నా పేరు కృష్ణ. నాకు 21 వయసు. చింతలపూడి లో ఉంటాను. అయితే నేను మా అమ్మ, నాన్న మాత్రమే ఉంటాము. స్టోరీ లో కి వెళ్తే.