పార్టీ రెండవ భాగం

Posted on

ఈ కధ ఒక పాత మేగజైన్ లోనిది. రవి స్కేన్ చేసి పంపేరు. ఆ కధను తెలుగు లిపి లో పి డి ఫ్ గా మీకు అందిస్తున్నాము.
***
నీలమ్మ కిప్పుడు నలభై మూడేళ్ళు….. నలభై యవ వడిలో పడినప్పటి నుంచీ ఆమెలో ఓ రకమైన నూతన యవ్వనం పుట్టుకొచ్చింది. అదివరకు సింపుల్ గా సంసార పక్షం గా కనిపించే మనిషి సడన్ గా మారి పోయింది. నేత చీరలు కట్టడం మానేసి ఫుల్ వాయిల్, నైలెక్సూ, సీత్రూ లూ కట్టడం ప్రారంభించింది. రవికెల రూపం లో ఉండే జాకెట్ల స్థానంలో లో నెక్ జాకెట్లు చోటు చేసుకున్నాయి. అర్ధ రూ పాయంత కుంకుమ బొట్టు పావలా తిలకం బొట్టులోకి మారి పోయింది. కాసంత
ఎప్పుడూ సిగ వేసుకునే అలవాటుని అప్పుడప్పుడూ వాల్ట్లడ వేసుకోవడం లోకి మార్చుకుంది. ఒక వేళ సిగ వేసుకున్నా తప్పని సరిగా నెట్ తగిలించటం జరుగుతోంది.

ఈ మార్పులతో అసలు మనిషి తీరే మారి పోయింది. మామూలుగానే గుండ్రటి అందమైన మొహం తనది….ఈ క్రొత్త పద్దతులూ క్రొగొత్త అలంకరణలూ ఆమెలో నూతన మైన ఆకర్షణలను తీసుకొచ్చాయి.
అందమైనా ఆనందమైనా పరువైనా ప్రతిష్టయినా అన్నీ డబ్బును బట్టే వస్తాయి అని నీలమ్మని చాలా కాలంగా ఎరుగున్న అమ్మలక్కలందరూ చెవులు కొరుక్కున్నారు.
నీలమ్మ మొగుడు టైలర్. ఓ సందు మొగలో రెండు మిషన్లతో చిన్న షాపు ఉండేది ఇదివరకూ. మెల్లగా ఓ బ్యాంకు లోన్ సంపాయించి మరో మూడు మిషన్లు కొని మయిన్ రోడ్ ప్రక్క వీధిలోకి దుకాణం మార్చేడు. అంతే కాదు ఈ రోజుల్లో ఎంత చదివినా చివరికొచ్చేది గుమస్తా ఉద్యోగ మే అన్న లెక్కలో టెన్త్ క్లాస్ ఫైల్ అయి కూర్చున్న పెద్ద కొడుకునీ నైన్డ్ చదువుతున్న రెండవ కొడుకునీ కూడా చెరో మిషన్ మీద కూర్చోబెట్టాడు. ఆ కొట్టు అలా మార్చిన వేళా విశేషమేమో గాని దాని వల్ల అతని సంపాదన నాలుగు రెట్లు పెరిగింది.

మొగుడూ ఇద్ద రు పడేస్తున్నారు. కొడుకులూ కనుకనే నీలమ్మ A సంపాయించి ఇంత బడాయి ఒలకబోస్తోందని ఆ లొకాలిటీలో వాళ్ళంతా గుస గుస లాడుకుంటున్నా ఆవిడ ఈ క్రొత్త అవతారం ఎత్తడానికి అసలు ఒక్కడే. కారణం కనిపెట్ట గలిగిన వాడు నారాయణ
నారాయణకి వయసు తక్కువే గాని ఇటువంటి విషయాల్లో చాలా అనుభ వం ఉంది. తనకు ఇప్పుడు ఇరవై మూడేళ్ళ వయసు. వళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ఉన్నట్టు కనబడితే చాలు యాభై ఏళ్ళ దానినైనా వదిలి పెట్టడు. ఇంతవరకూ ఎంతమందిని దెంగాడో తనకే తెలియదు. కాని పైకి మాత్రం అంత ఉద్దండుడిలా కనిపించడు. …. మొహం చూస్తే చాలా అమాయకుడేమో అనిపిస్తుంది. ఎర్రగా సన్నగా ఉంటాడు. చేయడు. మీడియం హైటు. …. పెద్ద పెద్ద షోకులే మీ
పేంటు ఏ రంగు వేసినా షర్ట్ మాత్రం వైట్ తప్ప మరొకటి తొడగడు. గౌరవం ఇచ్చి పుచ్చుకుంటాడు. వూరికే అనవసరం గా వాగడు. ఆ కళ్ళల్లో ఏదో ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఉంది. ఆ చూపే అతనికి పెద్ద ఎస్సెట్. దీనిని దెంగాలీ అనుకున్నాడంటే ఏదో విధం గా ఆ వ్యక్తిని పడగొట్టి తన

మక్కువ తీర్చుకుంటాడు. ఒక సారి అత చేత దెంగించుకున్న ఆడది మళ్ళీ ఓ పట్టాన అతన్ని మరువదు.
నీల మ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనే అద్దెకుండే వాడు నారాయణ . అత ని స్వగ్రామం రాజోలు. ఇక్కడ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్ మెంట్ లో క్లర్కు గా పని చేస్తున్నాడు. ఆ ఆఫీసు ప్రక్కనే పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్ మెంట్ ఒకటుంది. అందులో పని చేస్తున్న గంగాధరం నారాయణకు ఫ్రెండ్. ఆ ఇద్దరూ కలిసి ఆ పోర్షన్ ని షేర్ చేసుకునే వారు.
మన వౌస్ ఓనర్ రోజు రోజుకీ కన్నె పిల్లయిపోతోంది గురూ అన్నాడు నారాయణ గంగాధరంతో ఒక రోజు.
గంగాధరానికి ఇటువంటి విషయాలలో యింట్రస్టు లేదు. అందులోనూ అప్పటికతనికి పెళ్ళి నిశ్చయమైపోయింది. మూఢం అడ్డు తగలటం చేత ముహూర్తం కొంచెం వెనక్కి పోయింది.
నీ కంటికి పడుచు వాళ్ళూ ముసలి వాళ్ళూ ఒక్క లాగే కనిపిస్తుంటారు. లేకపోతే అంత పెద్దావిడ్ని పట్టుకుని కన్నె పిల్ల అంటావా అన్నాడు గంగాధరం నారాయణ తో.

నీకు తెలియదు గురూ. ఇటువంటి వాళ్ళే కన్నె పిల్లల కన్నా బాగా నారాయణ . కసిగా దెంగించుకుంటారు అన్నాడు
ఏమో అదంతా నాకు తెలియదు గాని ఈమె మాత్రం అటువంటిదంటే నేను నమ్మను. మనం ఏడాదిన్నర నుంచీ వుంటున్నాం. ఆవిడ మంచీ చెడ్డా చూస్తూ నువ్విలా అన్నావంటే ఆశ్చర్యం గా ఉంది అన్నాడు గంగాధరం.
నా పాయింటు కూడా అదే. ఆమె ఇదివరకతి మని షిలా కాదు. మొన్నటి వరకూ ఆవిడ్ని చూస్తే ఓ రకమైన గౌరవం కలుగుతుండేది. ఇప్పుడు ఇంకో రకమైన ఇది కలుగుతోంది. మొగుడు ముసలోడు అయిపోతున్న కొద్దీ ఈవిడలో పడుచుతనం వచ్చేస్తోందనుకుంటాను అన్నాడు నారాయణ .
దాంతో ఇంకేం మాట్లాడలేక ఓ ఓ దండం పెట్టేసాడు గంగాధరం. కాని నారాయణ వదల లేదు.
యివాల్టినుంచీ ఈవిడ మీద ఓ కన్ను వేసి వారం తిరక్కుండా ఆవిడ ఎటువంటిదో తేల్చేస్తాను అన్నాడు నా రాయణ .

అలాగే కానివ్వు అన్నాడు గంగాధరం.
నారాయణ అదృష్ట జాతకుడని చెప్పడానికి ఈ కేసే తార్కాణం. రూం మేట్స్ ఇద్దరికీ ఆ సంభాషణ జరిగిన మరునాడు సాయంత్రం ఎవరింటికో పేరంటానికి వెళ్ళి వచ్చింది నీలమ్మ. ఆ సమ్యానికి గుమ్మం బయట కుర్చీ వేసుకుని బూతు కధ చదువుతున్నాడు నారాయణ. ….అప్పటికింకా గంగాధరం రాలేదు.
మంగళ సూత్రం తాదుకి పిన్నీసుతో తగిలించుకున్న తాళం చెవిని తీస్తోన్న నీలమ్మను ఓరగా ఓరగా చూశాడు నారాయణ ……. సరి క్రొత్త సీ త్రూ చీర సింగారించుకుంది అమ్మ గారు. దానికి మేచింగ్ జాకెట్ వేసింది. డ్రెస్సులో అచ్చంగా ముప్పై ఐదేళ్ళ ప్రౌఢలా ఉంది. నారాయణ ఉండబట్ట లేక పోయాడు.
ఆ చీర చాలా బావుందండీ, ఐదు వుంటుందే మో అన్నాడు నారాయణ. వందలకు పైనే
సగర్వం గా నవ్వుకుని, ఓ మారు పైట సర్దుకుని ఆ అంత లేదు గానీ ఐదు వందలకి ఓ ఇరవై తక్కువ ….అని

ఓ సారి చీర వంక చూసుకుని అయితే బావుందంటావా అంది నీలమ్మ. నాకు ఇది
అంతే ఆ అవకాశాన్ని జారవిడుచుకోకుండా అంత మనిషీ జావె పోయేలా తెగ పొగిడి పారేశాడు నారాయణ. ….అత ను చీరనే మెచ్చుకుంటున్నాడో తన అందాన్నే ప్రశంసిస్తున్నాడో అంతు పట్టక ఉక్కిరిబిక్కిరై పోయింది మ్మ. ….ఇది అతను మనించకూడదని
ఆ వూరుకోవోయ్ ….భద్రాజులా తెగ పొగిడేస్తున్నావ్ అంటూ వ గ లుబోయింది నీల మ్మ.
నారాయణ
వదిలి పెట్టలేదు. మీర లా అంటారనే ఆలోచిస్తున్నాను గాని నిజం చెప్పాలంటే మీరి ప్పుడు జయసుధ కంటే అందం గా కనిపిస్తున్నారు. కావాలంటే ఎవరినైనా అడగండి అనేశాడు.
జిల్లయిపోయింది నీలమ్మ. నేను జయసుధలా ఉన్నానా అని ఎవరినడుగుతుంది. తన కాకా ఎంత బాగా పని చేసిందో ఆమె ముఖ కవళికల్ని బట్టి కని పెట్టేశాడు నారాయణ.

ఈ చీరతో పాటు తీసుకున్నవి మరో రెండు చీరలున్నాయి. అవి కూడా చూద్దువు గాని. లోపలికి రా అని ఆహ్వానించి తలుపు తీసుకుని లోపలికెళ్ళింది నీలమ్మ. కుర్చీ అలాగే వదిలేసి తలుపు గొళ్ళెం పెట్టి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు నా రాయణ .
అప్పటికే ఆమె బీరువా తెరిచి చీరలు బైటకు తీస్తోంది. రెండిటిలోనూ ఒకటి నైలెక్స్ ఇంకొకటి రూబీ. నారాయణ వాటిని మంచం మీద పెట్టి మడతలు విప్పి సీరియస్ గా పరిశీలించాడు. ఓ చేయి మంచం ఓ మీద నుంచి ఓర గా ముందుకి వంగి నిలబడి అతని ముఖంలోకి చూస్తూ ఎలా ఉన్నాయ్ అంది నీల మ్మ.
తల ప్రక్కకి తిప్పి చురుగ్గా చూశాడు నారాయణ. చూపు ఆమె ముఖంలోకి కాకుండా జాకెట్టులో నెక్ లోకి గుచ్చుకు పోయింది.
ఏమిటలా చూస్తున్నావ్ ఛాతీ ముందుకి మరింత వీరుస్తూ అడిగింది.
మీరు పెద్ద టైలర్ గారి భార్య అయుండి వీటి నాణ్యత గురించి నన్ను అడుగుతున్నారేమా అని ఆలోచిస్తున్నాను.

కట్టుకున్నప్పుడెలా ఉందంటే చెప్పగలను గాని బట్ట మంచిదా కాదా అన్నది మీకు తెలిసినంత నాకు తెలియదు. డిజయిన్ లూ జాకెట్ పీసుల కలర్స్ మాత్రం బ్రహ్మాండం గా ఉన్నాయి. మీ సెలెక్షన్ కి తిరుగు లేదు అన్నాడు నా రాయణ .
అయితే ఈ చీరల గురించి నీ అభి ప్రాయం తెలుసుకోవడాని కి వీటిని కట్టుకు చూపెట్టాలంటావ్ అంది నీలమ్మ.
ఆ వ్యంగ్య ధోరణి ఆ వాలు చూపు ఆమె తన వలలో పడిపోయిందన్న నమ్మకాన్ని కలిగించాయ్ నా రాయణకు. మళ్ళీ ధైర్యం గా ఆమె జాకెట్ లోకి చూశాడు. ఇందాకటికన్నా క్లియర్ గా పెద్దవిగా కనిపించాయి ఆమె చల్లు.
పెద్ద వారు మిమ్మల్నలా అడగ గలనాండీ ఏదో మాట వరసకు అన్నాను. కళ్ళు పైకెత్తకుండా మెల్లగా నసిగాడు నా రాయణ .
నీకన్నా ఎంత పెద్ద దాన్నంటావ్ అంది నీల మ్మ
ఏమో మీరే చెప్పాలి అన్నాడు నారాయణ.

ఏ నేను చెప్పడమేమిటి. ఇందాకట్నుంచి కన్ను ఆర్పకుండా చూస్తున్నావు గా ఆ మాత్రం చెప్పలేవా అంది సీల మ్మ,

కళ్ళతో చూసినంతలో అన్నీ చెప్పేయలే ము అన్నాడు నా రాయణ.
ఇంకా ఉంది.

742525cookie-checkపార్టీ రెండవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *