ఆంటీ తలను పైకి లేపి పెదాలను తర్వాత ముఖమంతా ముద్దులు పెట్టసాగింది. ముద్దులు పెడుతూ ఒకచేత్తో నా మొడ్డను పట్టుకొని కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్లు ఉలిక్కిపడింది. ఏం తిని పెంచావురా మొడ్డను

వెంటనే డబ్బులు ఇచ్చి, మిగిలిన చిల్లర ఉంచుకోమని చెహ్ప్పి, మందులు ఎలా వెయ్యలో వాడి చేత చెప్పిచ్చుకుని, సంచీ తీస్కుని కార్*వైపు పరిగెత్తా.డోర్ తీకుని కూర్చుని, అలానే స్నేహాకి మందులకవర్ ఇచ్చాను.

నా వైపు వాడు కసిగా చూస్తున్నాడు. వాడి వొళ్ళంతా ఆవేశంతో పొంగుతోంది. టీ షర్ట్ ఎంత బిర్రుగా అయిందటే ఆడి కండలు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ షర్టును చిపేస్తాయా అనిపిస్తోంది. నాకు ఒక్కసారిగా

ఫ్యామిలీ కామసూత్ర ఎపిసోడ్-11 అమ్మపూకు పూతరేకు జూలై 15 2012….. ఫ్యామిలీ కామసూత్ర – 5 → ప్రియాంక ఇంటికి వచ్చి దాదాపు నెల రోజులవుతుంది.ప్రియాంక రాకతో శృంగార సాగరంలో మునకలు

ఇంటికి వచ్చేసాను ఇలా రెండు రోజులు గడిచిపోయయి. ఈ రెండు రోజు బావగారు బైటకి కూడా వెళ్ళకుండా నన్ను వఇస్తూనే వున్నారు… నైట్ అయితే మొత్తానికి నా పూ… లోనే పెట్టేసి