ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 15

Posted on

ప్రియా పెదాలని వదిలి ప్రియా కళ్ళలొకి చూస్తూ ప్రియా పూకు మీద నా మొడ్డతొ కొట్టాను
పాని
చెప్పవె నా లంజా
కసెక్కిపొతుంది లొపలికి దూర్చు రా
నేను ఒక్కసారిగా ప్రియా పూకులొకి న మొడ్డని తొసాను ప్రియా పూకులొకి నా మొడ్డ మొత్తం దిగబడింది.ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ మెడ చుట్టు నాకుతూ దెంగుతున్నాను ప్రియా నా వీపు మీద గొళ్ళతొ రక్కుతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది.
హ్ హ్ పాని ఇంకా లొపలికి తొయు దెంగు అబ్బా అలాగె అలగె కొట్టు అంటూ అరుస్తుంది.
ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా కళ్ళలొకి చూస్తూ ప్రియా పూకు వాయిస్తున్నాను నా ముద్దుల లంజా నీ పూకుని ఎన్ని సార్లు దెంగినా తనివి తీరడం లేదె
దెంగురా నీ కసి తీర దెంగు నన్ను
ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చికుతు మొడ్డని మొత్తం పూకులొకి నుకుతూ దెంగుతున్నాను నా మొత్తం ప్రియా మొత్త కలుసుకున్న ప్రతీ సారి సన్నులు ఎగురుతున్నాయి రెండు సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాను
మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ అబ్బా ఏం దెంగుతున్నావు రా ఇంకా అలాగె తొయు అబ్బా అలాగెరా అంటూ అరుస్తుంది.
లంజా ఎముందె నీ పూకు జీవితాంతం ఇలాగె దెంగుతూ ఉండాలని ఉందె
దెంగురా నా పూకు నీకె నీకు ఎవరు అడ్డు చెప్పారు వాడుకొ నీ ఇష్టమొచినటు
నిన్ను వదలనె లంజా ఇంత అందాల భామని ఎవడు వదులుతాడె
హ్ హ్ హ్ పాని అంత అందంగా ఉనానా ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగు రా అలాగె ఇంకా అబ్బా పిచ్చెక్కిస్తున్నవు రా అంటూ అరుస్తుంది
ప్రియా నా లంజా నీ సన్నులు చూడవె ఎలా ఊగుతున్నాయొ వాటిని చూస్తుంటె పిసికి పిసికి పిప్పి చేయాలని ఉందె
నీ ఇష్టమొచినటు చేసుకొ నేను ఎమైనా వద్దన్నాన(అలసిపొయి ఎదురొత్తులు ఇవడం ఆపింది)
ప్రియా సన్నుల మద్యలొ చమట మెరిసిపొతుంది నాకు పిచ్చెక్కింది రెందు సన్నులని పిసుకుతూ ఒక ముచ్చికని పంటితొ కొరుకుతూ ప్రియా మీద ఊగుతున్నాను
ప్రియా నా తలని పట్టుకొని పైకి లాక్కొని మెల్లిగా చేవిలొ పాని అంది.
చెప్పవె నా ముద్దులా ముండా
నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావా.
నేను ఊగడం ఆపి అశ్చర్యంతొ ప్రియా కళ్ళలొకి లొకి చూసాను.
ప్లీస్ రా నా ఆస్తి మొత్తం నీ పేరుకి మారుస్తా నాను పెళ్ళి చేసుకుంటావా నేను ఎమి మాట్లాడలేదు
నాకు నువ్వు కావాలి రా నా మొగుడు నన్ను పట్టించుకొడు నన్ను సుఖ పెట్టడు ప్లీస్ నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావా.
నేను ప్రియా మీది నుండి లేచి పక్కన పడుకొని అలా కాదు ప్రియా నా పెరెంట్స్ ఒప్పుకొరు
సరె మరీ నువ్వు వేరె అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకొ కాని నా ఆస్తి మొత్తం నీ పేరుకి మారుస్తా నన్ను ఉంచుకొ.
దాని నీ ఆస్తీ నా పేరుకి మార్చడం ఎందుకె
ఇంతకు ముందె చెపను కదరా నా ఆస్తి అమ్మె హక్కు నాకు లేదు నా మొగుడికి లేదు కాని నేను వేరెవాళ్ళకి మార్చవచ్చు నేను నితొ వచ్చెస్తె నా ఆస్తి మొత్తం వాడు అనుభవిస్తాడు మొత్తం 200 కొట్లు అంత ఆస్తి ఆ వెదవకి ఎందుకు వదిలేయడం
సరె కాని తరువత మల్లి మొత్తం నీ పేరుకి మార్చుకొవాలి
సరె కాని,నీ పెళ్ళి అయ్యక నాకు కూడా తాళి కట్టు నన్ను ఎవరికి తెలీకుండా వెరె ఇంట్లొ ఉంచు నన్ను
సరె అలాగె చేద్దాం(నేనె అడుగుదాం అనుకున్నాను ఇదె అడిగింది అనుకున్నాను మనసులొ)
కాని నువు నన్ను రొజు సుఖపెట్టాలి
రొజుకి 3 సార్లు దెంగుతా నిన్ను.నువ్వు వద్దు అన్నా వినను.
హ హ హ
ఎందుకు నవ్వుతున్నావె.
నీది చూడు ఎలా వాలిపొయిందొ దీనితొనె చేస్తవ.
మంచి కసి మీద ఉన్నప్పుడు నువ్వె డైవర్ట్ చేసావు దానితొ వాడు అలిగాడు
అయ్యొ పాపం వాడిని ఎలా లేపాలొ నాకు తెలుసు లె అంటూ మెల్లిగా నా మొడ్డ దగ్గరకి వెల్లి ముద్దు పెట్టింది.మెల్లిగా నా మొడ్డ లేవడం మొదలయింది.నా మొడ్డని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది
అబ్బా ఏం చీకుతున్న్వు అలాగె చీకవె హ…..మ్మ ప్రియా తలని గట్టిగా పట్టుకొని గొంతు వరకు తొస్తున్నాను
నా చేతులని పకకి నెట్టి నా మొడ్డని బయటకి తీసి అబ్బా ఎంటిరా అలా తొస్తున్నావు చంపెస్తావా అంటూ ఆయసపడుతుంది మెల్లిగా పైకి వచ్చి నాకు అటొ కాళు ఇటొ కాళు వేసి మెల్లిగా మొడ్డని తన పూకు లొకి దొపుకుంది.
నా మొడ్డ మొత్తం పూకులొకి దూరింది.
ప్రియా నా మీదకి వంగి తన సన్నుని నా నొటికి అందించి ఊగుతుంది
ప్రియా నడుముని పట్టుకొని నొక్కుతూ సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతూ కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాను
హ్ హ్ హ్ పాని అబ్బా పిచ్చెక్కిస్తున్నవు రా అంటూ అరుస్తుంది
ప్రియా పిర్రలని పట్టికొని పిసుకుతూ ఎమున్నావె ఏం దెంగుతున్నావె నన్ను అంటూ కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాను ప్రియా సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాను ముచ్చికలని కొరుకుతు వేగంగా ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాను.ప్రియా తన పూకు కండరాలని బించి బొల్లున కార్చేసి నా మొడ్డకి అభిషేకం చేసింది మెల్లిగా నా మీద వాలిపొయింది.ప్రియాని పకకి నెట్టి తన మీదకి ఎక్కాను ప్రియా కాళ్ళని విడదీసి నా మొడ్డని పూకులొకి తొసి దెంగుతున్నాను.ప్రియా నా మొహాని లాక్కొని తన పెదాలతొ నా పెదాలని మూసెసింది నా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది తన నాలుకని నా నొటిలొకి తొసింది.ప్రియా నాలుకని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ మెల్లిగా దెంగుతున్నాను.
ఎంటిరా మెల్లిగా దెంగుతున్నావు నా కళ్ళలొకి చూస్తూ అడిగింది
నువ్వె అన్నాను కద పెళ్ళి చేసుకొ అని భార్యని మెల్లిగానె చేస్తారు
అవునా కాని నన్ను మాత్రం మెల్లిగా చేయకురా..
ప్రియాని లేపి వంగొపెట్టాను.నా మొడ్డని పట్టుకొని మెల్లిగా ప్రియా గుద్ద మీద రసాను.
పాని ప్లీస్ అక్కడ వద్దు చాలా నొప్పిగా ఉంటది…
అబ్బ రొజు చెస్తె తగ్గిపొతుందె.మెల్లిగా నా మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా గుద్దలొకి తొసాను.
హ్ పాని మెల్లిగా నొస్తుంది రా… ఆ…… ఆ….
ప్రియా పిర్రలని పట్టికొని మెల్లిగా నా మొడ్డని ఇంకా కొంచెం లొపలికి తొసాను.
అబ్బా విను రా పాని చాలా నొప్పిగా ఉంది వద్దు రా.ఆఆ.ఆ……ఆ… ఆ…. అమ్మా…
ప్రియా అరుస్తూ తన గుద్ద కడరాలని బిగించింది.ప్రియా పిర్రల మీద కొడుతు వదులు చేయవె.అంటూ ప్రియా పిర్రలని పట్టికొని పిసుకుతూ నా మొడ్డని మొత్తం ప్రియా గుద్దలొకి దించెసాను.
పాని తీసు నొప్పిగా ఉంది….ఆ… ఆ….
ప్రియా పిర్రలని పట్టికొని ప్రియా గుద్ద దెంగుతున్నాను.తన మీద వాలి రొజు చెస్తె నొప్పి తగ్గుతుంది ఒర్చుకొవె.
అబ్బా పాని నీకె చెప్పెది వద్దు ఆ….. ఆ……ఆ…
ప్రియా మెడ మీద ముద్దు పెడుతూ ప్రియా గుద్ద దెంగుతున్నాను.
హ్ హ్ హ్ హ్ పాని దెంగురా సమ్మగా ఉంది దెంగు అబ్బా అలాగె ఇంకా…
చుసావ నువ్వె దెంగమంటున్నావు అలవాటు అయితె ఇలాగె ఉంటదె అంటూ మొత్తం మొడ్డని బయటకి లాగి మల్లి మొత్తం గుద్దలొకి నుకుతూ దెంగుతున్నాను.
పాని అలాగె ఇంకా అబ్బా దెంగురా సమ్మగా ఉంది దెంగు అబ్బా అలాగె అంటూ మూలుగుతుంది.
నాకు చివరికొచ్చి ప్రియా పిర్రలని పట్టికొని వేగంగా దెంగుతూ ప్రియా గుద్దలొ కార్చేసాను.మెల్లిగా ప్రియాని వదిలి ప్రియా పక్కన పడుకున్నాను.ప్రియా తన తలని నా గుండెల మీద పెట్టి పడుకుంది.
ప్రియా..
హ..
ప్రియా..
చెప్పు పాని.
నిజంగానె అడిగావ లేక ఉరికె అడిగావా.
దెనిగురించి పాని.
అదె పెళ్ళి గురించి.
తను తల ఎత్తి నా కళ్ళలొకి చూస్తూ నిజంగానె నా మనస్పూర్తిగా అడిగాను.మరి చేసుకుంటావా
ఖచ్చితంగా చేసుకుంటా ఎందుకు వదులుకుంటాను నిన్ను.
మరి మనం ఇక్కడి నుండి వెళ్ళగానె నా ఆస్తి మొత్తం నీ పేరుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా.
సరె నీ ఇష్టం.
ప్రియా నా గుండెల మీద పడుకొని ఎదొ ఆలొచిస్తుంది.
త్వరగా వెళ్ళిపొవాలి ఇక్కడి నుండి లేకుంట మల్లి ప్రియా మనసు మాచుకొవచ్చు ఎలా అని నేను ఆలొచిస్తున్నాను.
పాని….
చెప్పు ప్రియా…
ఒకటి అడుగుతా ఎమనుకొవు కదా…..
నువ్వు అడిగితె ఎమనుకుంటానె చెప్పు ఎంటొ….
మనం రెపె వెల్లిపొదాము….
అబ్బా ఎంటిది నేను అనుకొగానె అన్ని జరిగిపొతున్నాయి అనుకున్నాను మనసులొ…..
నాతొ వారం సంతొషంగ గడపాలని నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు రెండు రొజులకె వెళ్ళిపొదాం అంటున్నా అని ఎమనుకొకు పాని.
అలా మాట్లాడకు ప్రియా నువ్వు ఎందుకు అడిగావొ అంథం చేసుకొగలను అయినా మన పెళ్ళి అయక నువ్వు నాతొనె ఉంటావు కదా..
థాంక్స్ పాని అర్థం చేసుకున్నందుకు.
మరి ఫ్లైట్ బుక్ చెసెయన రెపు.
చెయు పాని.
ఫొన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డె టికెట్స్ బుక్ చేసాను.
ఫ్లైట్ ఎన్నింటికి ఉంది పాని..
మద్యనం 2 గంటలకి.
ప్రియాని పైకి లాక్కొని ప్రియా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ ప్రియా పిర్రలని పిసుకుతున్నాను.ప్రియా నానుండి విడిపడి.
వెళ్ళి మంజుని తగులుకొ ఎలాగొ రెపు వెళ్ళి పొతున్నాము కదా.మనం వెళ్ళక నేను నీదానినె.మంజుకి వారం అని తీసుచ్చాము కాబట్టి అది వారం మనీ తీసుకుంటుంది.ఫ్లైట్ 2 కి కబట్టి 12 వరకు అసలు వదలకు దానిని.
అది పడుకొని ఉంది కదా..
వెల్లి లేపు నన్ను మాత్రం గెలకకు లెకుంటె ముసుకొని పదుకొ…
నేను లేచి మంజు రూం లొకి వెళ్ళాను.మంజు పడుకొని ఉంది.మంజు పక్కన పడుకొని మంజు పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మంజు సన్నులని పిసుకున్నాను.మంజు మెల్లిగా నన్ను కౌగిలించుకొని నా పెదాలని చీకుతుంది.
మెల్లిగా మంజు స్కర్ట్ జిప్ లాగి స్కర్ట్ విప్పెసాను.మంజు మీద కి ఎక్కి మంజు పెదాలని చీకుతూ మంజు సన్నులని బ్రా మీది నుండి పిసుకుతున్నాను.రెండు సన్నులని పిసుకుతూ మంజు పెదాలని చీకుతూ కొరుకుతున్నను.
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ మూలుగుతుంది మంజు
బ్రాని పట్టికొని లాగాను.బ్రా హుక్కులు ఊడిపొయి బ్రా నా చేటిలొకి వచ్చింది.బ్రాని పకకి విసిరెసాను కుడి సన్నుని నా ఎడం చేతితొ పిసుకుతూ ఎడమ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాను.నా కుడి చేతిని మంజు ప్యాంటిలొకి తొసి మంజు పూకు రుద్దుతూ మంజు గొల్లిని నలుపుతున్నాను.
సార్ మెల్లిగా తట్టుకొలెక పొతున్నాను హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ ములుగుతూ నా జుట్టు పట్టుకొని తన సన్నుకి అదుముకుంటుంది.
మంజు సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాను.పూకు మీద ఉన్న చేతి వేళ్ళని పూకులొకి తొసి ఆడిస్తున్నాను.మెల్లిగా కాసెపటికి నా వేళ్ళకి మంజు పూకు రసాలు తగిలాయి.
హ్ అబ్బా సార్ అలగె ఇంకా చేయండి చీకండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుండి అంటూ అరుస్తుంది.
మంజు ముచ్చికని పంటితొ కొరుకుతూ ఇంకొ ముచ్చికని వేళ్ళతొ నలుపుతున్నాను.కింద వేళ్ళని వేగంగా ఆడిస్తూ బొటన వేళితొ గొల్లిని నలుపుతున్నాను.
సార్ కొరకకండి నొస్తుంది అంటూ అరుస్తుంది అబ్బా సార్ ప్లీస్ మిమ్మల్నె కొరకకండి వదలండి అమ్మా నొప్పి అంటూ అరుస్తుంది.
ప్రియా మీది నుండి లేచి లంజా చీకవె నా మొడ్డని అంటూ మంజుని కిందకి తొసాను
మంజు కిందకి వెల్లి నా మొడ్డని పట్టుకొని మెల్లిగా నాకుతూ నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.
మంజు తలని పట్టుకొని నా ఊపుతూ అబ్బా ఏం చీకుతున్నవె లంజా చీకు ఎవడు నేర్పించాడె నీకు అలాగె చీకు మంజు నా మొడ్డని బయటకి తీసి కింది నుండి పై వరకు నాకుతూ నా గోలీలని తడుముతుంది మల్లి నా మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.మంజుని పైకి లాగి పకకి తొసి మంజు కాళ్ళని ఎడం చేసి నా మొడ్డని మొత్తం మంజు పూకు లొకి దూర్చేసాను.మంజు సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాను.
మ్మ్ మ్మ్ హ్ హ్ హ్ సార్ దెంగండి అలాగె ఇంకా లొపలికి అబ్బా అలాగె దెంగండి అంటూ అరుస్తుంది.
మంజు సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతూ దెంగుతానె లంజా నిన్ను దెంగి దెంగి వదులుతా అంటూ నా మొడ్డని మొత్తం బయటకి లాగుతూ మల్లి మొత్తం లొపలికి నుకుతూ దెంగుతున్నాను.ముచ్చికని కొరుకుతూ పంటితొ లాగుతూ వదులుతున్న.మంజు మీది నుండి లేచి వంగొపెట్టి మంజు గుద్దలొకి మొడ్డని తొసాను మంజు జుట్టు పట్టుకొని లాగుతు గుద్ద దెంంగుతున్నాను.పిర్రల మీద కొడుకు దెంంగుతున్నాను.
సార్ మెల్లిగా అబ్బా మెల్లిగా దెంగండి అంటూ అరుస్తుంది.
రూం మొత్తం తపక్ తపక్ అంటూ సౌండ్స్ తొ నిండి పొయింది.మంజు మీద వాలి మంజు గుద్దని దెంగుతూ నా చేతి వేళ్ళని పూకులొకి తొసి ఆడిస్తున్నాను ఇంకొ చేతితొ సన్నుని పిసుకుతు గుద్ద దెంగుతున్నాను.
సార్ పిచ్చెక్కుతుంది సార్ ఇంకా అలాగె దెంగండి అమ్మా అబ్బా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ సమ్మగా దెంగుతున్నారు అలగె వదలకండి నన్ను దెంగండి అంటూ మూలుగుతుంది.
లంజ ఎముందె నీ పూకు అంటూ మంజు మీది నుండి లేచి నా మొడ్డని మొత్తం గుద్దలొకి నుకుతూ పిర్రల మీద చరుస్తు దెంగుతున్నాను.
సార్ మెల్లిగా నొస్తుంది కిట్టకండి అబ్బా సార్ నొప్పి అంటూ గట్టిగా అరుస్తుంది.
మంజు పిర్రల మీద వాతలు పడెలా కొడుతు దెంగుతున్నాను.మంజు పిర్రలు ఎర్రగ మారాయి నాకు చివరికొచ్చి మంజు గుద్దలొ కార్చేసాను.మంజుని వదిలి పక్కన పడుకున్నాను.
మంజు లేచి బాత్ రూం లొకి వెళ్ళింది.
టైం చూస్తె 3 అవుతుంది నేను అలాగె పడుకున్నాను.
పది నిమిషాలకి మంజు బయటకి వచ్చింది నెను మంజు వైపు చూస్తూ నాకు అర్జెంట్ గా పని వచ్చింది మనం రేపే వెల్లిపొతున్నామూ రెపు మద్యానం 2 కి ఫైట్ 12 కి మనం రూం వెకెట్ చేయాలి అని చెప్పి నెను ప్రియా ఉన్న రూం లోకి వెల్లాను ప్రియా బెడ్ మీద పడుకొని ఉంది నెను వెల్లి ప్రియా పక్కన పడుకున్నాను
ప్రియా:ఎంటి అయిందా
నేను:నువ్వు ఇంకా పడుకొలెదా
ప్రియా:ఎలా పడుకుంటాను నా మొగడు వెరే దానితో ఉంటె (నా కళ్ళలోకి చూస్తూ)
నేను:ఎంటె అలా అంటవు నువ్వు వెల్లమంటెనే కాదా వెల్లాను అన్నాను కోపంగా
ప్రియా:అబ్బా ఉరికెనె అన్నానురా ఎందుకంత కోపం
నేను:కోపం ఎం లెదూ లేవే
ప్రియా:అయినా అప్పుడే వచ్చెసావు
నేను:నీతో పడుకుంటా అందుకే
ప్రియా:దానితో ముగిసిందా
నేను:ఒకసారి అయింది
ప్రియా:ఒక్కసారితో ఆగవు కదా
నేను:నువ్వు ఉన్నావు కాదే
ప్రియా:వద్దు అన్నా కూడా వెనక చేసావు మన పెళ్ళి వరకు లెదూ ఇక
నేను:అబ్బా అలా అంటె ఎలా
ప్రియా:రెండు రోజులే కదా మనం వెల్లగానె మరుసటి రొజు ఆస్తి నీపేరు నా రాసేస్త నా బట్టలు తీసుకొని వస్తా పెళ్లి చేసుకుందాము
నేను:సరె మేడమ్ ఎలా అంటె అలా
ప్రియా:అయినా మనం వెల్లెలొపు మంజుని ఇంకొ రెండు సార్లు వాయిస్తావు లె
నేను:నెను చిన్నగా నవ్వాను
ప్రియా:ఎందుకు నవ్వుతున్నావూ
నేను:ఎం లేదులె
ప్రియా:చెప్పు
నేను:నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నావు అయినా మంజుతొ చెయమంటున్నావు నీకు కోపం లేదా
ప్రియా:ఎందుకు కోపం నేనె చెయమంటున్నా కదా
నేను:మ్
ప్రియా:అయినా మన పెళ్లి అయ్యాక నువు వెరెదానిని చూస్తే అప్పుడు చెప్తా
నేను:ఎం చెప్తావు
ప్రియా:నీకు నన్ను చుకొవడంతొనె సరిపోతది
నేను:అవునా
ప్రియా:నువ్వే చుస్తవు కదా ఒక్కోరోజు ఒక్కోలా
నేను:నేను చూస్త నువ్వు నన్ను తట్టుకోలేవొ నెను నిన్ను తట్టుకోలేనొ
ప్రియా:చూపిస్త
నేను:అవునా
ప్రియా:అవును
నేను:ప్రియా అంటు తన చేతిని తీసుకొని నా మొడ్డ మీద వెసుకున్నాను
ప్రియా:అబ్బా పానీ వద్దు రా ఇప్పుడు నాకు చాలా నొప్పిగా ఉంది
నేను:మెల్లిగా చేతిని గుద్దమీద వెసి గుద్ద బొక్క మీద తాడిమాను
ప్రియా:నొస్తుంది అని నీకే చెప్తున్నా అంటు చేతిని తీసేసింది
నేను:ఇప్పుడే ఇలా అంటె పెళ్లి అయ్యాక
ప్రియా:ఇప్పుడు నెను నీ భార్యని కదు.పెళ్లి అయ్యాక నువ్వు చుస్తవు లె నేనేంటో
నేను:ప్రియాని లాక్కొని పెదాలాని చీకుతు తన గుద్ద బొక్క మీద నొక్కాను
ప్రియా:అబ్బా పానీ విను వెల్లి దానిని గెలుక్కొ అది ఖాళీగా ఉంది (నన్ను దూరంగా తొసి)
నేను:ప్రియా ప్లీస్
ప్రియా:వద్దురా
నేను:ప్లీస్ ప్రియా
ప్రియా:దానిని గెలుక్కొ
నేను:నాకు నువ్వే కావాలి
ప్రియా:మన పెళ్లి అయ్యెవరకు కుదరదు (కోపంగా చెప్పింది)
నేను:నెను నా మొడ్డని పట్టుకొని మంజు రూం లొకి వెల్లాను
మంజు నైటీ వేసుకొని పడుకుంది.నెను వెళ్లి మంజు పక్కన పడుకొని మంజు సన్నులని పిసుకుతు మంజు మెడచుట్టూ ముద్దులు పెడుతున్న మంజు లేచింది
మంజు:సార్ ప్లీస్ నా వల్ల కాదు
నేను:నువ్వు పొమ్మని అది పొమ్మంటే ఎలా అయినా డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు కదా 2 రోజులకే వారం వి
మంజు:సారి సార్ మీ ఇష్టం
నేను:మంజు పెదాలాని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతు మంజు సన్నులని పిసుకుతున్నాను నైటీ మీది నుండి
మంజు:హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ అంటు మూలుగుతూ నా వీపు మీద తన చేతులతో తడుముతుంది
నేను:మంజు రెండు పెదాలాని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతు నైటిని విప్పెసాను
మంజు:నన్ను గట్టిగా హత్తుకొని నాతో పాటు నా పెదాలాని చీకుతుంది
నేను:మంజు రెండు పెదాలాని మార్చి మార్చి చీకుతు రెండు సన్నులని పిసుకుతున్నాను
మంజు:తన చేతులతో నా జుట్టు నిమురుతు తన నాలుకని నా నొటిలొకి తొసింది.
నేను:మంజు నాలుకని చీకుతు మంజు రెండు మిచ్చికలని వెల్లతొ పట్టుకొని నిమురుతు లాగుతున్నాను
మంజు:మంజు తన నాలుకని వెనక్కి లాక్కుంది
నేను:తన నాలుకతొ పాటు నా నాలుకని మంజు నొటిలొకి తోసాను
మంజు:నా జుట్టును లాగుతు నా నాలుకని చికుతుంది
నేను:మంజు నోటి నుండి నాలుకని తీసుకొని కిందికి వెల్లి ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చికుతు ఇంకో సన్నుని పిసుకుతున్నాను
మంజు:హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ సార్ అబ్బా అలాగే చీకండి సార్ (అంటు మూలుగుతూంది)
నేను:ఒక ముచ్చికని నొటిలొకి తీసుకొని నాలుకతొ తడుముతు పంటిటొ కొరుకుతూ ఇంకొ ముచ్చికని
మంజు:హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా కొరకండి అబ్బా సార్ నొప్పి మెల్లిగా (అంటు అరుస్తుంది)
నేను:సన్నులని చికుతు ఒక చేతిని పూకు మీద వేసి పూకు రుద్దుతున్న
మంజు:హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ అలగె అబ్బా ఇంకా అలగె చేయండి పిచ్చెక్కుతుంది సార్ అమ్మా అలగె ఇంకా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
నేను:మంజు పూకులొకి వేలిని తొసి ఆడిస్తు సన్నులను పిసుకుతు కొరుకుతున్నా
మంజు:హ్ హ్ హ్ హ్ సార్
మంజుని బెడ్ మీద నుండి కిందికి దింపాను నెను బెడ్ మీద కుర్చున్నా చీకవె నా మొడ్డని.
[button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/telugu-sex-stories-%e0%b0%ab%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80-end/” icon=”” target=”false”]Continue Reading »[/button]

5902cookie-checkఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *