తప్పెవరిది – 11

Posted on

మరో బొమ్మలో ఒక అమ్మాయి పూర్తి నగ్నంగా మంచం మీద వాలి ఉంది. మంచం చివర నుంచి వేళ్ళాదుతున్న తన కాళ్ళ మధ్యన నిలబడున్న కుర్రాడు ఒకడు ఆమె కాళ్ళను రెండిటిని తన భుజం మీద వేసుకుని తన గూటాన్ని ఆమె బుజ్జి దానిలోకి దింపుతున్నాడు. అదే మంచం మీద మరో కుర్రాడు ఎక్కి ఆ
పిల్ల ముఖం ముందుకు తన జంభం వచ్చేలా మోకళ్ళ మీద కూర్చుని వున్నాడు. ఆ పిల్ల ఎంతో ఆనందంగా వాడి జంబాన్ని చీకుతుంది. వాళ్ళ ముగ్గురికి మధ్యలో పూర్తి నగ్నం గా బోర్లా పడుకుని ఉన్న ఇంకో పిల్ల ఈ మొదటి పిల్ల రొమ్ముల్ని చీకుతూ ఉంది.
ఇలా ఆ పుస్తకంలోని బొమ్మలన్నీ రంగు రంగుల్లో రెచ్చగొట్టేలా వున్నాయి. ఇద్దరు మగ వాళ్ళు ఒక ఆదది, ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఒక మొగ వాడు, ఇద్దరు మొగ , ఇద్దరు ఆడ, ఒక మొగ, ఒక ఆడ ఇలా రక రకాల కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి ఆ బొమ్మలన్నీ.
ఒక్కరి వంటి మీద కూడా నూలు పోగు లేదు. ప్రతీ బొమ్మలోనూ రక రకాల భంగిమల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. అసలు రతి క్రీడని అన్ని భంగిమల్లో జరుపుకుంటారని నాకు అప్పటి వరకూ తెలియదు. ఆ బొమ్మల్లో కనిపిస్తున్న ప్రతి మగ వాడి అంగం ఇంచు మించు 6, 7 అంగుళాల పైన ఉంటుంది. వాళ్ళల్లో ఎవరి అంగన్ని తీసుకున్న శాస్త్రి దాని కన్న కనీసం రెండు రెట్లు పెద్దది ఉంతుంది.
ఆ పుస్తకంలో నోటి పని చెయించు కుంటున్న ఆడ వాళ్ళ బొమ్మల్ని చూడ గానే….. కొద్ది వారాల క్రితం నేను, శాస్త్రి కలసి వోటల్ లో గడిపిన క్షణాలు, రమన గాడు తన నొటితో నా బుజ్జి దానిని నాకడం ఇవన్నీ గుర్తుకు రాసాగాయి. నా రెమ్మల మధ్య మగ వాడి నాలుక తగలడం ఆ రోజే మొదటి సారి, ఆఖరి సారి కూడా.
ఆ రోజు రమన గాడు చేసిన పనితో, నోటి పని ఇచ్చే సుఖాన్ని రుచి చూసిన నేను ఆ తరువాత శ్రీవారిని అలా చెయ్య మని అడుగుదామని రెండు మూడు సార్లు అనుకున్నాను కానీ, సిగ్గు, మొహమాటం అడొచ్చి అడగలేక పొయాను. ఒక వేళ సిగ్గు విడిచి అడిగినా మరీ బరితెగించాననుకుంటారే మో అన్న భయంతో కూడా ఆ కోరికని నాలోనే చంపుకున్నాను.
కానీ ఇప్పుడు ఆ బొమ్మలు చూస్తున్న నాకు వళ్ళంతా వేడెక్కిపొసాగింది. ఆపలేని కామ తపన నా వంటిని చుట్టేసింది. నాకు తెలియ కుండానే ఒక చెయ్యి నా చీర కుచిళ్ళలోనించి లోపలకి వెళ్ళి నా బుజ్జి దాన్ని ని మర సాగింది. మరో చేత్తో ఆ పుస్తకన్ని పట్టుకుని రవిక పైనించే నా ఎదకేసి అదుముకున్నాను.
నాకు అన్నిటి కన్నా ఆ పుస్తకం అట్టపై ఉన్న బొమ్మ ని చూస్తుంటే “ఆ పిల్ల ఒకడితో వెనుక నుంచి వేయించుకుంటూ మరొకడిధి నోటిలో పెట్టుకుని.. ఉమ….. మ్మా ఎంత సుఖం అనుభవిస్తుందో… ఒక వేళ , ఆ రోజు వోటాల్ లో రమణ గాడు నన్ను వాయించి వున్నట్లైతే,
శ్రీవారిది నోట్లో పెట్టుకుని నేను కూడా ఇలా సుఖపడి ఉండేదాన్నేమో.?” అని పించి వళ్ళు మరింత వేడెక్క సాగింది.
ఈ ఆవేశంలో ఏమి తప్పు చేస్తనో అని నా మనసులో భయం కలగ సాగింది. ఇక ఈ దాగుడు మూతలు ఆడటం నా వల్ల అయ్యేట్లు లేదు. ఈ రోజు ఎలాగైనా శాస్త్రి రాగానే బాలు భండారం గురించి చెప్పి, ఈ పుస్తకన్ని శాస్త్రి చేతికి వచ్చేలా చెయ్యాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను.
దానితో శాస్త్రి, నేను కలిసి ఈ పుస్తకంలో చూపిన వివిధ భంగిమలని ట్రై చెయ్యవచ్చు. “అప్పుడైనా శాస్త్రి అక్కడ నోరు పెడతాడా ఊ.?
అసలు శాస్త్రి ఈ పుస్తకన్ని చూసి ఏమంటాడో..? ఇంకొక మగాడిని కూడా తీసుకు రానా, ఒక ఆడ ఇద్దరు మగ వాళ్ళు ఉన్న భంగి మ ట్రై చెయ్యవచ్చు అంటాడే మో…?
లేదా కొంపతీ సి ఇంకో అమ్మయిని పట్టు కొచ్చి ఒక మగా ఇద్దరు ఆడ వాళ్ళు ఉన్న భంగి మని ట్రై చేద్దా మంటారే మో..?”
ఇల పిచ్చి పిచ్చిగా అలోచిస్తూ ఆ పుస్తకన్ని మళ్ళి పేపర్ లో చుట్టి బెడ్ కింద పెట్టేసి బాలు గాడి రూం లోనించి బయట పడ్డాను.
ఆరోజు శాస్త్రి తో విషయ మంతా చెప్పేసి బాలు గాడి భండారం బయట పెట్ట పోతున్నాను కాబట్టి ఈ ఒక్క రోజు కూ వాడి కళ్ళకి కనువిందు చేద్దామని పించింది. వెంటనే దాని కి తగ్గట్లు గా ఒక పధకం ఆలోచించాను.
పధకం ప్రకారం ముందు మా బెడ్రూంకు అటాచ్ట్ గా ఉండే బాత్రూం లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న రెండు బకెట్లలో కొన్ని బట్టలు నాన బెట్టాను. తరువాత నా పాత రవిక ఒకటి తీసుకుని దాని రెక్కల వద్ద కుట్లన్ని పగిలి పోయీలా లాగాను. వెంటనే ఆ రవిక కు మాచింగ్ గా వుండే చీరా, లంగా, టవల్ కూడా తీసి పెట్టుకుని బాలు గాడి రాక్ కోసం ఎదురు చూడ సాగాను.
మామూలు గానే 12, 12:30 మధ్యలో ఇంటికి చేరిన వాడు గేట్ తీసిన శబ్దం విన రాగానే నా పధ కాన్ని అమలు పరిచే ఉద్దేశ్యంతో అంథ కు ముందే రెడీ గా ఉంచుకున్న బట్టలు తీసుకుని కామన్ బాత్రూం లోకి పరుగెట్టను. బాత్రూం లోకి దూరి తలుపు గడియ పెట్టి, నా వంటి
మీది చీర, రవికా, బ్రా, లంగా అన్నీ విప్పి స్నానన్స్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టాను.
వాడు ఇంట్లోకి వచ్చి నా కోసం చూసి నేను కనపడక పోయే సరికి “అత్తయ్యా” అంటూ అరిచాడు. వెంతనె నెను బాత్రూం లోనించ్ “రేయ్ బాలు, నేను స్ననం చేస్తున్నాను, వచ్చి భోజనం వడ్డిస్తాను” అంటూ అరిచాను. దానికి వాడు “సరే అత్తయ్యా” అని సమాధానం ఇచ్చాడు.
మరో మూడు, నాలుగు నిమిషల్లో నా స్నానం పూర్తి అయ్యింది. వెంటనే టవెల్ తో తుడుచుకుని లంగా కట్టుకున్నాను. ముందు గా వేసిన పధకం ప్రకారం రవిక చినిగి పోయి ఉంది కనుక, రవికను వేసుకోకుండా చీర కట్టుకుని, చీర చెంగును రవిక ఉంటే పైట ఎలా వేసుకుంటానో అలానే వేసుకుని, చిరిగిన రవికని చేతిలో పట్టుకుని బాత్రూం లోనించి బయట కు వచ్చాను.
బాలు గాడు ముంధు హాలులో కూర్చుని టివి చూస్తున్నాడు. వాడిని చూసి “సారీరా బాలు. ఒక్క నిమిషం లో వచ్చి అన్నం వడ్డిస్తాను. స్నానం చేద్దామని పోతే మా బాత్రూంలో రెండు బకెట్లలో బట్టలు నాన పెట్టి ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ స్నానం చేద్దామని వచ్చాను. తీరా , స్నానం చేసాక చూసుకుంటే ఈ రవిక కాస్తా చినిగి పోయుంది. వెళ్ళి వేరే రవిక వేసుకుని ఇప్పుడే వస్తాను” అన్నాన్.
రవికను వాడికి చూపుతూ చేతులు పైకి ఎత్తే సరికి నా చీర చెంగు సందులోనించి నగ్నం గా ఉన్న నా కుడి రొమ్ము వాడికి పూర్తి గా దర్శన మిచ్చి ఉండాలి. వెధవ నేను మాట్లాడుతున్న దానికి సమాధా’ కూడా ఇవ్వకుండా నా ఎద వైపు కళ్ళార్ప కుండా దొంగ చూపు చూస్తూ “అలాగే” అన్నట్లు తల వూపాడు.
కుర్ర వెధవని మరి కాస్త వూరించాలనే వుద్దేశ్యంతో ఎత్తిన చేతిని అలాగే ఉంచి “వెళ్ళి కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కుని డైనింగ్ టేబుల్ మీద ప్లేట్లు, గ్లాసులు కొంచెం పెట్టరా. నేను ఒక్క క్షణంలో వస్తాను” అంటూ మరి కొన్ని క్షణాలు వాడికి నా రొమ్ముని ప్రదర్శించి మా రూం వైపు నడిచాను. కుర్ర వెధవ ఈ దెబ్బతో పాంట్ లోనే కార్చేసుంతాడు అని నవ్వు కుంటూ వెళ్ళి బీరువలోంచి వేరే రవికని తీసి వేసుకుని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చాను.
బాలు గాడు ఆరోజు కూడా అన్య మనస్కంగా హడావిడి గా ఎదో తిన్నానంటే తిన్నాను
అని పించి లేచి చెయ్యి కడుక్కుని తన రూం వైపు వెళ్ళాడు. కొద్ది సేపటి క్రితం నా గుండ్రటి రొమ్ముని నగ్నంగా చూసిన వాడు ఈరోజు తప్పకుండా తన చేతికి పని పెడతాడని వూహించిన నేను, వాడు రూం లోకి వెళ్ళిన రెండు నిమిషాల తరువాత మెల్లి గా కుర్చీని లాగి యధా ప్రకారం వెంటిలేటర్ గుండా రూంలోకి తొంగి చూసాను.
నా వూహ అబద్దం కాలేదు. లోపల గదిలో తను మంచం మీద బాసింపట్టు వేసుకుని కూర్చుని నేను ఉదయం చూసిన ఫారిన్ పుస్తకాన్ని తన ముందు పరుపు మీద పెట్టుకుని పేజీలు తిరగేస్తున్నాడు. తను కూర్చుని వున్న బెడ్ పక్కనే తన పాంట్, అండర్ వేర్ పడి ఉన్నాయి. షర్ట్ మాత్రం ఇం కా వాడి వంటి మేదే ఉంది. .
ఉదయం ఆ పుస్తకాలు చూసినప్పటి నుంచీ విపరీతంగా వేడెక్కి పోయున్న నా వళ్ళు బాలు గాడి అంగాన్ని చూడగానే మరలా తన మారాం మొదలుపెట్టింది. నేను ఒక పక్క బాలు గాడు చేస్తున్న పనిని గమనిస్తూ, మరొ పక్క నా చేతిని చీర కుచిళ్ళలో కి దోపాను.
మరో కొద్ది నిమిషాల పాటు ఆ పుస్తకం లో పేజీలని అటూ ఇటూ తిప్పిన వాడు ఉన్నట్లుండి లేచి, బెడ్ మీదనే తన మొకళ్ళ పై కూర్చుని, వంటి కిందకు విసిరేసాడు. ఇప్పుడు వాడు పూర్థి నగ్నంగా బెడ్పై తన మొకళ్ళ మీద కూర్చుని ఉండడంతో వాడి గూటం నాకు క్లియర్ గా కనిపించ సాగింది.
ఆ ద్రుశ్యానికి నా వళ్ళంతా జ్వరం వచ్చిన దానిలా వణికి పోసాగింది. అప్రయత్నం గానే కుచిళ్ళలోంచి తొడల మధ్యకు పెట్టున్న చేతిని నా ఉపుస్తుకేసి రుద్ద సాగాను.
లోపల గదిలో మంచం మీద కూర్చుని బూతు బొమ్మలు చూస్తున్న బాలు గాడి పరిస్తితి కూడా నాకు మల్లే వున్నట్లుంది. తన చేతిలో ఉన్న పుస్తకాన్ని మంచం మీద బార్లా తెరిచి పెట్టి పక్కకు వంగి దిండు కిందనుంచి ఎదో ఒక వస్థు వు తీసి తన ఎడమ చేత్తో పట్టుకుని తన కుడి చేతిలో ఉన్న అంగాన్ని దానికి వేసి రాయ సాగాడు.
వాడి చేతిలో ఉన్న వస్తువు ఏమిటా అని మరింత పరిశీలన గా చూసిన నాకు గుండె ఆగినంత పనయ్యింది. అది నా బ్రా. వాడు వచ్చే ముందు స్నానం చెయ్యడానికై నేను విప్పి బాత్రూం లో వేసి వచ్చిన బ్రా. తన కాళ్ళు చేతులూ కడుక్కునేందుకై వెళ్ళిన వాడు మెల్లి గా దానిని బాత్రూంలోంచి కొట్టు కొచ్చినట్లున్నాడు.
నేను చూస్తుండ గానే వాడు నా బ్రా కప్పుల మధ్య తన అంగాన్ని వేసి రుద్దుతూ కళ్ళు మూసుకుని తన కుడి చేతిని వేగంగా వూపసాగాడు. మూసుకున్న వాడి కళ్ళల్లో తప్పకుండా నన్నే వూహించు కుంటుండాలి వెధవ. తన అంగాన్ని నా బా కేసి రుద్దుతూ నా రొమ్ములని రుద్దుతున్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నాడేమో.
వాడి వూపుడూ, చేష్టలూ చూస్తూన్న నాలో కోపం రావల్సింది పోయి కోరిక పెరగ సాగింది. తమకం అపుకోలేక ఉపస్తును నిమురుతున్న నా చేతి చూపుడు వేలుని నా బుజ్జి దానిలోకి కసుక్కున దించి వేగంగా వూపసాగాను. నా జీవితంలో ఇదే మొదటి సారి ఇలా
దిమ్మలోకి నా వేలిని పంపడం. మగ వాని అంగం వెళ్ళేప్పుడు ఉన్నంత కిక్ లేక పోయినా ఎదో గుడ్డిలో మెల్ల లా కొంచం సుఖాన్ని ఇవ్వసాగింది నా వేలు.
(inkA undi..)

461313cookie-checkతప్పెవరిది – 11

Leave a Reply

Your email address will not be published.