అలా సీత పడుకుండి పోయింది గానీ మన సంతా ఏదో కావాలని, తన పూరెమ్మల మధ్య దురద ఇంకా తీరక ఒక వేలు తో గొల్లిని నలుపుకుంటూ, పూకు లో వేలు

వదిన పూకులో వేలు పెట్టి గుద్ద నాకుతున్న.. హాయి ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రాజా ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చితే కామెంట్ చెయ్యండి. ఆ రోజు రాత్రి 7:15 అవుతుంది. మేము

వినయ ఆంటీ మా ఊరి స్కూల్ మాస్టారిగారి పెళ్ళాం మా ఇంటిపక్కనే ఉంటుంది ఒక 35 ఏళ్ళు ఉంటాయ్ అప్పటికి మాంచి రంగు పొంగు ఆవిడ సొంతం చీరకట్టు బాగుంటుంది చీరకట్టులో

ప్రతి కథ ఎక్కడొ చోట మొదలైది అలాగే ఇ కథ యుస్ నుండి వస్తున్న రాహుల్, మేఘనలతొ మొదలైది. రాహుల్ కి ఇక్కడికి రావటం ఇష్టం లేదు కాని తన తల్లి

” నీ మీద పడుకుని ఉంటే…. ఇప్పుడు నిన్నేమి చేస్తుండేవాడ్నో …చెప్పు చూద్దాం! ” అన్నాను కవ్వింపుగా. “స్స్ ! అబ్బ ! నా లోపల పూర్తిగా దిగబడిపోయి….ఆబోతులా రెచ్చిపోయి నన్ను

రమ నైటీ లో వున్నది అమ్మను పూర్తిగా సిద్దం చేసింది అని ఊపిరి పీల్చుకుని ఒక వేళ నాకు కూడా మోడ్డ వుంటే బాగుండు అప్పుడు నేను కూడా అమ్మను దేంగా