శ్యామల 41 వ భాగం

Posted on

అలా నేను ఆంటీ కి సలహా చెప్పి, కొద్దిసేపు ఉండి వెళ్లి పోయా. ఆంటీ పిల్లలు మాఇంటి కి వచ్చి చదువు కుంటున్నారు. నాకు ఆంటీ కొడుకు తో దెంగు కోడం కుదరడం లేదు.

శ్యామల 40 వ భాగం→

ఆంటీ కొడుకు నా కేసి కసెక్కిన కళ్ల తో చూస్తూ, నన్ను తాకుతూ, వీలు ఉంటే న సళ్లు పిసుకుతున్నాడు. వాడి కి అదే సంతోషం గా ఉంది. నేను ఆంటీ మరిది మొడ్డ తో దెంగు కుంటున్నా అదీ నాకు హాయి గా ఉంది.
నేను ఆ మరునాడు ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్ళలేదు. మా నాన్న ఏదో పెళ్ళివాళ్ల మధ్యవర్తి వస్తాడు అంటే ఇంటి దగ్గరే ఉండి పోయా. వాళ్లు వచ్చి కొద్ది సేపు మా వాళ్ల తో మాటాడి నన్ను చూసి, వెళ్లి పోయారు.
నేను ఇంక ఆ రోజు సాయంత్రం ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్లాను. నేను వెళ్లే సరికి ఆంటీ మరిది లేడు. ఆంటీ ముందు గది లో కూర్చొని బట్టలు కుడుతోంది.
నన్ను చూసి ఏమే ఉదయం రాలేదు. నా మరిది నీ కోసం పిచ్చి ఎక్కి పోతున్నాడే. నన్ను కసిగా దెంగి, దెంగి బైటకి వెళ్లాడు అంది.
నేను ఆంటీ ని అడి గా ” ఆంటీ. నిన్న రాత్రి బాత్ రూం లో దెంగుకున్నావా అని,
ఆ, నువ్వు చెప్పేకా ఇంక అడ్డు ఏమి ఉంది. బాత్ రూం లో దెంగు కున్నామే. వాడిని ఇంక రోజూ పిల్లలతో పడుకోకుండా మధ్య గదిలో చాప వేసుకుని పడు కోమన్నా. మీ
బావ పడుకుంటే ఇంక లేవదు కదా. నాకు దూలెక్కితే వీడితో దెంగు కోవచ్చు అని అలా ఏర్పాటు చేసా అంది.
(అమ్మ ఆంటీ, నీకు ఎంత కసి ఉందే. మొగుడు ప్రక్క గదిలో పడుకున్నా, ఇలా మరిది మొడ్డ దోపు కుంటున్నావు అనుకున్నా).
చాలా మంచి పని చేసావు ఆంటీ. ఇంక నీ పూకు కి అడ్డు ఉండదులే, పగలూ రాత్రి ఊ…. కుమ్మేసు కోడ మే, జాగ్రత్త సుమా అన్నాను.
ఏమి కాదు లేవే, మీ
బావ మొద్దులా పడు కోడ మేలే . అతను కసిగా దెంగుతే నాకు ఈ పాట్లు ఎందుకే అంది.
ఈలోగా పిల్లలు వచ్చారు.
పిన్నీ మాకు ఎక్సామ్స్ రేపటి నుంచీ అన్ని చెప్పి వెళ్లి బట్టలు మార్చుకుని వచ్చారు.
నేను వంట గదిలోకి వెళ్లి వాల్ల కె తినడానికి పెట్టి, వాడి ప్రక్కనే కూర్చున్నాను.
ఒరే బాగా రాయి ఎక్జామ్స్ తెలిసిందా. ఈసారి బాగా మార్క్స్ రావాలి ఏంటి. నీకు ఇష్టమైన గిఫ్ట్ ఇస్తా అని కన్ను కొట్టాను.
వాడు నవ్వుతూ సరే పిన్ని అన్నాడు.
నేను వెళ్లి ఆంటీతో మాటాడుతూ ఆంటీ, వీళ్ల కి ఎక్జామ్స్ కదా. ఇంక రోజూ ఎక్జామ్స్ అయ్యే దాకా మా ఇంట్లోనే పడుకుని ఉదయ మే వస్తారు లే అన్నా.
దాని కి ఆంటీ నీ ఇష్టం అంది.
నేను పిల్లలని కొద్ది సేపు అలా తిరిగి రండి రా అన్నా.
వాళ్లు ఒద్దులే పిన్నీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా. వెళ్లి చదువు కుంటాం లే అని వెళ్లి పోయారు.
నేను ఆంటీ తో అన్నా పిల్లలు ఉండరు కదా. ఇంక రాత్రి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగుకోండి అని.
ఆంటీ నవ్వేసి ఛీ పోవే పోకిరి, నీ కోసం వాడు పిచ్చి ఎక్కి పోతున్నాడే, ఉదయం రావే అంది.
నేను అలగే ఆంటీ. కానీ నాకు ఏదో భయం గా ఉంది. కడుపు వస్తేనో అన్నా.
ఓవో అదా నీ భయం. నేను వాడి తో చెప్పి, పిల్స్ తెమ్మంటాలే ఏమీ కాదు. ఆ టైము లో దెంగుకోకుండా ఉంటే సరి అంది.
ఈ లోగా తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. ఆంటీ తలుపు తీసింది. వాడు నన్ను చూసి నవ్వాడు.
ఏంటి వదినా మీ చెల్లి ఉదయం పని నేర్చుకోవడానికి రావడం లేదు అన్నాడు.
దానికి నేను మా ఇంట్లో పనే మీ ఉండదా, పోనీ మీ వదిన కి నువ్వు సాయం చెయ్యి అన్నా.
ఇలా మాటాడుకుని నేను ఇంటికి వెళ్లి పోయా. నేను ఇంటి కి వెళ్తూ దారిలో ఆలోచిస్తున్నా. ఏంటి ఆంటీ కి ఇంత ధైర్యం వచ్చేసింది. రోజు రాత్రుల్లు కూడ దెంగు కుంటోంది. అమ్మో దూల పూకే. ఈ మధ్యన మ ఫ్రెండ్ ఇంటి కి వెళ్ల లేదు. ఆ లంజ దెంగులాట కబుర్లు తెలీడం లేదు. రేపు వెళ్లాలి అను కుంటూ ఇల్లు చేరా.
మరునాడు ఉదయమే నా ఫ్రెండ్ ఇంటి కె వెళ్లా. అది ఇంట్లోనే ఉంది. నన్ను కోపంగా చూసింది.
ఏంటే అసలు నేను ఉన్నా అని గుర్తు ఉందా? ఏమై పోయావే అని కోపం గా నన్ను దాని గది లోకి లాక్కు పోయింది.
నేను దానికి సర్ది చెప్పి, నెమ్మది గా మాటాడు కుంటూ అడిగాను.
ఏంటే నీ దెంగులాట ఎలా ఉందే అని.
నాకేమి పర్వాలేదు లేవే. నాకు మూడు మొడ్డలు ఉన్నాయి కదా. కవాలంటే ఇంకోటి కూడా దొరుకుతుంది లే. ఇంతకీ నీకు వంకాయేనా. నువ్వు కూడా నాతో వచ్చి చక్కగా దెంగు కోవచ్చు కదే. అబ్బా మొడ్డ దోపుకుని దెంగు కుంటే మహా కసిగా ఉంటుందే లంజా. ఎన్నాళ్లు ఇలా వంకాయని దోపుకుంటావు అంది.
నేను దాని సళ్ల కేసి చూస్తున్నా. అది నా చూపులు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసింది.
ఏంటే అలా చూస్తున్నావ్ కొత్త గా. నీకూ ఉన్నాయి కదే
అంది.
నేను అదే మీ కాదు లేవే. నీ సళ్లు బాగా పెద్దగ ఉన్నట్టు ఉంటే అన్నా.
ఒవో అదా మరి ముగ్గురు పిసికి పిసికి ఒదులుతే పెద్దవి అవ్వవా? ఊ… ఏంటే దొంగ లంజా. నీ సళ్లు కూడా బాగ ఉబ్బుతున్నాయి. నిజం చెప్పు. ఎవడైనా పిసుకుతున్నాడా అంటూ నా సన్ను ఒకటి గట్టి గా పట్టుకుని నొక్కింది.
ఛీ పోవే అదే మీ లేదులే, ఇంటి పట్టునే ఉంటున్నా కదా కొద్ది గా ఒళ్లు చేసేనే మో అన్నా.
(ఈ దొంగ లంజ కి నేనూ రెండు మొడ్డలతో దెంగు కున్నా అని చెపితే, అమ్మో నన్ను కూడా దాని రంకు మొగుళ్ళతో దెంగించేస్తుంది అని చెప్పడం మానేసా. కానీ ఒక రోజు దీని అవసరం వస్తుందని అనుకోలేదు నేను).
అలా దాని దెంగులాట కబురులు వింటూ కొద్ది సేపు ఉన్నాను.
ఇంక వస్తానే, మళ్ళీ వీలు చూసుకుని వస్తాలే ఏడవకూ అని చెప్పి ఆంటీ ఇంటికి వెళ్లాను.
నేను వెళ్లే సరికి ఆంటీ ముందు గదిలో కూర్చొని భైజులు కుడుతోంది.
నన్ను చూసి ఏంటే శ్యా మలా ఇంత ఆలస్యం అయ్యింది. వాడు ఇప్పుడే అలా వెళ్లి వస్తా అని వెళ్లాడు. నీ కోసం పిచ్చి ఎక్కి పోయి నన్ను కసిగా కుమ్మేస్తున్నాడే. నన్ను దెంగుతూ కూడా వదినా నీ చెల్లి పూకు దెంగాలని
అంటూ
ఉంది. రమ్మనవా అని ఒకటే గోల అనుకో నవ్వింది.
నేను ఆంటీతో అన్నా.
ఆంటీ నాకు ఇంట్లో కొద్ది గా పని ఉంటే చూసుకుని అలా నా ఫ్రెండ్ ఇంటి కి వెళ్లి వచ్చా అన్నా.
ఒవో నీ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంది. దాని దెంగులాట ఎలా ఉంది అంది ఆంటీ.
నేను అన్నా దాని కేంటి. మూడు మొడ్డలు. నాలు గోది కూడా రెడీ గా ఉందట. మహా దూల లంజ ఆంటీ అది
అన్నా.
అబ్బా శ్యా మలా మనం ఈ ఒక్క దానికే ఇలా అయి పోతున్నాం . ఇంక నీ ఫ్రెండ్ మూడు మొడ్డలతో ఎలా దెంగు కుంటోంది అంది.
నేను అన్నా ” ఆంటీ. దాని సళ్లు బాగా లావు గా అయ్యాయి. నేను అడిగా దాన్ని. ముగ్గురు కసిగా పిసికేస్తూ ఉంటే లావుగా ఉండవేంటి అంది అన్నా.
మల
నీ ఫ్రెండ్
ఆంటీ నాతో అంది శ్యా చూపెట్టవే అంది.
ని ఒక సారి
నేను వీలు చూసి మన సంగతి చెప్పి నీకు పరిచయం చేస్తాలే ఆంటీ. దానికి మన సంగతి ఇంకా తెలీదు అన్నా.
సరే గాని నీ మరిదితో కసిగా దెంగు కుంటున్నావా. రాతుళ్లు కూడా, ఊ….ఏంటి ….చెప్పు ఆంటీ అన్నా.
ఆ దెంగు కుంటున్నామే. వాడు ఈ మధ్య గదిలో పడు కుంటున్నాడు. నేను రాత్రి, మీ బావ పడుకున్నాకా నెమ్మది గా లేచి వీడి పక్కలో చేరి పోయి కసిగా దెంగుకుని వెళ్లి పడుకుంటున్నా అంది.
శ్యా మలా. లోపల నా గదిలో దిండు కింద పిల్స్ ఉన్నాయి. తీసుకు రావే అంది.
నేను వెళ్లి పిల్స్ తీసుకు వచ్చా. ఆంటీ నాకు ఒకటి ఇచ్చి వేసు కోవే అంది.
నేను వేసుకుని ఆంటీ కుట్టి న భైజు కి హుక్స్ వేస్తున్నా.
ఈలోగా పోస్ట్ మేన్ వచ్చి మనీ ఆర్డర్ ఉంది అని ఆంటీ కి ఇచ్చి వెళ్లి పోయాడు.
అది వాడి అమ్మ ఖర్చుల
కోసం పంపింది.
నేను ఆంటీ ని అడిగా.
ఆంటీ వీళ్ల కి డబ్బు బాగా ఉందా. వీడి కోసం మనీ ఆర్డర్ బాగానే పంపుతోంది. వాళ్ల అమ్మ అన్నా.
దానికి ఆంటీ ఆ పర్వాలేదు లే. పొలాలు ఉన్నాయిలే. నాకు ఒక అను మానం ఉంది. వీడు అక్కడ బాగా పూకులు దెంగుతున్నాడని ఇక్కడ కి పంపేసేరే మోనే. వీడు చూడు, ఎలా కసెక్కించే లా దెంగుతున్నాడో. కొత్త వాళ్లు ఇలా దెంగ లేరు శ్యా మలా. వీడికి తప్పకుండా వాళ్ల ఊరిలో ఏదో కధ ఉంది అంది.
పోనీలే ఆంటీ. నీకూ, నాకూ పూకు దూల తీరేలా చక్కగా దొరికాడు కదా. ఉన్నన్ని రోజులు దెంగు కుందాం అన్నా. ఇంకా ఉంది.

456570cookie-checkశ్యామల 41 వ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *