వెంటాడిన కోరిక – Part 10

Posted on

నేను ఆలోచనల్లో వుండగానే ముక్కలు తిరగేసారు! కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని చూస్తున్నాను.

నేను అనుకున్నంతా జరిగింది. ఈసారి ముక్కలు ఆంజనేయులికీ, వినయకీ తక్కువ పడ్డాయి. అంటే తరువాత ఇక మిగిలిన నేనూ, దివాకర్ విప్పుకోవాలి. ఆ ఆలోచనకే మొహంలోంచి ఆవిర్లు కమ్మాయి. దివాకర్, సునంద, మూర్తి చప్పట్లు కొట్టారు. ఆంజనేయులు, ఒకింత సిగ్గుగా వినయ లేచి సొఫాల మధ్యకి వచ్చారు. వినయ తల తిప్పి దివాకర్ వైపు చూసింది. అతను చిలిపిగ ఒక నవ్వు నవ్వి, చిన్నగా కన్ను కొట్టాడు. ఈలోగా ఆంజనేయులు వినయ గుండెల మీద చెయ్యి వేసి పైట
లాగే సాడు.

వినయ సిగ్గుగా కప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆంజనేయులు ఆమె చేతుల్ని సున్నితంగా తప్పించి వినయ కళ్ళలోకి చూస్తూ, చీర కుచ్చెళ్ళు లాగేసాడు. చీర కుప్పలా నేల మీద పడింది.

నాకూ, సునందకీ వున్నంత పెద్దవి కాక పోయినా, పెద్దసైజు బత్తాయి కాయల సైజులో, షేపు గా మొనతేలి వున్నాయి జాకెట్టు మీంచే ఇంచు మించు ఆంజనేయులి భుజాలు దాటి ఎత్తుగా వుంది వినయ. ఆంజనేయులి చొక్క గుండీలు ఒక్కొక్కతో పిప్పిగానే అతను చేతులు ఆమె తియ్యడానికి వీలుగా జరిపాడు.

మూర్తి అంత వత్తుగా లేకపోయినా ఆంజనేయులికి కూడ చాతీ మీద అక్కడినుండి సన్నగా ధారకట్టినట్టు సాగి తిరిగి బొడ్డు చుట్టూ, ఆపైన పొత్తికడుపుకిందుగా పరుచుని వున్నాయి వెంట్రుకలు. చంకలు మాత్రం నున్నగా షేవ్ చేసుకుని వున్నాడు.
ఆతని చేతులు వినయ జాకేట్టు మీద పడ్డాయి. హుక్స్ వూడ కొత్త గానే వినయ కొద్దిగా వెనక్కి వంగి బోర విరుచుని చేతులు విడదీయగానే జాకెట్టూ ఆమె నుండి వేరుచేసాడు. కింద తెల్లటి బ్రా వుంది. వినయ చంకలు నున్నగా ఒక్క వెంట్రుక కూడా కనబడకుండా షేవ్ చేసుకుంది.
వినయ ఆంజనేయులు పైజామ బొత్తాలు విప్పగానే నేలకి జారిపోయింది. కింద ద్రాయరు లేదు. పూర్తిగా దిసమొలతో నించున్నాడు. బాగా నిగిడి నల్లగా తుమ్మమొద్దులా వుంది ఆంజనేయులి మదనదండం. ఇంచు మించు ఏడున్నర అంగుళాల పొడుగు, గుప్పిట కు మించి పోయిన బలుపుతో వినయ మొత్తకి గురిపెట్టినట్టూ సూటిగా వుండి మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు వుద్రేకానికి కొంచం పైకి లేస్తూంది. అంగం నిగుడుబాటుకి నున్నగా షేవ్ చేసిన వృషణాలు చిన్నవైపోయాయి. పిర్రలు మూర్తి లా కాకుండా కొంచం పల్చగా వుండి అక్కడక్కడ జుట్టు వుంది. కాళ్ళకీ, పిర్రలు కలిసే చోటా మాత్రం వత్తుగా వున్నాయి వెంట్రుకలు.

భల్లుకంలా తనభార్యకి ఎదురుగా నగ్నంగా నిలబడ్డ ఆంజనేయుల్ని విభ్రాంతిగా చుసాడు దివాకర్. వినయ కళ్ళు జార్చి ఆశక్తి చూసింది ఆంజనేయులి ఆయుధం వైపు.

ఆంజనేయులు కాస్తా దగ్గరకు వచ్చి వినయ వీపు తట్టు నుండి బ్రా హుక్స్ విడదీస్తుంటే అతని అంగం తాకీ తాకనట్టు వినయ పిరుదుల మధ్య వత్తుకుంది.
బ్రా కింద పడగానే నిటారుగా ఒక్కపిసరు కూడా జారని వినయ రొమ్ములు బైట పడ్డాయి. నిపిల్స్ పెద్దవిగా వుండి నలుపురంగులో నిక్కపొడుచుని వున్నాయి. నిపిల్స్ చుట్టు కనీకనబడనట్టు చిరు వెంట్రుకలు.

అతను మిగిలిన లంగా బొందు లాగేసాడు. మెత్తగా పట్టు మించి జారినట్టు వినయ పిర్రల మించి జారి కుప్పలా పడింది. సన్నటి పొడుగాటి కాళ్ళు, నున్నగ పలచగా వున్న తొడల మధ్య గజ్జల లోంఛి మొత్తం దిమ్మ అంతా షేవ్ చేసుకుని వుండడం వల్ల పోలిష్ కొట్టినట్టు మెరుస్తొంది వినయ దిమ్మ. మిగతా సరిగ్గా కనబడక పోయినా, బహుశా కొంచం పెడ్డదిలా వుంది, ఆమె కామ కీల కొద్దిగా పైకి పొడుచుకొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. కటి ప్రాంతం విశాలంగా వుండి చివర ఇంకా కండ పట్టక పోవడంవల్ల మొత్తకి అటూ ఇటూ కటి ఎముకలు కనపడుతున్నాయి. పిర్రలు పీపు మట్టంకన్నా ఎత్తుగా వున్నా, పల్చగా వుండి, పక్కల్లో లొత్తలు పడుతున్నాయి.
వినయ బొడ్డు చిన్నగా వున్నా సుడులు తిరిగి లోతుగా పొత్తికడుపు పల్చగా వుంది.
ఇక మిగిలింది నేను, దివాకర్. అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. నేను చీరకింద లంగా వేసుకోలేదు. అలాగే జాకెట్టుకింద బ్రా కూడా లేదు. అంటే అతని కన్నా ముందే నేను వంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా నించోవాలన్న మాట.

“సత్యా ఆంటీ! యెక్కడున్నారు? లేడి మా ఆయన మీకొసమే చూస్తున్నారు!”
అంది పినయ. మళ్ళీ ఈలోకంలో పడి సొఫాల మధ్యకి నడిచాను. దివాకర్ నా కళ్ళలోకి ఆశక్తిగా
చూసాడు. నేను అతని భుజాల వరకూ కూడ రాలేదు.
దివాకర్ నాపైట లాగేస్తుంటే మొదటి రాత్రి రావుగారు లాగినప్పుడు కన్న సిగ్గు వేసింది.
“ఆంటీ మీరు సిగ్గు పడుతుంటే చాల అందంగా వున్నారు !” అన్నాడు వినీ వినబడకుండా. అతను చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేస్తే నేను కింద భాగం అంతా దిసమొలతో నిలబడి అతని బట్టలు వూడదీయడం మొదలు పెట్టాలి.

ఈలోగా దివాకర్ నా చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేయడం, చీర కుప్పలా కింద పడడం జరిగిపోయాయి. ఈ సారి ఆశ్చర్యపోవడం అతని వంతు అయింది. కింద లంగా వుందని అనుకుని వుంటాడు. చటుక్కున చేతులతో నా మానం మూసుకున్నాను. దివాకర్ ముందుకి వంగి, నా కళ్ళలో కి చిలిపిగా చూస్తూ, రెండు చేతులూ నా మానం మించి తీసెయ్యగానే నా దిమ్మ అతని కంట
పడింది.

నేను బిడియ పడుతూనే అతని చాతీ మీద చేయి వేసి చొక్కా గుండీలు తియ్యసాగను. చొక్కా విడదీసాక కింద బనియన్ లేదు. తేలిగ్గా వూపిరి తీసుకున్నాను. మూర్తిలానే ఇతనికీ జుట్టు వత్తుగా వుంది. కాని మూర్తి కంటే దివాకర్ బాగ పలచగా వున్నాడు మనిషి. ఎర్రగా వున్నాడు. మూసుకుని వున్నా చంకల కింద జుట్టు నల్లగా బైటకి తొంగి చూస్తోంది.
అతని చేతులు మిగిలిన నా జాకెట్టు మీద పడ్డాయి. అతను నా జకెట్టు వేరు చేసేస్తుంటే చంకలు శుభ్రం చేసుకోనందుకు సిగ్గు పడ్డాను. కొంత మంది మొగాళ్ళకి అలా వుంటే నచ్చదంటారు.

పూర్తిగా దిసమొలతో నిలబడ్డాక నాకు బెరుకు తగ్గిపోయి ఆ స్థానంలో హుషారు వచ్చింది. ఇక నాకన్న 12 ఏళ్ళు చిన్నవాడైన దివాకర్ ని నగ్నం చేయబోతున్నననే ఆలోచనతో వళ్ళు మళ్ళీ వేడక్కడం మొదలైంది.
దివాకర్ పాంట్ తప్పించి కిందకి లాగేసాను. ఆపని చెయ్యడానికి మొకాళ్ళ మీద కూచోవాల్సి వచ్చింది. కింద డ్రాయర్ కూడ వుంది. బాగా వుబ్బుగా గుడ్డలో పాముని కట్టి నట్టు వుంది. డ్రాయర్ ముందు భాగంలో అక్కడక్కడ తడిగా వుంది. బహుశా అతని అంగంలోంచి బొట్టు బొట్టుగా మదనరసం చేరి తడిసి వుంటుంది. కిందకు యెంత లాగినా రావడం లేదు. అతని వైపు చూసాను.
నవ్వుతున్నాడు. కళ్ళు కొంచం యెర్రబారినట్టున్నాయి.
“అలా రాదు ఆంటీ! ముందు మా ఆయన పుట్టలోంచి పాముని తియ్యాలి!” అంది వినయ. మూర్తి, సునందా బిగ్గరగా నవ్వేరు. ఆంజనేయులు చిన్న వెకిలి నవ్వొకటి పారేసాడు.
ఇక చేసేది లేక యెడం చేత్తో ఎలక్ట్రిక్ లాగి పట్టుకుని కుడి చెయ్యి లోపలకి తోసాను. వేడిగా కొలిమిలోంచి తీసినట్టు కాలి పోతొంది దివాకర్ దండం. నావేళ్ళు తగలగానే ఒక్కసారి అక్కడి కండ బిగుసుకుని వదిలి నట్టయింది.

బొటన వేలు, చూపుడు వేలూ దివాకర్ అంగం చుట్టూ వేసి డ్రాయర్లోంచి పైకి లాగి డ్రాయర్ కిందకి లాగి అంగాన్ని వదిలేసాను. నేనూ వదిలీ వదలగానే స్ప్రింగులా లేచి ఇంచు మించు అతని పొత్తి కడుపుకి తగిలేలా నిల్చుంది దివాకర్ మగతనం. ఎర్రగా నరాలు తేలి, నేను లాగిన పద్ధతికో లేక ఆ సైజుకో తెలీదు కాని ముందు చర్మం కొద్దిగా తొలగి గుండు కొద్ది గా బైటపడి చివర తడిగా మెరుస్తోంది. అతన్ని బైటకి తీస్తున్నప్పుడు గమనించాను. మూర్తి, ఆంజనేయులూ కన్నా దివాకర్ ది తొక్క చాలా దళసరిగా వుండి అక్కడ చర్మం రఫ్ గా వుంది. సన్నంగా వుండే వళ్ళకి అంగం చాల పెద్దదిగా వుంటుందంటారు. అది అందరి విషయంలో యెంత నిజమోగాని దివాకర్ మదన దండం మాత్రం మూర్తి, ఆంజనేయులి ఆయుధాల కన్న పొడుగూ, బలుపూ కూడ యెక్కువగానే వుంది.
ఇద్దరం వెళ్ళి ఖాళీ గా వున్న సోఫాలో పక్క పక్కనే కుర్చున్నాము.

అందరికీ వేదిక్కి వున్నాము. ముగ్గురిలో యెవరో ఒకరు వేది దింపితే బగుణ్ణు అని పించింది.
“తర్వాత విషయం యేంటి అంకుల్!” అన్నాడు దివాకర్ మూర్తి వైపు తిరిగి.
“నాకైతే యేక్షణంలోనైనా అయిపోయేలా వుంది 1” అన్నాడు ఆంజనేయులు.
“నన్నడిగితే ఇంకో రౌండ్ డ్రింక్స్ కానిచ్చి, మళ్ళీ కార్డ్స్ తీసు అందరం మీదకి వెళ్ళిపోదాం అంది
సునంద.

“అవును. అలా ఐతే బాగుంటుంది అన్నాడు!” దివాకర్.
“సరే! మీరు డ్రింక్స్ కలపండి . ఈలోగా నేను తినడానికేమైనా తీసుకొస్తాను” అని సునంద లేచి బోసిమొలతోనే నడుస్తుంటే దివాకర్ చూపులు తప్పించుకుంటూ నేనూ నగ్నంగా దాని వెనకాల పడ్డాను.
వంటింట్లోకి వెళ్ళాక “ఎలా వుంది సత్యక్కా? ఎంజయ్ చెస్తున్నావా? అంది సునంద.
నేను మౌనంగా తల వూపి “ఇంతకీ దివాకర్తో కూడా లింకు పడిపోయిందా ?” అని అడిగాను.
“లేదు. అతనికి వుంది. మొగుడు పెళ్ళాలిద్దరికీ మంచ్ అండర్ స్టాండింగ్ వుందట. ఇద్దరికీ తమ కన్న వయసులో బాగా పెద్దవాళ్ళతో అనుభవించాలని వుందట! కొణ్ణాళ్ళ చనువుతో ఈ విషయం వినయే చెప్పింది. ఇలాంటి టైం కోసం చూస్తున్నాను. నాకు కూడా దివాకర్
లాంటి కుర్రవాడితో ఒక్కసారైనా ఇదవాలని వుంది.” అంది సునంద.

నేనే మీ మాట్లాడలేదు. దివాకర్ చిలిపితనం, చురుకూ, అతని అంగం బలుపూ చూసాక నాకూ ఒక సారి పొడిపించుకోవాలనే వుంది.
“ఇంతకీ ఆంజనేయులు ఎలా చేసాడు. నిన్ను చేసాక అతనికి జీవితకాలం కోరిక తీరినట్టే! ”
“అవును! దింపే వరకూ తహ లాడి పోయేడు. ఇంకా తనివి తీరినట్టు లేదు. తొందర్లో కానిచ్చేసాడు.”
“సరే పద ఇక వెళ్తాం అని అది షాప్ నుండి ముందే తెప్పించి వుంచిన పకోడీలు పట్టుకుని ఇద్దరం హాల్లోకి వచ్చేసరికి మూర్తి వినయకి అటువైపు సెట్టిల్ అయి వున్నాడు. అందరూ డ్రింక్స్ సిప్ చేస్తూ నవ్వుతుంటే వినయ సళ్ళు చిన్నగా కదుల్తున్నాయి.
నేనూ దివాకర్ పక్కన కూర్చుంటే, సునంద తన సొఫాలో కాకుండా దివాకర్ కి రెండొ వైపు కూర్చుంది. దివాకర్ చిరునవ్వుతో ఇద్దరికీ డ్రింక్స్ అందించాడు

7439912cookie-checkవెంటాడిన కోరిక – Part 10

2 thoughts on “వెంటాడిన కోరిక – Part 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *