హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శృతి. ఈ కథ నా గురించి నేనే నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల గురించి మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంక

నా పేరు ప్రియాంక. నేను సెక్స్ కథలు చదువుతూ ఉంట. నా ఫ్రెండ్ కి ఒక సెక్స్ స్టోరీ ఉంది.అది రాయాలి అనిపించింది. తన పేరు జ్యోతి.

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వైజాగ్ నుండి చేస్తున మీ చరణ్ . ఇది ఒక రియల్ కథ. దయచేసి నా స్టోరీ లో తప్పులు ఉనటుంటే భరించండి.

నా పేరు కార్తీక్..ఈ స్టోరీ నాకు మా అమ్మకి మధ్య జరిగిన స్టోరీ.ఇంకా కథలోకి వెళ్తే మాది నెల్లూరు.మా ఇంట్లో మా అమ్మ నేను మాత్రమే ఉంటాము..