గొడ్డుకారెం దంచన్నా……27

Posted on

పది ని ముషాల నిద్రబోతున్నాన ను కున్నదేమో.. మావారితో..
సుధ లేచి.. నేను
“హరే… మీ ఆవిడకు చల్లగాలికి బాగా కునుకు పట్టేస్తుందండి.. నిన్న కూడా ఇలాగే నిద్ర పోయింది..

గొడ్డుకారెం దంచన్నా……26→

సరే తనను పడుకోనియ్యండి. నేను వెళ్తున్నాను.. నీళ్ళను చూసి ఆగలేనండి.. మీరు వస్తారా.. లేక ఆవిడ లేచాక వస్తారా…. “, అని మావారివంక చూసి లేచింది… మావారు కూడా “వెళ్లాం పదండి..” అంటూ లేచారు.. నేనూ లేద్దామనుకున్నాను కాని.. వీళ్ళను ఇలా వదిలేస్తే బాగుంటుండేమో.. నేను నిద్ర పోతున్నానని తెలిసి మావారు ఎలా స్పందిస్తారో చూద్దాము.. కళ్ళకు ఎలాగూ చెయ్యి అడ్డ ముంది కదా అని అలానే చేతి సందులోనుంచి ఓర గా వాళ్ళిద్దరినీ
కదల కుండా..
చూస్తున్నాను..
సు ధ
టవల్ తీసుకొని నావంక చూసింది.. వోయమ్మో! ఇది

మావారి ముందరనే గవున్ విప్పదీసేలాగుందే… ఏమనుకుందో ఏమో.. మాకు వీపు చూపిస్తూ.. గవును వెనుక జిప్పును తీసేసింది.. చేతులను గవును లోనుంచి తీసేసి.. వెనక్కు తిరిగి మళ్ళీ నావైపు చూసింది.. నేను కదలకుండా అలాగే కునుకు తీస్తున్నట్లు నటిస్తుంటే.. మళ్ళీ అటుతిరిగి.. గవున్ను కిందకు వదిలేసింది.. గవును కుప్పగా పాదాల మీద పడి పోయింది.. బ్రా పాంటీ లతో అలా నిలబడేసరికి .. కొంపదీసి అవి కూడా పిప్పి ఆ బికినీ వేసుకుంటుందా అని అనుమానము వచ్చింది.. ఆపాంటీ పిర్రలను సగము కూడా కవర్ చేయటములేదు ..
మావారి వైపు చూశాను.. తను పాంటు విప్పుకుంటా ఆవిడ వంకే పిర్రలు బాగా కనబడుతున్నాయి కదా లొట్టలేసుకుంటా చూస్తున్నాడు.. ఆవిడ రెండుచేతులను పైకెత్తి.. జుట్టును విదిలించుకొని.. బ్రా హుక్కులను తీయబోతూ.. వెనక్కు తిరిగి మావారి వంక చూసింది… మావారు అప్పటికే షర్ట్ కూడా విప్పి టవల్ చుట్టుకొని నిలబడి ఆవిడవంకే చూస్తుండడం గమనించినట్లుంది.. ఏమను కున్నదో ఏమో.. కిందనుంచి టవల్ ను తీసి, బ్రా పాంటీలు కనబడకుండా వంటికి చుట్టుకొని…. కారు వద్దకు వెళ్ళి కొత్త బికినీలను తీసుకొని.. వాటి తో బాటు మావారిది కూడా తీసుకొచ్చి…… తనచేతికిస్తూ….తన వంక చిలిపిగా చూసింది…
అమ్మో! కొంపదీసి మావారి ముందే వంటి మీదున్న వాటిని కూడా వేసుకుంటుందా.. ఏమి వగలాడిరా బాబూ
పిప్పి,

అను కుంటుంటే…
తను
నావంక
చూసింది..
నేను ఇంకా
మావారితో…
కదల కుండా ఉండటము చూసి..
“మీ ఆవిడ రాత్రిల్లు సరిగా నిద్రపోవటములేదనుకుంటాను.. కొత్త ప్రదేశము కదా… “, అని ఒక చణుకు విసిరింది…
“అబ్బే!… మేము పల్లెటూరి వాళ్ళం కదా.. కదా.. మాకు ఆరుబయట ఇలా చల్లగాలి కి భలేనిద్ర వస్తుంది.. ”
“అయితే మీరు కూడా పడుకొండి.. నేనొచ్చి లేపుతాను..

ఒసేయి.. నువ్వలా టింగురంగా అంటూ.. అందాలను చూపిస్తుంటే ఇక తనకేమి నిద్ర వస్తుందే తల్లీ!… అని తన మీద బాగా కసిగా ఉన్నా… చూద్దాము తనముందరనే ఈవిడ ఆ బికినీ ఎలా వేసుకుంటుందో మని.. అలానే బి గదీసుకొని పడుకున్నాను..
చూద్దా
మావారుండి..
“ఇప్పుడేమి నిద్రలెండి.. “, అని ఆ షార్టును వేసుకొని రెడీ అయ్యాడు.. మావారి షార్టులో ఆ పొడుచుకొస్తున్న మగతనాన్ని ఆశగా చూస్తూ..
“ఉండండి…. డ్రెస్ వేసుకుంటాను.. “, అని
సుధ
మావారికి వీపు చూపిస్తూ.. టవల్ను బ్రా మీద నుంచి కిందకు జార్చి.. ఒక చేత్తో పాంటిని కిందకు నెట్టి టవల్ ను నడుముకు

కట్టుకున్నది.. చాప మీదున్న బికిని కిందదాన్ని చేత్తో తీసుకొని టవల్ లోనుంచే తొడుగుకొని.. టవల్ను చాపమీద కు నెట్టింది.. వేసుకున్న బికిని పిర్రల మీద సరిగ్గా కూర్చోలేదు సగం పిర్రలు పైకి కనిపిస్తున్నాయి.. పిర్రల మధ్య చీలిక కూడా కొట్టొచ్చినట్లు కనబడుతుంటే…. అబ్బ మావారు ఆవిడ వంకే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.. ఆవిడ బికినిని సర్దుకొని.. పై టాపును మెడకేసుకొని. వెనక్కు చేతులు తెచ్చి బ్రా హుక్కులను విప్పదీసి.. కొత్త టాపును భుజాల మీదనుంచి కిందకు లాక్కుని బ్రాను తీసివేసింది.. కిందా పైనా సర్దుకొని… ఇటుతిరిగి నిలబడింది..
మావారే కాదు నేను కూడా
తిన్నాను..
ఆవిడను ఆ

డ్రెస్సులో చూసి షాక్ లోనెక్ టాపు ఆవిడ రొమ్ములను పూర్తిగా కప్పట ములేదు.. సళ్ళకిందనుంచి పొత్తికడుపు కిందివరకూ పొట్టా నడుము నగ్నముగా అలా కనిపిస్తుంటే.. ఇక మావారికి పండుగే పండుగ.. ఇంత సెక్సీ వగలాడితో నీళ్ళలోనికి దిగబోతున్నానన్న ఆనందముతో.. సముద్రము వైపు అడుగులు వేశాడు.. ఆవిడ వైపు ఒక్కసారిచూశాను.. ఆ కొత్త బికినీ డ్రెస్సులో తను అదిరి పోతుంది.. ఇక తనే అలా వుంటే.. ఇక ఆ డ్రెస్సులో నన్ను చూస్తే మావారు వేయరూ… ఆవిడను పట్టించుకుంటారో లేదో ఎందుకైనా మంచిది వాళ్ళను కొంతసేపు అలాగే వదిలేస్తే మంచిదే కదా… అని వాళ్ళ వంకే చూస్తున్నాను..
మరి ..
సుధకు మావారిపక్కన అలా నడుస్తున్నందుకు చాలా థ్రిల్ గా

ఉన్నట్లుంది.. వయ్యారము వొలకబోస్తూ.. అబ్బా పిర్రలూపుకుంటా ఏమనడుస్తుందిరా బాబూ… అచ్చం మనుషులు మమతలు సినిమాలో స్విమ్మింగ్ డ్రెస్సులో జయల లి త వడివడిగా నీళ్ళలోనికి
లాగా
నడుస్తుంటే మావారి ఆనందానికి ఇక పట్టపగ్గాలు లేవు మరి.. తనూ నీళ్ళల్లో చిందులువేస్తున్నాడు..
నడుముల్లోతు నీళ్ళల్లో నిలబడి.. వంటి మీద నీళ్ళు జల్లుకుంటూ.. ఇద్దరూ కబుర్లు చెపుకుంటున్నారు.. ఇదేమిట్రా బాబూ నేనున్నానన్న ధ్యాసకూడాలేదు ఇద్దరికీ.. ఒక పక్క తను మావారికి దగ్గరవుతుందన్న సంతోషమున్నా.. గుండెల్లో నా భయం నాది …. మావారిని రుచి మరిగిందంటే నన్ను రేపే ఇండియాకు విమాన మెక్కిస్తే…. అమ్మో.. అది తల్చుకుంటేనే భ మమేస్తుంది మరి.. ఇంతలో పెద్ద అల రావడముతో.. ఆవిడ భయముతొ వెనక్కు తిరిగి పరిగెడుతుంటే.. మావారు కూడా ఆవిడ వెనుకే పరుగెత్తారు.. కాని ఆ అల వేగానికి మావారు నిలబడలేక ఆవిడ మీద పడ్డారు.. అమ్మో నాకు సరిగ్గా కనపడ్డం లేదు.. ఇదేంటిరా బాబూ.. చూస్తుంటే పరిస్తితి వశం తప్పేలా గుందే… అని లేచి చూశాను.. మావారు ఆవిడ మీదనుంచి లేస్తూ.. ఆవిడ చేతిని పట్టుకొని లేపారు.. ఆవిడ లేస్తూ సడన్ గా నావైపుకు చూసింది.. అంతే మావారి చేతిని

విదిలించుకొని.. దూరముగా
నిలబడింది..
జుట్టును
సరిజేసుకుంటూ
అమ్మయ్య గండం గడిచిందిరా బాబూ.. అను కుంటూ.. చకచకా

ఎలా గున్నానో
డ్రెస్సును వేసుకొని.. పిర్రల మీదకు దాన్ని లాక్కుంటూ…. దానిలో
కూడా చూసుకోకుండా.. పరుగుపరుగున
వాళ్ళిద్దరినీ చేరుకున్నాను.. మెడి మల
లోతు నీళ్ళల్లో ఇద్దరూ
కూర్చొని నావైపే చూస్తున్నారు..
మావారు నన్ను ఆ డ్రెస్సులో చూసి….ఆవిడతో..
కలా నిజమా
“అమ్మో! మా ఆవిడను ఏమి మార్చేశారండి.. బాబూ.. అనిపిస్తుంది… మా వరమేమిటీ.. ఇలా బట్టబయలు ఈ డ్రెస్సులో ఇలా నిలబడిందే మిటి రా బాబూ.. నేను నమ్మలేకున్నాను… ” అని నావంకే చూస్తున్న మావారి దగ్గరికి వచ్చి..
“అబ్బ! పోనిద్దురూ.. పట్టుచీర కట్టుకొచ్చింటే బాగుండేది కదూ… అని మావారిని నీళ్ళల్లోకి తోసి.. మావారి మీద నీళ్ళు జళ్ళడం మొదలెట్టాను.. మావారుకూడా నీళ్ళల్లో కూలబడిపోయి.. ఒక చేత్తో నా మీద నీళ్ళు జల్లుతుంటే… ఆవిడ మావంకే చూస్తూ…
“ఆహా!… మీరు నిజంగా made for each couple అండి.. ఇద్దరి నీ ఇలా చూస్తుంటే ఎంత ముచ్చటేస్తుందో…”, అని నాదగ్గరికి వచ్చి…నన్ను మావారి మీదకు ఒక్కతోపు తోసింది.. అనుకోకుండా అలా నన్ను నెట్టడముతో.. నాకు ఒక్కసారి భయమేసి మావారిని పెనవేసుకున్నాను.. మావారికి ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యి.. నాటాపును పట్టుకొని లాగారు.. అంతే టాపు సర్రున జారిపోయి.. రెండు

రొమ్ములూ ఒక్కసారి ఎగిరి బయట పడ్డాయి.. ఇదే మిటి రా ఇలా జరిగిపోయింది అని తికమక పడుతూ లేచి నిలబడి చూస్తే.. అమ్మో ఇంకే ముంది.. టాపు మెడ మీదకు వచ్చి.. రెండు సళ్ళూ బంగిన పళ్ళి మా మిడి పల్ల లాగా నగ్నముగా అటూ ఇటూ ఊగుతున్నాయి.. ఒక్కసారి సిగ్గుపడిపోయి.. టాపును కిందకు
ఇద్ద రి ముంద రా లాక్కుందామను కుంటుంటే…
ఆవిడ నాదగ్గరికి వచ్చి..
టాప్
“ఇక్కడ స్ గా ఉన్నా పరవాలేదు… ఎవ్వరే మి అనుకోరులెండి… “, అని టాపును నా మెడ మీద నుంచి లాగే సి.. మళ్ళీ మావారి మీదకు ఒక్కతోపుతోసింది.. బిక్క చచ్చిపోయి.. ఎటూతోచక.. మావారిని పెనవేసుకొని ఆ పిక్కల లోతు నీళ్ళల్లోనే ఇద్దరమూ రెండు దొర్లులు దొర్లాము..
అబ్బ! మావారి కౌగిలిలో ఎంత హాయిగా ఉంది.. ఆ చల్లని నీళ్ళల్లో అలానే ఉండి పోదా మనిపిస్తుంది.. ఇద్దరమూ అలా తుంటి మీద చిన్న బట్టలతో దొర్లుతుంటే…. మావారిగున ప ము నాతొడ మధ్య గుచ్చుకుంటుంటే… వంట్లో సురుక్కుమని వేడి పుట్టుకొచ్చింది.. కానీ సడన్ గా ఎక్కడ ఉన్నదీ జ్నప్తికి వచ్చి.. మావారిని వదిలి లేచి కూర్చున్నాను.. మావారి చూపులన్నీ నా రొమ్ముల మీదనే ఉన్నాయి.. శ్రీ ముచ్చికలు ఆ చల్లని నీళ్ళకు బి గుసుకు పోయి పొడుచు కొచ్చినట్లుంటే … అబ్బ! సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది.. రెండుచేతులతో రొమ్ములను

కప్పుకుంటూ.. మావంకే నవ్వుతూ చూస్తున్న సుధను కోపము గా
చూసి..
“ఏమిటండి.. ఇలా చేశారు… నాకు సిగ్గేస్తుందండి బాబూ… టాపు ఇవ్వండి…….. ప్లీజ్… ఇవ్వండి… ప్లీజ్… ఇవ్వండి… “, అని ప్రాధేయ పూర్వక ముగా
అడుగుతుంటే…
తను నాదగ్గరికి వచ్చి.. టాపును చేత్తో పైకి పట్టుకొని..
చిన్నపిల్లలా గెంతులు వేస్తూ.. నడుముపై
వయ్యార ముగా నడుమును అటు ఇటూ ఊపుతూ..
చెయ్యి వేసి
ఒక చెయ్యి
“అందుకొండి చూద్దాము….”, అని పచ్చ జెండా ఊపుతున్న రైల్వే గార్డులా నా టాపును ఊపుతుంది..
నేను నిలబడి.. ఆ టాపును అందుకుందామని ఎగురుతుంటే.. మావారి చూపులన్నీ ఒకదాన్నొకటి రాసు కుంటూ ఎగురుతున్న నా రొమ్ముల మీదనే ఉన్నాయి… తనేమో నాకు అది దొరక్కుండా ఎగురుతూ తప్పించుకుంటుంది.. నాకు ఒక పక్కన సహనము
నారొ
పోతుంది..
ఎలాగై నా
ఎగురుతున్నాను…
మావారి
దొరికించుకుందా మని..
చూపులను
పసిగట్టిందనుకుంటాను.. మావారి వంక చిలిపిగా చూస్తూ…
ఇంకా
ఆవిడ

“ఏమిటండోయి.. మీ ఆవిడ చూడండి…. గ్రీకు సుందరిలా ఎలా ఎగురుతుందో చూడండి..”, అని ఎత్తి పొడుస్తుంటే…
ఒసేనీయమ్మ నన్ను ఆ గ్రీకు గుంటతో పోలుస్తావటే.. అని బాగా కోపము వచ్చి, ఆవిడ వేసుకున్న టాపును సర్రున పైకి లాగాను..
హటాత్పరిణా మాని కి
తనకు షాక్ తగిలి చెయ్యిని కిందకు దించెయ్యడ ముతో తన బాపు నాచేతిలోకి జారి వచ్చేసింది. ఒక్కసారి తన రొమ్ములు బయట పడట ముతో.. ఇక సిగ్గుపడట ము తనవంతయ్యింది.. ఇక నేను కూడా చిన్నపిల్లలా గంతులు వేస్తూ
లి
“అమ్మా! సుధా… నన్నే అల్లరి పట్టిస్తావా… నాతో పెట్టుకోవద్దు.. ఇక చూసుకో… “, అని తనను మావారి మీదకు నెట్టాను.. అంతే నేను చేసిన పనికి నాకే దిమ్మతిరిగి పోయింది.. నేను అలా చేస్తానని ఇద్దరూ అనుకోనుండరు మరి.. ఆవిడ దిక్కుతోచక మావారిని అతుక్కపోయి రెండుచేతులతో పెనవేసుకొని పోయి ఆ దెబ్బకు ఆ నీళ్ళల్లో మూడు దొర్లులు దొర్లారు.. మావారి చేతులు ఆవిడ రెండు తొడలను చుట్టే సి తనకేసి వొత్తుకుంటుంటే.. ఇదే మిరా బాబూ.. ఎంత పని జరిగింది.. పరాయి ఆడదాన్ని అలా ఇంచు మించు నగ్నముగా కౌగలించుకొని దొర్లుతున్నాడే… ఛ ఛ.. ఎంతపని జరిగిందనుకుంటూ… వెళ్ళి ఆవిడ చెయ్యిని పట్టుకొని లేపబోయాను.. అమ్మో ఉడుం పట్టురా బాబూ.. అంత గట్టిగా పెనవేసుకుంది.. ఇక లాభ ము లేదనుకొని… రెండుచేతులతో భుజాలను పట్టుకొని లేపి..

“సారీ సుధ గారూ … ఇలా ఎందుకుచేశానబ్బా….”, అని ఆవిడ చేతులతోనే లెంపలేసుకుంటుంటే.. ఆవిడ నా వైపు చూసి….
“హరే!… నేనే మీకు సారీ చెప్పాలి.. అనవసరముగా మిమ్ములను రెచ్చగొట్టాను.. తప్పంతా నాదే… మీ ఇద్దరి సరసాలు చూసి. నేనూ ఎక్లైట్ అయిపోయాను… అందులో పొయిన్నెల మావారితో ఇక్కడికి వచ్చింది జ్నాపకానికి వచ్చి.. మీతో కూడా అలా చేస్తే సరదాగా ఉంటుందని.. ”


“మీవారితో వచ్చి ఏమి చేశారండి……”, అని ఆవిడ వంకే చూస్తూ
అడిగాను..

‘మాతో బాటు పక్కింటి నల్లగుంట కూడా వచ్చిందండి.. నేనూ మావారూ ఇలా నీళ్ళతో ఆడుకుంటుంటే.. అది కూడా రెచ్చిపోయి.. నన్ను మావారి మీద తోసింది… అది నల్లది కదా.. సిగ్గూ సెరం లేదు.. అందులో ఆరోజు….. మబ్బుగా ఉంటే బిడిలో ఎవరూ లేరు.. మావారి షార్టును కూడా లాగ బోయింది.. అబ్బా.. ఆరోజు భలే అల్లరి చేసిందండి బాబూ.. అందుకే తమాషగా మిమ్ములను కూడా ఆట పట్టిద్దామని..”, అని మమ్ములను చూసి నవ్వింది..

మీ ఆటలకే మోగాని.. నా మీద పడి వళ్ళు హూనము చేశారు… “, అని ఆవిడ రొమ్ములవంకే చూస్తుంటే.. తను సిగ్గుపడి.. నాదగ్గర ఉన్న తన పింకు టాపును తీసుకుందామని చెయ్యి చాపింది.. ఆవిడకు అది

656227cookie-checkగొడ్డుకారెం దంచన్నా……27

One thought on “గొడ్డుకారెం దంచన్నా……27

Leave a Reply

Your email address will not be published.