ఈ కథ లో ప్రధాన పాత్రలు నేను,ఇంకా అమ్మ నాకు హెల్ప్ చేసిన ఫ్రెండ్. నా వయస్సు 19, సిటీ లో చదువుకుంటున్నాను హాస్టల్ లో ఉండే

ఏదో బూతుమాట ఆవేశంగా అంటూ నైటీ తీసిపారేసింది. ఏయ్ ఏయ్ ఏమిటిది? భోజనం కానీయ్…” అరిచాను. “ఏమిటీ? మందు ప్రభావం నా మీదా? నా ఒక్కర్తిమీదే! నువ్వు

భారతదేశపు నలుమూలల నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానింపబడిన ప్రముఖులందరితో కళకళలాడుతున్న బొంబాయి మహా నగరంలోని ఆ మూడంతస్థుల సువిశాలమైన భవనప్రాంగణం అంతా రంగురంగుల దీపాల తోరణాలతో, బారులు తీరిన

మాది వరంగల్లు. నేను చదువు కోసం వైజాగ్ వచ్చాను. నాకు ఒక చెల్లెలు. దాని పేరు రాధిక. నాకు అది అంటే చాలా ఇష్టం. దాని షేపు