అక్కా తినబోతూ రుచి అడుగుతావేంటి

Posted on

ఆ తరవాత రోజు పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్ళాక అక్కా రాత్రి నేను చెప్పిన విష్యం ఏమి ఆలోచించావ్ అంది దేని గురించి అన్నాను
అదే మన వేళ్ళు మనమే పెట్టుకోవడం కన్నా మంచి పద్దది ఏమన్నా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నాను కదా?? అంది
చీ ఎప్పుడూ అదే ద్యాసా నీకూ అన్నాను.
నీకేంటమ్మా బావ వచ్చి నెల దాటింది ఇంకో నెలకో రెండు నెలలకో బావ వచ్చి దుమ్ము దులిపి వెళతారు మాకు అలాంటి అవకాశాలేమి లేవుగా?? అంది
హుమ్మ్మ్ నువ్వు పెళ్ళి చేసుకో అప్పుడు రోజూ
దులిపించుకోవచ్చు దుమ్మూ అన్నాను.
హుమ్మ్ అదొక్కటే తక్కువ అయ్యింది మన బాబు ఎలా పెళ్ళిళ్ళు చెయ్యాలా అని అలోచన కూడా లేకుండా మనల్ని కనేసి ఇదిగో ఇలా వదిలేసాడు
ఇక్కడ నానా తిప్పలూ పడేది మనం ఆయనకేమి పోయిందీ అంది.
చీ ఏమిటే ఆ మాటలూ అన్నాను.
ఇప్పుడు ఆగోల ఎందుకులే గాని ఏదో ఒకటి చూడక్కా అంది.
ఏంటే బాబు చూసేది అన్నాను.
అబ్భా నాకన్న ముందునుండి దెంగించుకుంటున్నావ్
ఆ మాత్రం రెండో దారి చూసుకోకుండా ఒక్క మొగుడి దెబ్బ మీదే ఎలా ఉంటున్నావే బాబు అంది.
చీ ఏంటే మరీ పచ్చి గా నువ్వు మరీ చెడిపోతున్నావ్ బాబు అన్నాను.
గుల ఎలాగు తీరడం లేదు కనీసం పచ్చిగా మాట్లాడుకుని అన్నా కొద్దిగా సుఖపడదాం అనుకుంటే అది కూడా వద్దంటే ఎలాగే తల్లి అంది.
బాబ్బోయ్ నువ్వు మరీ చెడిపోయావే అన్నాను.
అబ్బహ్ నా దగ్గర నటించింది చాలు గాని ఇంకో పద్దతేమన్నా ఉంటే చెప్పు అంది
నటించడం ఏంటే బాబు చెప్పాను కదా…. కావలనిపిస్తే నేను
కూడా నిన్న నువ్వు చేసుకున్నట్టే చేసుకుంటాను ఇంకో పద్దతులేమి నాకు తెలియవు అన్నాను.
బావ కూడా ఏప్పుడో గాని పక్కకి రాడు ఒక్క వేళ్ళతోనే ఎలా సరిపెట్టుకుంటున్నవే తల్లి అంది.
ఏమి చెయ్యను నాకు తెలిసింది అదొక్కటే అన్నానునీకూ తెలిసింది ఆ ఒక్కటే నాకు తెలిసింది ఆ ఒక్కటే సరే మనకి తెలిసిన పనే కొంచెం మార్చి చేసుకుందామా?? అంది
అంటే ఎలా అన్నాను
ఏముంది నా వేళ్ళు నీ పూకు లోని నీ వేళ్ళు నా పూకులోని పెట్టి రోజు కొట్టుకునేలాగే కొట్టుకుందాం అప్పుడూ బాగుంటుంది గా అంది
నీకు మధ పిచ్చి మాగా పెరిగిందే అన్నాను
అది సరే గాని నేను చెప్పింది ఎలా ఉందో చెప్పక్కా అంది
ఏమో నాకు తెలియదు అన్నాను కొంచెం సిగ్గుపడుతూ
హుమ్మ్ నీ మొఖం చూస్తుంటేనే నాకు అర్దం ఐపోయిందిలే
అనిహుమ్మ్ ఇంక పని మొదలెడదామా?? అంది
ఏమి పని అన్నాను
ఇంకేమి పని ఆ పనే అంది
హుమ్మ్ పనేమి లేదనుకున్నావా?? బట్టలు ఉతుక్కోవాలి ఇంకా బోలెడు పనులున్నాయ్ అన్నాను
అబ్బహ్ చేసుకోవచ్చులేవే ఇద్దరం చేస్తే ఎంత సేపులో అవుతాయ్ లే ముందు ఈ పని కానిద్దాం అంది
అబ్బహ్ ఎవరికన్నా తెలిస్తే చెండాలంగా ఉంటుందేమోనే అన్నాను
హుమ్మ్ మా అక్క పూకుని నేను చేతి వేళ్ళు పెట్టి దెంగి
పెడుతున్నాను అని ఊరంతా చాటింపు వేస్తాను అనుకుంటున్నావా ఏంటి అంది
నాకు నవ్వు వచ్చింది ఆ మాటకి
ఏంటీ ఆ చాటింపు విని నీ వేళ్ళెందుకూ మా మొడ్డలుండగా అని వాళ్ల మొడ్డలు చేతితో పుచుకుని ఇంటి ముందు లైన్లో నిలబడతారనుకున్నావా?? అంది నవ్వుతూ.
చీ చీ బాబ్బోఓయ్య్ నువ్వు మరీ బరి తెగించిపోయావే అన్నాను సిగ్గుపడుతూ.
గుల అమ్మా గుల పూకులో గుల ఏమన్నా మాట్లాడిస్తది అదుకే నువ్వు నా గుల తీర్చావనుకో ఇలా మాట్లాడతం ఆపుతా లేకపోతే ఇంకా పచ్చిగా మాట్లాడతా అంది.
వద్దు తల్లి ఇవి చాలులే అని ఇంతకీ ఎలా చెయ్యాలి?? అన్నాను
ఏముందే నేను కాళ్ళు బాగా యడం చేసి పంగ విడతీసి పడుకుంటాను నీకు నువ్వు ఎలా చేసుకుంటావో అల నాకు చెయ్యి అంతే అంది.
మరి నాకు ఎలా అన్నాను.
నీ పూకు లో గుల నేను తీరుస్తానులేవే నా పని పూర్తి అయ్యాకా.. అంది
హుమ్మ్ సరే త్వరగా కానీయ్ మళ్ళి ఎవరన్నా వస్తారు అన్నాను.
నేను రడీ అని తన పరికిణీ ని మొల దాకా ఎత్తి కాళ్ళు బాగా యడం చేసింది.లోపల ఏమి వెయ్యకపోవడం వల్ల క్లియర్గా కనిపించింది ఈరోజు పొద్దున్నే సుబ్రం చేసినట్టు ఉంది
నున్నగా ఉబ్బిన ప్పురిలా కనిపించిది దానిది.
అదేమాట ఆపుకోలేక అడిగేశా ఏంటే మాంచి సుబ్రంగా ఉంచుకున్నావ్ అన్నాను
ఏ నీది సుబ్రం చేసుకోవా అంది
మీ బావ ఎప్పుడుకో వస్తారు కదే అదుకనీ నెలకొకసారి సుబ్రం చేస్తాను అన్నాను
మరి ఈలోపు బావ వచ్చేస్తే?? అంది
ఏముంది మీ బావ మరీ ఆగలేక పోతే అలాగే పని కానిచ్చేసి ఆరోజు మద్యానమో లేక పోతే కాళీ దొరికినప్పుడో సుబ్రం చేస్తాను అన్నాను
హుమ్మ్ అబ్బోఓఓ రాగానే మీదెక్కేస్తారా బావ అంది ఆచర్యంగా…
మరి ఆపుకుని ఆపుకుని వస్తారు కదా?? అన్నాను
ఏమో ఎవరికి తెలుసు అక్కడ ఎంతమందిని లైన్లో పెట్టుకున్నారో బావ అంది
ఆమాటకి నా మనసెందుకో చివుక్కుమంది
నోరుముయ్యవే ఏంటామాటలూ అన్నాను.
తప్పేముందీ రెండు మూడు నెలలు చేతితో పట్టుకుని
కూర్చుంటారాఏంటీ దొరికిన దానిని దేనినో వాడుకుంటారు గాని అంది
నాకెందుకో బాధ అనిపించింది దాని మాటలకి
హుమ్మ్ అలవాటు పడిన ప్రాణం కదే నువ్వు మడి కట్టుకుని కూర్చున్నావ్ అని అందరూ అలాగే ఉంటారాఏంటీ
నాకు తెలిసి బావ కనీసం ఒకరిద్దరినైనా వాడే ఉంటారు అంది
ఇంక చాలు ఆపుతావా నీ వాగుడు అన్నాను కోపంగా
హుమ్మ్ సరే సరే నాకెందుకొచ్చిన గోలలే హుమ్మ్ పని మొదలెట్టు అంది
పని లేదు ఏమి లేదు అన్నాను చిరాకుగా
అయ్యోఓ బలేదానివే ఇంత వరకూ వచ్చాకా లేదంటే ఎలా నేనేమన్న తప్పుగా అనిఉంటే సోరీ అంది
నా మనసేమి బాలేదే అన్నాను మొఖం తిప్పుకుంటూ.
హుమ్మ్ సరే ఐతే ముందు నువ్వు రా అని నన్ను మంచం మీదకి తోసి నా చీరని మోకళ్ల పైకి లాగుతుంది
అబ్బహ్ చెప్పేది విను ఇప్పుడేమి వద్దు తరవాత చూద్దం లే అన్నాను.
అదేమి కుదరదు ఎప్పటిదప్పుడే అంటూ నా చీరా లంగా కనిపి తొడల పైకి ఆతరవాత మొలదాకా లేపేసి నా కాళ్ళు యడం చేసి అక్కడ చూసి అబ్బోఓఓఓ అడివి పెంచుతున్నవ్ గా అంది
ఆ మాటకి నాకు సిగ్గనిపించింది
బావ వెళ్ళకా సుబ్రం చెయ్యలేదా?? అంది
హుమ్మ్ అన్నాను
సరే తప్పుతుందా ఈ అడివిలో నీ పూ గొల్లి ఎక్కడుందో నెతుక్కోవాలి అంటూ తన చేతి వేళ్లతో నా ఆతులు యడం చేస్తుంది
అక్కడ తన చేతి వేళ్ళు తగిలేసరికి నాకు జివ్వుమంది నాకు తెలియకుండానే నా గొంతులోనుండీ హుమ్మ్మ్మ్ అని మూలుగు వచ్చింది.
అబ్బోఓ ఏంటక్కోఓ అప్పుడే మూలుగులూ అంది తన పని తను చేసుకుంటూ హుమ్మ్ ఇదిగో దొరికిందీ అంది
ఏంటీ అన్నాను
నీ పూ గొల్లి అంది
చీ పాడు పిల్లా అన్నాను
దానిని ఏమి చేసిందో తెలియదు కాని నాకు మాత్రం ఒక్కసారే కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ఒల్లంతా జలదరించింది
అబ్బహ్హ్హ్హ్ ఏమి చేసావే అన్నాను
నీ గొల్లిని నలిపి వదిలా అని మళ్ళి అలాగే చేసినట్తు ఉంది ఇంతకు ముందులాగే అనిపించింది
అమ్మోఓఓ అలా చెయ్యకే తట్టుకోలేక పోతున్నానూ అన్నాను
ఐతే ఇలాగే చెయ్యాలి అని మళ్ళి అలాగే చేసినట్టు ఉంది
నాకు మళ్ళి జివ్వ్వు మంది అది అలా చేస్తుంటే మాటల్లో చెప్పలేని సుఖం వస్తుంది మళ్ళి చేసేసరికి నాకు తెలియకుండానే నా గొంతు లోనుండీ తియ్యటి మూలుగులు వస్తున్నాయ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్హాఆఅ అని మూలిగాను
అబ్బహ్ అక్కా మాంచి కాక మీద ఉన్నావే నీకు ఇలా కాదు ఉండు అని………నా దాని మీద ముద్దు పెట్టింది నాకు ఒల్లంత జలదరించింది తను ఎక్కడుందో చూస్తే నాకు మతి పోయింది, హేఏఏయ్య్య్య్య్ ఏమి చేశావే అక్కడా అన్నాను
హుమ్మ్మ్ నీ పూకు మీద ముద్దు పెట్టాను అంది
చీ చీ అక్కడ ఎవరన్న నోరు పెడతారా చెండాలం వెళ్ళి నోరు కడుకుని రా వెళ్ళు అన్నాను చిరాకు గా
ఓఓఓసి నా అక్కోఓఓ నువ్వింకా ముదురువి
అనుకున్నాను నీకీ పద్దతే తెలిసినట్టులేదే అంది నవ్వుతూ
ఏ పద్దతీ అన్నాను అనుమానంగా
పూకు నాకేపద్దతి అంది
చీ చీ దానిని నాకడం ఏంటి చెండాలం చెపుతుంటేనే ఏదోలా ఉంది ముందెళ్ళి నోరు కడుకుని రా అన్నాను.
ఇప్పుడు నాకు పూర్తిగా అర్దం ఐపోయింది బావ ఎప్పుడు ఇలా చెయ్యలేదు కదా నీకు అంది
చీ అలాంటి చండాలం పనులు మేము చేసుకోము అన్నాను.
అయ్యోఓ అక్కా ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా అలా చేసుకునేటప్పుడూ నాకేవాళ్ళకి నాకించుకునే వాళ్లకి కూడా చెప్పలేని సుఖంగా ఉంటుంది అంది
అంతిదిగా చెపుతున్నావ్ నీకెలా తెలుసు కొంపతీసీ…. అని ఆగిపోయా
హా నువ్వు అనుకున్నాది నిజమే ఆడే చేశాడు మొదటి సారి చేసినప్పుడు నేను ఇప్పుడు నీలాగే చిరాకు పడ్డా ఆ తరవాత అక్కడ నాకడంలో వచ్చే సుఖం ఏమిటో ఆడు రుచి చూపించాడు అబ్బోఓ అబ్బోఓ మాటల్లో చెప్పలేమే అంత సుఖంగా ఉంది వాడు అలా చేసినప్పుడు ఆరోజు నుండి మేము ఎప్పుడు కలిసినా ముందు ఈపని చేసుకుని ఇద్దరం బాగా సుఖపడిగాని అసలు పని మొదలెట్టే వాళ్ళం కాదు అంది
అంత బాగుంటుందేంటే అన్నాను.
అయ్యోఓ అక్కా తినబోతూ రుచి అడుగుతావేంటి అంది
నేను నీకు చేసిపెడతాను నేను ఎలా చేశానో చూసి తరవాత నువ్వు నాకు అలాగే చేసిపెట్టు సరేనా అంది
హుమ్మ్ అన్నాను
అది మళ్ళి నా పూకు మీద ముద్దు పెట్టింది అక్కడ తన పెదవుల స్పర్శ తగిలేసరికి నాకు ఒల్లంతా జివ్వు మంది నాకు తెలియకుండానే నా గొంతులోనుండి హుమ్మ్మ్మ్మ్ అని ఒక నిట్టుర్ప్పు వచ్చింది
అదేమో మళ్ళీ ముద్దు పెట్టింది మళ్ళి ముద్దు మళ్ళి ముద్దు మళ్ళి ముద్దు అబ్బహ్ అబ్బహ్ బాహ్ ఇస్స్స్స్ష్ ముద్దు ముద్దు కి పిచ్చెక్కిపోతుంది నాకైతే అమ్మోఓ అది చెప్పినట్టుగానే భలే ఉందే అనుకునా.ఆ తరవాత అది ముద్దులు పెట్టి పెట్టి తన నాలుక ని నా పూ గాడిలో పెట్టి పైనుండి కిందకి కిందనుండీ పైకి కదుపుతుంది అలా కదిపేటప్పుడు దాని నాలుక కొన నా పూ గొల్లికి తగులుతుంటే నాకు పిచ్చేక్కిపోతుంది నాకు
తెలియకుండానే మూలుగుతున్నాను నా మూలుగులకి అది ఇంకా రెచ్చిపోయి దాని చేతులతో నా పూ రెమ్మలు ఇంకా యడం చేసి నా గొల్లిని నోటిలోకి తీసుకుని చప్పరిస్తుంది అమ్మోఓ అమ్మోఓఓ నాకైతే మాటల్లో చెప్పలేనంత సుఖంగా ఉంది తరవాత దాని నాలుక కొన నా పూ బొక్కలొకి పెడుతుంది తీస్తుంది బొక్కలో నాలుక కొన తగిలేసరికి అప్పటివరకూ ఏదోలా ఆపుకున్నా నేను ఒక్కసారే కార్చేశాను నేను కార్చిన రసాలని కూడా అది జుర్రేసుకుంటుంది అబ్బీ అదేంటి అల నాకేస్తుంది ఆ జిగటని అనుకున్నాను అక్కడ రసాలని మొత్తం జుర్రేశాకా పైకి లేచింది దాని నోరంతా జిగట అంటుకుని ఉంది నన్ను చూసి ఏమే ఎలా ఉందే కొత్త రుచి అంది
అమ్మోఓ అదిరిపోయిందనుకోఓఓ ఏమో అనుకున్నాను గాని ఇంత బాగుంటుంది అనుకోలేదు పిచ్చెక్కించావ్ మీ బావ వెంట వెంటనే రెండు సార్లు దెంగినా నాకు కారదు అలాంటిది నువ్వు నీ నాలుకతో కార్పించావ్ అంటే మాటలా? అన్నాను.
అది గర్వంగా నవ్వింది
హుమ్మ్ వంకాయ దెబ్బా వేసిపెట్టనా?? అంది
అమ్మోఓ అప్పుడేనా ఇప్పుడే కదా కార్చింది అన్నాను
వేడిలో వేడి వేసేసుకుంటేనే సుఖానికి ఇంకో సుఖం తోడయ్యి సమ్మగా ఉంటుందే అంది నవ్వుతూ.
సరే ఐతే వెయ్యి అదెలా ఉంటుందో చూద్దాం అన్నాను
బారు నీటి వంకాయని తెచ్చి నా పూ రెమ్మల మద్య పెట్టి పైనుండీ కిందకి కిందనుండి పైకి రుద్దింది అమ్మోఓఓఓ అమ్మోఓఓఓ అచ్చం మొడ్డ పెట్టి రుద్ధినట్టే ఉంది
నేను నా పూకు దగ్గర వచ్చే సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నా అది నిదానంగా వంకాయని పూ బొక్క దగ్గరకి పోనిచ్చి మెల్లిగా పూకులోకి ఎక్కిస్తుంది నాకైతే అచ్చం మగాడి మొడ్డ పెట్టించుకున్నట్టే ఉంది అమ్మోఓ వంకాయ తో ఇంత సుఖం ఉందా ఇప్పటిదకా నాకు ఈ ఆలోచనే రాలేదు అనుకున్నా అది నిదానంగా వంకాయ ని మొత్తాన్ని నా పూ బొక్కలోకి తోసేసి చివర పట్టుకుని లోనకి బయటకి ఆడిస్తుంది అబ్బహ్ అబ్బహ ఇస్స్స్స్స్స్ ఏమి సుఖం ఏమి సుఖం నా పూ బొక్కని అంతా ఆ వంకాయ రాపిడి చేస్తూ ఎంత హాయిగా ఉందో అబ్బహ్
అది వంకాయ దెబ్బ వేగం పెంచింది అమ్మోఓ అమ్మోఓ అచ్చం మొడ్డ దెబ్బలాగానే ఉందనుకో ఇంక నాకు మళ్ళి ఐపోవచ్చింది పెద్దగా అరుస్తూ నేను మళ్ళి కార్చేసుకున్నా వంకాయని బయటకి తీసేసి మళ్ళి పూకు మీద పడి నా రసాలని జుర్రేసింది అబ్బహహ్ బొక్కలో సమ్మగా దెబ్బ పడ్డకా పూ గాడిలో దాని నాలుక తగులుతుంటే పిచ్చేక్కిపోతుందనుకో నా మొగుడిదగ్గరకూడా ఇంత సుఖాన్ని ఎప్పుడూ అనుభవించలేదు అంత బాగుంది
కొంచెం సేపు అలాగే నాకి అది పైకి లేచి ఏంటె ఎలా ఉంది వంకాయ దెంగులాట అంది
అమ్మ్మోఓఓఓ ఇస్స్స్స్స్స్స్ దీని దెబ్బ ముందు
మొడ్డ దెబ్బా దిగదుడుపే ఎంత బాగుందోఓ అన్నాను
నచ్చిందా ఐతే అంది
నచ్చడమా?? పిచ్చేక్కిపోతే అన్నాను
మరి ఐతే నాకు చేస్తావా అలాగే అంది
సరే అని నాకు అది ఎలా ఐతే చేసిందో అచ్చం అలాగే దానికి కూడా చేశాను
అమ్మోఓ అమ్మోఓఓ అక్కా తెలియదు అన్నావ్ నాకంటే బాగా చేస్తున్నావ్ తెలియనట్టు నటించావ్ కదా?? అంది
చి అదేమి కాదే నువ్వు ఎలా చేశావో అచ్చం అలాగే నీకు చేశాను అంతే అన్నాను
అక్కసారి చూసి బలే నేర్చుకున్నవే అంది
హుమ్మ్ రోజూ ఇలా చేసుకుందామే చాలా బాగుంది అన్నాను
చేసుకుందాం అంది
ఈ వంకాయలు పాడేసి వస్తాను అని వాటిని తీయ్యబోయాను
హేయ్య్ ఏమి చేస్తున్నావ్ వాటిని పాడేస్తావా?? అంది
పాడెయ్యకా దాచుకుంటావా?? రేపు ఇంకో వంకాయలు తెచ్చుకుందాం లే అన్నాను
అయ్యోఓఓ అక్కా వాటిని కూర వడుకుంటే అబ్బ ఆబ్బహ్ ఏంత రుచిగా ఉంటుందోఓ అంది
చి చి వాటిని కూర వండుకోవడం ఏంటే నీకు పిచ్చి పట్టిందే అంది
ఒక్కసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టవ్ తెలుసా?
నేను చెప్పేది విను అంది
వీటిని వండూకోవడం ఏంటే అన్నాను
అవి మన పూకు రసాలతో తడిచి పూకు లోపల పెట్టుకునేటప్పుడు దెబ్బ దెబ్బకి నలుగుతూ కమిలిపోయాయి చూడు
ఇప్పుడు ఇవి పూకు రసాలలో బాగా ఊరిన వంకాయలు వీటి రుచి ఇంక దేనికీ రాదు అంది
నాకైతే అంతా కొత్తగానే ఉంది
సరే ఇప్పుడేమి చెయ్యాలి అన్నాను
నేను వీటిని కూర వడుతాను చూడు అని కూర వండింది
నేను ఐష్టంగానే వేసుకున్నాను
అది చెప్పినట్టే బలే రుచిగా ఉంది ఆ కూర అంతకముందు వంకాయ కూరా ఎప్పుడూ ఇంత రుచి లేదు
వంకాయలు పూ రసాలలో ఊరాయి కాబట్టే ఇంత రుచిగా ఉందా?? అనుకున్నా
ఎలా ఉంది కూర అంది అది
బాగుంది అన్నాను చెప్పాను కదే అంది
ఒసేఏయ్య్య్ దొంగ ముండా నీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుసే అన్నాను
అసలు మొగుడి దగ్గరకంటే రంకు మొగుడి దగ్గరే కొత్త రుచులు చూడొచ్చు
అసలు మొగుడు ఏముందే గట్టిగా దెంగితే అరిగిపోతుందేమో అన్నట్టు దెంగుతారు
అదే రంకు మొగుడైతే గట్టిగా దెంగకపోతే
ఇది ఇంకోడిని తగులుకుంటుంది అనుకుని పూకు పగల దెంగుతారు అంది
వాడు అంత ఫోటుగాడా?? అన్నాను
నీకు తెలిసింది వాడొక్కడే అంది
అంటే?? …..
హుమ్మ్మ్ ఇంకో ఇద్దరు కూడా అంది
అంటే ఇప్పుడు కూడా??….అన్నాను
హుమ్మ్ ఒకసారి అలవాటు పడ్డకా ఎలా ఒదులుతామే అంది
ఎవరూ అన్నాను
చూపిస్తాతే దేనికన్నా టైం రావాలి అది వస్తే అన్ని వాటంతట అవే తెలుస్తాయ్ అంది
అంటే అన్నాను అర్దం కాక
ముందు ముందు నీకే తెలుస్తుంది లేవే అంది
ఆ రోజు మొదలుకుని అలా ఇద్దరం ముందు పుకు నాకోవడం తరవాత వంకాయ దెబ్బ వేసుకోవడం వాటిని కూర వండుకుని తినడం కామన్ ఐపోయింది మాకు
పిల్లని బడికి పంపేసి మా పని మొదలెట్టేసేవాళ్ళం మళ్ళి అన్నాలు తినేసి ఇంకోసారి ఇంక రాత్రికి చెప్పనే అక్కరలేదు ఇద్దరం పూర్తిగా సుఖపడ్డకే పడుకుంటున్నాం….

4412cookie-checkఅక్కా తినబోతూ రుచి అడుగుతావేంటి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *