పార్టీ మూడవ భాగం

Posted on

ఈ కధ ఒక పాత మేగజైన్ లోనిది. రవి స్కేన్ చేసి పంపేరు. ఆ కధను తెలుగు లిపి లో పిడిఫ్ గా మీకు అందిస్తున్నాము.
తడిమి చూస్తే గాని తెలియదంటావ్ అంటూ నారాయణ భుజాన్ని తన భుజం తో ఢీ కొట్టి కవ్వింపుగా నవ్వింది
నీల మ్మ.
ఆ కుదుపుకి ఆమె చల్లు అందం గా కదిలాయి. నారాయణకి కళ్ళు చెదిరాయి. మన సు కూడా చలించింది. ఇంక ఉండబట్టలే క పోయాడు.
మీకు కోప మొసుందే మోగానండీ, ఇంత పెద్దవీ గట్టిపీ పెద్దవీ నేనెక్కడా చూడలేదనుకోండీ అంటూ ఆమె సల్ల గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ డైరెక్ట్ గానే అనేశాడు
వంక
నా రాయణ .
నీల మ్మ ఆశ్చర్యపోలేదు. కోపం తెచ్చుకోనూ లేదు.

చూసినంతలో చెప్పలేనన్న వాడివి, నావి గట్టిగా ఉన్నాయని ఎలా చెప్పగ లవ్ అంది నీలమ్మ కొంటె గా.
జాకెట్ లో అవి కదులుతున్న పద్ధతిని బట్టి గ్రహించాను
అంటూ కోసాడు నారాయణ.
ఆమె వెంటనే ఏమీ మాట్లాడలేదు. రెండు మూడు క్షణాలు నారాయణ మొహం లోకి చూస్తూ అలా ఉండి పోయింది నీలమ్మ. నారాయణ కూడా ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా ఆమె వంకే చూస్తూ నిలబడ్డాడు. ఆ చూపు నీలమ్మని తినేస్తోంది.
ఏం విప్పనా చూస్తావా అంది నీలమ్మ గబ గబా.
వద్దంటాడా ఆ పనేదో నేనే చేసుకుంటాన్లే అన్నట్టు అసహనం గా కలబడిపోయాడు. నీలమ్మ ఏమీ మాట్లాడ లేదు. సన్నగా నవ్వుకుంటూ సమ్మోహనం గా చూస్తూ అట్టే ఉండి పోయింది. నారాయణ ఆ అవకాశాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించే సుకున్నాడు.

ఇదే మిటి ఏమీ ఎరగనట్టు ఆశ్చర్యాన్ని నటిస్తూ తన నగ్న దేహాన్ని చూసుకుంది నీలమ్మ.
సగం సగం చూస్తే ఏమి తెలుస్తుంది మరి అని కొంటెగా నవ్వేసి సొర కాయల్లా వ్రేళ్ళాడుతున్న రెండు చళ్ళనీ చప్పున పట్టేసి కారు హారన్ నొక్కినట్లు పయ్
మని పించాడు నా రాయణ.
నీల
పాయ్ ఁ
మ్మ కిచ కిచా నవ్వుతూ ఛ ఇది ఏమి పని అంటూనే నారాయణ నడుం పట్టుకుని ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకుంది.
అంతే మరు నిముషం లో ఇద్దరూ మంచం మీద పడ్డారు. ఈ మాట గంగాధరానికి చెప్పినప్పుడు అతను నమ్మలేదు కాని, మరునాడు వాళ్ళిద్దరి దెంగులాట కళ్ళతో చూశాక చేతులు జోడించాడు.
నాకొక్క చాన్సు ఇప్పించకూడదూ, పెళ్ళికి ముందు నాకూ ఆ దెంగులాట ఎలా ఉంటుందో ప్రాక్టికల్ గా తెల్సుకుందామని మహా కోరిక గా ఉంది అని తన వాంచ బయట పెట్టాడు గంగాధరం నారాయణ తో.

ఈ ఖాతా కొంత పాత బ కొంత పాత బడ్డాకా చూద్దాం అన్నాడు
నా రాయణ .
పగలూ రాత్రి అనకుండా ఎప్పుడు అవకాశం దొరికితే అప్పుడు నారాయణతో కసిగా దెంగించుకునేది నీలమ్మ. ఇది కళ్ళారా చూస్తోన్న గంగాధరానికి ఆమె మీద పిచ్చి గ్లామరు పెరిగి పోయింది.
నా సంగతి కొంచెం చూడరా బాబూ అంటూ గంగాధరం
నారాయణను ప్రాధేయ పడని రోజు లేదు.
ఈ బోరు భరించలేక ఒక రోజు నీలమ్మకి గంగాధరం కోరిక గురించి చెప్పేశాడు నారాయణ.
మొదట్లో ఛ ఛ అని పతివ్రత పోజు కొట్టినా తర్వాత ఒప్పుకుంది నీలమ్మ.
గంగాధరానికి కొత్త కనుక మొదటిసారి ఆమె చీర ఎత్తి పూకు చూపించగానే ఉద్రేకాన్ని ఆపుకోలేక ఆమె తొడల మీదనే తన వీర్యాన్ని కార్చేసుకున్నాడు.

ఈ ఖాతా కొంత పాత బ కొంత పాత బడ్డాకా చూద్దాం అన్నాడు
నా రాయణ .
పగలూ రాత్రి అనకుండా ఎప్పుడు అవకాశం దొరికితే అప్పుడు నారాయణతో కసిగా దెంగించుకునేది నీలమ్మ. ఇది కళ్ళారా చూస్తోన్న గంగాధరానికి ఆమె మీద పిచ్చి గ్లామరు పెరిగి పోయింది.
నా సంగతి కొంచెం చూడరా బాబూ అంటూ గంగాధరం
నారాయణను ప్రాధేయ పడని రోజు లేదు.
ఈ బోరు భరించలేక ఒక రోజు నీలమ్మకి గంగాధరం కోరిక గురించి చెప్పేశాడు నారాయణ.
మొదట్లో ఛ ఛ అని పతివ్రత పోజు కొట్టినా తర్వాత ఒప్పుకుంది నీలమ్మ.
గంగాధరానికి కొత్త కనుక మొదటిసారి ఆమె చీర ఎత్తి పూకు చూపించగానే ఉద్రేకాన్ని ఆపుకోలేక ఆమె తొడల మీదనే తన వీర్యాన్ని కార్చేసుకున్నాడు.

ఛ కాళ్ళ మధ్య పూకు చూడగానే కార్చేసుకున్నాడు, వీడూ ఒక మగాడేనా అనుకుంది నీలమ్మ గంగాధరం
గురించి.
అయినా నారాయణ రికమెండేషన్ వలన అప్పుడప్పుడు దెంగడానికి గంగాధరానికి చాన్సు ఇచ్చేది నీల మ్మ.
కుదరదు కాని

మొగుడూ
అంతలో గంగాధరానికి పెళ్ళి అయింది. కాపురం పెట్టడానికి ఇల్లు కావాలి. ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలున్న వాళ్ళకయితే ఈ ఇల్లు ఈ పెళ్ళాల కయితే ఫస్ట్ గా సరిపోతుంది. అందుకని నారాయణ కి కాకా పట్టి అతన్ని మరో గది చూసుకోమని రిక్వెస్ట్ చేసాడు గంగాధరం. తను ఇక్కడే ఉంటే నీల మ్మను అప్పుడప్పుడు దెంగచ్చు అని ఒక ఆలోచన గంగాధరానికి లేక పోలేదు. దానికి తోడు నారాయణకి నీలమ్మ పై ఇంటరెస్ట్ తగ్గుతోంది.
అతని మనసు క్రొత్త పిట్టల మీదకి పోతోంది. అందుచేతనే మిత్రుడి కోరికను మన్నించి తను మరో గది చూసుకుని బయటకు వచ్చేసాడు నారాయణ. అతను వెళ్ళిపోవటానికి నీల మ్మ ఒక పట్టాన ఒప్పుకోలేదు. గంగాధరాన్నే బయటకు పోయి మరొక ఇల్లు చూసుకోమని చెపుతానంది నీల నీలమ్మ.

నేనే మీ ఊరు వదిలి పోవడం లేదు గదా. రెండు మూడు రోజులకొక సారి వచ్చి నిన్ను దెంగుతాను కదా అని నీలమ్మని సమాధాన పరిచాడు నారాయణ.
ఇస్తూ
ఆ మాట ప్రకారం వారానికి రెండు మూడు సార్లు ఏదో ఒక టైము లో వచ్చి నీలమ్మని దెంగి ఆమెకు సుఖాన్ని తాను సంతోషపడి చక్కా పోతుండే వాడు నారాయణ. ఎంతైనా మనిషి దూరమై పోయాడు కనుక దగ్గరలో అందుబాటులో వున్న గంగాధరానికి ఇదివరకూ కన్నా ఎక్కువ చాన్సులు దొరుకుతున్నాయి. అందుకని నారాయణ అక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా గంగాధరం తన సొమ్మేదో పోతున్నట్టు ఆముదం త్రాగిన మొహం పెట్టే వాడు.
గంగాధరం భార్య కస్తూరి కూడా నువ్వు ఇక్కడికెందుకు వస్తున్నావో తెలుసులే అన్నట్టు అదో మాదిరిగా చూడడం మొదలు పెట్టింది నారాయణను. ఈలోగా తాను ఉంటున్న కొత్త గదికి చుట్టుపక్కల కొత్త పిట్టలని పట్టేడు నారాయణ. క్రమంగా నీలమ్మ దగ్గరకు రావడం తగ్గించాడు నారాయణ.
,

ఇన్నాళ్ళకి నీలమ్మ తటస్థ పడి ఎన్యో ప్రేమగా ఆశగా ఆహ్వానించింది నారాయణ సి .
ఎవరికోసమో ఎదురు చూస్తున్నారనుకుంటాను అంది కస్తూరి నీలమ్మతో, జడ అల్లుకుంటూ గదిలోంచి అరుగు మీదకి వస్తూ.
కస్తూరి అడిగిన ప్రశ్నకు వీధి వంక చూస్తూ స్తంభానికి నిలబడ్డ నీలమ్మ విసుగ్గా తల ఇటు తిప్పింది.
ఎవరైనా చుట్టాలు రావాలండీ అంది నవ్వుతూ కస్తూరి.
ఆఁ అలాంటి వాడే. ఆ చుట్టం నీకూ తెలిసినవాడే అని మళ్ళీ వీధి వంక చూస్తూ టయిం ఐదు అయిందంటావా అంది సావధానం గా నీలమ్మ.
గా
అయిందన్నట్టు తలూపి ఎవరండీ అతను ఆశ్చర్యం గా అడిగింది కస్తూరి.

నా…రా..య…ణ…ఒకొక్క అక్షరాన్నీ విడదీసి పలికింది నీలమ్మ. నిన్న సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు కనిపించాడు. వాళ్ళ వీధిలో మనిషిని వెంటేసుకుని వచ్చాడు. పెళ్ళయిందేనంట. కొబ్బరి ముక్కలా ఉంది గుంట. నేనే దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరించి సారి మన ఇంటి కి రమ్మన్నాను. రెండు నెలలుగా చూడడమే మానే సాడు అంది నీలమ్మ.
అత ను నా వంక
నారాయణ కీ తన కీ దెంగులాట
ఉందని కస్తూరికి
చూచాయగా తెలుసు. ఇప్పుడు దానిని పూర్తిగా బహిర్గతం విడమరచి చెప్పింది నీలమ్మ. తను
చేద్దామనే
అలా
చెప్ప మన్న
కబురు
నారాయణ కు చెప్పనందుకు
గంగాధరం మీద పీకల దాకా కోపముంది తనకి. ఏ దురుద్దేశ్యం తో అతను నారాయణతో ఆ మాట చెప్పలేదో కూడా అవగాహన చేసుకుంది. నారాయణ అడగొద్దన్న మూలాన ఊరుకుంది కాని లేకపోతే నిన్న సినిమానుంచి రాగానే అతన్నో దులుపు దులిపేసేది.
ఇప్పుడా కోపాన్ని అతని పెళ్ళాం మీద చూపిస్తోంది. అది కూడా కట్టె విరక్కుండా పాముని చంపే పద్ధతిలో. తన రంకు తనే బయట పెట్టుకుంటే కస్తూరికి అసహ్యం కలిగి మొగుడితో చెప్పి మరో ఇంట్లో మకాం మార్పించేస్తుంది.

అప్పుడు మళ్ళీ తను నారాయణను దర్జాగా ఆ పోర్షను లోకి దింపుకోవచ్చు.
అలా తెల్లబోయినట్టు చూస్తావేమిటి. ఇది వరకూ తను ఎన్ని సార్లు వచ్చే వాడో తెలుసుగా. అక్కడికీ ఓ సారి నువ్వు అడిగేవు కూడాను. ఈ నారాయణ గారు ఈ ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఈ ఇంటినీ మిమ్మల్నీ చూడకుండా వుండలేరేమోనండీ అని. అసలు సంగతి పసి గట్టి ఆ మాట నాతో చెప్పించడానికే ఆ మాట అడిగావని అప్పుడే అనుకున్నాను. కాని అప్పటికింకా నువ్వు కాపురాని కొచ్చింది క్రొత్త.
ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడ్డం ఎవరన్నా పిన్నా బావుండదని అప్పుడు మరో మాటలోకి మలిపేసాను. కాని ఒక ఇంట్లో ఉంటూ మనకీ మనకీ రహస్యాలే మిటి. అందుకే ఆ మాట వచ్చింది కనుక నువ్వు అడగ కుండానే అంతా చెప్పేస్తున్నాను.
ఏమిటో అనుకోకుండా నారాయణ కూ
నాకూ
కలిసిపోయింది. అతనిక్కడున్నంత కాలం రోజూ ఒక్క సారైనా దెంగించుకునేదానిని. ఏ మాట కా మాటే చెప్పుకోవాలి. దెంగించుకుంటే
నారాయణతోనే

దెంగించుకోవాలి. మహా గొప్పగా సుఖం గా దెంగుతాడు. మంచమెక్కినది మొదలు మనిషిని తెగ తినేస్తాడు. ఇంత వయసొచ్చాకా కూడా అతని కోసం ఇలా పడిగాపులు పడుతూ నించున్నానంటే ఎందుకు అనుకున్నావ్.
నేననే కాదు అతని మొడ్డ రుచి చూస్తే ఏ ఆడదైనా అంతే. అవును మరి, తొడల మధ్య పూకునుంచీ తోస్తే గుండెల్లోకి దూసుకెళ్ళిపోతుంది అతని మొడ్డ. పెట్టడం ఒకెత్తు అయితే, ఆ దెంగే జోరు ఇంకొక ఎత్తు. నవ్వకు. నేను ఏమీ బడాయి కబుర్లు చెప్పడం లేదు. కావాలంటే అతను వచ్చాకా మా వెనక తలుపు దగ్గరికి జారేసి వదిలేస్తాను. లోపలి కొచ్చి మధ్య గుమ్మంలోంచి చూడు అంటూ ఏమీ తడుముకోకుండా సిగ్గు పడకుండా చక చకా మాట్లాడేసింది నీలమ్మ.
ఈవిడ ఇంత పచ్చిగా మాట్లాడుతుందా అని ఆశ్చర్యపోతూ జడ అల్లుకోవడం కూడా మర్చిపోయి కొయ్య బొమ్మలా నిలబడిపోయింది కస్తూరి. నీలమ్మ దృష్టి మళ్ళీ వీధి
చివరికి పోయింది. ఓ నిముషం మౌనం గా గడిచింది. రెండో నిముషం లో సిగరెట్టు కాల్చుకుంటూ నారాయణ కనుపించాడు నీలమ్మకు.

ఊ పోటుగాడు వస్తున్నాడు. కవ్వింపుగా నవ్వుతూ కస్తూరి ముఖం లోకి చూసింది నీలమ్మ.
కస్తూరి సాలోచనగా అరుగు చివరికొచ్చి ఓ సారి అటు చూసి అవునండోయ్ అన్నట్టు కనొబొ మలెగరేసింది.
ఏమిటి మరయితే వెనుక తలుపు తీసే ఉంచ మంటావా అంది నీలమ్మ.
కస్తూరి సిగ్గుగా నీలమ్మ వంక చూస్తూ మీ ఇష్టం అనే సి లోపలి కి వెళ్ళిపోయింది.
ఇంకా ఉంది.

744331cookie-checkపార్టీ మూడవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *