం. శ్రీవారి మాటలు విన్న మధు సిగ్గుగా లేచి నా మీదనించి పక్కకు జరిగాడు. తను అలా లేచిన వెంటనే నా వైపు తిరిగిన శ్రీవారు “నువ్వు కాస్త లే” అన్నారు.
తను ఎందుకు చెబుతున్నారో అర్ధం కాని నేను అలానే లేచి కూర్చున్నాను. అలా లేచి కూర్చున్న నన్ను అటు తిరిగి వంగి నిలబడు అన్నారు. అప్పటికే తన ఆలోచనలు సగం అర్ధం అయ్యాయి నాకు. “నిన్న రూములో కస్తూరి వదిన వంగి నిలబడి మధు గాడితో చెయ్యించుకుంటూ నా పప్ప నాకిన ఫోజులో తను ఇప్పుడు నన్ను చెయ్యాలని కాబోలు” అనుకుంటూ వంగి నిలబడ్డాను.
అలా వంగి నిలబడిన నా వెనకకు చేరిన శ్రీవారు నా వెనకనించి పొజిషన్ చుసుకుని నా బుజ్జిదానిలోకి మెల్లిగా తన గూటాన్ని దింపి నా రెండు పిర్రల మీద తన చేతులు వేసి పట్టుకుని నడుముని వూప సాగారు.
నా జీవితంలో ఇంత వరకూ శ్రీవారి పోటులో అంత స్వర్గాన్ని చూడలేదు నేను. తను పెట్టిన పొజిషనుకో, మరి తను వూపుతున్న వేగానికో తెలియదు కానీ తన ఒక్కొక్క షాటుకు నా అంచులు అదిరి పోతున్నాయి.. తన ఒక్కొక్క పోటుకు నాది మ్మలో వూట బావి మాదిరి రసాలు వూర సాగాయి.
నా వళ్ళంతా గాలిలో తేలి పోతున్న ఫీలింగ్.. అసలు స్వర్గం ఎక్కడో లేదు ఇక్కడే వుంది అనిపించేలా శ్రీ వారు వేస్తున్న షాట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న నేను.. అప్పటి వరకూ మా పక్కనే పడుకుని వున్న మధు మెల్లిగా లేచి నా ముందుకు రావడం గమనించలేదు.
అలా నా ముందుకు వచ్చిన వాడు తన గూటానికి తొడుక్కుని వున్న కండోం తీసి పక్కనే వున్న టేబుల్ మీద వేసి తన నడుముని నా నోటికి ఎదురుగా తీసుకొచ్చి పెట్టాడు.. వాడి వుద్దేశ్యం అర్ధం చేసుకున్న నేను మారు మాటలాడకుండా వాడి గూటాన్ని నా నోటిలోకి తీసుకున్నాను.
ముందు ఒక్క సారిగా రబ్బర్ వాసన తగిలింది నా ముక్కుకి. కండోం వాసనో ఏమో.. వాడు కార్చిన జిగట ఇంకా అక్కడక్కడా తడిగానే వుంది నా నోటికి వుప్ప వుప్పగా, వగరు వగరుగా తగల సాగింది.
శ్రీవారు చూస్తుండగా నా జీవితంలో మొదటి సారిగా మరో మగవాడి అంగాన్ని నా నోటి లోకి తీసుకున్నాను. నన్ను వెనకనుంచి వాయిస్తూ నేను చేస్తున్న పనిని చూసున శ్రీవారు “చీ కు.. లల్లీ.. బాగా చీకు.. చీకి.. చీకి.. వాడిది బాగా లేపు.. నాకు అవగానే వాడు మళ్ళీ నీ

బొక్కని కుళ్ళ పొడవాలి.. పొడ వాలి .. అదీ.. అలా.. చీకు.. అదీ.. ఉమ్.. మ్..” అంటు తన నడుమును
వూపుతూ కసిగా అరవ సాగారు.
మధు గాడు మాత్రం నా నోటిలో తన జంభాన్ని వుంచి, తన రెండు చేతులతో నా తలని పట్టుకుని తన నడుముని ముందుకూ వెనకకూ వూప సాగాడు. “కొంపదీసి నా నోటినే ది మ్మగా వూహించుకుంటున్నాడా?” అనుకుంటూ నా నాలుకతో తన అంగాన్ని రాస్తూ దానిని నా నోటిలోకి పీల్చ సాగాను.
మరో కొద్ది ని మిషాల పాటు వంగుని వున్న నా నెనకనించి శ్రీవారి పోటు, ముందు నోటిలో మధు గాడి గూటం నాలోని కోరిక, జిలా మొత్తం అణిగి పోయెలా తమ పని చేసుకు పొయాయి. ఈ కొద్ది ని మిషాల్లో ఎన్ని సార్లు ప్లై మాక్సుకు చేరి వుంటానో నాకైతే లెక్కే లేదు.
అరగంట లోపలే రెండో సారి కావటంతో శ్రీవారు ఈ సారి కాస్త ఎక్కువ సేపే వూపిన తరువాత గానీ ఔట్ అవ్వలేదు. తను వెనుకనించి పెట్టడంతో, నేను వంగి వుండడముతో.. తను ఔట్ అవ్వగానే తన రసాలన్నీ నా మొత్త లోనించి బొట్లు బొట్లుగా పరుపు మీదకు పడడం మొదలు అయ్యింది.
శ్రీవారు అప్పటికే రెండో సారి ఔట్ అవ్వడముతో ఎక్కడ లేని నీరసంతో నా రె మ్మల మధ్యనుంచి తన బుజ్జి గాడిని బయటకు లాగి పక్కనే వున్న తలగడ పై వాలి పోయారు. ఇక శ్రీవారు అలా వాలి పోగానె అప్పటి వరకూ వంగి మధు గాడి గూటాన్ని చీకుతున్న నెను కూడా నా నోటిలోని గూటాన్ని తీసి శ్రీవారి పక్కనే నీరసంగా వాలి పోయాను.
అప్పటికే నా చీకుడుతో తెగ నీలిగిపోయి వున్న మధు గాడి గూటం కోరికతో ఎగిరెగిరి పడుతుంది. నేను అలా పరుపు మీద వాలిన వెంటనే మధు గాడు మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటు నా పక్కకు వచ్చి, తన గూటం తోలుని వెనక్కు లాగి, ఎర్రగా బయట పడ్డ గుండుతో నా ముచ్చికల మీద వేసి ర్ద సాగాడు.
మా పెళ్ళి అయిన ఇన్ని సంవత్సరాలలో శ్రీ వారు ఎప్పుడు తన అంగ ముతో నా రొమ్ముల్ని తాకింది లేదు. ఇది నాకు ఎంతో కొత్తగా, మత్తుగ, హాయిగా అనిపించ సాగింది. నా ఆలోచనలతొ నెను వుంటే మధు గాడు మాత్రం మార్చి మార్చి నా రెండు ముచ్చికల మీద తన గుండును వేసి రుద్ద సాగాడు.
అలా కాసేపు రుద్దిన తరువాత మెల్లిగా వంగి ఇందాక శ్రీవారు తనకు కండోం తీసి ఇచ్చిన తలగడ కింద చెయ్యి పెట్టాడు. అక్కడ ఎన్ని వున్నాయో తెలియదు కానీ మధు చేతికి మరొకటి
దొరికింది.

దానిని పాకెట్ లోనించి వూడ దీసి తన అంగానికి తొడుక్కుంటున్న మధును చూసి తను ఇప్పుడు ఏమి చెయ్య బోతున్నాడో అర్ధం అయ్యింది.
వెంటనే ” మళ్ళీనా..? నాకు ఓపిక లేదు..” అంటు గొణి గాను.
కానీ నా మాటలు పట్టించుకోనట్లే తను మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటు నా రెండు కాళ్ళ మధ్యకు దూరి నా తొడల మధ్య తన చేతిని వేసి మెల్లిగా నిమర సాగాడు. తన చేతి స్పర్శకు అంతవరకూ బద్దకంగా ముడుచుకుని పడుకుని వున్న నా రెమ్మలు మెల్లి గా పిచ్చుకో సాగాయి.
తన బొటన వేలిని నా కామ పీటం మీద వేసి మెల్లిగా రుద్దుతూ తన చూపుడు వేలుని నా రెమ్మల మధ్యలోకి చిన్నగా దించాడు మధు. అంతే తన చేష్టలకు అప్పుడప్పుడే ఆరుతున్న కుంపటి మళ్ళీ రాజు కుంది.. వెంటనే నా చెయ్యి పోనిచ్చి అప్పటికే కండోం తొడుక్కుని వున్నతన గూటాన్ని గుప్పెటి తో పట్టుకుని నా రెమ్మల కేసి రుద్దుకున్నాను.
నా వుద్దేశ్యం అర్ధం చేసుకున్న మధు ఇక ఆలశ్యం ఎందుకన్నట్లు పొజిషన్ చూసుకుని తన నడుమును కసుక్కున నాలో దించాడు. అలా మొదలై.. నాకు మూడోది, మధు గాడికి రెండోది అయిన ఆ దంపుడు పూర్తయే సరికి మరో 15 నిమిషాల పైనే పట్టింది.
పదిహేను ని మిషాల పాటు వీరావేశంతో నా తొడల మధ్య వూగిన మధు “అహ్.. హ్మ్మ్మ.. మ.. §” అని మూలుగుతూ క్లైమాక్స్ చేరుకుని నా మీద అలానే సోలి పోయాడు. తన బుజ్జిగాడు ఇంకా అలానే నా రెమ్మల మధ్య వున్నాడు. మధు గాడు మాత్రం తన ముఖన్ని నా రొమ్ముల మీద పెట్టి మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని వున్నాడు.
పక్కనే శ్రీవారు బట్టలు కూడా కట్టుకోకుండా నగ్నంగా పడుకుని అప్పటికే మంచి నిద్రలో వున్నారు. అలా నా గుండెల మీద తల పెట్టుకుని వాలి పోయిన మధు తల మీద నా చేతిని వేసి నిమురుతూ నేను కూడా మెల్లిగా కళ్ళు మూసుకున్నాను.
అలా ఎంత సేపు పడుకున్నానో తెలియదు కానీ “పెళ్ళిళ్ళకూ మరియూ అన్ని రకముల శుభ కార్యాలకూ కావలసిన కనిచ్, ధర్మవరం..” అంటూ ఏదో చీరల షాప్ అడ్వర్టైస్ మెంట్ వినపడుతుంటే మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచాను.
అప్పటికే బాగా తెల్లవారి పోయి వుంది. ఒక నిమిషం పాటు నేను ఎక్కడ వున్నానో అర్ధం కాలేదు. కళ్ళు నులుముకుంటు లేచి కూచున్నాక కానీ నేను పూర్తి నగ్నముగా వున్నానన్న సంగతి నాకు తట్టలేదు. గబుక్కున పక్కనే వున్న బెడ్ షీట్ తీసి వళ్ళు కప్పుకుని చుట్టూ చూసాను.

నలిగిన పరుపూ, వాటి మీద వాడి పోయిన మల్లె పూలు ఇవ్వన్నీ చూస్తుంటే నాకు రాత్రి జరిగిన విషయాలు మెల్లిగా గుర్తుకు రావడం మొదలు పెట్టాయి. పక్కన మధు కానీ, శ్రీవారు కానీ ఎవరూ లేరు.
మెల్లి గా
గా లేచి నిలబడి, కింద నేలపై పడివున్న లంగా తీసి కట్టుకుని, దాని పక్కనే వున్న రవిక తీసుకుని వేసుకుని హక్కులు పెట్టుకో సాగాను. ఇంతలో “గుడ్ మార్నింగ్” అంటూ బాత్ రూం లోనించి శ్రీ వారు బయటకు వచ్చారు.
అప్పటికే స్నానం పూర్తి చేసి వున్నారు. “రాత్రి బాగా అలసి పోయినట్లున్నావు. అందుకే లే పలేదు” అంటు తను డ్రెస్సింగ్ మిర్రర్ వద్దకు వెళ్ళితల దువ్వుకొని బీరువా లోనించి తన బట్టలు తీసి వేసుకోసాగారు.
ఏమీ మాట్లాడ కుండా కింద పడి వున్న చీర తీసుకుని బాత్రూం వైపు నడిచాను. బాత్రూములోకి రాగానే చీర కట్టుకుని, ముఖం కడుక్కుని, చెదిరి పోయిన బొట్టు సరిచేసుకుని, తల దువ్వుకొని బయట పడ్డాను.
అప్పటికే శ్రీవారు రెడీ అయి ఆఫీసుకు బయలుదేరేందుకు సిద్దముగా వున్నారు.
“అయ్యో ఒక్క నినిషం వుండండి ఏదైనా టిఫిన్ చేస్తాను” అన్నాను.
“లేదు లలితా ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది. నేను వీలయితే సాయంత్రం త్వరగా వచ్చేస్తాను, ఎటన్నా బయటకు వెళ్లాము” అంటూ నా దగ్గరగా వచ్చి నన్ను దగ్గరకు తీసుకొని నా బుగ్గ మీద ఒక ముద్దు పెట్టి ఆఫీసుకు బయలు దేరి వెళ్ళారు.
తను అటు వెళ్ళగానే రాత్రి జరిగిన విషయాల్ని తలచుకొని.. “అది అసలు కలా నిజమా” అనుకుంటు మా పడక గది వైపు నడిచాను. అక్కడ పక్క మీద పడి వున్న వాడిన మల్లె పులు, బెడ్ షీట్ మీద అక్కడక్కడా వున్న మరకలూ, పక్కనే టేబుల్ మీద పెట్టి వున్న రెండు వాడేసిన కండోంస్ ఇవ్వన్నీ “అది కల కాదు నిజమే” అని రుజువు చేస్తున్నట్లు కనపడుతున్నాయి.
ఇక ఆలోచనలతో బుర్ర బద్దలు వేసుకోకుండా ఆ గది మొత్తం శుబ్రం చేసి, పరుపు మీద షీట్స్ మార్చి వెళ్ళి ఫ్రెష్ గా తలారా స్నానం చేసి వంట చేసుకుందామని వంట గది వైపు
నడిచాను.

శాస్త్రి ఎలాగూ లంచ్ కి రారు కనుక ఒక కూర చాలులే అని, ఒక కూర వండి, రైస్ పొయ్యి మీద పడవేసి టి వి చూద్దామని వచ్చి హాల్లో కూర్చున్నాను. ఇంతలో పని మనిషి వచ్చి పనులన్నీ పూర్తి చేసుకొని, ఇల్లు వూడ్చి, బట్టలు వుతికి వెళ్ళింది.
తను అటు వెళ్ళే సరికే రైస్ ఉడకటం కూడా పూర్తి అవడముతో, స్టవులన్నీ ఆర్పేసి భోజనం చేద్దామా అని టైం చూస్తే అప్పుడే 11 కావస్తుంది. అప్పుడే ఎందుకులే ఇంకొ అర గంట ఆగి తిందామని అనుకుని పడక గది వైపు నడుస్తుంటే “టింగ్.. టింగ్..” అంటూ డోర్ బెల్ మోగింది.
“ఈ టైములో ఎవరు వచ్చారా?” అనుకుంటూ వెళ్ళి తలుపు తెరిచి చూస్తే ఎదురుగా మధు. నేను తలుపు తెరవగానే “హల్లో ఆంటీ” అంటూ నవ్వుతూ ఇంటిలోకి జొరపడ్డాడు. మధుని చూడగానే రాత్రి జరిగిన విషయాలన్నీ ఒక్క సారిగా గుర్తుకొచ్చినా నరాలన్నీ జివ్వున
లాగాయి..
..( ఇంకా వుంది.. )

866478cookie-checkతప్పెవరిది – Part 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *