అంతులేని కామం మొదటి భాగం

Posted on

నా పేరు నీలిమ. నాకు చిన్నప్పటినుండీ టెక్కు ఎక్కువ. చాలా గ్రాన్ డుగా ఉండేదాన్ని కట్టే చీర, నగలునుంచి అందరికన్నా నేనే బాగా కనబడాలి అనుకునేదానిని. శ్రీ వి గా, మహారాణీ లా ఉండేదాన్ని. మూడో కంటికి తెలియకుండా, నా 15 వ ఏటనుండే మా ఇంట్లో బిజినెస్సు లెక్కలు రాసే బి. కాం చేసి సి. ఏ. కి ప్రి పేరు అవ్వుతున్న మా దూరపు చుట్టం గోపితో ట్యూషన్ చెప్పించుకుంటాను అంటూ అతనితో అన్ని రకాల సెక్సు కధలూ చెప్పించుకుని రోజూ అతని మొడ్డని చీకి, అతని మొడ్డ రసాలు ఒక్క బొట్టు కూడా వదల కుండా తాగేసేదానిని.
అప్పటికే నా చళ్ళు బాగా పెరిగిపోయి, జాకెట్టుని తన్నుకుంటూ వచ్చేసేయి. గోపి ఎన్నో సెక్సు పుస్తకాలు తెచ్చేవాడు. రాత్రి టైములో గోపీని కలవడానికి వీలు ఉండేది కాదు. తెలుగు వాచకం మధ్యలో సెక్స్ బుక్ పెట్టుకుని రాత్రి ఒంటి గంట వర కూ చళ్ళు పిసుక్కుంటూ సెక్స్ బుక్స్ చదివి, ఎప్పుడు తెల్లారుతుందా, ఎప్పుడు గోపీ మొడ్డ చీకేద్దామా అని ఎదురు చూసేదానిని. కానీ గోపీతో ఎన్నోరోజులు

సాగలేదు. గోపీతో నా పాఠాలు చాటునుండి చూసిన మా అమ్మ రామ లక్ష్మి గోపిని గదిలోకి పిలిచింది.
అమ్మ: ” దూరం చుట్టం అని మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మా పరువు బజారుకి ఈడ్చేలా ఉన్నావు. వళ్ళు ఎలా ఉంది ఏమిటి” అని కోపంగా ఉరిమి చూస్తూ అంది.
గోపీ మాట్లాడకుండా తల కిందికి వంచుకున్నాడు.
గోపీ: ” సారీ, ఆంటీ రేపే హైదరాబాదు వెళ్ళిపోయి ఇం కొక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి సీ. ఏ. చేస్తాను. ఇంక ఇంత జరిగే కా ఇక్కడ ఉండలేను” అని పెట్టె సర్దుకోవడం మొదలుపెట్టాడు.
బొడ్డులో దోపుకున్న చీర వదులుగా చళ్ళమీద కి లాక్కుని అమ్మ అతని వెనకాలే గదిలోకి వెళ్ళింది. గదిలోనుండి మండువాలో జరుగుతున్న ఈ సంభాషణ అంతా వింటున్న నేను, అమ్మ గదిలోకి వెళ్ళగానే, జరీ అంచు డార్క్ బ్లూ కలర్ పట్టు లంగా, మెత్తటి తెల్ల ఓణీలో ఉన్న నేను పరికిణీ ఎత్తుకొని, కాళ్ళకున్న బంగారు పట్టీలు సవ్వడి కాకుండా అడుగులో అడుగు వేసి, క్రింద కిటికీలో కాళ్ళు పెట్టి కిటికీ ఊసలు పట్టుకుని, పైకి

ఎక్కి, పై కిటికీలోనుండి లోపలికి తొంగి చూసాను. స్మార్టుగా ఉండే గోపీని గదిలోపెట్టి అమ్మ కొట్టేస్తుందా అని.
అమ్మ: ” అది కాదురా గోపీ, అది రేపో మాపో పెద్దమనిషి అయ్యేలా ఉంది. విచ్చుకునీ విచ్చుకునేలా ఉంది. దానిదగ్గర నీకు ఏమి మజా ఉంటుంది. అమాయకుడిలా తల ఎత్తకుండా పని చేసుకునే నిన్ను చూసి నీకు மூ ఆలోచనలు లేవు అనుకున్నాను. నన్ను ఒక్క లూక్ వేసి ఉంటే ఈ పాటికి నీతో ఒక సెంచరీ కొట్టించుకునేదాన్ని కదరా”.
అమ్మ తలుపుకు గెడ పెట్టి పక్కన పెద్ద బల్ల మీద ఉన్న ధాన్యం బస్తామీద జారబది పైట జార్చేసింది. పెద్ద బిళ్ళలు లా చేసిన మంగళ సూత్రలు బరువైన గొలుసులతో భారంగా ఆమె జాకెట్టుని సవాల్ చేస్తూ తన్నుకొని వచ్చే పెద్ద చళ్ళ మీద వ్రేలాడుతూ కనిపించాయి. వత్తుగా ఉన్న అమ్మ నల్ల పూసలు పేటలు ఆమె ఎర్రటి జాకెట్టు పైనుండి వుబికి వస్తున్న ఆమె తెల్లటి అర్థ నగ్నంగా ఉన్న చల్లు మీద వాలి కనిపిస్తున్నాయి. సూట్ కేసు సర్దుకొంటున్న గోపీ అమ్మ 40 డ్ చళ్ళని

తన రెండు కళ్ళూ పెద్దవి చేసుకుని చూస్తున్నాడు ఆశ్చర్యంగా.
అమ్మ: ” ఏరా, గోపీ ఈ ఆంటీ నీకు నచ్చలేదే మిట్రా” అంది.
అమ్మ తన రెండు చేతులూ చళ్ళ మీద వేసి పిసుక్కుంటూ, నాలుక బయటి కి పెట్టి పెదాలు తడుపుకుంది. గదిలో ఉన్న నాలుగు విత్తనాల ధాన్యం బస్తాల మీదకి అమ్మని తోసి మీద పడ్డాడు గోపీ. చీర ఎత్తేసుకుని కాళ్ళు ఎడం చేసి కాళ్ళూ చేతులతో తంటం వేసి, నడుముని ముందుకీ వెనక్కీ ఊపుతూంది అమ్మ. ఈ సీను అంతా కిటికీలోనుండి చూస్తున్న నాకు వళ్ళు అంతా ఆవిర్లు కమ్మాయి. అల్ల్ దెంగించుకోవడం ఎప్పుడూ చూడని నాకు పూకులో ఊట ఊరడం మొదలు అయ్యింది. 30 నిమిషాలు ఆపకుండా రెచ్చిపోయి దెంగాడు అమ్మని గోపీ.
అమ్మ: ” ఇంకోసారి దెంగరా నీ అమ్మ, గత నాలుగు ఏళ్ళుగా దెబ్బ పడలేదు. రా…రా..” అంటూ వదలకుండా ఇంకో దెబ్బ వేయించుకుంది.

కారిపోయిన మొడ్డని పాంట్లో తోసుకొని, బయటకి వస్తున్న గోపీని, అమ్మని చూసి వెంటనే కిటికీ దిగి మండు వాలో ఉన్న ఉయ్యల మీద కూర్చుని కాళ్ళతో తోసుకుంటూ ఏమీ ఎరగనట్లు ఉయ్యాల ఊగుతున్నాను. చీర కుచ్చిళ్ళు సవరించుకుంటూ బయటికి వచ్చింది అమ్మ. నన్ను చూసి ఇబ్బందిగా మొహంపెట్టి కొంచెం కంగారు పడింది అమ్మ. నాకు లోపల ఏమైందో తెలియదులే అనుకున్నట్టుంది అమ్మ.
అమ్మ: ” ఏమిటే, ఇక రేపటినుండీ గోపీ బావ నీకు పాఠాలు చెప్పడు” అంది.
అమ్మ తొలగిన పైటనుండీ బయటికి కనిపిస్తున్న తన ఎత్తైన చళ్ళమీద గోపీ పెట్టిన తడి తడి చీకుళ్ళ మరకలు చూసేను నేను. అమ్మ జాకెట్టు అంతా గోపీ చీకుడితో తడిసి పోయిన తడి కనిపించింది.
గోపీ:” మళ్ళీ ఎప్పుడు ” అన్నాడు నావైపు చూడకుండా అమ్మవైపే తృప్తిగా చూస్తూ.
నాముందే అమ్మ గోపీని మత్తుగా చూసింది.

అమ్మ: ” ఎప్పుడే మిట్రా, నీకు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడే ” అని సన్మోహనంగా చూసింది గోపీని.
ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు తీయగా చూసుకుంటూ నన్ను పట్టించుకోకుండా విడిపోయారు. అప్పటి నుండీ నేను ఎవరితో మాట్లాడకుండా టెక్కుగా ఉండేదానిని. గోపీ ఎప్పుడూ అమ్మతోనే ఉండేవాడు. ఇంట్లో మా డాడీ ఉన్నా కూడా. ఎక్కవుంట్ బుక్స్ తో కిచెంలోకి వెళ్ళి ఏదో సాయం చేస్తున్నట్టు నటిస్తూ, అమ్మ చళ్ళు పిసకడం పిర్రలు పిసికేయడం చేసేవాడు గోపీ. ఇవన్నీ నేను ఓరకంట చూసేదానిని. ఒకరోజు ఊరి పెద్దలు ఎవరో వచ్చారు. వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ నాన్న బిజీగా ఉన్నాడు. వాళ్ళకి కాఫీ, టీ తీసుకు వెళ్ళాడు గోపీ.
అక్కడ హాలులో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే, ఏదైనా అవసరం ఉంటే పిలుస్తారు అని అమ్మ వంటింటి దగ్గర నిలబడింది. కొంచెం దూరంలో గోపీ నిలబడ్డాడు. హాలులో అందరూ బిజీ గా ఉన్నారు. ఇంక వాళ్ళు అటు వచ్చే మూడ్ లో లేరని అక్కడే మోకాళ్ళు వేసి, అమ్మ గోపీ మొడ్డ చీకేసి అతను కార్చినది నోట్లోనో ఉంచుకుని, మింగ కుండా నోట్లో నాలుకతో ఆడించు కుంటూ, నాలుకతో నోరు అంతా కలియబెట్టుకుంటూంది. అదే

సమయములో నాన్న అమ్మని పిలిచేడు. గోపీ కార్చిన మొడ్డ పాలు నోట్లోనే ఆడించుకుంటూ వంటింటి పక్కనుండి అమ్మ మండువాలోకి వచ్చింది.
నాన్న: ఈమె నా భార్య, రామలక్ష్మి” అని పరిచయం ” చేసేడు.
అమ్మ నవ్వుతూ అందరికీ చేతులు జోడించి, నమస్కారం పెట్టి, భుజాల చుట్టూ కొంగు కప్పుకొని వంటింట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న గోపీ పిర్ర మీద కొంటె గా కొట్టింది.
ఒకడు: మహా లక్ష్మిలా ఉన్నారు. ఏమి వినయం, ఏమి ” విధేయతా”
ఇంకొకడు: ” చూసారా, పరాయి మగాళ్ళ ముందు పెదవి విప్పి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. మా ఆవిడా ఉంది. మా ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే చాలు, లొడ లొడా వాగుద్ది.” అంటున్నారు.
అక్కడ గోపీ అమ్మ చళ్ళు గట్టిగా పిసికేస్తున్నాడు.

నాన్న: ఒరేయ్, గోపీ, మొన్న కంపెనీ బిజినెస్సు ” అగ్రిమెంట్ పేపర్సు తీసుకురా” అన్నారు.
వదలలేక వదలలేక అమ్మ చళ్ళు పిసికి, చివరిసారిగా గట్టిగా అమా చళ్ళు పిసికేస్తున్నాడు గోపీ. అమ్మ తన నోట్లో ఉన్న గోపీ మొడ్డ పాలు మింగేసింది.
అమ్మ: ” ఏమిట్రా అంత కసి, రాత్రికి చెబుతా నీ పని” అంటూ గోపీ మొడ్డ మీద చేయి వేసి గట్టిగా వత్తింది.
గోపీ వినయంగా ఫైల్సు తీసుకు వచ్చాడు.
నాన్న: ” గోపీ, మా దూరపు చుట్టం. సీ. ఏ. చేస్తున్నాడు” అన్నరు నాన్న.
గోపీ అందరికీ చేతులు జోడించాడు.
ఒకడు: ” ఒహో, ఈ కాలం కుర్రాడిలా లేడు. ఎప్పుడో మేము చిన్నప్పుడు ఇలాగే గోపీలా ఉండేవాళ్ళం అంటూ పొగిదేరు గోపీని.

నాన్న గర్వంగా, తృప్తిగా చిరునవ్వు నవ్వేరు. ఈ సీను చూసిన నాకు కసి ఎక్కిపోయింది. అందరి కళ్ళూ కప్పి పైన పటారం లోన లొటారం లా ఎలా మేనజు చేయాలో, వాటంగా రంకు మొగుల్లతో ఎలా దెంగించుకోవాలో అప్పుడే నేర్చుకున్నాను నేను. నా ముందే దొంగచాటుగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దెంగించేసుకుంటున్న అమ్మ, గోపీలను చూసి చూసి ఒకరోజు ఆ కసిలో పక్క ఇంటి అంకుల్ సత్యనారాయన ముందు లంగా పైకి ఎత్తేసేను.
నేను: ” నా పూకు దెంగు అంకుల్, ఆగలేక పోతున్నాను”
అంటూ మోకాళ్ళమీద కూర్చుని అతని లుంగీ ఎత్తేసి మొడ్డ
చీకేసి మీద ఎక్కించుకున్నాను. అప్పటి నుండీ ఇంకా
మొడ్డ రుచి మరిగేను. ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఏదో ఒక
చిలక కొట్టుడు కొట్టించుకుంటూనే వస్తున్నాను. ఇది
జరిగి 25 ఏళ్ళు అయ్యింది. నాకు బలరాంతో పెళ్ళి
అయ్యింది. మా అమ్మాయికి 22 ఏళ్ళు. దాని మొగుడు
సింగపూర్లో బిజినెస్సు చేస్తున్నాడు. ఇంక ప్రస్తుతానికి
వస్తే. నిన్న పొద్దున్న తాజా కబుర్లు చెప్పనా.
ఇంకా ఉంది.

9575513cookie-checkఅంతులేని కామం మొదటి భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *