శ్యామల 47 వ భాగం

Posted on

ఇంట్లోకి వెళ్లగానే ఆంటీ ఆ కుర్రాడి తో కూర్చో నేను మంచి నీళ్లు తీసుకు వస్తా అని, శ్యా మలా అని నన్ను పిలుస్తూ వంట గది లోకి వెళ్లింది.
నేను ఆ అంటూ ఆంటీ వెనకే వంట గది లోకి వెళ్లాను.
ఆంటీ అంది “శ్వా మలా ఎలాగే ఏదోలా ఇక్కడదాకా లాక్కు వచ్చాం . ఇప్పుడు భయం గా ఉంది. ఎలా మాటాడాలి వాడి తో ఊ చెప్పవే అంది.
నేను అన్నా ఏమో ఆంటీ, నాకూ భయం గానే ఉంది. వాడు చూస్తే కుర్రాడి లాగా ఉన్నాడు అన్నాను.
సరే ఉండు ముందు వాడి కి నీళ్లు ఇచ్చి వస్తా, ఈ లోగా నువ్వు టీ పెడుతూ ఉండు అని ఆంటీ నీళ్లు తీసుకు వెళ్తూ ఉంటే నేను అన్నాను.

ఇంట్లోకి వెళ్లగానే ఆంటీ ఆ కుర్రాడి తో కూర్చో నేను మంచి నీళ్లు తీసుకు వస్తా అని, శ్యా మలా అని నన్ను పిలుస్తూ వంట గది లోకి వెళ్లింది.
నేను ఆ అంటూ ఆంటీ వెనకే వంట గది లోకి వెళ్లాను.
ఆంటీ అంది “శ్వా మలా ఎలాగే ఏదోలా ఇక్కడదాకా లాక్కు వచ్చాం . ఇప్పుడు భయం గా ఉంది. ఎలా మాటాడాలి వాడి తో ఊ చెప్పవే అంది.
నేను అన్నా ఏమో ఆంటీ, నాకూ భయం గానే ఉంది. వాడు చూస్తే కుర్రాడి లాగా ఉన్నాడు అన్నాను.
సరే ఉండు ముందు వాడి కి నీళ్లు ఇచ్చి వస్తా, ఈ లోగా నువ్వు టీ పెడుతూ ఉండు అని ఆంటీ నీళ్లు తీసుకు వెళ్తూ ఉంటే నేను అన్నాను.

ఆంటీ ఏమీ లేదు అంటావు. నీ చొక్కా, లాగూ బాగా తడిసి పోయాయి చూడు. ఇంటి కి ఇలాగే వెళ్తా వా. వెళ్లి శుభ్రం గా తుడుచుకో. నేను టీ చేసి ఇస్తా లే అంది.
ఇంక ఏమి అనుకున్నాడో లేచి ఆంటీ బెడ్ రూం లోకి వెళ్లాడు. నేనూ ఆంటీ వంట గది లోకి వెళ్లాము. నేను అన్నాను ఆంటీ తో.
ఆంటీ మంచి చాన్సు వచ్చింది. నువ్వు వెళ్లి వాడిని నీ గదిలో కూర్చోబెట్టి కబుర్లు చెప్తూ. నీ సళ్లు బాగా చూ పెట్టి రెచ్చగొట్టు. మాటల్లో పెట్టి నెమ్మది గా ముగ్గులోకి లాగు అన్నను.
శ్యా మలా ఏదో భయం గా ఉందే అంది.
అబ్బా ఇంత దాకా వచ్చిన వాడు, మన మీద కోరిక లేక పోతే వస్తాడా ఏంటి. వెళ్లు నేను టీ చేసి పిలుస్తా లే అన్నాను.

ఆంటీ బెదురుయినే తన గది లోకి వెళ్లింది. కొంత సేపు ఏమీ మాటలు వినపడలేదు నాకు. వంట గది లోంచి ఆంటీ గది కొద్దిగా కనపడుతుంది. ఆంటీ ఆ కుర్రాడి కి బాగా దగ్గరగా వెళ్లి ఏదో అంటోంది. ఆ కుర్రాడు చొక్కా బటన్స్ పైవి రెండు విప్పి టవల్ తో తుడుచుకుంటున్నాడు. ఆంటీ ఏదో అంటూ, ఆ కుర్రాడి చొక్కా బటన్స్ విప్పి టవల్ తో ఆ కుర్రాడి గుండెలు తుడుస్తూ ఉంటే, ఆంటీ పైట జారి ఆ లో నెక్ లోంచి ఆంటీ సళ్లు రెండూ బాగా కనపడుతూ ఉండాలి. ఆ కుర్రాడి చూ ఫ్లు ఆంటీ సళ్ల కేసే ఉన్నాయి.
ఆంటీ ఆ కుర్రాడిని మంచం మీద కూర్చో మని, వాడి చొక్కాని ప్రక్కన ఆరబెట్టి వాడి ప్రక్కనే కూర్చొని ఏదో మాటాడుతోంది. ఆ కుర్రాడి కళ్లలో బెదురూ, ఏదో ఆశ. వాడు ఆంటీతో మాటాడుతూ ఆంటీ చీర చాటు నుంచి కనపడే పొట్టా బొడ్డు చూస్తున్నాడు.
ఆంటీ నవ్వుతూ ఏదో అంటే వాడూ నవ్వుతూ ఏదో అనడం వాడి తొడ మీద ఆంటీ చెయ్యి వేసి నొక్కడం నాకు కనపడుతోంది. ఇక్కడ నాకు ఏదో కంగారు. స్టవ్ మీద టీ మరు గుతోంది. నాకు ఒళ్లు అంతా మరుగుతోంది.

ఆంటీ ఏమి మటాడుతోంది ఆ కుర్రాడితో. ఆంటీ బాగా రాటు దేలి నట్టుంది దెంగులాటలో. ఇంక ఏమీ భయం కూడా లేదు లా ఉంది. నా కళ్లు మళ్లీ ఆంటీ గది మీద కి పోయాయి. ఆంటీ ఏదో అంటూ ఆ కుర్రాడి లో తొడల్లో నొక్కుతూ ఉంటే ఆ కురాడు ఆంటీ కి బాగా దగ్గరగా జరిగి ఆంటీ పెదాలు ముద్దు పెట్టేసుకుంటూ ఆంటీ సళ్లు రెండూ కసిగా పిసికేస్తున్నాడు.
వాడి కసి చూస్తూ ఉంటే వాడి కి ఇదే మొదటి సారా అన్న అను మానం కలిగింది నాకు. అంత కసిగా ఆంటీ మొహం పట్టుకుని ఇంకా కసిగా పెదాలు చీకేస్తూ ఆంటీ బుగ్గలు ముద్దు పెట్టేసుకుంటూ సళ్లు రెండూ పిసికేస్తూ ఆంటీ పొట్టనీ బొడ్డు నీ నలిపేస్తున్నాడు.
ఆంటీ వాడితో ఏదో అని నవ్వుతూ త తప్పించింది. వాడు ఆంటీ ఛైజు హుక్స్ విప్పుతున్నాడు. వాడి చేతులు వణ కడం నాకు కనపడుతోంది. ఆంటీ నవ్వుతూ హుక్స్ విప్పడం లో వాడికి సాయం చేసింది. వాడు ఆంటీ భైజు విప్పేసి ప్రక్కన పడేసి ఆంటీ సళ్ల కేసి అలా చూస్తూ ఒక్క సారిగా రెండు చేతూలతో ఆంటీ సళ్లు రెండూ

పట్టుకుని పిసికేస్తూ ఆంటీ పెదాలు చీకుతూ నాలుకని ఆంటీ నోట్లోకి తోసి పిచ్చిగా ముద్దు పెట్టేసుకుంటున్నాడు.
ఆంటీ కి కసి ఎక్కి పోయింది లా ఉంది. వాడి పేంట్ మీదే వాడి మొడ్డని పట్టుకుని పిసికేస్తూ వాడి జిప్ లాగి వాడి తొడల మధ్యకి చేతిని పెట్టి వాడి మొడ్డని పిసికేస్తోంది.
ఇక్కడ నాకు పూకు అంతా ఒకటే జిల జిల గా ఉంది. అమ్మ ఆంటీ ఎంత కసిగా పిసికించుకుంటున్నావే. ఒక్క నిముషం లో వాడిని పడగొట్టే సావు. అసలు వాడితో ఏమి మాటాడింది, వాడు అలా రెచ్చి పోయాడు. మరి నేను ఏమి చెయ్యాలి క్కడ. టీ మరి గింది కదా. టీ పట్టుకుని వెళ్తే సరె అని మూడు గ్లాసుల్లో టీ పోసి నెమ్మది గా వెళ్లి ఆంటీ అని పిలుస్తూ గదిలోకి వెళ్లాను.
నన్ను చూసి ఆ కుర్రాడు కంగారు పడి పోయాడు. ఆంటీ మాత్రం పైటని గుండెల మీద కప్పుకుని శ్యా మలా రావే. ఏమీ కాదులే. ఈ కురాడు మంచి వాడేలే అంది.

నేను నవ్వుతూ వెళ్లి ఆంటీ టీ తాగండి అని వాడికి ఒకటి ఆంటీ కి ఒకటీ ఇచ్చి వాడి కళ్లలోకి చూసి వంట గది లోకి వెళ్లి పోయాను. అలా వెళ్తూ ఆంటీ గది తలుపు బాగా తెరచి వెళ్లాను.
నాకు ఇప్పుడు ఆంటీ గది లో ఏమి జరిగి నా బాగా కనపడుతుంది. వాళ్లిద్దరూ ఏదో మాటాడు కుంటూ టీ తాగే సారు. ఆంటీ గ్లాసులు పట్టుకుని వంట గది లోకి వచ్చింది.
నేను అన్నా ఆంటీ మొత్తానికి కుర్రాడిని ముగ్గులోకి లాగే సావు అంటూ, ఏమంటున్నాడు అన్నాను.
ఆంటీ నవ్వుతూ, మొదట కొద్ది గా భయపడ్డాడే. నేనే ధైర్యం చేసి మాటల తో ముగ్గులోకి లాగాను అన్నీ వివరం గా తరువాత మాట డు కుందా మే. శ్యా మలా నువ్వు కూడా రావే దెంగు కుందాం అంది.
నేను అన్నాను ఆంటీ మన ఇద్దరినీ చూసి బెదిరి పోతాడేమో. అసలే కుర్రాడు కదా. ముందు నువ్వు బాగా

దెంగుకో ఆంటీ. తరువాత నేను వస్తాలే అన్నా. ఆంటీ కీ కసిగా ఉందే మో శ్యామలా ఏమీ అనుకూవు కదే అని నేను దెంగు కున్నాకా నీ పూకు కూడా దెంగి స్తానే అని వెళ్లి పోయింది. ఆంటీ వెళ్తూ ఉంటే నేను అన్నా ఆంటీ తలుపు వెయ్య కు అని.
ఆంటీ నవ్వుతూ దొంగ పిల్లా నేను ఎలా దెంగు కుంటానో చూస్తావా. పోనీ అక్కడకే రవచ్చు కదే అంది. నేను ఒద్దు ఆంటీ. నువ్వు వెళ్లు అని ఆంటీని పంపేసా. ఆ కుర్రాడిని నేనూ పరికించి చూసాను. వాడు ఆంటీ కొడుకు కన్నా రెండు ఏళ్లు పెద్ద అని పిస్తున్నాడు.
(ఏమో అనుకున్నా. అమ్మ ఆంటీ కొడుకు వయసుతో సమానంగా ఉన్న కుర్రాడితో దెంగు కుంటున్నావా. నీ అమ్మ. నీకు ఎంత దూల గా ఉందే. నీకు ఎవడూ దొరక్క పోతే నీ కొడుకు మొడ్డని కూడా దోపుకునేలా ఉన్నావు. నేను నీ కొడుకు మొడ్డని దోపుకుని దెంగుకున్నా అని తెలిస్తే ఏమయి పోతావో సుమా)
ఇంకా ఉంది.