హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు **** నా వయసు 23 to 28 only 😂… బోర్ కొట్టకుండా కథలోకి వచ్చేస్తున్నా…. నేను లవ్ ఫెయిల్యూర్ అండి అలా అని అమ్మాయిని

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శ్రీకాంత్ న్యూ రైటర్ ని నేను చాల రోజుల నుంచి తెలుగు సెక్స్ స్టోరీస్ చదువుతున్నాను .. న లైఫ్ జరిగింది షేర్ చేయాలనీ ఇపుడు మీకు

మర్నాడు భర్త, అంజలి వెళ్లిపోయిన తరువాత గబ గబా తయారై రాఘవ ఇంట్లో కెళ్లింది నీరజ. ఉదయం తొమ్మిది అయిందప్పుడు. ముందు రాత్రి నీరజకి సరిగా నిద్ర పట్టలేదు. నీరజ నిలయం

అంతా పడుకున్నారు అని నిర్ధారించు కున్నాక మెల్లి గా లేచి కుర్చున్నాను ,అత్త మామ బాగా దెంగిచ్చుకొని అలసి పొయి నిద్ర పోతున్నారు.నేను మెల్లి గా లేచి నా పక్కన పదుకున్న