లడ్డులాంటి మరదలు ప్లస్ బాదుషా లాంటి కజిన్ (బావా మరదళ్ల శృంగారం)

Posted on

Story No.14 from MOHAN:

లడ్డు లాంటి మరదలు మీద ఆశ పడితే ఆ లడ్డుతో పాటు ఇంకో బాదుషాలాంటి ఆడది కూడా దొరుకుతే?

రామారావు ఆ రోజు పొద్దునే ఆఫీసు పని మీద సిటీకి వచ్చాడు. హోటల్ రూమ్ డబ్బులు ఆఫీసే ఇస్తుంది కాబట్టి ఒక పెద్ద హోటల్ లో దిగిన తర్వాత వాళ్ళ జోనల్ ఆఫీసుకు వచ్చి తన పని చూసుకో సాగాడు. మద్యాహ్నం అతని భార్య అపర్ణ నుండి ఫోన్ వచ్చింది. సారాంశం ఏమిటంటే రామరావు మామగారికి (ఆంజనేయులు గారికి) గుండెల్లో నొప్పిగా ఉంటే వాళ్ళ ఊర్లో డాక్టర్ చూసి, గుండెపోటు అయ్యిండవచ్చు ఎందుకైనా మంచిది, సిటి కి తీసుకెళ్లి పూర్తి టెస్టులు చేయుంచమని చెప్పాడు. అందుకని అతని పెద్ద కొడుకు పెద్ద కోడలు (రామరావు బావమరిది చంద్రం & చంద్రం భార్య దీప) అతడిని తీసుకొని ఇప్పుడు రామారావు ఉన్న సిటికి ఈ రోజు ఉదయమే వచ్చారు.

కాబట్టి తను హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి మామ గారిని చూసి రావాలి. ఒక వేళ ఏదయినా సీరియస్ అయితే అపర్ణకి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే ఆమె బయలు దేరి వస్తది. అదీ ఫోన్ లో అపర్ణ చెప్పిన దాని సారాంశం. రామరావు సాయంత్రం అయిదు కల్లా తన పని పూర్తి చేసుకొని ఆటొలో హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాడు. చంద్రం రిసెప్షన్ వద్దనే తాపీగా కూర్చుని కనిపించాడు. రామారావుని చూడగానే లేచి వచ్చి కంగారు పడాల్సినది ఏమి లేదని చెప్పాడు. అది గుండె పోటు కాక పోవచ్చునని డాక్టర్లు చెప్పారట. కానీ ఇంకా అన్నీ టెస్ట్లుల రిపోర్ట్స్ రాలేదని, రిపోర్ట్స్ వచ్చాక ఫైనల్ విషయం చెబుతారని వైట్ చేస్తున్నాడు. అది విన్న రామారావుకి అప్పటి వరకు ఉన్న టెన్షన్ పోయి రిలాక్సు గా ఫీల్ అయ్యాడు. చంద్రంతో ఆ మాటా ఈ మాటా మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాడు. అంతలో మందులు తేవటానికి వెళ్ళిన దీప వచ్చి అన్నయ్య గారు బాగున్నారా అంటూ రామరావుని పలకరించింది. కాకపోతే ఆమె పక్కన తన మరదలు జయలక్ష్మిని చూసి రామరావు ఆశ్చర్య పోయాడు.

జయలక్ష్మి ఏదో ఫంక్షన్ ఉండి రెండు రోజుల క్రితమే పుట్టింటికి వచ్చిందట. తండ్రికి తోడుగా ఆమె కూడా హాస్పిటల్ కి వచ్చిందట. రామరావు జయలక్ష్మి ని చూసి చాలా సంతోషించాడు. అప్పటివరకూ ఉన్న చికాకు మాయమై హాపీ గా ఫీల్ అయ్యాడు. జయలక్ష్మి కూడా రామరావు ని చూసి చాలా అనండిచింది.

జయలక్ష్మికి పెళ్ళయి ఇద్దరు పిల్లలు. జయలక్ష్మి కి పెళ్లి కాక ముందు నుంచి రామరావుకి మరదలి మీద కోరిక ఉన్నది. రామారావుకి అపర్ణతో పెళ్ళయిన కొత్తల్లో అంటే జయలక్ష్మికి పెళ్లి కాకముందు రామరావు మరదలితో సరసాలాడుతూ అవి ఇవి పిసికె వాడు. జయలక్ష్మి కూడా బావ సరసాలని బాగానే ఎంజాయ్ చేసేది. జయలక్ష్మి పెళ్ళయి పోయాక కొంత కాలం ఇద్దరూ బుద్దిగా ఉన్నప్పటికీ ఈ మద్య మళ్ళీ సరసాలు మొదలు పెట్టారు. ఇద్దరు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా పిసుకుళ్ళు ముద్దులతో ఆనందిస్తున్నారు.

కానీ అసలు పనికి వాళ్ళకి ఇంత వరకు అవకాశం రాలేదు. చంద్రం దీపతో ఆంజనేయులు గారి టెస్టుల గురుంచి, రిపోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే జయలక్ష్మి వచ్చి రామరావు పక్కన కూర్చుని అతనితో కబుర్లు చెప్పసాగింది. చంద్రం తన హడావిడిలో ఉండి వీళ్ళ గురుంచి పట్టిచ్చుకోలేదు. అప్పటివరకూ ఎప్పుడు తన రూమ్ కి వెళ్ళి పోదామని చూస్తున్న రామారావు జయలక్ష్మిని చూశాక అన్నీ మరచిపోయి ఆమెతో నవ్వుతూ ముచ్చట్లు చెప్ప సాగాడు.

దీప కొంచం మోటు మనిషి. కానీ, రామారావు జయలక్ష్మి ల మద్య ఉన్న ఆకర్షణని, బావ మరదళ్ళ సరసాలని ఇదివరకే కని పెట్టింది. అమెకి రామారావు భార్య అపర్ణ అంటే అంతగా ఇష్టం లేదు. జయలక్ష్మి దీపలు ఒకే వయస్సు అవడంతో ఇద్దరూ చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు. కానీ అపర్ణ కాస్త పెద్దరికంగా ఉండి దీపని లెక్కచేయ్యదు. అందువల్ల దీప అరుణ మీద కోపంతో ఇండైరెక్ట్ గా జయలక్ష్మి రామరావులని ఎంకరెజు చేస్తూ వస్తున్నది. ఆ విధంగా ఆమె అపర్ణ మీద ఉన్న కోపాన్ని తీర్చుకో సాగింది. దానికి తోడు ఆమెలో కొంత చపలత్వము ఉండటం వల్ల ఈ బావ మరదళ్ళ సరసాలు, శృంగారం ఆమెకి ఒక విధమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చాయి. దాంతో తానే వాళ్ళిద్దరిని కలపాలని, వీలయింత వరకు వాళ్ళకి ప్రయివసి కల్పిస్తూ వాళ్ళని ఇంకాస్త దగ్గర చేస్తున్నది. ఎప్పుడైనా జయలక్ష్మి , అపర్ణ, రామారావులు కలసినప్పుడు దీప పనిమాలా అపర్ణని అక్కడనుండి తప్పించి, జయలక్ష్మి రామరావులకు చాటు కల్పించి వాళ్ళ సరసాలని దొంగ చాటుగా చూస్తూ అదో ఆనందం పొందేది.

ఆ రాత్రి తొమ్మిదింటికి అన్నీ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి. ఆంజనేయులు గారికి హార్ట్ ప్రాబ్లం లేదని, గ్యాస్ ప్రాబ్లం వల్ల గుండె నొప్పి వచ్చిందని తేల్చారు. కానీ, అప్పటికే పెద్ద డాక్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి పోవడంతో ఆ రాత్రి అతనిని డిశ్చార్జ్ చెయ్యటం కుదరదని మరుసటి రోజు పెద్ద డాక్టర్ వచ్చాక వాళ్ళు వెళ్ళి పోవచ్చని డ్యూటి డాక్టరు చెప్పాడు. దాంతో అందరూ రిలాక్స్ అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు చంద్రంకి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమిటంటే, తాను వక్కడు హాస్పిటల్లో తండ్రితో ఉండవచ్చు. కానీ దీప జయలక్ష్మి లను ఈ రాత్రి ఎక్కడ ఉంచాలనేది అతని సమస్య. ఆ విషయం చంద్రం రామారావుతో చర్చిస్తుంటే దీపకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. రామారావు జయలక్ష్మిలని దగ్గర చెయ్యటాని మంచి అవకాశం దొరికింది అనుకున్నది. వెంటనే చంద్రంతో, దీని గురించి అంతా ఆలోచిందే దేమున్నది, ఎటూ రామారావు అన్నయ్యగారు హోటల్ లో రూమ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మేమిద్దరము కూడా ఈ రాత్రి అక్కడే ఉండి పొద్దునే వస్తాము అన్నది. చంద్రానికి కూడా ఇది సబబు గానే అనిపించింది. రామారావు దీపకీ అన్నయ్య వరస అవ్వడం, జయలక్ష్మి మరదలు అయినప్పటికి పక్కనే దీప కూడా ఉండటంతో వెంటనే సరే అన్నాడు. జయలక్ష్మి రామారావులకి దీప ప్లాన్ అర్థమై ఇద్దరు లోలోపల సంతోషించారు.

రామరావు జయలక్ష్మి దీపలని తీసుకొని తన హోటల్ కి వచ్చాడు. రూమ్ లోకి రాగానే జయలక్ష్మి కొంత డిస్ అపాయింట్ అయ్యింది. అసలు జయలక్ష్మి దీపలు ఏమనుకున్నారంటే అది పెద్ద హోటల్ కాబట్టి అతని రూము సూట్ మోడెల్ లో రెండు రూములుగా ఉంటుందేమో, ముందు రూమ్ లో దీప పడుకుంటె లోపల రూములో బావా మరదళ్లు సరసాలుకోవచ్చు, వీలయితే దెంగుకోవచ్చు అనుకున్నారు.

కానీ ఓకే రూమ్ ఉండటంతో ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు. ఇంతలో రామరావు బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్లగానే, జయలక్ష్మి దీపతో ఇదేమిటి వదినా, ఒక్క రూమే ఉంది, ఇప్పుడెలా అన్నది కొంచం దిగులుగా. దాంతో దీప, ఏమి పర్వాలేదులే జయా, నేను ఆ చివర ఉన్న సోఫాలో దుప్పటి కప్పుకొని నిదర పోతున్నట్లు పడుకుంటాను. నువ్వు, మీ బావ ఏమి చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం. కాకపోతే ఒకటి. మీరు ఏమి చేసుకున్నా లైట్ ఉంచే చేసుకోండి. నేను కూడా చూసి ఆనందిస్తాను అన్నది దీప జయలక్ష్మి బుగ్గలు పట్టుకొని సాగదీస్తు. అప్పుడు జయలక్ష్మి అదేమిటి వదినా నీ ముందు అదీ లైట్ ఉంచా, దీనికి ముందు బావ ఒప్పుకోవద్దు అన్నది. దాంతో దీప నువ్వేమి చేస్తావో నాకు తెలియదు. లైట్ తీస్తే మాత్రం నేను ఒప్పుకొను అంతే అంటూ, గోడ పక్కగా ఉన్న పొడుగు సోఫాలో పడుకొని దుప్పటి కప్పుకున్నది.

రామరావు వచ్చి మంచం మీద పడుకున్నాడు. జయలక్ష్మి రామరావు మంచానికి, దీప సోఫాకి మద్యలో నేలమీద దుప్పటి పరుచుకొని పడుకున్నది. దీప కూడా అదే రూమ్ లో ఉండటంతో రామరావుకి ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు. ఎందుకైనా మంచిదని కొద్దిసేపు కామ్ గా ఉన్నాడు. జయలక్ష్మి కి ఆ కాసేపే ఇబ్బందిగా అనిపించింది. బావ ముద్దులు పిసుకుళ్ళకై ఆమె శరీరం తహ తహ లాడుతుంది. కాసేపు ఎదురు చూసింది. ఆమెకి రామరావు పరిస్తితి అర్ధమై ఇక తానే ఏదో చేయాలని అనుకున్నది. నెమ్మదిగా, వదినా వదినా అని పిలిచింది. దీప పలకక పోవడంతో, వదిన నిద్ర పోయినట్లున్నది అన్నది రామారావుకి వినిపించేటట్లు. ఆ గ్రీన్ సిగ్నల్ అర్ధమై వెంటనే రామరావు కిందకు దూకి, జయలక్ష్మి పక్కన పడుకొని ఆమెని వెనుక నుండి వాటేసుకొని చంకల కిందనుంది చేతులు పోనిచ్చి రెండు సళ్ళు పట్టుకొని జాకెట్ మీదే కసా కసా పిసక సాగాడు. జయలక్ష్మి కూడా తన చేయి వెనక్కి పెట్టి లేచి ఉన్న రామరావు మడ్డని లుంగీ మీద నుండే నిమర సాగింది. దీప దుప్పటి చాటునుండి వీళ్ళిద్దరిని ఆత్రంగా చూడసాగింది.

అసలే బలిసి నిక్కి ఉండే జయలక్ష్మి సళ్ళు రామారావు పిసుకుడికి ఇంకాస్త బలిసి ముచికలు నిక్క బోడుచుకున్నాయి. కొబ్బరి బోండాల్లాంటి ఆ సళ్లు, నిక్కిన ముచికలు జాకెట్ మీద నుండి పిసికెస్తున్న రామరావు ఇంక ఆగలేక జయలక్ష్మిని తన వైపు తిప్పుకొని ఆమె జాకెట్ హుక్స్ పటపటా తెంపేసి ఆమె ఒక్కో చన్ను రెండు చేతులా పట్టుకొని తన నోటినిండా తీసుకొని ఆత్రంగా చీక సాగాడు. ఆమె పెద్ద పెద్ద సళ్ళు అతని నోట్లో ఏమాత్రం పట్టక సళ్ళ చివరలు మాత్రం అతని నోట్లోకి పోయ్యాయి. కొద్దిసేపు కింద దుప్పటిమీదే ఇద్దరు వకళ్లవి వకళ్ళు పిసికున్నాక నేల మీద ఇబ్బందిగా ఉండటంతో ఇద్దరు మంచం ఎక్కారు. జయలక్ష్మి మంచం ఎక్కేటప్పుడు ట్యూబు లైట్ వెలుతురులో ఆమె భారీ సళ్లు నగ్నంగా చూసి ఆడదైన దీపే ఆశ్చర్యపోయింది. దొంగ ముండ తెగ పెంచేసింది సళ్లు. దిట్టంగా కొబ్బరి బోండాల్లా ఉన్నాయ్.

వాళ్ళాయన పిసుకుడు ఎక్కువై పెరిగాయో లేక ఈ బావ మీద మోజుతో బలిశాయో. అంత లావు, నిక్కిన సళ్ళు ఉన్న మరదల్ని ఏ బావైతే మాత్రం ఎందుకు వదులుతాడు. వాటి మీద చెయ్యెకుండా, పిసక్కుండా ఎలా ఉందగలడు. ఆడతనం కుప్ప పోసినట్లున్నది. అట్లాంటి మరదల్ని దెంగకుండా రామారావు లాంటి రసికుడు ఎందుకు వదిలేస్తాడు అని అనుకున్నది. రామారావు ఎంతో కాలం నుండి తనకి కసి ఎక్కిస్తున్న మరదలి సళ్ళని కసి కసిగా చీక సాగాడు. ఈత కాయల్లా నిక్కిన ఆమె ముచికలు రామారావు నాలికకి తగులుతుంటే అతనికి స్వర్గంలో ఉన్నట్లు అనిపింఛ సాగింది. ఒక్కో చన్ను రెండు చేతులతో పట్టుకొని తన మోహానికి రాపాడించు కుంటుంటే అతనికి ఇంకా కసెక్కి మడ్డ ఎగిరెగిరి పడ సాగింది. జయలక్ష్మి అతని పెదాలు తన నోట్లోకి తీసుకొని తమకంగా చీక సాగింది. రామారావు పిసుకుళ్ళకి ఆమెకి బాగా కసి ఎక్కి, ఆమె పూకు చిర చిర లాడుతూ ఏదో కావాలని, బావ బలమైన మడ్డని లోపలికి దిగేసుకోవాలని ఆత్ర పడ సాగింది.

రామారావు ఒక పక్క ఆమె పెదాలు చీకుతూ, ఒక చేత్తో సళ్లు పిసుకుతూ, మరో చేత్తో ఆమె పూకుని చీరమీద నుండే నిమర సాగాడు. జయలక్ష్మి ఒక చెయ్యి అతని మెడ చుట్టూ వేసి వాటేసుకొని మరో చెయ్యి అతని లుంగీలోకి పెట్టి మడ్డ సవరించ సాగింది. రామరావు కొద్దిసేపు ఆమె సళ్ళు కసిదీరా పిసికాక, నెమ్మదిగా మొహం కిందకి తీసుకు వచ్చి తన నోటితో ఆమె ముచికలు చీకుతూ, ఆమె చీర పైకి లాగి, రెండు చేతులతో ఆమె పిర్రలు, తొడలు పిసక సాగాడు. అతని చీకుడికి పిసుకుడికి జయలక్ష్మి లో రసాలు ఊర సాగాయి.

అతని లుంగీ చెరుగులు తప్పించి వేడిగా కాలిపోతున్న అతని మడ్డ పట్టుకొని పైతోలు ముందికి వెనక్కి ఆడించసాగింది. జయలక్ష్మి లుంగీ తప్పించటంతో కర్రలా నిక్కిన రామారావు మడ్డని చూస్తున్న దీపకి కూడా పూకులో గుల రేగసాగింది. అబ్బో ఏం మడ్డరా నాయనా అంత లావున బలిసింది, ఈ రోజు జయలక్ష్మి పూకు పచ్చడే అనుకున్నది. జయలక్ష్మి తన వేలుతో రామారావు మడ్డ ముందున్న కన్నంపై రాస్తుంటే, అతనికి ఎంతో సమ్మగా ఉండి మడ్డ ఇంకా బిరుసెక్క సాగింది. జయలక్ష్మి ఒక చేత్తో అతని వట్ట కాయలు నిమురుతూ మరో చేత్తో మడ్డ పైతోలు పైకి కిందకి ఆడించ సాగింది. రామారావు పిసికే పిసుకుళ్లక్కి, చీకే చీకుళ్ళకి ఆమె పూకులో జిగట కారసాగింది.

ఇక ఆగలేక అతని లుంగీ లాగి పారేసి అతని మడ్డ పట్టుకొని తన పూకుపై రాపాడించుకోసాగింది. రామరావుకి ఆమె పూకు నాకాలని, ఆమె చేత తన మడ్డ చీకుంచుకోవాలని చాలా రందిగా ఉన్నది. కానీ ఆమె ఆత్రం చూసి ముందు ఒక రౌండ్ దెంగుడు అయిపోతే నెక్స్ట్ రౌండ్ కి పూకు నాకుడు, మడ్డ చీకుడు చేసుకో వచ్చులే అనుకున్నాడు. ఇంక ఆలస్యం చెయ్యకుండా జయలక్ష్మి చీర పూర్తిగా లాగేసి నెమ్మదిగా తన మడ్డ ఆమె పూకులో జొప్పించి ముందుకి వెనక్కి ఆడించ సాగాడు. వాళ్ళిద్దరి నగ్న శరీరాలని వాళ్ళ దెంగుడిని దీప ఆనందంగా చూడ సాగింది.
రామారావుకి సెక్స్ యావ ఎక్కువ. ఏ రోజూ నాగా పెట్టకుండా పెళ్ళాన్ని వీర దెంగుడు దెంగుకుంటాడు.

కానీ మరదలిని దెంగటమంటే, దాని సళ్లు పిసకటమంటే ఆ మజానే వేరు. స్వంత పెళ్ళాం కాకుండా పరాయి ఆడదాన్ని అందులో మరదలిన్ని దెంగటమంటే కొంత మంది మగాళ్ళకి అదో స్వర్గ సుఖం. అందుకే రామారావు జయలక్ష్మి ని అంత ఇష్టంగా ఆమె చంకల కింద నుండి చేతులు పోనిచ్చి గట్టిగా వాటేసుకొని కసిగా దెంగ సాగాడు. ఆమె సళ్లు తన ఛాతీ కింద నలుగుతూ, ఆమె పెదాలు తన నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతూ, కింద ఆమె బిరుసైన పూకులో తన మడ్డ ఆడిస్తుంటే, నా సామి రంగా, రామరావుకి స్వర్గంలో ఉన్నట్లున్నది.

జయలక్ష్మి పెళ్ళయి ఇద్దరు పిల్లల తల్లి. కానీ బావ మీద ఎప్పటినుండో మోజు. ఇప్పుడు బావ చేతులో నలుగుతుంటే, అతని మడ్డ తన పూకులోకి దించుంతుంతే ఎంతో సమ్మగా ఉంది గాలిలో తేలిపోతున్నట్లు ఉన్నది. అందుకే తన సళ్లు బావ ఛాతీకెసి అదుముతూ, అతనిని గట్టిగా వాటేసుకొని ముద్దులు పెడుతూ ఎదురోత్తులివ్వ సాగింది. దీప కూడా వాళ్ళ దెంగుడు చూసి పరవశించి పోతూ తన పూకును చీర మీద నుండే రుద్దుకో సాగింది.

మొదట్లో దుప్పటిలోనుంచి వాళ్ళ పిసుకుళ్ళు చూస్తున్న దీప వాళ్ళిద్దరూ అసలు పని మొదలు పెట్టగానే ఇక ఆగలేక దుప్పట్టి తీసేసి డైరెక్ట్ గా చూడసాగింది. జయలక్ష్మి ని దభి దభి మని ఎత్తి ఎత్తి దెంగుతున్న రామరావు ఎందుకో ఇటు తల తిప్పేసరికి దీప కళ్ళు విప్పర్చుకొని వీళ్ళనే చూస్తూ తన పూకుని చీర మీదనుండే వత్తుకుంటున్నది. అప్పటిదాకా దీప నిద్ర పోతున్నది అనుకుంటున్న రామారావు ఆమెని చూడగానే కాస్త కంగారు పడ్డప్పటికి, దొరక్క దొరక్క దొరికిన మరదలి పూకు వదల లేక ఏమయితే అదయ్యందని అలాగే బర బరా దెంగ సాగాడు. జయలక్ష్మి కూడా ఏం ఫర్వాలేదులే అని కళ్ళతోనే సైగ చేసింది. దాంతో ఇంకా హుషారుగా రెచ్చి పోయి జయలక్ష్మి పూకు కుళ్ళ బోడవ సాగాడు.

ముందు దీప చూస్తున్నదని కాస్త ఫీల్ అయినప్పటికి, మరో ఆడది చూస్తుండగానే మరదలిని దెంగటం రామారావుకి ఇంకా బాగా కిక్ ఇచ్చింది. దాంతో ఇంకా రెచ్చి పోయి జయలక్ష్మిని ఇంకా బలంగా దెంగ సాగాడు. దాదాపు పావు గంట సేపు అన్ని యాంగిల్స్ లో జయలక్ష్మి ని తృప్తిగా దెంగి రామారావు కామం తారా స్తాయికి చేరడంతో జయలక్ష్మిని గట్టిగా వాటేసుకొని భోళ భొళా గిద్దెడు వీర్యాన్ని జయలక్ష్మి పూకు నిండుగా కార్చాడు. జయలక్ష్మి అప్పటికే నాలుగైదు సార్లు భావ ప్రాప్తి పొంది ఉండటంతో తృప్తిగా రామారావుని వాటేసుకుని అతని మొహం నిండా ముద్దులు పెట్టసాగింది. ఇద్దరు వకళ్ళన్నోకళ్ళు గట్టిగా వాటేసు కోవడంతో ఆమె సళ్ళు రామారావు ఛాతీ కింద అప్పడాల్లా నలిగి పోతున్నాయి.

రామరావుకి ఇంకా పూర్తిగా కుతి తీరక తన మడ్డని ఆమె పూకులోనే ఉంచి చిన్నగా జర్కులు ఇవ్వసాగాడు. రెండు నిమిషాలు అలా జర్కులు ఇచ్చే సరికి అతని మడ్డలో వీర్యం చివరి బొట్టు వరకు జయలక్ష్మి పూకులో కారి, మడ్డ మెత్త బడసాగింది. జయలక్ష్మి అతనిని నెమ్మదిగా తన పైనుండి తప్పించి లేచి బాతు రూమ్ కి వెళ్లటానికి లేచింది. తమ వైపే కసిగా చూస్తూ చీర మీదే పూకు వత్తుకుంటున్న దీపని చూసేసరికి జయలక్ష్మి కి ఆమెపై జాలెసింది. వదినా, నీకు అంత కుతిగా ఉంటే, నువ్వు కూడా బావతో ఒక సారి దెంగిచ్చుకొపోయ్యవా అన్నది. అప్పుడు దీప కంగారుగా అమ్మో, ఆయన నాకు అన్నయ్య వరస అవుతారు, ఆయనతో ఆపని చెయ్యటం పాపం అన్నది. దాంతో జయలక్ష్మి , అబ్బా వరసేకాని, నిజంగా అన్నయ్య కాదుగా ఏం ఫర్వా లేదులే అన్నది. అప్పటికి దీప కామ్ గా ఉండటంతో రామరావుతో, పోనీ, మా వదిన్ని నీ చేతులతోనో నోటితోనో తృప్తి పరచు బావా అని బాత్ రూమ్ కి వెళ్ళి పోయింది. దీప కూడా ఇదేదో బాగున్నదే అనుకున్నది. అటు వావి తప్పకుండా, ఇటు సుఖ పడే అవకాశం వస్తే మరీ మంచిది అనుకున్నది. రామారావుతో పిసికిచ్చుకోవాలని ఆమె శరీరం ఆత్రపడసాగింది.

జయలక్ష్మి బాత్ రూమ్ కి వెళ్ళగానే రామారావు దీపని తన దగ్గరికి రమ్మని సైగ చేశాడు. ఆ అవకాశం కోసమే చూస్తున్న దీప వెంటనే లేచి అతని మంచం పక్కన నిలబడి వాలిన అతని మడ్డ వైపు ఆకలిగా చూడ సాగింది. రామరావు ఆమెని చెయ్యి పట్టుకొని మంచం పైకి లాగి, పైట కిందకి జార్చి, జాకెట్ హుక్స్ విప్పి చెరుగులు తప్పించాడు. ఆమె సళ్లు రెండు తన మొహంతో రాపాడించాడు. ఆమె సళ్ళు తెల్లగా, మెత్తగా, కొంచం వాలిపోయి, తాటి ముంజలలాగా ఉన్నాయి. ఒక చన్ను నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ, మరో చన్ను చేత్తో పిసిక సాగాడు. అప్పటి దాకా జయలక్ష్మి భారీ సళ్ళతో ఆదుకున్న రామరావు కి ఈమె సళ్ళు ఏమాత్రం ఆగలేదు. ఆ ఇవేమి సళ్లు ఇంత చిన్నగా మెత్తగా ఉన్నాయి అనుకున్నాడు. కానీ రామారావు లాంటి మగాడు పరాయి ఆడదాని సళ్లు అప్పనంగా దొరికితే అవి ఎలా ఉంటే మాత్రం, వాటిని ఊరికే వదిలి పెడతాడా? వాటిని కూడా సంతోషంగా పిసుకుతూ చీక సాగాడు. కానీ వాటిని పట్టుకొని పిసికిన కొద్దీ చీకిన కొద్దీ ఆమె చిన్న చిన్న మెత్తటి సళ్ళు ఒక వెరైటీగా కొత్తగా బాగుండి రామారావుకి దీప సళ్ళ మీద, దీప మీద మోజు పెరగ సాగింది. దీప సళ్ళ సైజులో సగం వాటి ముచికలు, ముచ్చికల చుట్టూ వున్న వలయాలు ఆక్రమించాయి. ముచికలు బాగా సాగి నిక్క పోడుచుకొని అంగుళం పొడవున్నాయి.

అలాంటి తెల్లటి సళ్లు, వెడల్పాటి వలయాలు, అంగుళం పొడవున్న ముచికలు ఎప్పుడూ చూడని రామారావు హుషారుగా ఆమె సళ్ళని మేలేసి పిసికుతూ ముచికలు చీక సాగాడు. దీప అతని మడ్డని తన చేత్తో పట్టుకొని ఇష్టంగా నిమురుతు పైతోలు ముందుకి వెనక్కి ఆడించ సాగింది. దీప కొద్ది సేపు చేతులతో అతని మడ్డ నిమిరాక తన సళ్ళని అతని మడ్డ దగ్గరికి తీసుకు వచ్చి అతని మడ్డ తోలు వెనక్కి లాగి తన ముచ్చికలని మడ్డ గుండుకీ, దానికున్న రంధ్రం కేసి రుద్ద సాగింది. ఆ పని ఆమెకి ఎంతో సుఖాన్ని ఇవ్వ సాగింది.

రామరావుకి కూడా ఇది కొత్తగా ఉండి అతని మడ్డ ఇంకా గట్టి పడ సాగింది. దీప కొద్ది సీపు అలా తన ముచ్చికలని అతని మడ్డతో రాపాడించాక, తన నోరు తెరిచి అతని మడ్డని వీలయినంత వరకు లోపలికి కుక్కుకొని కుతిగా చీక సాగింది. రామరావు కూడా ముందుకు వంగి రెండు చేతులతో ఆమె సళ్ళు రెండు వడేసి పిసుకుతూ తన మడ్డని ఆమె నోట్లో లోపలికి బయటకి ఆడిస్తూ ఆమె నోట్లోనే దెంగ సాగాడు. చెల్లెలు వరసయ్యే దీప సళ్ళు తాను పిసకటం, ఆమె తన మడ్డని కుతిగా కుడవటం ఆతనికి అదో త్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది. ఆనందంగా ఆమె సళ్లు పిసుకుతూ నోట్లో తన మడ్డ వీలయినంత లోపలికి పోనిస్తూ దెంగ సాగాడు. ఈ నోటి దెంగుడు అదో వెరైటీ ఉండి దీపకి ఇంకా కసెక్క సాగింది. దీపకీ ఇంకో కోరిక మిగిలి పోయింది. అది రామారావు చేత తన పూకు నాకించు కోవడం. అందుకని అతని మడ్డని వదల లేక వదిలి తన పూకు రామారావు నోటి దగ్గరికి తీసుకువచ్చి అతని పెదాలు తన పూకుకెసి అదుముకున్నది. రామారావు ఆమె కోరిక అర్ధమయ్యింది.

అబ్బో ఏమో అనుకున్నాడు మంచి ముదురే అంకుంటూ ముందు ఆమె పూకు మీద చుప్ చుప్ మని ముద్దులు పెట్టి తర్వాత ఆమె పూకు పెదాలు తన నోట్లోకి తీసుకొని కాసేపు చీకాడు. తర్వాత తన నాలికతో ముందు ఆమె గొల్లిని కాసేపు నాకీ తర్వాత నాలికని ఆమె పూకు లోపలికంతా పోనిచ్చి బరా బరా నాకా సాగాడు. ఈ లోపల బాతురూము నుండి వచ్చిన జయలక్ష్మి వాళ్ళిద్దరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, సోఫాలో కూర్చోని వాళ్ళ శృంగారాన్ని ఆసక్తిగా చూడ సాగింది. దీప రామారావుల మద్య రంకు ఏర్పడితే జయలక్ష్మి కీ మంచిదే. ఇక తనని బావని అప్పుడప్పుడు దీపే కలుపుద్ది అనుకున్నది.

రామరావు తన పూకు నాకుతుతే, దీప మంచం మీద కాళ్ళు విడదీసి కూర్చొని సుఖంగా పూకు నాకించు కోసాగింది. ఆమె పెళ్లైనప్పటినుండి చంద్రం ఏదో పట పట మని దెంగేసి అతని సుఖం చూసుకోవడం తప్ప దీపని ఇంతలా ఎప్పుడూ సుఖ పెట్టలేదు. అందువల్ల రామారావు చేసే పనులకి ఆమెకి అప్పటికే రెండుసార్లు భావ ప్రాప్తి పొంది ఇంకా ఏదో కావాలనిపించసాగింది. అతని మడ్డని తన పూకు లో దిగేసుకోవాలని ఎంతో కుతిగా ఉన్నప్పటికి అమ్మో అన్నయ్య వరసవుతాడు అని ఆగింది. రెండు చేతులతో అతని తలని తన పూకుకి వత్తుకుంటూ అబ్బా, అమ్మా అంటూ మెలికలు తిరుగుతూ ఎనలేని సుఖాన్ని పొంద సాగింది. అప్పటిదాకా దీప చీకి చీకి ఉండటంతో రామరావు మడ్డ ఫుల్లుగా నిక్కి పైకి కిందకి ఊగ సాగింది. నిక్కిన మడ్డ ఏదో బొక్కలో దూరాలని ఆత్ర పడసాగింది. రామారావు నాకుడాపి తలదించి ఆమె పూకుకెసి చూశాడు.

ఉండీ లేని పలచని ఆతుల మధ్య సన్నటి పూపెదాలు విచ్చుకొని ఎర్రటి పూకు గోడలతో రసాలు కారుతూ పంచదార పాకంలో ముంచిన మడత కాజా లాగా ఉంది. తెరచుకున్న ఆమె కాళ్ళ మద్యలో ఎర్రగా విర్చుప్పారుచుకున్న ఆమె పూకుని చూస్తున్న రామరావుకి ఆ పూకుని దెంగాలన్న కోరిక పుట్టింది. అప్పటిదాకా జయలక్ష్మి ని ఇంకోసారి దెంగుదామనుకుంటున్న అతను దీప పూకు చూసాక ఎలాగైనా ఈ పూకుని కూడా దెంగాలి అనుకున్నాడు. ఏదైతే అది అయ్యిందని గబుక్కున పైకి లేచి, దీపని మంచం మీద పండేసి తాను ఆమె మీద పడుకొని రెండు సళ్లు రెండు చేతులతో పిసికెస్తూ గబుక్కున ఆమె పూకులో తన మడ్డని దిగేసి బరా బరా దెంగసాగాడు.

అతను అలా షడనుగా దెంగుడు మొదలు పెడతాడని ఊహించని దీప ముందు బిత్తర పోయి రామారావుని నెట్టేయాలని ప్రయత్నించింది. రామారావు ఆమెని ఇంకా గట్టిగా వాటేసుకొని ఇంకా బలంగా దెంగసాగాడు. దాంతో దీప తన పూకులో బలమైన మడ్డ దెబ్బలు సమ్మగా పడుతుంటే ఆ సుఖం వదులుకోలేక పోయింది. ఇక వరసల గోల మర్చిపొయ్యి ఆతని మడ్డని తన పూకులోకి లోలోనకి దిగేసుకుంటూ ఎదురోత్తులివ్వ లాగింది. అప్పటిదాకా వీళ్ళేదో పిసుకుళ్ళు నాకుళ్ళతో సరి పెట్టుకుంటారనుకున్న జయలక్ష్మి , రామారావు దీపని దెంగటం మొదలు పెట్టేసరికి ఆమె కూడా బిత్తర పోయింది. దీప కూడా ఏం అడ్డు చెప్పకుండా కుతిగా దెంగించు కోవడం చూసి ఇంకేమీ అనలేక పోయింది.
రామరావు ఫడీ ఫడీ మని గుద్దుతుంటే ఆ ఊపుకి దీప శరీరం మొత్తం కదులుతూ, ఆమె చిన్ని చిన్ని మెత్తటి సల్లు టపా టపా కొట్టుకో సాగాయి. రామరావు తల ముందుకు వంచి వక్కో చన్ను నోటితో పట్టుకొని చీకుతూ, తన మడ్డ ఆమె పూకు లోలోనకి పొడుస్తూ దెంగ సాగాడు. దీప బక్కగా ఉన్నప్పటికి ఆమె పూకు లోతుగా ఉండి బాగా విచ్చుకొని అతని మడ్డని పూర్తిగా లోపలికి తీసుకుంటుంది.

దీప ఏమాత్రం సంకోచించ కుండా రామారావుకి ఎదురోత్తులిస్తూ ఒక విధంగా ఎగబడి దెంగించుకోసాగింది. అంతేకాకుండా ఆ సుఖం తట్టుకోలేక పచ్చి బుతులు మాట్లాడ సాగింది. అబ్బా ఏం దెంగుతున్నారు, నా పూకు అదిరి పోతోంది. ఏంత సుఖంగా ఉందీ, అబ్బా ఏం మడ్డ అదీ, గునపంలా ఉంది. ఇంకా లోపలికి పోనియ్యండి, బాగా పొడవండి. ఇంకా గట్టిగా దెంగండి, లోలోపలికి దిగేసి దెంగాలి. ఈ రోజు నా పూకు పచ్చడై పోవ్వాలి. అదుగో పైన సళ్ళని వదల కండి. పిసికెయ్యండి ఇంకా నలిపెయ్యెండి అని ఆరవ సాగింది.

ఆమె అరుపులకి, ఆమె తపనకి రామరావుకి ఇంకా కసి ఎక్కి ఇంకా బలంగా, గట్టిగా దెంగ సాగాడు. ఇందాక జయలక్ష్మి మోజుతో దెంగించుకుంటే ఇప్పుడు దీప కసితో దెంగించుకోసాగింది. ఒక పది నిమిషాలు గుద్ది గుద్ది దెంగి దెంగి రామరావు తన వీర్యాన్ని భళ్ళున ఆమె పూకు నిండా కర్చాడు. అప్పటికే నాలుగైదు సార్లు భావ ప్రాప్తి పొందిన దీప రామరావు అవుట్ అవ్వటంతో అతని మడ్డని తన పూకు లోపలికంతా తీసుకొని కాళ్ళు బిగపెట్టి అతనిని గట్టిగా కౌగలించుకున్నది. అప్ల్పుడు వాళ్ళిద్దరికి వరసలు గుర్తు రాలేదు. ఇద్దరు తృప్తిగా సుఖంగా అలాగే పేన వేసుకుపోయి ఉన్నారు.
ఇందంతా సోఫాలో కూర్చుని చూస్తున్న జయలక్ష్మి , అమ్మ వదినా ఏమో అనుకున్నాను ఎంత కసి ఉందే నీకు, నాకన్నా ఎక్కువ ఎగబడి దెంగిచ్చుకున్నావ్ అనుకున్నది. వాళ్ళ విచ్చలవిడి దెంగుడు చూసిన జయలక్ష్మికి మళ్ళీ గుల రేగిపోయింది. ఒక చేత్తో తన సళ్ళు తానే పిసుక్కుంటూ మరో చెయ్యి తన పూకులో పెట్టుకొని కెలుక్కో సాగింది. నగ్నంగా కూర్చుని తన సళ్లు తానే పిసిక్కుంటూ తన పూకు తానే రుద్దుకుంటున్న జయలక్ష్మి ని చూస్తుంటే రామరావుకి మళ్ళీ మడ్డ లేవ సాగింది. ఆమె బలమైన సళ్లు మళ్ళీ పిసకాలపించసాగింది. ఆహా, ఒకపక్క కొబ్బరి బొండాల్లాంటి జయలక్ష్మి సళ్లు మరో పక్క తాటిముంజల్లాంటి దీప సళ్లు, ఏం అదృస్టము ఈ రోజు అని ఆనంద పడ్డాడు. కొద్ది సేపు దీపని కరుచుకొని పడుకున్న రామారావు, లేచి బాత్ రూమ్ కి వెళ్ళాడు. రామరావు బాతు రూమ్ లోకి వెళ్లి కడుక్కుని వచ్చి మంచం మీద కూర్చోగానే జయలక్ష్మి అతని పక్కన చేరి అతని మడ్డ నోట్లోకి తీసుకొని చీక సాగింది. దీప కూడా బాత్ రూమ్ కి వెళ్ళి కడుక్కొని వచ్చి వాళ్ళ మంచం మీద పడుకొని రామారావు చెయ్యి తన పూకు మీద వేసుకొని ఆడించుకొ సాగింది.

ఆ రాత్రి రామరావు జయలక్ష్మి ని మరోసారి, ఆ తర్వాత దీపని రెండో సారి కసి తీరా దెంగాడు. రెండో రౌండ్ లో ఎమాత్రం ఆత్ర పడకిండా వాళ్ళ పూకులు నాకీ, తన మడ్డ చీకించుకొన్న తర్వాతే దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు. ముందు ఆడాళ్లని తన పైకెక్కిచ్చు కొని వాళ్ళ చేత దెంగిచ్చు కున్నాడు. తర్వాత వాళ్ళని పడుకో బెట్టి తాను పైకెక్కి ముందు నెమ్మదిగా మొదలు పెట్టి స్పీడు పెంచుకుంటూ సళ్లు కసి కసిగా నలిపేస్తూ ఒక్కక్కళ్ళన్ని పావు గంట ఇరగ దెంగాడు. అతనికి ఇంతకు ముందు దీప మీద కోరిక లేనప్పటికి అనుకో కుండా జయలక్ష్మి తో పాటు దీపని కూడా దెంగే అవకాశం రావటంతో ఎంతో హాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. అందులోనూ దీప కళ్ల ముందు జయలక్ష్మిని, జయలక్ష్మి చూస్తుండగానే దీపని దెంగటం అతనికి ఎనలేని కిక్, తృప్తీ ఇచ్చింది. అతనిలో మగతనం బుసలు కొట్టి, ఇద్దరినీ కసి దీరా వాయించాడు. రెండో రౌండు దెంగేటప్పుడు వదినా మరదళ్లు పక్క పక్కనే పడుకొని దాదాపు కలిసే దెంగిచ్చు కున్నారు. రామరావుకి జయలక్ష్మి సళ్ళ మీద మోజు తగ్గక పోవటంతో దీపని రెండో సారి దెంగేటప్పుడు ఒక చేత్తో దీప సళ్ళ ని మరో చేత్తో జయలక్ష్మి సళ్లనీ పిసుకుతునే ఉన్నాడు.

రామారావు జయలక్ష్మి ని దెంగు తున్నప్పుడు దీప ఆమె పూకు రామారావు నోటి ముందు పెట్టి తనివి తీరా నాకించు కున్నది. లడ్డు లాంటి మరదలని దెంగటమే ఎప్పటినుండో ఉన్న కోరికైతే అనుకోకుండా పాలకోవా లాంటి తెల్లటి బక్క దీపనీ కూడా దెంగే చాన్సు దొరికే సరికి అతనికి ఏనుగు ఎక్కినంత హాపీగా ఉందిఇద్దరు పరాయి ఆడవాళ్లని అదీ తన ముద్దుల మరదలు, కొత్త మోజు దీపని ఒకే సారి దెంగే అవకాశం రావటం అతనికి లాటరీ దొరుకినట్లున్నది. దీప బక్కగా ఉన్నప్పటికి ఎంతో కుతిగా ఇష్టంగా దెంగించుకుంది. ఆమె మొదట్లో వావి వరసలంటు కొంత వెనకాడినప్పటికి అసలు పనిలో దిగాక ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా తనివి దీరా దెంగించు కున్నది. ఇద్దరు ఆడవాళ్ళుకి వాళ్ళ మొగుళ్ళు అంతంత మాత్రమే సుఖాన్ని ఇచ్చే వాళ్ళవ్వటంతో రామరావు దగ్గర తృప్తిగా సుఖ పడ్డారు. రామారావు కూడా ఎప్పటినుండో మోజు పడే మరదలు, అనుకోని బోనసు దీప దొరికే సరికి చెలరిగి పోయ్యాడు. ఇద్దరినీ కసి దీరా వాయించేశాడు. వాళ్ళ వొంట్లో అన్నీ భాగాలు నలిపి నలిపి పెదాలు, సళ్లు, పూకులు నాకి చీకి, రెండు పూకులు కుళ్ళ బోడిచాడు. చెరో రెండు రౌండ్లు పడే సరికి ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు అలసి పొయ్యరు. వాళ్ళ సళ్లు నలిగి నలిగి కంది పోయ్యాయి. దీప తెల్లటి సళ్ళయితే ఎర్రగా కమిలి పోయ్యాయి. రామారావు కూడా ఇద్దరాడవాళ్ళని కలిపి నాలుగు రౌండ్లు దెంగే సరికి అతను అలసి పోయ్యాడు. రాత్రి రెండు గంటలకి ముగ్గురు మంచమీద అలాగే వళ్ళు తెలియకుండా నిద్ర పోయ్యారు. రామరావు జయలక్ష్మి సళ్ళు గుప్పెట్లో పట్టుకొని నిద్ర పోతే దీప రామరావు మడ్డ తన చేత్తో పట్టుకొని అలాగే నిద్రపోయింది.

మరుసటి రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి ముగ్గురు లేచి గబ గబా స్నానాలు చేసి హాస్పిటల్ కి వెళ్లారు. కాబ్ వెనుక సీట్లో రామారావు మద్యలో కూర్చుంటే జయలక్ష్మి దీపలు చెరోపక్కన కూర్చున్నాడు. దీప కూడా రామరావుతో దెంగిచు కోవడంతో ఇక రామరావుకి అడ్డం లేక పోయింది. రామారావు ఆ కాసేపు కూడా జయలక్ష్మి చంకల కింద నుంచి చేతులు పోనిచ్చి ఆమె సళ్లు చీర కింద నుంచే పిసుకుతూనే ఉన్నాడు. దీప రామారావు మద్దని పేంటు మీద నుండే సవరించ సాగింది. కాబ్ ద్రయివరు మద్య మద్య లో అద్దంలో నుండి వీళ్ళని గమనించినప్పటికి వీళ్ళ ముగ్గురు సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళ పని కానించారు.

జయలక్ష్మి దీపలు కరువు దీరా దెంగించు కోవడంతో ఇద్దరి మొహాలు తృప్తిగా ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి. ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ వస్తున్న వాళ్ళని చూసిన చంద్రం వాళ్ళిద్దరూ హోటల్ రూమ్ లో ప్రశాంతంగా నిద్ర పోయి ఉంటారనుకొని సంతోషించాడు. అసలే పీనాసి అయిన చంద్రం తన బావ తనకి కర్చు లేకుండా ఆ రాత్రి తన పెళ్ళానికి చెల్లెలికి ఆశ్రయమిచ్చాడని సంతోషించాడు గానీ, ఇద్దరినీ కసిదీరా వాయించాడని తెలుసుకోలేక పోయాడు.
**********

995593cookie-checkలడ్డులాంటి మరదలు ప్లస్ బాదుషా లాంటి కజిన్ (బావా మరదళ్ల శృంగారం)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *