మా ఆవిడ వొదిన మూడవ భాగం

Posted on

ముందుకు వొంగి ఆ అందమైన శిఖరాల మీద ముద్దులు పెట్టాను.
ఛి …ఛి అని చిన్న గొంతుతో అంటూ సిగ్గు పడి పోతోందావిడ.
రెండు చేతులతోనూ వొక స్థనాన్ని పట్టుకు నొక్కి ముందు కుబికిన ఆ శిఖరాన్ని నోటి నిండా అందుకున్నాను. నాలిక ఆ లేత బ్రౌన్ రంగులో వున్న ముచిక మీద విహరిస్తోంది. కొసని సూది గా చేసి రాస్తున్నాను.
ఇష్….హా….ఆ…ఆ…అంటూ చినా మూలుగు.
ముని పళ్లతో నొక్కి పట్టుకుని లాగి వొదిలాను.
ఇష్……అబ్బా……అందా విడ తియ్యగా మూలు గుతూ.
దాన్ని వొదిలేసి రెండో దాని మీద దాడి చేసాను.

అబ్బా….చ ముపుతున్నారండీ బాబూ అంటూ నా తల మీద చెయ్యి పెట్టి నొక్కు కుందా విడ.
వులిక్కి పడ్డాను. నా లుంగీ లోకి దూరిపోయి పిడికిట్లో బిగించి పట్టు కుంది ఒక చెయ్యి. పక్కకి చూసేసరికి మా ఆవిడ నవ్వుతోంది.
మీరు తయారయ్యారో లేదో వొదిలేసింది.
అని చూస్తున్నాను అనే సి
చేతులనిండు గా అందుకుని పిసుకుతున్నాను. నా చేతులు పిసికిన కొద్దీ ఎదురు తిరుగుతున్నాయవి. బి గువు గా వున్నయి ఆ వణాలు. బిరుసెక్కి అరిచేతుల్లో సూది గా గుచ్చుకుంటున్నాయి మొనలు. అబ్బా అని పించింది.
ఒక్కసారి ముచికలు రెంటినీ మొత్తంగా వేళ్ల మధ్య ఇరికించి పట్టుకుని నలిపేసాను.
వూ………..ఆహ్….అమ్మా
….అన్నారావిడ.
చెయ్యి చీర కుచ్చిళ్ల మీద వేసి లాగాను. అప్రయత్నం గా ఆవిడ చెయ్యి నా చేతిని అడ్డు కుంది. ఆవిడ చెయ్యి పక్కకి తప్పించి

చీర విప్పేసాను. చేతులు పైకెత్తి జాకెట్టు, నా చొక్కా కూడా విప్పేసాను. కౌగిలించుకుని గట్టిగా నా కేసి అదుము కున్నాను. ఆవిడ చేతులు కూడా నన్ను చుట్టుకున్నాయి.
వెచ్చటి కౌగిలి. మెత్త గా నా కింద అణిగి పోతున్న ఆవిడ పొంగులు. చేతిని కిందికి దింపి లంగా బొందు మీద వేసాను.
వొద్దు అన్నట్టు మళ్లీ చెయ్యి అడ్డం పెట్టా రాపిడ.
ఈ లోగానే ఆవిడ లంగా వూడి కింద పడి పోయింది.
పక్కకి చూసి కీచు మంటూ అరిచిందావిడ.

పక్కన మా ఆవిడ నవ్వుతోంది. నాకర్ధం అయిపోయింది. ఇది దీని పనేనని. చటుక్కున నన్ను విడిపించుకుని దూరంగా జరిగి పోయారావిడ. సిగ్గుతో ఎర్రగా అయిపొయి. చేతులు అడ్డంగా పెట్టుకుని ఆవిడలా దూరంగా జరిగి పోతుంటే మా ఆవిడ పట్టుకుంది.

చాల్లే వమ్మా నువ్వూ నీ సిగ్గూను, చల్ల కొచ్చి ముంత దాచడం
అంటే ఇదే మరి. ఇప్పటి దాకా లేని సిగ్గు ఇప్పుడెక్కడి నుంచి వొచ్చి పడిందీ అంటూ పట్టుకుని నిలబెట్టే సింది.
ఛీ పాడు అన్నారావిడ మరింతగా ముడుచుకుపోతూ. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం  ఉత్తమ కథలను చదవండి !

ఈ లోగా నేను ఆవిడ దగ్గరకి చేరుకుని ఆవిడ చేతుల్ని పక్కకి తప్పించాను. నా కళ్లు ఆవిడ తొదల సంధి ప్రదేశంలో ఇరుక్కు పొయాయి. తొడలు రెండూ దగ్గరగా నొక్కుకోవడం వల్ల ఆ ప్రదేశం మొత్తం మూసుకు పోయింది. వొత్తుగా పెరిగి వున్న నల్లటి గుబురు మినహా మరే మీ కనపడ్డం లేదు. నాకలా వుంటే చాలా ఇష్టం.
తను తీసేస్తానంది.. నేనే… మీకిష్టం కద అని వుంచ మన్నాను అంది మా ఆవిడ నవ్వుతూ
నా చెయ్యి అప్రయత్నం గా అక్కడికి చేరుకుంది. ఇందులో నా ప్రయత్నం అసలే మీ లేదు. మీరు నన్ను నమ్మి తీరాలి. మోకాళ్ల మధ్యలో నా మోకాలు దూర్చి ఆవిడ కాళ్లు విడదీసాను. ఆ తొడల మధ్యలో చెయ్యి పెట్టి కిందికి అది మీ చేతికి దొరికినంత పట్టుకుని నొక్కాను.

ఛీ పాడు.. హయ్యో .. వొదలండి బాబూ అంటూ మూలి గారావిడ.
ఒరేయ్ మగడా మీ “అక్క గారి చేత” దాని పేరు చెప్పించరా చూద్దాం అంది మా ఆవిడ.
ఇక్కడ మీకొక విషయం చెప్పాలి. మా ఆవిడ పడక గదిలో చాలా విశృంఖలంగా ప్రవర్తిస్తుంది. మా పెళ్ళి అయిన ఒక
రెండు నెలల పాటు కొద్ది గా సిగ్గు పడేది . ఆ తరవాత రవాత ఇందులో రుచి బాగా అలవాటు పడి తను రెచ్చిపోయి నన్ను రెచ్చగొట్టేది
చివరికి నేను వూరుకున్నా తను వూరుకునేది కాదు. అలా ఈ రెండు యేళ్ల లోనూ తను నాకు ఇంతా అంతా అని చెప్పలేనంత సుఖాన్ని అందించింది. మనిషిని చూద్దా మంటే చాలా సామాన్యమైన అందం. పడక గదిలో దాని ప్రవర్తన కి ఒక్కొక్కసారి నాకు భయం వేసేది. గదిలో కొచ్చేసరి కల్లా పిలుపులూ ప్రవర్తనా అన్నీ మారి పోయేవి. మనిద్దరం ఇద్దరం కాదు. ఒక్కళ్ల మే .అంచేత నేను మిమ్మల్ని, మీరు నన్నూ ఎలా పిలిచినా తప్పు లేదు అనేది. మీరు నుంచి నువ్వు, నువ్వు నుంచి ఒరేయ్, ఒక్కొక్క సారి పేరు పెట్టి ..ఇలా రకరకాలుగా పిలిచేది . ఇంకా ఉంది.

5142635cookie-checkమా ఆవిడ వొదిన మూడవ భాగం

2 thoughts on “మా ఆవిడ వొదిన మూడవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published.