ఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 7

Posted on

పద్మ ఆంటి ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడింది.. రవి ఒక పక్క వేగముగా తొడల మధ్య వాయిస్తున్నా, ఏమనుకుందో ఏమో కాని, రవి వంక కళ్ళెగురేస్తూ చూసింది.. రవి కూడా ప్రశ్నార్తకము ఆంటికెళ్ళి చూసాడు. కా స్పీడు మాత్రము తగ్గలేదు.. తపక్ తపక్ మని గూట ము ఆంటి ఒరలోకి పిడిబాకులా దిగుతుంటే… ఫొను రెండవ రింగ్ విన పడటముతో, ఆంటిలో చలనమొచ్చింది కొద్దిగా… రవి అసహన ముగా ఆంటి వైపు చూసాడు. తను లేవబోతుంటే, మీద వంగి ఉన్నవాడు, తన మగతనాన్ని బయటకుతీసి చేతిలో అంగాన్ని పట్టుకొని, నిలబడ్డాడు.

ఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 6 భాస్కర్*→

ఆంటి దిగ్గున లేచి పరుగు పరుగున తన బెడ్రూముకు వెళ్ళింది. రవి కి అర్థము కాలేదు. మంచి రసపట్టులో ఉన్నా ఆంటి అలా పరుగెత్తిందంటే ఫోను కాల్ ఏదో ముఖ్యమైన దే మో అనుకొని, తన చూసుకుంటూ, చేత్తో ఊపుతూ, “ఎంత చాంసు మిస్ అయింది రా, ఈ రోజు ఆంటిని వదిలిపెట్టేది లేదురా, ఏమైనా సరే”, అనుకుంటూ పైజామాను పైకి లాక్కొని, తనుకూడా ఆంటి బెడ్రూముకు వెళ్ళాడు.
ఆంటి ఫోనులో, “లేదండి, స్టోరు రూములో సర్దుతున్నాను, బెడ్ షీట్ లు మార్చుదామని పోతే అన్నీ నమ్ము బట్టి ఉన్నాయి. అందుకే దుమ్ము దులుపుతుంటే దు మీరే ఫోను చేసారనుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చానండి…. ఐతే మీరు రారా ఇంటికి….. “1
రవికి తెలిసిపోయింది, అంకుల్ ఫోనులో ఉన్నాడని. ఆంటి రొప్పుతూ మాట్లాడేది అంకుల్ తెలుసుకున్నట్లున్నాడు, అడిగి నందుకే మో అలా ఆంటి సమాధాన మిస్తుంది.
రవి ఫొను చేస్తూ మంచ ము మీద కూర్చున్న ఆంటిని చూసి నవ్వాపుకోలేకున్నాడు. ఆంటి నైటి బటన్ లు తొడలపై వరకు ఊడి పోయి ఉన్నాయి. నైటి లోనుంచి సళ్ళు బయటకు తొంగి చూస్తుంటే, ముచ్చికల మీద రవి నాకిన ఎంగిలి అలాగే ఉండి, లైటు వెలుగులో మెరుస్తున్నాయి. స్టోరురూములో 60 కాండిల్ బల్బుకు

సరిగా కనపడలేదు కాని, ఇప్పుడు ట్యూబు లైటు P వెలుగులో ఆంటి రొమ్ములు పసిడి పచ్చని వర్ణములో రవి కంటికి జిగేలు మని పిస్తున్నాయి. పొత్తికడుపు కింద నుంచి పాదాల వరకూ నైటి కవర్ చేస్తుంటే, కాళ్ళు ఊపుకుంటూ కుడి చేతిలో రిసీవర్ చెవిదగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంది. అలా కాళ్ళు ఊపుతుంటే నైటీ తెరుచుకుంటూ, రొమ్ములు ఇంకా బాగ కనిపిస్తున్నాయి.. ఆంటి వాలక ము చూస్తే, ఈ ముసలాడు మాంచి రసపట్టులో ఉన్నప్పుడే చెయ్యాల ఈఫోను అన్నట్లే కనబడడము లేదు, మామూలుగా మాట్లాడుతున్నట్లుంది. రవికి మాత్రము, ముసలోడి మీద గొంతుదాకా కోపము వచ్చింది. ఇప్పుడే ఫోను చేసాడె అని తిట్టుకుంటున్నాడు.
ఆంటి బెడ్రూములో ఏసి ఉండటమువల్ల, రవికి రూములో అడుగుపెడుతుంటే చల్లగా హాయిగా ఉంది, అంతవరకూ స్టోరు రూములో ఉక్కిపోయారు కదా…. ఆంటికి కూడా నైటి బటన్ లు తీసేసిందికదా, చల్లగాలి వంటికి తగులుతుందే మోమరి, ఈ ధ్యాసలో లేదు. ఫోనులో మాట్లాడుతూనే ఉన్నది. రవి మెల్లగా ఆంటి దగ్గరకు వచ్చి, ఆంటి ముందర మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని, ఫోనుకిందగా దూరి, ఆంటి వైపుకు చూసాడు. ఆంటి

వంగింది
కాబట్టి,
రొమ్ములు కొబ్బరి బొండాముల్లాగా వేళ్ళాడుతునాయి. నైటి సళ్ళ కింద పూర్తిగా కప్పడములేనందు వల్ల. నడుము ముడతల్లో కూరుకుపోయిన బొడ్డు, బొడ్డుకింద రెండు మడతలు, రవి ఈ నడుము మడతల్లో కూడా ఇంత అంద ముందా అని అందుకేనేమో కుర్రోల్లంతా ఆంటి లంటే పడిచస్తారు అను కుంటూ….. ఆంటి నైటిని రొమ్ముల మీద నుంచి పక్కకు తప్పించి, నాలుకను బయటి తీసి, సళ్ళను నాకుదామని ముందుకు వంగుతుంటే …..
“రవి కూడా అక్కడనే ఉండి, స్టొరు రూం క్లీన్ చేస్తూ, నాకు బాగా సహాయము చేస్తున్నాడండి. స్టూలెక్కి అల్మారల పైన ఉన్న దుమ్మంతా దులుపుతున్నాడండి. నేను పరుగెత్తు కొచ్చేటప్పటికి తను కూడ ఏమైందో అని నా వెంట వచ్చాడు. ఇదిగో ఇక్కడ బెడ్ రూము కూడ సర్దు తున్నాడండి. చూడండి ఎంత అడక్కుండానే నాకు ఎంత వెల్పు చేస్తున్నాడో చూసారా!” అని ఫోనులో మాట్లడుతూ రవిని తన రొమ్ములను పిసక మని సైగ చేసింది.

రవి రెండు చేతులతో రెండు రొమ్ములను పట్టుకొని, మునివేళ్ళతో పట్టి పిసుకుతూ. బొటనవేలితో ముచ్చికను పొడుస్తూ, లొపలికి అదు ముతూ. “ఎవరు ఫోను చేసేది ఆంటి! అంకులా!”, అంటూ అడిగాడు.

“చూడండి రవి ఎంత బుద్ధి మంతుడులాగా పనిచేస్తున్నాడో, ఎన్ని రోజులనుంచో టేబుల్ లైట్లు దుమ్ము బట్టాయి కదా, దులిపేస్తున్నాడు!”, అంటూ ఇంకో చేతిని రవి చేతుల మీద వేసుకొని పిసుక్కుంటుంది..
అమ్మో ఆంటి సామాన్యమైనది కాదే, ఒక పక్కన ఫోనులో మొగునితో మాట్లాడుతూ, కైపెక్కిన దానిలా, సల్లను పిసికించుకుంటుందే మిటని రవి, సళ్ళను చేతులతో పాముతూ, రెండు వేళ్ళ మధ్య ముచ్చికలను పట్టుకొని లాగుతూ, చెట్టుకొమ్మకు వ్రేలాడుతున్న నూజివీడు రసాల్లాగ ఉన్న ఆంటి సళ్ళను లొట్టలు వేసుకుంటూ పిసుకుతూ మధ్య మధ్యలో ముచ్చికలను సళ్ళలోని కి బొటనవేలితో అదు ముతూ.

“ఇంకా ఏమి చేయాలి ఆంటి, చెప్పండి, ఈరోజే అంతా దులిపేస్తాను “,
“ఒరే రవీ! కింద అల్మారా తెరిచి అంతా క్లీన్ చెయ్యరా!”, అంటూ, రవి చేతులను తన చేత్తో పట్టుకొని నైటీ కింది బటన్ లను తీయమని చెప్పింది.
రవి పైనుంచి ఒక్కొక్క బటన్ తీసుకుంటూ వస్తున్నాడు. మొదటి బటన్ తీసాడు. నైటి పిచ్చుకోవడ ము వళ్ళ ఆంటి పొట్ట బాగ కనపడెసింది. రవి ఆంటి నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి, పొట్టను పొట్ట మీదున్న మడతలను చూసి తమకముతో ఇక ఆపుకోలేక, మొహముతొ ఆంటి పొట్టను రుద్దసాగాడు.
“అబ్బా! రవీ! ఎమి చేస్తున్నావురా! పైనుంచి కిందకు అలా సున్నిత ముగా చేసుకుంట రావాలి రా……”

771164cookie-checkఏ దిండు కావాలో తీసుకో! భాగం 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *