వెంటాడిన కోరిక – Part 9

Posted on

అయి
“రా! రా! అయినా పిలుస్తుంటే ఎందుకలా పారిపోయేవే? వీళ్ళు మన వాళ్ళే! ఇతని పేరు దివాకర్! ఏమధ్యనే సివిల్ సర్వీసెస్ కి సెలెక్ట్ అయి పోస్టింగ్ కోసం చూస్తున్నాడు. ఈ అమ్మాయి పేరు వినయ. దివాకర్ భార్య. మావారి ఆఫీసులోనే పని చేస్తుంది. వీళ్ళది ప్రేమ వివాహం!” అని
పరిచయం చేసింది
సునంద.

“అతను లేచి నమస్తే ఆంటీ” అని అహ్వాదం చేస్తే వినయ నావద్దకి వచ్చి చిరునవ్వుతో షేక్ హాండ్ ఇచ్చి దివాకర్ పక్కన కుర్చుంది. నేను మూర్తి పక్కన కూర్చున్నాను.
అప్పటికే మొదలెట్టినటున్నరు. అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ చేతుల్లోకి గాసులు తీసుకుని సిప్ చెయ్యడం మొదలెట్టారు. నాకులా కాకుండ వినయ ఫ్రీగా రెండో రవుండు జిన్ తీసుకుని గ్లాసులో పోసుకుని అందులో కూల్ డ్రింక్ కలుపుకుని సిప్ చేస్తోంది.
“మీరూ తీసుకోండి ఆంటీ !” అని దివాకర్ నాకోసం డ్రింక్ కలిపి చేతికిచ్చాడు.

జీడిపప్పు ఒకచేతిలో వుంచుకుని మెల్ల మెల్లగా సిప్ చేస్తూ గ మనించ సాగాను. వళ్ళు మటల్లో పడ్డారు.
వినయ సన్నగా, పొడుగ్గ వుంది. కాలు బారు మనిషి. నాకన్నా కూడా చాయ తక్కువ. కాని యవ్వనంతో మిస మిస లాడే మొహం. కోల మొహమ్మీద చారెడేసి మత్తైన కళ్ళూ, సూటిగా కొనదేలిన ముక్కు. ముక్కుకి ఒకపక్క శగగింజంత పుట్టు మచ్చ చాలా సెక్సీ గా వుంది. గడ్డం కొనదేలి వుంది. చిన్న మూతి. పైపెదవికన్నా కింద పెదవి కొచం దళసరిగా వుండి పెదాలు ఎర్రగా వున్నాయి.నవ్వినప్పుడల్లా తెల్లటి పలువరస మెరుస్తోంది. అంత యెత్తైన చనుకట్టు కాదు గాని పర్వాలేదు. సన్నటి నడుం. చీరలోంచే పల్చటి పొట్ట మీద పావలా కాసు సైజులో లోతుగా కనబడుతోంది వినయ బొడ్డు. నడుం, మిగతా శరీరంతో పోలిస్తే కొంచం వెడల్పుగా వుంది ఆమె
కటి భాగం.

దివాకర్ ఇంచు మించు ఆమెంత పొడుగే వున్నాడు. కాని అతను కొంచం ఏర్రగా సన్నగా కర్రలా వున్నాడు. మరీ కొనదేలి లేకపోయినా ఎత్తైన ముక్కు, తీరైన పెదవులు, అతను మీసాలు వుంచుకోడంకుంటా కొందరు మగాళ్ళలా! చొక్కా పై గుండీ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల అతని చాతీ మీద దట్టంగా పరుచుకున్న వెంట్రుకలు బహిర్గత మౌతున్నాయి.
ఇంతకీ వీళ్ళెందుకు వచ్చినట్టు? కొంపదీసి సునంద పిళ్ళనీ ముగ్గులోకి లాగుతుందా? అనుకుంటూ సునంద వైపు చూసాను. దివాకర్ ఆంజనేయులు వెసిన జోకుకి నవ్వుతూంటే అప్పటికే కొద్దిగా మత్తెక్కి వుందేమో ఎర్రబడ్డ దాని కళ్ళు అతన్ని ఆకలిగా చుట్టేయడం తెలుస్తోంది.
మందు తలకెక్కుతున్నకొద్దీ ఆడవళ్ళు వున్నరని లేకుండా మగాళ్ళు బూతు జోకుల్లోకి దిగిపోయేరు. వినయా, సునంద పడి పడి నవ్వుతున్నారు. మూర్తి కళ్ళతోనే వినయ అందాన్ని తాగేస్తున్నాడు. అవకాశం చూసుకుని. ఎవరి దృష్టీ నా మీద లేదని అనుకుని గ్లాసులో వున్న ద్రవాన్ని ఒక్క గుక్కలో తాగేసి వెనక్కి రిలాక్స్ అయి మత్తుగా వాలి పోతున్న కళ్ళతో దివాకర్ వైపు చూసాను.
అతని చూపులు నాపైపు తిరిగాయి. కాని నామొహం పై కాదు. చూసుకుంటే నా పైట పొట్ట దగ్గర తొలగి నా లోతైన బొడ్డు మీద వున్నాయి అనుకున్నాను. పైట సరిచేసుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాను.
“సత్యవతి ఆంటీకి బాగా బోర్ కొడుతున్నట్టుంది!” అన్నదివాకర్ గొంతు విని కళ్ళుతెరిచాను.
“అవును నిజంగానే అందరికీ బోర్ కొడుతోంది! మనం ఏదైనా ఆట మొదలెట్టాలి!” అని వినయ అన గానే సునంద లేచి లోపలనుండి పేక సెట్టు తీసుకొచ్చింది.
“అబ్బ! ఇప్పుడు పేకాట ఆడే ఓపిక యెవరికుంది?” అన్నాడు ఆంజనేయులు
ఈలోగా మూర్తీ,దివాకర్ సీసాలూ, గ్లాసులూ వగైరా ఒక పక్క సర్దేసారు. ఏదో కుట్ర
జరగబోతోందని అనుకున్నాను.

సునంద ఆంజనేయులు మాటలకి సమాధానం ఇవ్వకుండా పేకలు టి పాయి మీద పెట్టి అందరి వైపూ చూసింది.
ఇంతకీ రూల్స్ చెప్పలేదు అని కలిగించుకున్నాడు దివాకర్.” మూర్తి అంకుల్ ! మీరు చెప్పండి! ”
అన్నాడు.

“అందరూ పేక కలిపి ఒక్కో ముక్క తియ్యాలి. అందరిలోకీ తక్కువ ముక్క వచ్చిన ఆడా, మగ మిగతా వాళ్ళ ముందు నాళ్ళు చెప్పినట్టు చేసుకోవాలి అన్నాడు మూర్తి.
“అదే మంత బాగులేదు ! ” అని మూతి విరిచేసింది వినయ.
సునంద కలిగించుకుని ” ముక్కలు మొదటి సారి వేసున్నాక అందరికన్న తక్కువ పడ్డా ఆడ మగా ఒకరి బట్టలు ఒకరు అందరి ముందూ విప్పాలి. అలాగే తరువాత రౌండులో కూడా!” మిగిలింది అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ! ” అంది.
ఆ ఐడియా అందరికీ నచ్చినట్టుంది. నాకు ప్రాణాలు గుబులు గుబులు మంటున్నాయి. నాకు యెవరు తగుల్తారో! అని పేకలు బాగా కలిపి ఒక్కక్కరే ఒక్కో ముక్క తీసి వాళ్ళ ఎదురు గా పెట్టుకున్నారు. చివరకు నేనూ అదే పని చేసాను. వినయ లేచి అంద రి ముక్కలూ తిరగేసింది.అందరికన్న తక్కువ మూర్తికీ, సునందకీ పడ్డాయి. అందరూ గొల్లున నవ్వి చప్పట్లు కొట్టారు.
” ఎక్కడ చెయ్యాలి?” అన్నట్టు చూసాడు మూర్తి సునంద వైపు. సునంద లేచి సోఫాలకి సెంటర్లో నించుంది.అందరూ ఆశక్తిగా చూస్తున్నాం. నాకు సునందని చూడాలనుంది. మూర్తిని యెలాగూ
మెరుగుదును.

మూర్తి సునంద ఎదురుగా నించుని, దాని పైట లాగేసాడు. లోనెక్ జాకెట్టులోంచి దాని ఎత్తైన సళ్ళ మధ్య చీలిక వైపు పడింది దివాకర్ దృష్టి. సునంద సైజుకి కొంచం జెలసీ కలిగింది. వినయ కూడా ఎక్సైటు మెంట్ తో ఆశక్తిగా చూద్దాం గ మనించాను.
మూర్తి సునంద చీరకుచ్చిళ్ళు పట్టుకు లాగేసి చీరని వేరు చేసి పక్కన పడేసాడు. తను ఎప్పుడూ వాడుకుంటున్న సునందని తన కళ్ళ ఎదురుగా మూర్తి వివస్త్రని చేస్తుంటే ఆంజనేయులు కొంచం అనాశక్తిగా గమనిస్తున్నాడు.
మూర్తి చేతులుదాని జాకెట్టు మీద పడబోతుంటే వినయ”నో! అదేం కుదరదు ఇప్పుడు సునందా ఆంటీ టర్ను!” అంది.
బహుశా అమ్మాయికి మూర్తిని వీలైనంత త్వరగా నగ్నంగా చూడాలని వుందను కుంటాను. ఈ కాల పు వాళ్ళు ఎలాగైనా ఫాస్ట్ అని కూడా అనుకున్నాను.

సునంద మూర్తి చొక్క గుండీలు ఒక్కటే విప్పి చొక్కాని, పాంట్లోంచి లాగి విడదియ్యగానే మూర్తి రెండు చేతులు పైకెత్తాడు. ఆమె అతని చొక్కాని తీసి కిందకి విసిరేసింది. విశాలమైన మూర్తి ఛాతీ, ఆ ఛాతీ మీద నుండి శరీర మంతా దట్టంగా పరుచున్న రింగులు తిరిగిన వెంట్రుకలూ అతను చేతులు పైకెత్తినప్పుడు చంకల్లో దుబ్బుగా పెరిగిన జుట్టూ అన్నీ చూస్తుంటే అతనితో అప్పటికే మూడుసార్లు తనివితీరా పొడిపించుకున్న నాకే తొడల్లో చెమ్మ మొదలైంది.
నోరు తడారి పోయినట్టు చూస్తోంది వినయ తనకన్న కనీసం వయసులో 17-18 సంవత్సరాలు పెద్ద వాడైన మూర్తిని. మూర్తి సునంద జాకెట్టు మీద చెయ్యి వేసి హుక్స్ ఒక్కొక్కటే సున్నితంగా తప్పిస్తుంటే సునంద రెండు చేతులూ లేపి తల వెనక్కి పెట్టుకుంది. దాని బలిసిన జెబ్బల కింద నున్నగా నున్నగా షేవ్ చేసుకున్నట్టుంది, లేత కొబ్బరిలా వూరిస్తున్నాయి సునంద చంకలు.

దివాకర్ పెదాలు తడుపుకోవడం నా దృష్టి దాటి పోలేదు. కింద బ్రాలాంటిది ఏమీ వేసుకోకపోవడం వల్ల మూర్తి జాకెట్టు తియ్యగానే గాలి పోసుకున్న దాని స్తనాలు స్వేచ్ఛా వూపిరిపోసుకున్నాయి. బాగా పెద్దవి కావడంతో గట్టిగా వున్నా, కొద్దిగా కిందకి వాలి వునాయి. తేనె రన్నులో వున్న దాని ముచ్చికల చుట్టూ సుమారు అర అంగుళం వరకూ అదేరంగులో దళసరిగా బిళ్ళ కట్టి వుంది. కొవ్వు పట్టిన ండం కి రెండు వైపులా సన్నటి ముడతలు పడి దాని మొత్తకి సమాన మట్టంలో వున్న పొట్ట మధ్యలో ఇంచ్మించు ఒక చిన్నసైజు పురుషాంగం దూరిపొయెలా కనిపిస్తోంది సునంద లోతైన బొడ్డు.
దివాకర్ వైపు చూసాను. కామంతో ఎరుపెక్కి, వదుల్తే సునందని రేప్ చేసేలా కనబడింది అతని చూపు.అతని పాంట్ మీంచే తొడల మధ్య వుబ్బు స్పష్టంగా కనబడుతోంది.
మూర్తి సునంద సళ్ళ మీద చెయ్యి వేసి ఒక్కసారి పిసికి వదల బోతుంటే, వినయ “నో ఏక్షన్ ప్లీజ్! ఇప్పుడు కాదు!!” అని ఇంచు మించు అరిచినంత పని చేసింది.
“అవును వినయ చెప్పేది సరిగానే వుంది!” అని పెళ్ళానికి వత్తాసు పలికాడు దివాకర్.
లాగి
సునంద మూర్తి పాంట్ మీద చెయ్యేసి తెండు చేతులూ వుపయోగించి హుక్స్ తప్పించి, జిప్పుని పిరుదుల కిందకి లాగే సింది.అతను ఒకో కాలు ఎత్తి పాంట్ పుర్తి గా వేరుచేసుకున్నాడు. బల హీన తొడలు, తొడలకి కాళ్ళకి కూడా దట్టంగా వెంట్రుకలు. అతని అండర్వార్ లోనుండే వుబ్బుగా పిగిలిపోయేలా నిగిడి వుంది మగతనం.

అతను లంగా మాత్రం మిగిలివున్న సునంద బొందు లాగి వదిలాడు. అయినా బలిసిన దాని పిర్రల మీంచి లంగా జారిపోలేదు. మూర్తి రెండు చేతులతో లంగ కుచ్చిళ్ళు పట్టుకుని మెత్తగా కిందకి లాగుతూంటే దివాకర్ వూపిరి బిగపట్టి చూడ్డం గమనించన్ను. పిరుదులు దాట గానే కుప్పలా పడింది.

పిర్రలు బలంగా ఎత్తుగా,వడి విశాలంగా వుంది. తొడలు అరటి బోదెల్లా బలిసి కొవ్వు పట్టీ ఎక్కడ ఒక మచ్చకూడా లేకుండ నున్నగా మెరుస్తున్నాయి. మొకాళ్ళ మీద అక్కడక్కడ వెంట్రుకలు వున్నాయి. అరచెయ్యి కన్న పెద్ద సైజులో తొడల మధ్యనుండి మట్టం కంతే కొంచం పైకి ఎత్తుగా వుబ్బి విశాలంగా వుంది సునంద దిమ్మ. చంకలు అంత బాగ క్లీన్ చేసుకున్నా, అక్కడ మాత్రం దుబ్బుగా రింగు రింగులుగా పెరిగి వున్నాయి దాని రహస్య కే సాలు.
సునంద ముందుకి వంగి మూర్తి అండర్వేర్ మిద చెయ్యేసింది. అది వంగినప్పుడు దాని పిర్రలు చీలి, వెనకనుండి అటూ ఇటూ వెంట్రుకలతో, దాని మ్మపండు చీలినట్టూ రెమ్మల మధ్యనుండి ఎర్రగా దర్శన మిచ్చింది సునంద మదన మందిరం. ఆ దృశ్యానికి అంతవరకూ అనాశక్తిగా వున్న ఆంజనేయులు కూడ సోఫా ముందుకు నోరు తెరుచుకుని చూడ్డం మొదలు పెట్టాడు.దివాకర్ సరే సరి.
తన తొడలు దగ్గరకు లాక్కుని వుబ్బు కనబడకుడ కాలి మీద కాలు వేసుకుని క చూస్తున్నాడు. వినయ మొహంలో కొంచం జెలస్ కనపడుతోంది.
కళ్ళార్పకుండా
మూర్తి దండం అప్టికే బిగుసుకు పోవడం వల్ల అతని అండర్వేర్ తియ్యడం సునంద కి కొంచం కష్టమే అయింది. ఒక చెయ్యి లోపలికి పోనిచ్చి పుట్టలోంచి పాముని తీసినట్టు మూర్తి పౌరుషాన్ని బైటకి తీసి, అప్పుడు డ్రాయర్ కిందకి లాగేసింది. మూర్తి కాళ్ళు విదిలించి డ్రాయర్ పక్కకి తన్నేసాడు.
రూళ్ళకర్రలా పొడుగ్గా, లావుగా నరాలు తేలి ఇంచుమించు చూస్తున్న వాళ్ళ కళ్ళకి గురిపెట్టినంతగా నిక్కపొడుచుకుని, బరువుకి, వుద్రేకానికి అటూ ఇటూ ఆడుతోంది మూర్తి

మదన దండం.
వినయ ఊపిరి తియ్యడం, కన్నార్పడం మరిచి పోయినట్టు కొంచం ఆశ్చర్యంగా కొంత భయంగా చూస్తోంది. ఆమె ఒక చెయ్యి దివాకర్ తొడని పట్టుకుని నొక్కుతోంది.
మూర్తి, సునందా అలా దిసమొలతోనే నడుచుని వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నారు.

ఒకపక్క వాళ్ళని చూస్తునే మిగతా వాళ్ళం ముక్కలు కలిపి వేసుకున్నాము.ఇందాకటినుండి, ముర్తీ, సునందా ఇచ్చిన షోకి అందరికీ మత్తు దిగిపోయి, మగాళ్ళకి నరాలు పురెక్కిపోతే ఆడవాళ్ళకి తొడల మధ్య చిక్కగా తడి చేరుకుంది.
ఈసారి ఎవరికి పడుతుందో? నాబట్టలు ఎవరు విప్పుతారు? ఆంజనేయులా? లేక దివాకరా? అలాగే నేను ఎవరి గుడ్డలు తియ్యాలి? ఆంజనేయులైతే కొంతలో కొంత నయం. కాని దివాకర్
పూర్తిగా కొత్త. కనీసం ఎప్పుడూ తాకనైనా తాకని మగాడు. పైగా నాకంటే 12-13 ఏళ్ళు చిన్నవాడు.

743976cookie-checkవెంటాడిన కోరిక – Part 9

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *