శ్యామల 45 వ భాగం

Posted on

నేను ఇంటికి వెళ్లేసరికి మా అమ్మా, మా చుట్టం ఎవరో ఒకావిడ వస్తే ఇద్దరూ కబురులు చెప్పుకుంటున్నారు.
నన్ను చూసి మా అమ్మ అంది ఆ వచ్చిన ఆవిడ తో మా శ్యామల కి ఈ సంబంధం కుదిరితే బాగుండును అని. .
నేను మా అమ్మ పక్కనే కూర్చొని వాళ్ల తో కాస్సేపు కబురులు చెప్పి, వెళ్లి స్నానం చేసి, నా గదిలోకి వెళ్లి పడుకుని ఆలోచిస్తున్నా. ఏంటి ఆంటీ అంత దిగులుగా ఉంది. పాపం రోజూ కసిగా దెంగు కునేది. ఇంట్లోనే దూల తీరేది. ఇప్పుడు ఆ సుఖం దొరకదని తెగ బాధ పడి పోతోంది అనుకుంటూ అలా పడుకుండి పోయా.
మా అమ్మ నన్ను పిలిచే దాకా నాకు మెళ కువ రాలేదు. నేను వెళ్లి అన్నం తిని టీ వీ చూస్తూ కూర్చున్నా. నేను మరునాడు ఉదయం ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్లా.

ఆంటీ నన్ను లాక్కు పోయి ఏంటి శ్యామలా నా మీద నీకు ఎందుకో కోపం గా ఉంది కదూ అంది.
నేను అయ్యో ఆంటీ అలాంటిది ఏమీ లేదు ఒట్టు అన్నా.
మరి ఎందుకు రావడం లేదు అంది.
నేను అన్నా అది కాదు ఆంటీ , మా అమ్మ ఇల్లు కదలొద్దు అని గొడవ చేస్తోంది. ఏదో మీ ఇంటి కి అంటే ఒక పూట వెళ్లి రమ్మంటోంది. నేను మొండిగా వెలా అంటే పెద్ద గొడవ చేస్తుంది. నెమ్మది గా చెప్పి వస్తూ ఉంటాగా అన్నా.
ఆంటీ నన్ను తన గదిలోకి లాక్కు పోయి శ్వా మలా వాడు లేడు. మీ
బావా పిల్లలు లేరు. నాకు ఒక్కదానికీ పిచ్చి ఎక్కుతోంది. నా కోసం రావే. కావాలంటే నేను వచ్చి మీ అమ్మ గారి తో మాటాడతాలే. మీ
బావ వచ్చేదాకా రాత్రుళ్లు మా ఇంట్లో పడు కోవే అంది.
నేను ఆంటీ మొహం చూ సా. చాలా దిగులు గా ఉంది.
నేను సరే ఆంటీ . నువ్వు మా అమ్మని అడుగు, మా అమ్మ వప్పుకుంటే వస్తా అన్నా.

ఆంటీ సంతోషం గా నా పెదాలు ముద్దు పెట్టుకుని అమ్మయ్యా, నేను నీ తో వచ్చి మీ అమ్మగారి తో మాటాడతా లె అంది.
ఇలా ఏదో కబురులు చెప్పుకుంటూ, మధ్యలో దెంగులాట సంగతి వచ్చేసరికి ఆంటీ అంది, శ్యామలా ఈ దెంగులాట బాగా అలవాటయ్య్యా కా అస్సలు ఉండలేక పోతున్నానే. పోనీ నీ ఫ్రెండ్ కి నన్ను పరిచయం చెయ్యవే. దాన్ని ఏమన్నా సలహా అడు గుదాం. దాని కి ముగ్గురో, నలుగురో బోయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని చెప్పేవు కదే అంది.
నేను అన్నా, ఆంటీ దాన్ని అడిగితే అది తప్పకుండా, మన కి దాని బోయ్ ఫ్రెండ్స్ ని పరిచయం చేస్తుంది, మనం రోజూ దాని లాగే కసిగా ఇద్దరి తోనో ముగ్గురి తోనో దెంగు కోవచ్చు. కాని మనం బైటకి, అదీ వాళ్ల రూం కి ఎలా వెళ్తాం. అలా బైట పడిపోతే, ఇంకే మన్నా ఉందా. నేను అందుకే దాని తో మన సంగతి ఏమీ చెప్ప లేదు అన్నా.
ఆంటీ అంది, అది కాదే శ్యా మలా, నీ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఎవడి నో మంచి వాడి ని పట్టు కుంటే, పగలు మా ఇంట్లోనే వాడి తో దెంగు కోవచ్చు కదా అంది.

(నేను అనుకున్నా అమ్మ నీ యమ్మా, నీ ఇంట్లో పగలు దుకాణం పెట్టి స్తావా అని).
నేను అన్నా ఆంటీ పోనీ మన మీ బజార్ కి కూరల కోసం వెళతాం కదా. బాగా రద్దీగా ఉండేటప్పుడు వెళ్తే, ఎవరో ఒకళ్లు మన వెనక పడతారు. మనకి తెలుసు కదా మన బజార్ సంగతి. ఆడది కనపడితే చాలు ముందూ, వెనకా పిసికెయ్యడ మే కదా, పోనీ అలా చూద్దామా, ఎవడన్నా మంచి కుర్రాడి ని వెతుక్కుందా మా అన్నా.
ఆంటీ అంది, అవునే బాగానే ఉంటుంది. మరి ఆ కుర్రాడి కి మన సంగతి తెలిసి రోజూ మనల్ని ఏడి పిస్తే ఎలా అంది.

ఎందుకు ఏడిపిస్తాడు ఆంటీ. కుర్రాళ్లకి ఆ పని జరిగి పోతే, మన కి వీలు ఉన్నప్పుడు రమ్మంటే సరి. అప్పుడే వస్తాడు. ఇలా మన మే ఏదో దారి వెతుక్కుందాం ఆంటీ. తరువాత ఏమీ వీలు కాక పోతే అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ నె అడగచ్చు. అది కాదనదు. ఎప్పుడూ నాతో అంటుంది, శ్యా మలా నా తో వచ్చి బాగా దెంగుకోవే అంటూ, నేనే తప్పించుకుని తిరుగుతున్నా కదా అన్నా.

ఆంటీ అంది అయితే తయారయి బజారు కి వెళ్తాం అని.
నేను నవ్వుతూ అన్నా, ఏంటి ఆంటీ బజారు సంగతి చెప్పగానే నీ పూకు దూలెత్తి పోతోందా అని.
ఆంటీ కూడా నవ్వేస్తూ, పోవే పోకిరీ నీకూ పెళ్లి అయ్యాక రోజూ పూకు లో మొడ్డ దోపుకోవాలనే ఉంటుంది. అప్పుడు చెప్పు నాకు అని.
నా సళ్లు రెండూ పట్టుకుని గట్టిగా పిసికి, అది కాదే బజారు లో ఎవడో ఒకడు ఎలాగూ పిసికేస్తాడు కదా. పోనీ అలాగ న్నా తృప్తి పడచ్చు. మంచి కుర్రాడు దొరికితే లాక్కు వద్దాం. వాడి తో కసిగా దెంగుకుందాము. నడు ఇంక ఆలస్యం చెయ్యద్దు అంది.
తను లేచి కట్టుకున్నచీ రా, భైజు విప్పేసింది. పెట్టి లోంచి మంచి చీరా, లో నెక్ బ్రౌజు తీసి, చీర ని బాగా బొడ్డు కిందకి కట్టింది. నేను అది చూసి నవ్వుతూ అన్నా.
ఆంటీ నువ్వు ఇలా చీర కడితే సరిగ్గా అక్కడ అదే, నీ బొడ్డు మీద ఎవడన్నా చేతి ని వేసి ఇలా నొక్కితే అంటూ

నేను నా చేతి ని ఆంటీ బొడ్డు మీదా, పొట్ట నొక్కి అబ్బా నువ్వు ఆగలేవేమో ఆంటీ అన్నా.
ఆంటీ నా చేతి ని పట్టుకుని అలా నొక్కుతూ, శ్యా మలా అబ్బా నువ్వే నాకు బాగా దూలెక్కించి చంపుతున్నావే, తొందర గా నడు అంది.
ఆంటీ ఛైజు వేసుకుంది. ఆ భైజు కూడా బాగా లో నెక్ దేమో, సళ్లు బ గా బలంగా సగాని కి పైగా తన్నుకు వచ్చి కనపడుతున్నాయి.
నేను ఆంటీ ని చూసి అబ్బా ఆంటీ పిచ్చి ఎక్కించే లా ఉన్నావు. ఈ రోజు ఎవడి అదృష్టం పండిందో మరి చూద్దాం
అన్నా.
ఆంటీ నవ్వుతూ, ను వ్వూ తయారవ్వవే అంది.
నేను అద్దం లో చూసుకుని నా లంగాని కొద్ది గా బొడ్డు కిందకి లాక్కుని కట్టుకుని, జుత్తు సరి చేసుకుని ఆంటీ ఇంక వెల్దాము అన్నా.

ఆంటీ ఒక బ్యాగ్ తీసుకుని ఇంటి కి తాళం పెట్టింది. ఇద్దరం నడుచు కుంటూ అలా బజారు కి వెళ్లాం. ఉదయం కావడం తో బాగా రద్దీ గానే ఉంది. ఇరుకు దారులు బజారు లో. మేము బజారు లో అలా తిరుగుతూ, కూర్రాళ్ళని చూస్తూ వెళ్తున్నాం. ఆ రద్దీ లో వీలు దొరికితే చాలు, నా సళ్లు, ఆంటీ సళ్లు పిసికేస్తున్నారు. ఆంటీ వెనక నేను ఉన్నా. ఎవడో నా వెనక ఉండి వాడి మొడ్డని నా పిర్రల కి రుద్దుతున్నాడు. నా చేతి ని ఆంటీ భుజం మీద వేసి నడుస్తున్నా,
అన్నా, ఆంటీ

నేను ఆంటీ చెవి లో గుచ్చుతున్నాడు అని.
ఆంటీ ఒక సారి వెనక్కి తిరిగి చూసి నడుస్తూ ఉంది. అలా నా వెనక ఉన్న వాడు నా పిర్రని పట్టుకుని నొక్కాడు. నేను వాడిని తప్పించుకుని కొద్దిగా పక్కకి జరిగా. అలా జరగడం లో ముందు వస్తూన్న ఒకతను సరిగ్గా నా సన్ను ని భుజం తో నొక్కేసి వెళ్లి పోయాడు.
మేము ఇద్దరం అలా కొన్ని దు కాణాలు చూసి, ఒక కూరల దుకాణం దగ్గర ఆగాం.

ఆ షాప్ వాడు మా ఇద్దరినీ చూసి, రండ మ్మా, తాజాగా ఉన్నాయి చూసుకోండి అని ఏదో మాటాడుతున్నాడు.
అక్కడే మా ప్రక్కన ( ఆంటీ కి పక్కగా) ఒక కుర్రాడు సుమారు 18 వయసు ఉండచ్చేమో. బొద్దుగా బాగున్నడు. వాడూ కూరలు బేరం ఆడుతూ, మా ఇద్దరి నీ చూస్తూ మళ్ళీ చూపు తిప్పుకుని, ఏదో కూరల కోసం చూస్తున్నాడు.
ఇంకా ఉంది.