ఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 8

Posted on

“ఒక్కొక్క వస్తువు తీసి దుమ్ము దులిపెయ్యరా!”, అంటూ కైపెక్కిన కళ్ళతో రవి వంక చూస్తూ,

“చూడండి! రవి ఎంత బాగ పనిచేస్తున్నాడో ఒక్కొక్కటి ఎంత మట్టముగా తీసి దుమ్ము దులిపి క్లీన్ చేస్తున్నాడో చూడండి, ఇంకా ఏమన్న చేపించాలా రవితా…”
రవి అన్ని బటన్ లు తీసి వేసాడు. ఆంటి నైటిని భుజాల మీదనుంచి కిందికి వదిలేసింది. ఆంటి కాల్లు ఊపుతుంటే, తొడల మీద ఉన్న నైటి కూడా పక్కకు పడిపోయి, ఆంటి మెడ నుంచి కాళ్ళవరకూ బోసి మొలతో దర్శన మిస్తుంటే.. రవికి ముచ్చెమటలు పోస్తున్నాయి. లైటు వెలుతురులో అబ్బా ఆ పసుపు పచ్చటి రంగులో ఆంటి సోయగాలు కండబట్టిన వంటిని చూస్తుంటే, రవి పైజామాలో గూటము నిటారుగా గుడారము లేపేసింది.
పద్మ ఆంటి కూడా ఇక ఆత్రము పట్టలేక రవి తల చుట్టూ చేయి వేసి తన వైపుకు లాక్కుంది.. రవికి కోతికి కొబ్బరి కాయ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఆంటి నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి, రెండుచేతులతో వీపును పాముతూ, మొహముతో ఆంటి నడుమును రుద్దుకుంటూ, అలాగే పై కి పోతూ, ఆంటి చంకలవరకూ మొహముతో రుద్దుతూ పొయి మళ్ళి కిందకు వచ్చి.. కింద పొట్ట చుట్టు మళ్ళి మొహముతో పాముతూ…. నాలుకతో బొడ్డు చుట్టూ రాస్తూ. ఆంటి ని గిలిగింతలు పెడుతున్నాడు. చంకలోని నుండి చిరు చెమత వాసన గుప్పుమని వస్తుంటె రవి మైకము వచ్చిన వడిలా ఇంకా రెచ్చిపోయి ఇటువైపునుంచి అటువైపుకు, అటు వైపునుంచి ఇటువైపుకు, చంకలనుంచి తొడల మొదల్ల వరకూ మొహముతో రుద్దుతుంటే, ఆంటి మెలికలు తిరిగిపోతూ..
“అవునండి రవి తో మన ము చేపించుకోవచ్చు, పిల్లాడు కదా బుద్ధి మంతుడులా చేస్తున్నాడు…”. ఆంటిని మొహముతో ఇంకా రుద్దేస్తున్నాడు. నడుముదగ్గర రుద్దుతుంటే, ఆంటికి గిలిగింతలతో ఇక తట్టుకోలేక,
“ఒక నిముషమండి!”, అని ఒక చేత్తో రవి తల వెనుక పట్టుకొని, వెనుకకు లాగి, త పెదాలను గట్టిగా పట్టి ముద్దాడుతూ…. అధరామ్రుతాన్ని జుర్రుకుంటూ రవి ని పైకి లేపుతూ తను పైకి లేచింది. ఇంకా ఫోను చేతిలోనె ఉంది.

అమ్మొ, ఇది ఎక్కడి ఆంటి రా బాబూ! ఫోను వదలటములేదు, మొగునితో మాట్లాడుతుంటే ఇంకా కసి రేగుతున్నట్లుంది.. పాపము ఎన్నిరొజుల నుంచి దెంగలేదో తన కసినంతా ఫోనులో మొగుని మీద చూపిస్తుంది.. అనుకుంటూ రవి ఆంటి పెదాలను జుర్రుకుంటుంటే,
ఆంటి మన వాడి గుడారము వంక చూసిందేమో మరి, రవి పెదాలను వదలి, రవిని కింద పైజామా విప్పమని సైగ చేసింది, రవి మారు మాట్లాడకుండా పైజామను సర్రున కిందికి లాగేసాడు. రవి గూటము టంగున కిందికి పైకి స్ప్రింగు లా ఊగి, 120 డిగ్రీలో ఆంటిని చూస్తుంది. ఆంటి కూడా తన చేతులు లేపేసరికి నైటి కూడా కుప్పగా నేల మీద పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఇద్దరూ బోసిమొలతో నిలబడ్డారు, మనవాడి పొత్తికడుపుకు తగులుతుంది.. గూట ము ఆంటి
అంకుల్ ఫోనులో వదలటములేదు.. “అబ్బా! ఉండండి. ఒక్క నిముషము ఆగలేరా! వీడికి చూ పించాల కదా ఎక్కడ ఏమి చెయ్యాలో!”, అని మళ్ళీ మంచ ము మీద కూర్చుంది.

రవి అలానే నిలబడి ఆంటి కాళ్లవైపు చూసాడు. తొడల మధ్య క్లీన్ ఉంది, సాయంత్రమే శుభ్రము చేసుకున్నట్లుంది, ఒక వెంట్రుక ఆనవాలు కూడా లేదు, దానికితోడు పౌడర్ కూడ కొట్టినట్లుంది, పూబిళ్ళ నున్నగా మెరుస్తుంది, రెందు తెల్లటి అరటి బోదలులాగా ఉన్నాయి తొడలు, వాటి మధ్య, పొత్తికడుపుకిందుగా ముదురు గోధుమ రంగులో పూబిళ్ళ మీద వెంట్రుకలు తీసిన చోటు బాగా కనపడుతుంది. ఆంటి కాళ్ళు దగ్గరగా ఉన్నాయి ఇంకా. పూ పెదవులు బాగా బూరెల్లాగా ఉబ్బి ఉన్నాయి, వాటి మధ్య చీలిక లోనుంచి గొల్లి తొంగి చూస్తుంది. పూబిళ్ళ ఊరుతున్నాయేమొ, కొద్దిగా కింద అప్పుడే రసాలు తడిగా ఉండి, వెలుతురులో రిఫ్లెక్షన్ తో బాగా కనపడుతుంది.
ఆంటి 120 డిగ్రీలో నిక్కిన రవి దండాన్ని గుప్పిట
“అయ్యబాబోయి! రవి తక్కువోడేమీ కాదండోయి! ఎక్కడో లావుగా ఉండె పొడుగాటి కర్ర పట్టు కొచ్చాడండొయి. పైన దుమ్ము దులపడానికి..అమ్మో చూస్తుంటే నన్నే బాదేస్తాడేమోనని భయంగా ఉందండి!”. అంటూ మత్తెక్కిన

ఆంబోతులా ఇంకా గట్టిగా రవి దండాన్ని తన చేతులతో బిగించి పైకి కిందకు ఊపి, సుల్ల మొదట్లో ఉన్న గుండును బొటన వేలితో నొక్కుతుంటే బొట్టు బొట్టుగా రసము వస్తుంది. రవికి అలా చేస్తుంటే ఇదెక్కడి ఆంటి రా బాబూ, ఇంత కసెక్కిందేమిటీ, కొంపదీసి అంకుల్ ను కుడా పిలుస్తుందా ఏమిటీ నాది చాలదని, ఫోనులొ అంకుల్ ను చావ బాదుతుంది, ఈ ఫోనొకటి, అడ్డముగా, తను ఏమి చేద్దామనుకున్న, ఎక్కడ వినపడుతుందో! మళ్ళీ ముసలాడికి అను మానము వస్తే…… ఏమంటుందో ఏమో అనుకుంటూ, అసహనముగా ఆంటి కెళ్ళి చూసాడు.
“అవునండి.. మంచి లావుదే పట్టు కొచ్చాడు, అంత పొడుగున్నా వంగటము లేదండి. నిటారుగా ఉంది.. రవి మాంచి పనోడి లాగా ఉన్నాడండి. ఇంక మన ము వీడిని వదల కూడదు. అయినా ఇక మీ అవసరము ఉండదులెండి. లే కున్న ఎప్పుడడిగినా మీరు కస్సుబుస్సు మంటుంటారు “.
అని చేత్తో సుల్ల మీదున్న చర్మాని పైకి కిందికి అంటూ. ఆశగా పెదాలు తడుపుకుంటుంది..

రవి తట్టుకోలేక, మోకాల్లతో ఆంటి మొకాల్ల మధ్య వుంచి కాళ్ళను విడదీయాలని చూస్తున్నాడు. ఇదెక్కడి ఆంటి…. ఫోను వదలటములేదు. ఆంటి వాలకము చూస్తుంటే, ఫోనుచేస్తూనే దెంగించుకుంటుందే మో.. అయినా ఈముసలోడు కూడా వదలటములేదెందుకు. కొంపదీసి ఆంటికి ఫోను చేస్తూ ఏ లంజ ముండనో వాయిస్తున్నాడా….. దెంగాలనుకుంటే రంభ లాటి పెళ్ళాము ఉండగా దొమ్మరి గుడిసెల్లొ దూరాల్సిన అవసరమేముంది. వీళ్ళిద్దరి వాలకము చూస్తుంటె తనను దెంగనిస్తారా లేదా అని అను మాన ముతో.. రవికి పిచ్చెక్కిపోతుంది..
“అబ్బ! చూడండి వీడికి ఇప్పుడు సినిమా చూడాలని ఉందట.ఇప్పుడెందుకురా రెండవ వినడములేదు.”, అని ర వి ఆట కు చూస్తూ అంటే నోటిని సున్నాలాగ చేసి ముద్దుపెడుతున్నటు చూపిస్తుంటే …
…. నాకు సినిమా చూడాలని ఉంది ఆంటి… పని అయిపోయింది కదా.. ఇక వెళ్ళనా!”, అంటూ రవి ఆంటి మోకాళ్ళ మీద చెయ్యివేసాడు కాళ్ళను విప్పాలని., ఇక చివరి భాగం కొరకు ఎదురు చూడండి…….

7721515cookie-checkఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *