తాను మొహం కడుక్కొని బ్రా విప్పేసి ట్ షార్ట్ వేసుకుంది. నన్ను కూడా క్లీన్ చేసుకోమన్నది నేను ఫ్రెష్ అయి మల్లి బెదురూమ్ కి వచ్చేసరికి ఉదయం

సంజన షాక్ అయి అలాగే బొమ్మలా నిలబడిపోయింది కాసేపు… అతను నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు… “సర్… మీరు … ఆనంద్… కానీ… చంద్రశేఖర్..” “నా పేరు ఆనంద్ చంద్రశేఖర్

మూతి తుడుచుకుంటూ ” నువ్విలాంటి వాడివని తెలిస్తే అసలు మాట్లాడకనే పోదును ” అందామె గుండె గతుక్కు మంది రమేష్ కి ” అబ్బే అదికాదండీ పొరపాటయింది

” ఛ ఛా ఈ మాత్రానికే చచ్చిపోతారా చూడు మళ్ళీ నువ్వే కావాలంటావ్ ” వాయింపు మొదలెట్టాడు అతడు లోపలి పోతున్నప్పుడల్లా బిగుతుగానే వుంది సుజాత తనకు

అయిపోయింది ఆంటీ – Part 7 → రెండు నెలల్లో ఏడెనిమిది సార్లు అతనితో చేయించుకుంది ఇంతలో పుట్టింటినుంచి అతని భార్య నిర్మల వచ్చింది ఇక బంద్

హలో ఫ్రెండ్ నేను సంజయ్, ముంబైకి చెందిన 23 ఏళ్ల బాలుడు. ఇది 1 నెల క్రితం జరిగిన నిజమైన కథ. మొదట నా గురించి వివరించనివ్వండి