కొద్దిసేపూ సేద తీరుకున్న తరువాత లత మల్లి విజయ్ కి బ్లోజాబ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది .మెల్ల మెల్లగా విజయ్ మడ్డ ఊపిరి పొసుకొని గట్టి పడుతోంది

నాలో కాముడు నిద్రలేచాడు ఆంటీ ని బలంగా కౌగిలిన్చుకుని మై డియర్ ఆంటీ నాకు మీ అందమైన పెదాలు కావాలి అని ఆంటీ పెదాలు చప్పరిస్తూ ముద్దు

రాధిక దాని సల్లు నలుపుతోంది అది నా ప్రతి స్ట్రోక్ కి అరుపులు అనుచుకుంటూ గురకలా పళ్ళ బిగువున ఊవ్………అమ్మ లోపలి దాని ‘G’ spot కు

పొద్దునే ఆరు గంటలకి లేచిన కావ్య, టిఫిన్ చేసి, తాను తిని మిగిలింది వాళ్ళిద్దరి కోసం డైనింగ్ టేబుల్ పై సర్దింది. బాబుకి స్నానం చేసి తయారుచేసి

మూడు రోజులు అక్క, బావ లతో గడిపి బెంగుళూరు లో కొత్త ఉద్యోగం ట్రైనింగ్ కి జాయిన్ అయ్యేట్టు ప్లాన్ చేసుకొని, సౌమ్య తో పాటు జానకి,

వినూ, ఏమీ చేస్తున్నావు ” కంగారుగా అడిగింది. ” గమ్మునుండమ్మా…..ప్రొద్దుట్నుంచి నీ గుద్దలు నన్ను కవ్విస్తూ,రెచ్చగొడుతున్నాయి.” చీర మీదే ఆమె ముడ్డి పైన ముఖం పెట్టి నొక్కుతున్నాడు.

ఈ కథ కేవలం కల్పితం నా పేరు జస్వంత్ ముద్దుగా జేడీ అంటారు అంటే డి మా ఇంటి పేరు అనుకోండి నేనుండేది ఏలూరులో ఒక అపార్ట్మెంట్